HS møte 06/11-20

Møtetidspunkt: A4-132 12.15-14.00

Referering:

 1. Øyvind
 2. Thea

Tilstede: Sindre, Thea, Christoffer, Kristoffer, Monika, Øyvind, Henrik, Marius, Mathias, Benedicte, Fredrik (Ekskom)
Straffer: Mathias (øl), Marius (øl), Benedicte (øl)

TODOS fra forrige gang.

 • X Thea kjører på med fadderkontrakt (møte før jul)
 • X Stensrud kjører ut info på budsjettmøte
 • [ ] Mathias teiper boden (kommer mulighens til å bli gjort en eller annen gang i 2021?)

523 Godkjenning av innkalling

Godkjent

524 Status for komiteene (14.20 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

 • Avlyst alt mulig, trist men nødvendig. Ingen forhåndsbetalinger.
 • Ønsker å få til en fest på nyåret, hvis det er mulig med korona.
 • Quiz neste uke.
 • Sindre har blitt FIF-koordinator (Whoop whoop)

Bedkom, med ITEX:

 • Ferdig med bookingrunden og sendt ut til signering
 • Bedkom er fornøyde med hvordan det gikk
 • Snakket om hvordan de skal blæste digitale arrangementer som ikke er arrangert av Online
 • Er det er arrangement som kan konkurrere med Online-arrangementer så skal det ikke blæstes av oss
 • Hvordan skal oppmøte gjøres på digitale arrangementer. Forsentkomming osv.

Dotkom:

 • Har jobbet med wiki-siden
 • Strømmen gikk, noe som gjorde at OW og Nibble var nede
 • Skanning på kontoret er klart, venter på RFID-scannere
 • Hatt møte med appkom
 • Medarbeidersamtaler

Fagkom, med ekskom:

 • Har også sendt ut kontraktene sine
 • Har fem medlemmer som blir med i Analytics-prosjektet
 • Workshop med bedkom for å få mer fleksibilitet i booking av bedriftsarrangementer
 • Kurs resten av semesteret tror de skal gå veldig fint
Ekskom
 • Hatt workshop internt for ekskursjonen og Techtalks
 • Må snakke med bedkom for kommunikasjon med bedrifter
 • Fakultetet har kalt inn til møte med alle ekskursjonslederne unntatt informatikk (uten at vi vet hvorfor)
 • Ble vedtatt på møtet at ingen ekskursjoner skal gå utenfor Norge
 • Vil prøve å få til en klassetur i Norge
 • Kan bli problematisk mtp vedtektene om det ikke blir faglig opplegg.

Prokom:

 • Jobber med Offline
 • Funnet et selskap til Merch
 • Mange har engasjert seg i maskot-saken

Trikom

 • Jobbet med arrangementer i jule/eksamenstiden
 • Hatt juleverksted
 • Vurderer julegrøtfest med fjordland
 • Eksamensoppmuntring med klementiner etc. hvis campus ikke stenger
 • Planlagt workshop har blitt utsatt til etter jul

Seniorkom:

 • Begynt å digitalisere workshopen om prosjekter, samlet mye som kan gjøres i Online
 • Fått i gang ny interessegruppe "Racingline"

Bankom

 • Ny OIL økans

Økonomiansvarlig

 • Åpent budsjettmøtet gikk veldig bra
 • Har vært på kioskmøte
 • Fått trusler om utestengelse fra bilkollektivet pga utestående fakturaer. Ble ordnet opp i.

Nestleder:

 • Har vært på budsjettmøte og kioskmøte
 • Jobbet med spørreundersøkelsen om tidsbruk i Online
 • Gått mer over til verdien av verv i Online
 • Blæstet opptak (jubkom, velkom og ekskom)
 • Tyvstartet på genforssaker

Online IL:

 • Avlyst pistolskyting

Leder

 • Vært på kioskmøte
 • En medarbeidersamtale
 • Ledermøte med IDI neste uke
 • Ordnet praktiske ting rundt budsjettmøte

525 Interkom (5 min)

 • Arrkom har litt penger igjen og lurer på om trikom vil samarbeide om noe
  • Kristoffer: Eksamensfest?
  • Øyvind: Ikke så lurt med tanke på korona
 • Søknad fra arrkom om å flytte midler for julebord og Åre

  • Arrkom er gira på å få flyttet disse midlene til å kunne brukes på et nyttårsball eller lignende, ettersom både julebord og Åre er avlyst.
  • Stensrud: Går helt fint å flytte over, må godkjennes av HS
  • Marius: Fullt mulig å arrangere en julemiddag eller lignende.
  • Benedicte: Kunne vært veldig kult om vi kunne hatt et større arrangement til våren (ball eller lignende) som ridderne kan være med på
  • Thea: Da kan det arrangeres kompilering før også
  • Sindre: Særskilt utmerkelse burde også deles ut
  • Mathias: Vi får en stor backlog nå med kompilering, ridderoppdak, utdeling av særskilt. Ikke mulig å arrangere noe stort arrangement før jul.
 • Mathias: Vi må ha et ekstraordinært møte før 1. desember for å godkjenne budskjettet

526 Recap for året (15min)

[Jeg vil at alle skal gjøre seg opp en tanke om disse to spørsmålene: - Hva har vi vært gode på? - Hva trenger vi å forbedre?]

 • Hva har vi vært gode på?

  • Å tilpasse oss situasjonen vi er i
  • Å håndtere kommunikasjon med andre som har ansvar i Online
  • AUO-overgangen har gått veldig bra
  • Fredrik er fornøyd med at HS er flinke til å inkludere ekskom <3
  • Klart å drive med litt ved siden av alt av saker vi måtte reagere på
  • Alle komiteene har vært positive og engasjerte til tross for situasjonen
 • Hva trenger vi å forbedre?

  • Snakke om ting bare for å snakke om det,må ikke alltid komme noe ut av det. Kan være nyttig å skape en kultur om ting og tørre å snakke om følelser.
  • Få frem begge sider av en sak
  • Tørre å ta diskusjonene
   • Kan ha en roterende rolle. Èn på møtet skal alltid spille uenig
  • Si ting selv om du selv kanskje ikke tror det er et utrolig viktig poeng (legge noe på bordet og se hva som skjer)
  • Ta videre de sakene vi kom frem til under workshop.
   • De tre sakene vi kom frem til er lagret, og kan tas videre.
  • Komiteene har blitt veldig flinke til å holde workshops og lignende, dette kan HS også bli flinkere til!

527 Recap av budsjettmøtet (15min)

[Hva lærte vi, og hvilke forslag tar vi med oss videre?]

 • Stensrud er fornøyd. God s
 • Notater fra møtekritikken:
  • Burde har klare internbudsjetter
  • Teste mikrofonen før møtet
  • Vil veldig gjerne ha med økonomi på vedtektskvelden
  • Ha med begrunnelse i regnskap for budsjettendringer? (Ville medført veldig mye ekstraarbeid)
 • Må få til et budsjettmøte før 1. desember for å godkjenne ferdigstilt budsjettforslag.
 • Når budsjettet sendes til HS for godkjenning så kan ikke noe endres der og da. Da må bankom gå tilbake til arbeidsbenken
 • Ønsker å få dette ferdig fort slik at det ikke blir siste liten eksamenstidstress

Eventuelt

 • Hva skjer i Ekskom

  • Ikke invitert i diskusjonsmøte
  • Kan ikke dra til Europa
  • Ønsker å få til noe
  • Norgestur
   • Surfing, rafting, kos
  • Vedtektene til ekskom går imot dette
   • De sier pengene kun skal gå til faglige arrangementer
   • Studierettet
  • Kommer til å få inn mye fra Techtalks
  • Regler. Hvis de blir med i år, vil de da ikke kunne få støtte for å bli med på en annen mindre koronapreget tur?
  • Dette blir ikke en "ekskursjon" uansett
  • Har FUS snakket noe om retningslinjene for faglige turer?

   • Ja, men disse organene er veldig rotete.
   • FUS har bestemt at det ikke er lov å dra utenfor Europa
   • NTNU har bestemt at det ikke er lov å dra innad i Europa.
   • Det har blitt spurt om retningslinjene kan justeres for å ta hensyn til at det ikke er realistisk å følge på en innenlandstur, dette er det ikke gitt noe tydelig svar på.
  • Benedicte: Er ikke ekskom-retningslinjene satt av ekskom?

   • Jo, og HS er egentlig invitert. Vi kan ha ekstraordinært genfors for ekskom
  • Tull at ekskom offesielt tas opp på generalforsamling på høsten før ekskursjonen.
  • Mathias: Det burde gå fint med pengebruk på innenlandstur, så lenge fjerdeklasse blir invitert på turen.
  • Benny: Det er bedre å spørre fjerdeklassingene om det er greit på forhånd slik at det ikke kan bli en sak etter skaden er gjort
  • Hva med å høre i kullgruppa til fjerdeklasse hva de vil? Med tanke på at overskuddet fra deres avlyste tur blir overført.
   • I vedtektene er det veldig krunglete formulert at overskuddet skal gå til å sørge for at det ikke blir dyrere for fjerdeklassingene på bli med på turen.
  • Gjelder kun for de som hadde rett til å være med i fjor, nye fjerdeklassinger er ikke inkludert.
  • Forslag: Skriv et innlegg med status i kullgruppene, hør hva de ønsker.
   • Ekskom hører med tredje først, og så fjerde.
  • Ekstraordinært genfors blir gjennomført etter tur blir bekreftet (om nødvendig)
 • Omfordeling av midler arrkom

  • Ingen Åretur eller julebord
  • Skal disse brukes på et arrangement på nyåret isteden?
  • Benny: Må dette bestemmes får året er omme?
   • Stensrud: Jeg er mest komfortabel med det
  • Sindre: Hvis vi har lyst til å ha noe galla-lignende så blir det veldig dyrt.
  • Øyvind: Jeg skjønner meg ikke på hvordan dette skal gjøres, men syns det skal gjøres etterom det er omdistribuering av penger som går ut av medlemmene våre
  • Mathias: Oppdaltur er ikke lurt. Kjøre på noe ridder-greier
  • Benny: Kan vi få støtte fra IDI til den festen istedenfor støtten vi skulle få til julebord
  • Sindre: IDI ønsker ikke å gi så mye mer støtte til slike ting
  • Øyvind: Det er nødvendig å sette av i budsjettet
  • Øyvind: Søke Onlinefondet isteden?
  • Sindre: Skulle gjerne bare ha brukt pengene nå, men er så usikkert mtp korona.
  • Mathias: Ingen skjønner hva som snakkes om nå, så bankom snakker om dette på søndag og kommer med konkrete løsningsforslag som HS kan ta stilling til
 • Gå gjennom resultatene av seniorkomworkshop

  • Marius presenterer exceloversikt fra idémyldring
  • Lsningsforslag: Seniorkom velger ut en liste med prosjekter som de betrakter som aktuelle for HS å ta tak i. HS tar stilling til dette over jul.
   • Marius: Det kan fikses!
 • Skal HS arrangere noe julekos for onlinere?

  • Benedicte: Skal HS gjøre noe i eksamenstiden med motivasjon. Trikom skal prøve med eksamenskos, men kun hvis campus ikke stenger ned
  • Tidligere har det vært adventskalender og lignende
  • Korte videoer med HS
  • Insta-takeover

Gjøremål

 • [ ] Stensrud skal gå inn i referatet og fylle inn forklaringer under omfordeling av midler
 • [ ] Benedicte legger ut link til spørreundersøkelse på slack
 • [ ] Marius tar videre behandling av prosjekter fra workshop og kommer tilbake til HS med aktuelle saker.
 • [ ] Mathias teiper boden

Møtet hevet 14.13