Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

323 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling ikke godkjent. Vin.
 • Servering ikke godkjent. Øl til ansvarlig og til leder.
 • Referat godkjent.

325 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Hatt møte med velkom
 • Fiksa siste generalforsamling-greier

Styremedlem:

 • Ingen status, ikke sendt inn.

Styremedlem:

 • Ingen status, ikke sendt inn.

💰 Økonomiansvarlig:

 • Arbeidskveld siste mandag, sendt inn regnskap.
  • Litt vanskelig siden alle tall måtte matche med fiken. Men alt er ferdig til i kveld
 • Lagt ut budsjett offentlig på OW
 • Lagd sak om å flytte penger til fondet
  • Usikker på om det er et gyldig saksforslag siden det ble skrevet inn 1 uke før.
  • Regner med at det er good siden det er snakk om innsendte saker og ikke saker fra hovedstyret.
  • Det står også i vedtektene at HS må komme med et saksforslag om hvor mye som skal gå til fondet.

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Sendt inn nytt bodtilgangskjemar, funker ennå ikke??
 • Hatt tett kontakt med August om opptak på av ny leder og nestleder
  • De må lage mye klarere vedtekter
  • Neste HS burde følge opp å lage klarere vedtekter.

👩🏾 Leder:

 • Godkjent nye kort til bankom
 • Var med frederik på planlegging av støttehjulet
  • Hørte med de om kontrakten med Bekk om hvordan Bekk kan bli inkludert i WS. Virket ganske positive. Blir isåfall først på høsten.
 • Hatt møte med organisasjonskollegiet
 • Sendt inn halvårsberetning
 • Skrevet mitt siste styreord til offline.

326 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • FIF when2meet
  • Har snakket både med bedkom og fagkom. Begge har representanter. Vet ikke om vi har penger til å sende fra begge.
  • Må svares på innen torsdag.
 • Elevkveld, svare at vi ikke kommer
 • ITdagene - Caro avtaler møte

327 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

 • Styremedlemmer har planlagt HS/ledere-inn/ut.
 • Revy 15. mars. Flere som er gira. Må huske å bruke koden.
 • HS inn/ut blir flytta til tirsdag 5. mars.

328 Generalforsamlingen V2024 (10 min)

[Vi går litt gjennom hva vi holder på med, hva som er gjort og hva som mangler :D]

Fikser og trikser litt.

329 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Protokollunderskrivere: har tidligere vært leder og nestleder
  • Brage og Frederik skriver under
  • Hele HS har ansvar for at referatet er klart
 • Fikk svar fra ridderne, de virket positive til Slack-kanal for efaringsoverføring
  • De nevnte at diskusjonene burde tas vare på, burde få Pro.
  • Sp: Pro blir vanskelig å hovedslacken, ca. 2000 i måneden. Vi snakket om at kun de ridderne som vil, forventer de at alle skal bli med?
   • Sv: Nei, de tenker at alle som vil blir med.
  • K: Burde ha en rolle som tar seg av å archive meldinger fra kanalen. Kanskje 1 gang i måneden.

330 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

 • Spent på hva som skjer med kiosken!
  • I: På første forslaget, potensielt veldig mange kommer til å stemme blankt. Blanke stemmer teller ikke, og det kan potensielt bli flere da som brenner for å stenge den enn som ønsker å holde den åpen.
  • K: Redd for at blanke stemmer fucker opp for saken.
  • Organisasjonskollegiet pleier å si at å stemme blankt er å la alle andre i salen bestemme.
  • Sp: Hvis vi stenger kiosken, må generalforsamlingen åpne den igjen da?
   • Sv: Ja, vi tolker det sånn. For at vi skal ha kiosk igjen, må det gjennom generalforsamlingen.
  • Sp: Si det går 6 år og det sitter et nytt HS, de ønsker å starte kiosken igjen, da må de gå gjennom generalforsamlingen.
   • Sv: Regner med at ryktene gå givere om at en kiosk eksisterte en gang i historien. Men ja, det må gjennom generalforsamlingen.
  • Vi må tenke på at folk ser på regnskapet og vi er mye i pluss. Er tilfeldig at vi er i pluss i år. Ca. 200 000 er at surfetur ble betalt for feil år, fagkom økte priser uten at budsjettet ble økt. Folk har ikke brukt opp pengene, søkt mye støtte.
  • Hvor mye i pluss er det budsjettert til i år?
   • 50k

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]