Møtetidspunkt: 12.15 (rom R E4-107 )

Servering og referering: Peter og Henrik

Vinstraff: Edvard

Ølstraff: Taran (Ikke offentlig referat)

Tilstede: Didrik, Erik, Peter, Henrik, Christoffer, Taran, Fredrik (trikom), Ingrid (bedkom), Edvard, Jacob (dotkom)

Eksterne: Endre (ITV), Martin (RF-kjeller)

Mangler: Emil, Aslak (nestledere stilte opp)

113 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Tipp topp tommel opp

114 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom:

Arrkom: Blåtur gikk bra. Thorleifs digger. Julebord er godt i gang. Husk titler! Casino: Fikk ikke håndverkeren, fjordgata 30 er alternativet, men komplisert søknadsprosess. Dersom ikke vi får brukt det nå går nok dette utover mange arrangementer framover. Befalsforeningen kan også brukes, ligger rett ved håndverkeren.

Velkom: Spørreskjema. Fått resultater. Edvard sender til oss.

Bankom:

 • Fond: Utkast klart til vedtekter til diskusjonskveld
 • Kvitteringsskjemaer: Kom med skjemaer ASAP hvis ikke blir det ført på feil år og skaper kaos.
 • Frist på å gjøre ferdig regnskap snart. Kurs hver arbeidskveld.
 • Prokom ønsker adobe-lisenser, dette er dyrt og noe vi ikke har plass til i budsjettet nå. Kan løses med økte priser på kurs og bedpres.
 • Bankom kommer til å sprenge pizzabudsjett fordi en mye større andel møter opp på møtene nå vs i fjor.
 • Fakturaer fra buss kommer ikke splitta lenger. Bankom ordner dette internt.

Bedkom, med ITEX:

 • Møte med fagkom i morgen
 • Oslotur: Reiser onsdag/torsdag neste uke. KOntakter bedrifter nå. 3-4 bedrifter er satt.
 • ITEX: Trenger fler tredjeklassinger. Skal blæste. Endringer i struktur (Leder, nestleder og økonomiansvarlig)

Dotkom:

Teambuilding var nice. Nye prosjekter. Watchdog skal opp igjen. Infoskjermen på kjøleskapet må fikses. Tikker og går.

Fagkom, med ekskom:

Ekskom: Dugnader er i gang. Andre betaling er gjennomført. Skal lage film med prokom som kan sendes til bedrifter. Planlegging av Tech Talks er i gang. Skal prate med fagkom og bedkom for å ordne praktiske ting rundt dette.

Fagkom: Ting går bra! Kodekveld 5 nov håper vi blir sammen med trikom!

Prokom:

 • Brekket Offline i helgen. Sendt til prøvetrykk.
 • Film med ekskom. Endre og Øystein mekker
 • Styr med plakatbestilling, men skal få orden i det

Trikom:

 • Skal begynne å bestille plakater tidligere.
 • Overnattingstur til helgen
 • Handlet. Kontoret er fylt opp, boden fylt opp og ryddet.
 • Code in the dark som kanskje slås sammen med fagkom
 • Ønsker singstar på kontoret! Må ta fra eget budsjett.

Seniorkom:

 • Hadde ikke møte forrige gang det var møte.
 • Teambuilding på mandag

Leder og nestleder:

Didrik:

 • CaG: Funnet ut hvordan vi kan komme nærmere hverandre igjen. De vil fortsette å være en del av Online.

Hege:

 • Samlokalisering: Fått info og vært i møter. Ting er veldig lite bestemt. På instituttnivå er det fortsatt muligheter for å påvirke. Hege har fått en egen epost for bestilling av rom: rom@online.ntnu.no. Lagt inn i komitewikien.

ITV:

 • Møte med dekan og prorektor (se punkt 116)
 • Hatt kontorvakt! Folk kom med tilbakemeldinger. Bra initiativ :)

Realfagskjellern:

 • Møte om videre drift. Ingen enighet om struktur på kjellerne. Ble noen sammenslåinger.

115 Interkom (10 min)

116 Samlokaliseringen

Endre: Dekan og prorektor på mandag: Fakultetet påstår at lite er satt. Fordeling på institutt igjen. Det vi har fått framstilt nå blir nok den faktiske situasjonen mtp rom, med mindre instituttet får tildelt noe mer. Enige i bekymringene våre (fakultetet også).

Hege: Fordel: Besparelser ved flytting. Ulempe: Trangt på gløs, går utover miljøet. Mister rotvoll fra nyttår. Rom for undervisning skal gå bra. Rom til annet blir problematisk. Må leie ute i byen osv når vi trenger. 1. okt: Hva fakultetet ønsker seg. Hele sammenslåingen innen 01.01.19. Burde gjøres om sommeren så det ikke skjer midt i semesteret. Deloitte skal være med i prosessen og hjelpe til. Nye bygg til dragvoll: Skal brukes av alle studentene og ikke bare de som blir flyttet hit. Få en høring på stortinget (sende åpent brev)?. Må finne ut hva neste steg skal være, media/møte? Passe på relasjoner: Alt vi gjør kan påvirke strukturen som er i dag og relasjonen videre opp i NTNU.

Didrik: Dekning på salplass: Folk har god dekning på sal, til og med ned i tredjeklasse. Foreslår møte med dekan.

Bjerke: Jobber med å få mer plass. Andre fakulteter virker ikke interessert og vårt institutt får nesten alt av dette (virker det som).

117 Undersøkelse til informatikkstudenter

 • Spørre komiteer om det er noe de vil ta opp.

118 Posting av Kjellerting på Facebook

 • Finne fast tidspunkt: Onsdag 16:00.

119 Gjennomgang av kompileringen (boldes) (10 min)

120 Sit kurs

 • Vi har fått mail. Sett av datoene som er sendt ut!

121 Teambuilding

 • Strawpoll. Didrik lager! Hege og Didrik lager agenda.

122 Adobe-lisenser

Koster 1500 pr pers. Får nå dekket 50% opptil 8000 kr for hele komiteen. Har for øyeblikket ikke nok penger på budsjett, men med økte priser kan dette kanskje ordnes. Alle i prokom trenger deler av pakken, worst case 15+ personer. Kontakt Adobe og hør om vi kan få en deilig deal. Alternative programmer er ikke helt av samme kvalitet.

123 Offentlig møtereferat

 • Loffen har lagt merke til at offentlig møtereferat ikke ligger ute. Det må ordnes
 • Forslag: Offentlig (og vårt eget) ferdigskrevet til fredag. Vi kjører på. Kan endres ved ny møtetid neste semester.

124 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Se neste punkt

125 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • Må svare på søknader og få bekreftet at folk går på studier.
 • Bjerke poster onsdager klokka 16.
 • Lage et spreadsheet for posting, der folk som ønsker kan skrive seg opp? Nja. Få komitemedlemmer til å spørre sin leder før posting. Ved bedpres/kurs postes det kun når det er vanskelig å fylle opp.

126 Eventuelt (10 min)

 • Martin Bjerke vil ha 500 kr til bokser til å rydde i boden. Innvilget.
 • Hege: Interessegrupper, hvem legger inn info om det på OW? Spør dotkom/aslak
 • Utsetter punkter til neste møte grunnet dårlig tid

127 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

128 Gjøremål

 • Chunks
 • Didrik lager strawpoll for mat
 • Peter kontakt adobe og sjekk om vi kan få en rå deal.
 • Join slack med tihlabaline