Stormøte 23.01.2024

Møtetidspunkt: 12:15 - 14:00

Sted: R22

Referering:

 1. ref Erik
 2. ref Brage

Servering: Erik

Tilstede: Hanna, Sara, Ingrid, Magnus, Erik, Amund, Frederik, Carolina, Ida, Eskild, Mats, Jo, Ida, Brage, Erik-David, Brinje, Ådne

Ikke tilstede: Arrkom, Debug, Fondet, Økans

Straffer:

Innsjekk

[hvordan har du det?]

Folk har det bra :D

Velkommen

001 - Godkjenning av innkalling, servering og referat

Innkalling - godkjent Agenda - litt underkjent Referat - godkjent

002 - Statusrunde (20 min)

Appkom:

 • Appen er omtrent klar for launch - kommer snart
 • HS har satt opp apple developer konto som var det siste steget før launch
 • Har starta på autobank
 • Jobber på komitéopptaksystem

Arrkom:

 • Ikke tilstede

Backlog:

 • Første møte i morgen
 • Opptak denne uken
 • Skal diskutere oppstart av nye prosjekter

Bankom:

 • Revidert ferdig 2023
 • Jobber med regnskapsføring
 • Laget nytt revidert budsjett for 2024, godkjent i går
  • Økanser har blitt informert
  • Ingen veldig store endringer

Bedkom:

 • Skrevet ny HSA siden sist, Bekk er med ett år til
 • Begynt å se på bookingprosessen
 • Begynt å se på itex
 • Hatt workshop for å se på eksisterende produkter. Ser på hvordan vi kan fikse litt på de.

Debug:

 • Ikke tilstede

Dotkom:

 • Jobber på ny Redwine, kommer forhåpentligvis snart
 • Jobber på nye OW

Ekskom:

 • Skal på tur, er 29 stykker :airplane:
 • Techtalks neste
 • Skal på hyttetur neste helg

Fagkom:

 • Begynt på techtalks
 • Kommet i gang med kurs, kurs i dag

FeminIT

 • Hatt ett møte så langt
 • Workshop kommende uke
 • Skrevet retningslinjer med bedkom for samarbeidsarrangement

Fondet

 • Ikke tilstede

Online IL:

 • Arrangerer ting
 • Skal forsøke å ha ett arrangement i uka
 • Skal prøve seg på litt "spenstige" arrangementer

Prokom:

 • Jobber med årbok og sånt
 • Gamle kameraet har muligens pensjonert seg
 • Neste offline er planlagt med artikler og sånt
 • Jobber med plakater

Trikom:

 • Godt i gang, workshop forrige uke
 • Booket lokaler til 17. mai
 • Stengt kiosk, ser på muligheter for å minske svinn

Økonomiansvarlig:

 • Ikke tilstede

Nestleder:

 • Har ikke enda sett på kommans retningslinjer
 • Booker rom til alle som spør. De fleste har fått. Spør om rom dersom komiteen din ikke har fått rom

Leder:

 • Mailer
 • Fikset Apple developer
 • Møte med FIF, laget et skriv som skal sendes ut til bedrifter
 • Skal på linjeledermøte i morgen
 • Møte med trikom om kiosken, både forrige uke og på gårsdagens HS-møte - kiosken er stengt frem til genfors, der det blir en sak som skal tas opp
 • Har starta med generalforsamlingen prep. Ta kontakt allerede nå dersom dere har saker eller forslag som skal tas opp.
 • Greit å starte å se på nye ledere for komiteene og årsberetninger allerede nå

003 - Prikkregler

Bakgrunn: Har vært irritasjon over prikkreglene, mye som kan forbedres: f.eks. er det lik straff for ikke møte opp og møte opp og si i fra. Ferien varer frem til 15. januar. Ønsker å høre om det er ting som kan endres, eller burde endres

 • I: Enig i at det er bra at man sier ifra, særlig med folk på venteliste.
 • I: Dumt at folk ikke sier ifra når det er bedarr, fordi de får samme straff uansett. Vi har solgt et arrangement til en bedrift.
  • K: Når man sier ifra etter avmeldingsfristen burde man kanskje ikke få straff hvis det er noen på venteliste (?? usikker på referering her)
  • K: Case med ingen på venteliste
  • K: Om du ikke sier ifra om at du ikke kommer så står det bare på arrangementet at du ikke har møtt opp, så hvis det er noen på ventelista så får de aldri vite at de kunne ha møtt opp.
 • I: Dotkom bestemmer sånn i praksis hvordan prikkereglene fungerer. Vet at abakus har ulike antall prikker, liksom at du får et antall straffer utifra hva du har gjort.
 • I: Litt strengt å ha like stor straff for å ikke svare på tilbakemeldingsskjema som å ikke møte opp på arrangement.
  • K: Dotkom har hatt litt problemer med utsending av mailer, så noen har fått prikker fordi de ikke har svart på tilbakemeldingsskjema.
 • I: Burde gi fler intensiver til handlinger som gjør det lettere for arrangører. Vil gjøre det lettere å straffe rettferdig
 • I: Selv om det er mange komiteer som har forskjellige arrangementer med ulik viktighet, så er det viktig at vi sammen prøver å følge de prikkereglene som er. Trikom kunne f.eks. tolket reglene litt slakkere, men det hadde ikke vært bra for linjeforeningen generelt.
  • K: Trikom har merket at folk ikke tar et trikom-arr like alvorlig som bedkom-arr
 • I: Kan innføre et system der det er forskjellig alvorlighetsgrad for forskjellige type arr o.l. f.eks. bedarr: 3 prikker, x-arr: 1 prikk
  • K: Si ifra en dag før kan f.eks. gi halv prikk
 • I: Abakus: 1 prikk 3 timer, 2 prikker 12 timer, 3 prikker sistepri på arrangementer, og alle prikker varer i 20 dager.
 • I: Ikke lov å melde seg på arrangementer før man har svart på tilbakemeldingsskjema?
  • K: Hadde vært en god idé
  • K: Skal man bare fryse påmeldingen med en gang da?
  • K: Nei, du får vel rundt en dag siden man sender ut tilbakemeldingsskjema veldig tidlig.
  • K: Løser problemet med at folk ikke ser mailen, og får prikk på grunn av det
 • I: Hva tenker folk om definisjonen av feriedatoer?
  • K: Litt strengt, men er ikke noen arrangementer før det, så man ka ta en taktisk dodge
  • K: Arrkom og trikom hadde arrangementer i "ferien"
  • K: Jeg fikk en prikk i november, arrangementer i eksamensperioden jeg ikke fikk vært med på, og noen dette semesteret
  • Føler 15. er fair, men starte tidlig desember er litt strengt
 • I: Hadde det vært en ide å følge NTNUs studiekalender når det kommer til når prikkereglene er fryst?
 • I: Hvordan blir det for dotkom?
  • K: Blir noe å gjøre, men gjennomførbart
  • K: Trenger ikke hente fra NTNU, kan bare legge inn datoene manuelt
 • Sp: Hvordan er det med prikker når betaling skjer etter frist
  • Sv: Systemet for betaling og prikker er veldig kaotisk. Ble laget før de fleste medlemmene våres kom inn. Har fått inn noen medlemmer nå som kan dette skikkelig bra, så de hjelper godt til med dette.
 • I: En løsning er å sette 8. januar som slutten av ferien. Men når skal vi sette starten?
  • K: Ingenting som skjer helt mot slutten av eksamensperioden, så naturlig å fryse prikker da
  • K: Heller ingen påmeldinger helt i starten av januar
 • Konklusjon ish: Tydelig at det er et ønske for å endre datoer og alvorlighetsgrad. Setter ned en gruppe i hs som tar seg av å se på det, tar det opp på et nytt møte. Satse på å få det gjeldende fra neste semester hvis det er gjennomførbart.

004 - Gjennomgang av HSA

[Online har signert ny HSA avtale med Bekk som varer i ett år. Bedkom presenterer et sammendrag av denne avtalen som gir alle komiteene litt innsyn i hva den avtalen betyr for dem]

006 - Førsteklasse task force

[Startet i vår med å se på muligheter for å gi førsteklassinger en større klassetilhørighet. I abakus har de et prosjekt der de prøver å arrangere målrettede arrangementer mot førsteklassinger. Hørte med backlog, men de tenkte at det var mer et trikomområde. Kom fram at det var mange andre komiteer som hadde arrangementer for førsteklassinger. Skulle man hatt en gruppe som samarbeider på tvers av komiteer som er rettet mot førsteklassinger]

 • I: Har ikke snakka så mye om det i backlog enda, men har såvidt lufta å ha med flere fra andre komiteer sånn at det ikke blir et veldig internt prosjekt i backlog.
 • I: Synes det er et veldig godt forslag. Det å planlegge førsteklassearrangement, er ganske enkelt å gjøre. Greit å ha en prosjektleder som sørger for at det gjennomføres
 • I: Føler kanskje det er en litt overkomplisering å ha en egen undergruppe for dette. Føler kanksje at det kunne ha gått under vedtektene til de forskjellige arrangerende komiteene.
 • Sp: Hvor mange arrangementer for førsteklassinger vil man ha?
  • Sv: Vet ikke, må finne ut av
 • I: Når det kommer til bedkom og fagkom så er det kanskje litt vanskelig for oss å gjøre noe med hva bedriftene ønsker.
 • I: Kan oppfordre arrangerende komiteer til å ha en ansvarlig som skal følge opp dette, litt som man har somegruppa.
 • I: Det hadde vært kult å fått inn noe med teknisk som kurs for førsteklassinger rettet mot deres fag.
  • K: Enig i at dette kunne vært en god ide. Er ofte skummelt for førsteklassinger å delta på vanskelige kurs som arrangeres av fagkom. Kunne derfor vært en ide med noen enklere alternativer.
  • Sp: For fagkom, er det tenkt at det skal settes av penger til førsteklassearrangementer hvis man skal fikse egne greier til de?
   • Sv: Man kan søke støtte til alt mulig rart. Tror det er en bedre løsning.
 • I: Har vært pizza på kontoret, var en stor suksess
 • I: Kan fortsette rett etter fadderuka, og gi tilbud som gjør at man får en mulighet til å møte flere andre
 • I: Tror det er en ide å ha mye sosialt i starten
 • I: I backlog snakket vi om førsteklassevors for større arrangementer
  • K: Gjøre vors før immball til en større greie, og ikke gjøre komitevors til normalen
 • I: Var snakk om at immballvors skulle bli en sak på genfors. Viktig at folk har et sted å være før immball.
  • K: Vært snakk om å leie lokale for å ha plass til fler enn man har på kontoret
 • I: Går an å høre med Bekk om de vil ha noe for første- og andreklassinger, f.eks. kræsjkurs for oblig fag
 • I: Kan lage en plan for september, før man kommer til sommeren. Arrangerende komiteer kan lage et utkast på hva man kan ha av arrangementer.
 • I: Tror det kan være en ide å fokusere på ting som er lavterskel. Er kanksje litt høyere tærksel å skulle dra på store eksamensfester.
 • I: Hvis en klassetilhørlighet er det man ønsker så er ting på skolen viktig. Som pizza.

Konklusjon: Må ha god kontakt med trikom og backlog og andre arrangerende komiteer. Kan være en ide å innkalle til et møte for de som dette er relevant for.

008 - Diggepunkt!

 • Gjengen digger ting, og jeg digger det 🔥🔥🔥

009 - Møteevaluering

 • Litt mange eventueltpunkter
 • Digg at det er tidlig på semesteret
 • Kunne vært en mer oppdatert saksliste

Møte hevet: 13:55