Innsjekk

[Hvordan har dere det? + Dilemma]

67 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling: Godkjent
 • Servering: Ikke godkjent
 • Referat: Godkjent

69 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Vært på komiteseminar
  • Lager en kjapp oversikt over punktene som ble tatt opp om hva som kan være bedre med Online.
 • Sendt mail til rekom-duden og requesta kontrakt

Styremedlem:

 • Skulle ha vært på komiteseminar, men ble syk.
 • Har sendt en del mails
 • Fikset nyhetsbrev på OW

Styremedlem:

 • Ikke sendt status, viiiiin

💰 Økonomiansvarlig:

 • Betalt fakturaer
 • Sett på fond greier med noe månedlige betalinger

👨🏼 Nestleder:

 • Sett på tilgang til IT-boden: Frederik skal ha tilgang
 • Booket rom og sett på mails.

🧔🏼‍♂️ Leder:

 • Var på pilsing med bekk
 • Var på fif lunsj med bekk med bedkom og fif ansvarlige
 • Var på linjeledermøte
 • Var med på å fikse dnb og nordnet tilganger med Johanna og Jacob
 • Sett på intensjonsavtale med debug, output og ekskom
  • Usikker på hva vi gjør med finansiering av ekskom.
 • Lagd utkast til prikkregler
 • Kalt inn til stormøte:
  • Brage er 1. ref og Erik er 2. ref

70 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • Tilgang til å legge ut arrangementer på Online.
  • Rfk har allerede tilgang til å legge ut
  • Litt usikker på datakam så har ikke gjort noe der

71 Presentasjon av samarbeidsavtale med rekom (30 min)

[Har vært på møte med rekom-duden i Trondheim og fått presentert en potensiell samarbeidsavtale. Ønsker å presentere for resten av styret pluss potensielt relevante komiteer. Kontrakten og forpliktelsene var noe utdatert, så han oppdaterte den forrige uke.]

 • Tar det neste uke når vi har fått kontrakten

72 Nye bånd til ledere (30 min)

[Oppdateringer fra sist?]

 • Ta stoff fra Totebags til å ha på innsiden, isteden for å kjøpe nytt, hvitt stoff
 • Trenger litt lengre bånd til de som er litt høyere.

73 Økonomi (5 min)

[Økans sin alt-mulig spalte]

 • Noen problemstillinger
  • Har fått IDI potten støtten. Vi ikke like mye penger å bare dele ut. Vurderer derfor å lage et budsjett på det.
   • Arrkom burde få en del for immball og julebord.
   • Trikom og FeminIT søker en del.
  • I: Backer å ha det budsjettert. Må passe på at det går til flest mulige folk.
  • S: Kan hvem som helst søke?
   • Ja
  • S: Hadde det vært en mulighet å ha en tidligere søknadsrunde så man har peiling tidlig i semesteret?
   • Har på en måte god peiling på hva det går til. Blir gjerne de samme søknadene hvert år.
  • I: Viktig at andre komiteer også har mulighet til å få deler av summen.
  • S: Kan det vært lurt å ha ting i potten til andre ting?
   • Da blir det fra IE potten. Der har vi mer.
  • Konklusjon: Tenker å dele det opp i budsjett så det blir så fair som mulig.

74 Stormøte (5 min)

[Størmøte etterpå, alle møte opp, trenger referenter]

 • Referenter fiksa
 • Servering fiksa

75 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

76 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Intensjonsavtaler
  • Output
   • Output fungerer en del annerledes enn en del andre grupper i Online.
   • Har ofte mer slitasje på utstyr som må byttes ut oftere.
   • Har tidligere spilt på catch idi hvor de har fått honorar.
   • Overskuddet de har hatt til nå har gått til fondet.
   • Vil gjerne at overskudd de får fra spillejobber kan settes av på en egen konto, og at det dermed kun er overskuddet fra støtten de får fra Online som går til fondet.
   • I: Dette kan bli litt vanskelig siden vi er en interesseorganisasjon og dermed ikke kan tjene penger.
   • I: Kan høre med abakus og tihlde hvordan de gjør det.
   • I: Løsningen kan være å skille seg ut av Online så man kan ha mer styr på det selv.
   • I: Burde først ha en intensjonsavtale frem til genfors. Kan da bare gønne den vi har hatt til nå.
  • Debug
   • Har sendt samme som før. Blitt ghosta for nå men regner med å få svar fortløpende.

77 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]

Møte hevet 13:16