Møtetidspunkt: 10.15
Sted: Gamle Elektro G022

Servering og referering:
1. ref: Henrik
2. ref: Sondre
Servering: Henrik

Straff:

Tilstede:

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]109 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent

111 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Var oktoberfest med bra oppmøte
 • Paint & sip på mandag, litt trøbbel med blesting så litt labert oppmøte.
 • Skal ha workshop for vårens arrangementer i dag
 • påmelding på quiz 2 i dag
 • Skal snakke om Åre ang søknaden som IDI skulle behandle til i morgen, må kanskje utsette påmelding igjen

Bedkom:

 • Bra oppmøte av kommiteen på genfors
 • Har hatt to bedpreser med Bredvid og Sopra
 • Diskuterte priser på arrangementer og annonser
 • Fordelte datoer for arrangementer til våren med fagkom (holder oss til tirsdager og torsdager)
 • Satt opp 8 bedpresser. 7 vanlige og en fra bekk
 • Tekst på arrangementer bør være på engelsk , men usikker på om arrangementet bør være på engelsk.

Dotkom:

 • Vi hadde ikke møte sist uke, bar under genfors.
 • prøver bare å jobbe jevnt og få fremgang på prosjektene våre.
 • Demo av Vengeful Vineyards for to uker siden, ser nice ut!

Fagkom:

 • Har diskutert litt rund kurs med excited. (f.eks. kokekveld)
 • Snakket om hvordan vi kan være mer miljøvennlige

Prokom:

 • Ikke møte forrige uke pga genfors
 • Hyttetur i helga
 • Arbeidskveld i kveld.

Trikom:

 • Hadde vors før oktoberfest og lånte soundboks fra Abakus, for høytaleren ødelagt siden A-blokka-fest
 • Rosa onsdag i dag
 • Høstmat i dag
 • Halloweenvors i helga, videre til rfk etter det.
 • SKal bestille sofa asap, fikk godkjent fra Fondet.
 • Snakket om lukking av døra på kveldstid, spesielt etter mailen fra Delta.

Økonomiansvarlig:

 • Budsjetterer i bankom nå
 • Venter egt på priser fra bedkom/fagkom
 • Har 100.000 ufordelte midler, som foreløpig settes på arrkom pga. dyre priser (vurderer trikom hvis de også påvirkes)

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]
For status klikk her

Leder:

 • Signert samarbeidsavtale med rfk
 • Datakam skal signere ny avtale
 • Renskrevet referat fra genfors og lagt ut på ow
 • Linjeleder på mandag og presenterte en sak
  • Ble tatt opp at styregaver har tatt av og må roes ned fremover
  • Det ble tatt opp delta innbruddet, alle i nv gangen skal få beslag på døren
 • Lagt inn pr på vedtekter
 • Gitt alle tilganger de trenger (fb, ow osv.)

112 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Nevnt mange ganger før, men trikom setter pris på om det ikke blir satt utstyr på kontoret - Kan det settes på boden på A4? - Ikke egt, kan vi bruke gamle boden på A4? - Vi har ikke den boden lenger - Det ligger ting igjen fra kompileringen, så gjerne gå over og rydd opp det kompileringsgjengen.

114 Være konsekvente ved setting av prikk (10 min)

[per nå er d noen komiteer som følger prikkreglene, og noen som ikke gjør det. Dette er uheldig da to stykker kan gjøre akkurat det samme, men ende opp med forskjellige konsekvenser.]

Merkes mest på de bedriftsrelaterte kontra de sosiale arrangementene. Synes det er viktig at samme fremgangsmåte gir samme konsekvenser.

i: Husk at vi reviderte prikkreglene i vår, vi burde gjøre en innsats på å følge dem. - Et fint skille er om det koster noe å ikke møte opp, og om det er bedriftsrelaterte greier som fører til at online blir satt i dårlig lys.

i: Enkelte komiteer har gitt slack nylig pga kommende Årepåmelding og de vil ikke vøre kjipe. Det er kjipt og burde ikke ha noe å si.

i: Tror alle er enig, men at det er så mange som håndhever prikker rundt om i komiteene som fører til at det bli gjort litt forskjellig fra gang til gang.

i: Backer at dersom mange er på venteliste og det ikke koster ekstra og gjør noe skade, at man ikke skal vær såå strenge og rigide. - Det kan godt være en løsning, men da må alle følge samme baseline. Har ikke noe å si om vi blir strengere eller snillere, så lenge vi er konsekvente.

i: Har en praksis nå med at man kan sende en mail om at man er syk og slippe å få prikk.

i: Det er skummelt å åpne for skjønn, da er det helt opp til enkeltpersonen.

i: Syns ikke alle type arrangmenter burde gi prikk - uenig, burde gjelde samme for alle, det er skadelig for arrangøren hvis man ikke møter - Enig, det handler om respekt for arrangørene. Man kan ta en gjennomgang på prikkreglene som helhet og endre de litt til nye ow kommer.

i: Dumt dette ikke ble tatt opp i vår. - mange av disse endringene ble ikke gjennomført grunnet lite ønske om siste liten arbeid med avmelding og varling av folk på ventelista. - Dette påvirker kun arrkom.

i: Jeg synes ikke prikkreglene er så strenge. De er veldig overkommelige hvis man går inn for å følge de. - Eneste jeg kan være uenig med er at man må si ifra senest 5 timer før dersom man blir syk. - Den ansvarlige komiteen kan ta det på skjønn i følge reglene.

i: Hvis det påvirker Online økonomisk at man ikke kommer burde man få prikk eller det er ingen som kan ta plassen din.

i: Rimelig sikker på at man kan melde seg av selv om avmeldingsfristen har gått ut hvis man er på venteliste. - ikke hvis man faktisk får plassen.

i: Syns det kan bli for mye å forholde seg til å ha andre regler for feks arrkom-arrangement.

i: Fra arrkom sitt perspektiv er det hensiktsmessig å kunne ta ting på skjønn av og til, spess hvis deltakeren har betalt, men ikke kan komme. - Da bør det være egne regler for arrkom, hvis det er slik at det gjøres skjønnsmessige unntak relativt ofte. Speiler seg dårlig på andre komiteer som gir prikk i samme situasjoner.

i: Det er forskjell fra feks bedpres hvor man lover en bedrift x antall deltakere ift en fest arrkom arrangerer.

115 Notion-kurs (5 min)

[Fagkom har flyttet stort sett hele wiki inn i notion og det er funker som en drøm. Vi ønsker å holde et kurs i notion og dele erfaringer med alle komiteene. Kurset vil i førsteomgang være for minst en rep fra hver komite.
Når passer det best for folk?]

Når skal det holdes? - Foreslår at dere setter en dato og sier til komiteene at kurset holdes på den dagen. de som har tid får komme.

s: Hvorfor er det ikke et åpent kurs? - Blir mange hvis ikke, pluss vi vil rette det for hvordan bruke Notion for komiteer. - Hvis det blir en suksess kan det gjennomføres igjen hvis det er ønske om det.

i: Blir det dette eller neste semester? - Fagkom kan finne ut av det, helst dette semester, hvis ikke; tidlig neste

116 opptak velkom 2023 (5 min)

[Hvem vil ta ansvar for dette? Vet vi om no bra kandidater som vi kan pushe litt?]

Når holdes opptaket? - nå, frist om sånn 2 uker elns.

Kreves det mye headhunting? - ja litt

Leder og nestleder tar opp resten av komiteen sin, vi må bare ta opp de.

Robin og Caro fikser.

117 opptak itex 2023 (5 min)

[Hvem vil ta ansvar for dette? Vet vi om no bra kandidater som vi kan pushe litt?]

må Leder og nestleder være fra bedkom eller fagkom? - Nei men det kan være lurt.

Vi må huske å fremme at tidligere erfaring ikke er nødvendig.

Sondre og Ingeborg fikser

118 Online løper Trondheim maraton for barnekreftforeningen (10 min)

[Forslag: Online løper Trondheim maraton for barnekreftforeningen
Tanken er at Online som linjeforening skal samle flest mulig som vil løpe enten maraton eller halvmaraton i september for å samle inn penger til barnekreftforeningen.
Pengene kommer fra bedrifter som bedkom spør om å sponse x antall kroner per onliner som fullfører halv- eller helmaraton.
I tillegg til bedkom har jeg et par tanker om noe som kan bli gjort, men som de andre komiteene får bestemme helt selv om de vil være med på:

 • Organisert løpetrening med OIL
 • Profilering i form av videoer, artikler e.l. fra prokom
 • Egen nettside med for eksempel bedrifter som er med, folk som er påmeldt e.l. fra appkom

I tillegg kan kanskje andre representanter ta med konseptet videre til komiteen sin og høre om det er noe komiteen kan bidra med.
Håper dette er noe som hørtes interessant ut :):)]

Tenker eneste problemet er at det kommer samme semester som veldedighetsfest. - korreksjon: Det er ikke samme semester som veldedighetsfest. satt til 3. september.

Er ikke en HS ting å orge, men mener det er noe vi kan stå for som linjeforening. - Jazz hands

119 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Bruk bøker på møter, dere fikk de utlevert i går.

Mail fra delta om innbrudd. Ikke så mye vi kan gjøre annet enn å ha kultur for å låse døra på kvelden.

 • Sto i mailen at det var flere personer som har brytt seg inn. Vi kan jo ikke vite om de har tilgang på A4 eller ikke.
  • Det er ikke studenter, de fysisk bryter istykker dørene.
 • Skulle vi hatt automatisk dørlås feks kl 19?
  • Kunne vært en idé

Man må allerede knuse glasset på vei inn til A4, samme gjelder for kontoret, vi burde passe på hva vi har av verdier på kontoret. - Er det ikke stålnetting i døra på a4, så man må ha med vinkelsliper for å komme seg gjennom.

Vi vil jo ikke bare forhindre innbrudd, men også at folk bruker kontoret som nach lokale.

Bod-tilganger i Prokom

 • Sondre og Robin fikser

Representasjon:

 • Siste mulighet nå snart, nye bli med!!
 • Skal oppdatere oversikten på driven.

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]