Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

272 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] Innkalling godkjent, servering godkjent (under tvil men sure), referat fra forrige uke godkjent

275 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Har ingenting å melde:) Fikk hjelp til å godkjenne noe appkom-greier.

Styremedlem:

 • Sommerfest
 • Plakat

Styremedlem:

 • Lagde ow-arrangement
 • Sendte inn bestilling
 • Svart medlemsskapssøknad

💰 Økonomiansvarlig:

 • Lagd nytt budsjett. Fagkom og bedkom har ikke fått nok bedrifter. Må revidere budsjettet igjen.
 • Skal snart revidere abakus, og de reviderer oss
 • Forberede oss til genfors

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Fikk melding fra Milla ang. 1. klasse task force
 • when2meet for tech talks workshop
 • Hjulpet med ekskom-økonomi, må se an om man skal ta opp ny ekskom

👩🏾 Leder:

 • Har vært på linjeledermøte.
  • Snakket om studenterhytten, folk sliter med bruk av den. Vi bruker ikke den.
  • Indøk hadde sak om "indøk er homo", en ting som har blitt sagt før. Dersom vi hører folk i Online si det, så burde vi si i fra at det ikke er ok. Det skeive miljøet i Trondheim skal føle seg trygge og velkomne.
  • Ny møteholder, spennende
 • Ferdigstilt ting til genfors. Lagd maler og lenker
 • Har vært veldig blond, trodde vi sendte for sen innkalling, men det var good<3
 • Svart på litt mails og sånn

276 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • Selv om vi får inn mye, vi må ikke poste på korktavla. Vi skal ikke kaste ut alt til korktavla eller våre medlemmer. Må passe på at vår egen informasjon ikke drukner.
  • Sp: poste det som er mest relevant?
   • Sv: Ye
 • Må ta det på skjønn hva vi poster. Teater-greiene er ikke så relevant, men gratis så de tjener jo ingenting på det.
 • Burde ikke bleste ting som koster penger. Viktigst å ta det som f.eks. kommer fra IDI, som er mer relevant
 • Mail om lokaler
  • Ikke så relevant for oss
 • Mail om velferdsmidler IE
  • Tas opp på bankommøte i dag
  • Viktig å følge opp velkom
 • Fadderuka - EiT:
  • Forward til velkom
 • Leonardo jub er ikke lagt ut
 • Sosialen silent disco
  • Arrkom har fått den
 • Cyb galla
  • Sier at vi ikke kan
 • Medlemsskapssøknad

278 Nyhetsbrev (5min)

[Skal vi dele nyhetsbrev på en annen måte enn nå?]

 • Vanskelig å skulle dele andre steder enn mail/slack. Allerede mye på facebook.
 • Vanskelig å legge til på ow. Featuren er nesten ferdig, men vanskelig å få plass
 • Kan prøve å få det til i appen
  • God idé. Har mest sannsynlig kapasitet
 • Poenget er å nå ut til flest mulig.
 • Grunnen til at innholdet var mer retrospektivt, var at det kom sent på semesteret. Tenker mer fremtidsrettet i neste versjon.

280 Online sommerfest 2024 (5 min)

[Sette dato for sommerfest, så vi kan få reservert bord]

 • Er mange andre linjeforeninger som har satt dato, greit for oss også.
 • Tenker en helg i juli.
 • Hvor så du hvem som hadde?
  • Janus, Tihlde og Abakus har postet.
 • Fredag eller lørdag?
  • Lørdag er smooth.
 • Foreslår lørdag 13. eller 20. juli.
  • Backer.
  • 13 sikter vi oss inn på.
 • Har bare sendt mail til dattera til hagen og sagt ifra at vi kommer.
 • SM fikser OW-arr og sender mail!!

281 Prikkregler ( 5 min)

[Planlegge hvordan vi skal fortsette diskusjonen ang. prikkreglene fra stormøtet.]

 • Må kalle inn til et nytt møte med arrangerende komiteer + dotkom.
 • Burde ha møtet så fort som mulig.
 • Blir nok ikke tatt i bruk før til høsten uansett.
  • Tar det etter tech talks en gang
 • Kan høre med Abakus og Tihlde

282 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Leder i Abakus har sendt en melding; oppretting av idrettslag i Abakus. Datakameratene er da et samarbeid mellom Online og Abakus. Har vi tenkt på egen opprettelse av idrettslag?
  • Var snakk om et håndballag tidligere, ble ikke gjennomført.
  • Hadde vært positivt om det hadde blitt et samlet tilbud.
  • Er det da et samarbeid mellom Online og Abakus?
   • Tror det er det de tenker.
  • Hvor mye støtte får datakam?
   • Litt støtte, planen er å søke mer.
   • Skal øke med en prosent i året.
  • Synes det er et bra forslag.
  • Kan si i fra at vi kun har Oil atm som arrangerer lavterskel.
  • Svarer at vi er positive
 • Dato for HS inn-ut?
  • tentativt mandag 4. mars
 • Workshop blir på torsdag fra kl. 14

283 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

 • Kutte støtte til representasjon?
  • Ingen imot

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]