**Møtetidspunkt:** 12.15 (rom B2)

**Servering og referering:** Taran

**Vinstraff:** Edvard for 2-faktor

**Ølstraff:** Aslak for å ikke ha lagt ut referat ordentlig

**Tilstede:** Didrik, Hege, Emil, Christoffer, Henrik, Erik, Aslak, Peter, Edvard, Endre, Taran 

Eksterne: Brede, Claus, Lars, Håkon, Nils

**Mangler:** Kjelleren

## 093 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

Godkjent

## 094 Status for komiteene (30 min)

#### Arrkom, med velkom og jubkom:

Satt datoer for arrangementer, t. o. m. X-fest, bestilt oversiktsplakat, ting ligger i kalenderen

#### Bankom: 

Mottat støtte fra IDI: 30000, Litt bak på regnskap, mål å kunne presentere regnskap i oktober
Sett på vedtekter: Ekstra genfors 1. november, ligger i kalenderen
Regnskapskurs med SiT i går, 7 av 12 var fra Online

#### Bedkom, med ITEX: 

Gått bra med bed.pres.

ITEX: fått inn litt søkere, vil fortsatt ha 3. klassinger

#### Dotkom:

Nibble har dødd og gjenoppstått, med ny maskin.

Teambuilding til helga!

 Jakob tar over som ledervikar en liten stund, sånn at Aslak kan komme litt à jour med skolearbeid.

#### Fagkom, med ekskom: 

Bed.arr. gått bra

Samarbeid med Abakus om bl. a. kodekveld.

Ekskom: de trenger fortsatt folk, fått inn én ny. Techtalks: Holder på med booking av standplass og bannerplass

#### Prokom: 

Produktarket ferdig, kjempeinnsats! Jobbet mye med plakater. Feilkomm. med CopyCat: ordnet. Offline har brekkehelg nå til helga.

#### Trikom: 

Kontorvakter ok, snart overnattingstur

#### Seniorkom: 

Arrangert komitékickoff, problemer med booking av Fjordgata. Gikk veldig bra allikevel, med kursing på Moholt og nach på kontoret. Fikk ikke hatt møte i dag.

#### Leder og nestleder: 

Didrik: Syk og ferie, skal intervjues av Studenttorget.

Hege: Sendt mye mail. Holdt på med det nye bandet til Online, to stykker tar styringen der. Får hjelp av bandene i Abakus og Hybrida. Jobbet med samlokaliseringen, møte i morgen. Vært i kontakt med SiT ang. kurs. Har fått tilgang til å booke auditorier: ta kontakt med meg om dere trenger det. Taushetserklæringer skal i boks nå. Vinstraff hvis det ikke er gjort innen neste møte.

#### ITV: 

Møte med dekan ++ på mandag.

#### Realfagskjellern:

Kalt inn til møte mellom masse folk ang videre drift av kjellerne, etter at lån av bhg er ferdig. Bjerke kan ikke stille.
- enten én paraplyorganisasjon eller individuelle kjellere.
	- alle kjellere får én stemme

Byggeprosjektet: kanskje i drift i løpet av vårparten av året.


## 095 Interkom (10 min) 

Prokom: Bestill plakater i god tid!

Loffen: bestilles plakatene sammen? Det kom 4 fagkomfakturaer separat på én dag.
- Tar det etterpå

Bedkom: Vi vil ha bedre tilbakemeldinger på plakater og bonger fra prokom.

 - Lang diskusjon om hva vi kan gjøre for å forbedre systemet. De som bestiller vil gjerne ha mer feeback på hvor i prosessen plakaten er. 

 - Emil: sender request til dotkom for plakatbestillingssystemet

 - Alle kan bli flinkere til å bestille tidlig

Dotkom: Det er alles ansvar å melde fra om problemer på OW til Dotkom.
 
## 096 Samlokaliseringen

Vurderes anskaffelse av sentrallås på de skapene med verdifullt utstyr i 2. etasje på P15, slik at det kan bli et flerbruksareale. 

Mastersaldekning nå på ca. 50% hos IDI. 

Skal gå ut i store media. 

- IDI er klar over at det går hardt ut over studentene. Er på vårt lag. Men dette er en sak styrt fra toppen av NTNU.

## 097 GDPR

Sak fra Håkon Solbjørg:

"GDPR får i størst grad konsekvenser for dotkom og dotkoms behandling av personopplysninger (spesielt lagring av og retten til få slettet opplysninger), men det kommer også til å påvirke andre som skal behandle eller ha tilgang til personopplysninger (som Hovedstyret og noen komiteer).

Her er litt mer info for de som ønsker å sette seg inn i saken før møtet;

Datatilsynets "TL;DR" om GDPR: [https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/?id=6322](TLDR)
Datatilsynets sjekkliste: [https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/punktliste-til-ny-forordning_web.pdf](sjekkliste)
Offisielt hjemmeside for GDPR: [http://www.eugdpr.org/](GDPR)
Dagens lov om behandling av personopplysninger: [https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_1#§1](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_1#§1)

Personvernsgreie som kommer neste år

(...mail...)
- Må tenkes på i Dotkom med tanke på OW: mulighet til å slette ting
- Alle som behandler personopplysninger må bli opplyst om til brukere.(Behandlingsansvarlig er HS)
- Man kan bli sanksjonert

Nils: Snakk med Datatilsynet(De er veldig behjelpelige), og hør med dem hva som vil gjelde for oss som frivillig organisasjon. 

Vi har veldig mange som behandler personlig data!

## 098 Sosialt medlemskap

Har det skjedd noen endringer?

Vi ber om bevis for at de tar informatikkfag, og har reell en intensjon om å bytte.

Ikke støttet i OW

Rettigheter: Åpne arrangementer(arrkom, trikom), unntak immballet

## 099 Status opptak til linjeforeninger

På linjeledermøte ble det tatt opp, med dekan for IV-fakultet ++. De tar saken veldig seriøst

De vil at linjeforeningene skal tenke på hvordan de vil fremstå i media, få positiv omtale

Tenk på hva opptaket sier om linjeforeningen, ikke maktbruk. Dytte bil opp Gløsbakken er bra!

Didrik måtte gjøre risikovurdering i løpet av en dag. Neste år må vi få laget en ordentlig risikovurdering med hjelp av noen som kan sånt. Den må nok jevnlig gjennomgås, ikke endres årlig. Prorektor sa de gjerne kunne hjelpe til.

Nils: Dere burde prøve å få positiv omtale, f. eks. med tall på hvor mye tid vi bruker på frivillig arbeid på Gløs. Det blir godt mottatt! Opptakene er en veldig liten del av det vi gjør.

Edrufadderuker gir god omtale.

Erik har en pdf med Michaels presentasjon for NTNU-styret.

## 100 Nye økonomirutiner

Vi må endre på hvordan vi gjør ting

Vi må ha navnelister på alle som får goder, f. eks. pizza på oppussing eller bankkommøter, hvem er på teambuilding. 

1. Noter hvem som får støtte
2. Vi inntektsfører fakturaer den dagen vi sender den, ikke når vi får innbetalingen. Dvs, ubetalte fakturaer føres som fordringer, ikke legges til neste års regnskap.
3. Ta vare på pakksedlene fra varene. 
4. Honorargrense har økt til 10.000 i året

Elektronisk regnskap fra nyåret! Permene forsvinner. Snakker med Dotkom om e-kvitteringsskjema.

## 101 Undersøkelse til informatikkstudenter

Det har blitt sendt ut én om fadderukene. Edvard hører med Miriam hva tilbakemeldingene var.

Vi bør sende en nå! Vi trenger premie.

Vi bør ha spørsmål om kompileringen, samlokalisering, hvordan HS fremstår.

Kan være et problem at folk ikke vet hva samlokaliseringen er.

## 102 Åpent punkt / spørsmål fra salen

- Håkon: Nibble-maskinen var norsk, så det var dumt at det ble sagt at den var fra utlandet. 

- Lars: Vil ha en sterkere kobling mellom SiT og linjeforeninger, f. eks. Hackerspace, Online og Abakus. Man kan f. eks. lage fingeravtrykksscanner istedenfor frukt- og kaffekort

  - Dotkom har ikke tid. Kan kanskje bli en interessegruppe, eller så kan SiT lage en stilling eller invitere til hackathon.
  - Noen kan pitche det for SiT, så kan vi informere om det.

- Nils: Hva skjer med Thilde?

  - De har tenkt seg rommet over Abakus. Veldig uklart om det er i samlokaliseringsplanene.

  - Ligger an til en sammenslåing av linjeforeninger hvis de flyttes opp hit. Dette er ikke noe de ønsker å ta opp ennå, før de har fått en fast dato for sammenslåing. 

  - Vi hjelper de allerede med å "starte opp" linjeforeningen, så dette kan fortsette også på Gløs.

  - De vil gjerne arrangere egne fadderuker, kan øke antall komitémedlemmer.


- Arrkom: Vil ha forlsag til steder å ha immball, siden Clarion har slutta med studentarrangment


## 104 Utvidet møtetid/ny møtetid?

Emil og Didrik har forelesning, så det går ikke med en ekstra time på torsdager.

Forslag: et ekstra møte uka med mer diskusjoner.

## 106 Sit kurs

Møteledelse: Mange vil, tar det for de som vil

Ledelse: Alle vil, del 1 med HS, del to med tillitsvalgt

Mediehåndtering: sende noen på våren, eller til enkeltsaker

## 107 Teambuilding

Middag, finner tidspunkt

Med Abakus? De vil ha i oktober

Og kanskje noe med Tihlde?

## 108 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min) 

Riddere: Aslak svarer

Stand teknologicampen: Hege svarer.

Kjellermøte: Taran og Hege prøver å dra

KOntorvakt HS: ikke nå

## 109 Ukens infomail og Facebook (5 min) ## 110 Eventuelt (10 min)## 111 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)## 112 Gjøremål

- Signering av tausheterklæring

- Emil: Request til Dotkom om plakatbestillingsystemet.