Møtetidspunkt: 15:15

Sted: E4-107

Servering: Kaja

1. Referent: Ole

2. Referent: Johan

Vinstraff:

 • August for sen møteinnkalling

Ølstraff:

Til stede:

August, Sigrun, Alis, Ole, Johan, Emil, Kaja, Jon, Silje, Julie, Nikolai

Mangler:

HenrikInnsjekk (15:15 - 2 min)

195 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (15:17 - 1 min)

 • Innkalling: Godkjent, men sen.
 • Servering: Godkjent.
 • Referat: Lagt ut.

196 Gjøremål fra forrige gang (15:18 - 2 min)

 • Alis: sette sammen SoMe-gruppe. OK
 • August: Svare på mailen til Sigurd. OK
 • August: Svare Liam om techtalks-komite. OK, skal sende mail senere.
 • August: Se over prosjektene vi vil ha og lage en poll. OK, skal se mer på senre i dag
 • Andreas: Legger inn info om ryddeaksjon på korktavla. OK
 • Sigrun: Legger ut mulighetfor lærerjobb på muligheter. OK
 • Bedkom og fagkom: Ta opp åpne påmeldingslister på et felles møte (evt før også). OK, men skal tas opp mer senere.
 • Henrik: Svare på mailen fra Thomas om åpne påmeldingslister. OK.
 • Ole Anders: Tar videre mailen om epostlister for økonomiansvarlige. OK
 • Alle: vurder om du vil dra på IFI-galla. Vurdert, men ingen drar.
 • Alle: Ta opp søknad om støtte fra IE med din komite! HAST, frist 2.oktober. OK.
 • Silje: Svare på mailen fra Peter om logendring. OK, må tas opp videre.

197 Status for komiteene (15:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

Årepåmelding om en uke, gjør dere klare. God respons på video. Sliter med bussene.

Casino, flyttet dato. Håndtverkeren var opptatt. Vurderer å kjøpe et nytt casinosett. Lei av å krangle med Tekna.

Julebord: Har sendt mail til IDI om det er mulig med støtte.

Vårfest: Kan ta en poll på om folk vil være borte hele helgen.

Trampolinepark: Blir eneste edruarrangement denne høsten.

Velkom:

Bedkom, med ITEX:

Bookingpåmelding har åpnet. Blir sikkert stor pågang.

Techtalks workshop på søndag. Diskuterte masse, men kom ikke frem til så mye. Kan muligens tenke på å kutte stands og fokusere på andre ting. Ser på mulighetene for å bruke kantina til bedriftslunsj. Techtalks skal komme med forslag til ferdig pakke.

ITEX:

Dotkom:

Ikke noe spesifikt som forgår. Pågående prosjekter: - Design system - GDPR - Dotkomjubileum - Fiken - Fotoalbum - Hacktoberfest

Fagkom, med ekskom:

Har snakket litt om åpne påmeldingslister.

Var med på Techtalks-workshop. Virker som Techtalks peker litt mot kurs.

Ekskom

Prokom:

Sett på muigheter for Merch, ænsker Åre t-skjorte.

Offline skal muligens bli ferdig til neste fredag.

Ønsker å kjøpe inn tegnebrett.

Trikom:

Rettnigslinjer for arrangemnter. Snakket om hvordan skape hype for arrangementer.

Ønsker å gjøre kontoret mer miljøvennlig. Storash skal ikke lenger selge plastbestikk. Skal ha workshop på lørdag.

Seniorkom:

Jobber med prosjektene. Går litt sakte fremover men det går.

Jobber med retningslinjer for vinstraffer, noe seniorkom ikke tidligere har hatt.

Nestleder:

Ikke tilstede.

Leder:

Var på linjeledermøte på torsdag. Der var Rektor, som gav mye mulighet for å spørre spørsmål.

Var en del snakk om alkohol i fadderukeene. Passet seg litt dårlig med tanke på all progresjonen som har skjedd de siste årene.

Diskuterte GPDR-saken med rektor. Skal prøve å lage en workshop mellom representatnter, NTNU og jurister for å prøve å ordne noe?

Har vært med Jon på møte om samlokaliseringen.

Økonomiansvarlig:

Fikk mail fra Nabla som vi startet et økonomiforum. Stiller oss positive, men tror mesteparten av vårt arbeid blir for å hjelpe andre foreninger.

Bankom:

Labert oppmøte på Bankom-workshop på søndag.

"Mathias har gjort for mye regnskap".

ITV:

Masterkravene gjelder ikke for masteropptaket 2020/2021. (Operativsystemer kreves ikke for masterkrav ennå). Kommer sannsynligivs for neste kullet. (De som startet 2018)

Mister mest sannsynligvis det ene i A4 boden, og må forbrede oss på dette.

Det store rommet (Bråke) kommer til å bli undervisningsrom. IDI eier ikke rommet, så lite vi kan gjøre med det.

Kan bli viktig å fokusere på hele A-blokka som IDI-blokka. Informatikere må sannsynligivs begynne å bevege seg mer i de andre etasjene.

Håper å få tilgang på boden i IT-syd fra utsiden.

Det kommer til å bli litt større dekning av masterplasser.

I uke 48 starter motering av div. av utstyr i A-blokka i forberedelse for flyttingen av Kalvskinnet.

Må være ferdig utflyttet fra A4 boden ila. uke 47.

Tihlde flytter inn på kontoret i slutten av November, men undervisning starter ikke undervisning før starten av neste år. Møbler kommer til å flyttes i eksamensperioden, så kan bli styr for de som skal øve til eksamen.

Har bedt om å få en mer detaljer plan på hvor vi kan sitte å lese under eksamensperioden.

 • Sigrun: Hvor mange flytter til A-blokka?
 • August: ca. 1000.
 • Jon: det er dumt at vi ikke har fått en detaljert plan nå, men vi må bare bli bedre på å finne andre steder å være.

RFK:

Velferdstinget har hatt møte hvor de har bestemt planen for støtte av kjellerene. Den originale planen ble vedtatt.

Har hatt det første store "inn-ut" møte med kjelleren (var bra)

198 Interkom (15:40 - 10 min)


 • Alis: elsker lunsj-lounge. Men det er veldig mange arrangementer på OW nå.

 • Silje: Prøver å vise til og få frem av det er hver uke.

 • Emil: På hvilke platformer blestes det på nå? er det mulig med plakater?

 • Silje: Det er bestilt plakater.

 • August: Mulig å bare ha et synlig av gangen. Skal være mulig å skjule på arrangementer på OW.


 • Kaja: Saken om faktuerering. Lite oversikt over hvem som skal gjøre det, så det er ingen som gjør det. Hadde hjulpet om alle komiteer som fakturerer passer på at ting faktisk faktureres. Skal også ta det opp inne i Bankom.

 • August: Kunne ikke dette bare blitt løst av en liste på wiki over hvem som gjør hva.

 • Kaja: det er planen, men folk glemmer å se på den.

 • Sigrun: Vi tror at det bare blir fakturert av seg selv. Vi burde skrive til Prokom(?) om hvem som skal faktureres.

 • Jon: har fungert dårlig hvordan avtalene som er gjort mellom Bedkom og komiteene ikke vises godt nok til komiteene det omhandles. Viktig å passe på at for eksempel perioden det omhandler er vist for komiteen.

 • Mathias: Hadde mange søknader om folk som trengte penger.


199 Seksuell trakassering og Varlsingssaker i Online (15:50 - 15 min)

[Jeg har blitt oppmerksom på at det er en del tilfeller av seksuell trakkasering i Online. Jeg vil gjerne diskutere litt hva man gjør i en varslingssak og hva vi kan gjøre for å forebygge det.]

 • Kaja: Har ikke opplevd noe, men under fadderuka var jeg på møte om dette. Det ble tatt opp at linjeforeningene burde ha et skjema hvor studenter kan enkelt ta kontakt. skal ligge maler/punktlister på hva som burde være i en slik søknad.

 • August: Ligger en del ressurser på linjelederdriven.

 • August: Tror ikke vi er godt nok forberedt på å håndtere slike saker.

 • Alis: Burde skje på tilbakemeldingene. Feks Blåtur være et arrangement der situasjoner fort kan oppstår. Men det kan være mulig å sende ut en spøreundersøkelse.


 • Jon: Hvem er tillitsvalgt i Online?

 • Emil: Andrea Bach, men det kan hende det er litt usynlig hvem det er.

 • Jon: Det er viktig at de er synlige, at det er flere og at de er gitt kursing i hvordan de skal håndtere det. Burde ha en spesifikk for Online sine arragnementer.

 • August: Jeg syntes at de skal kunne gå til meg

 • Jon: Trenger ikke nødvendigvis være leder en kontakter. Det er bedre om det er noen som spesifikt har den rollen.

 • Sigrun: Enig med Jon. Selv om du har en lederrolle betyr ikke at du skal ta på deg det. Kan få opp informasjon om hvordan en kontakter riktige folk å snakke med. Også at styret er tilgjengelige.

 • Jon: Likte at vi burde ha en liste med personer som man kan kontakte. F.eks som en kontakt-lapp.

 • Mathias: Vi har buddysystemet som kunne vært "bumped" litt opp.

 • August: Buddysystemet er mer for erfaring og ting med verv.

 • Alis: tror det er viktig at de tilitsvalgte viser at alt holdes hos dem og at de har taushetsplikt.

 • Emil: De tillitsvalgte som er nå er mer rettet mot komiteer, blir et litt annet system. Kanksje bedre å ha et overordnet system med tillitsvalgte i Online.

 • Jon: hvis vi skulle ha noen (3skt?) som har ansvaret for dette, så må det bli sendt ut gjennom alle kanalene våre. Fikse en skikkelig taushetsavtale for de som er ansvarlige.

 • August: Er like viktig at de som ser ting sier ifra.

 • Jon: Det er enklere å bedømme om det er trakasering om du ser det. Viktig å snakke med dem som ble trakasert først. Generelt må vi ha kursing i hvordan man skal reagere og hanlde i disse tilfellene.


 • Alis: Veldig for at HS sender ut en undersøkelse.
 • Hvordan er situasjonen
 • Har du sett noe
 • Si ifra hvem som kan kontaktes der

 • Jon: Det burde ikke være noen i hovedstyre, helst noen eksterne. Spesielt hvis saken handler om tilitsvalgte eller noen i hs.

 • August: Sette ned en gruppe som skal jobbe med det.

 • Jon: kan ta det opp på kontortid med det andre tilltsvalgte

 • August: Emil -- er dette noe Andrea kan være med på?

 • Emil: Mye mulig.
 • August: viktig at noen fra seniorkom er med.

Pause (16:05 - 5 min)

200 Regnskap vår 2019 og Onlines Økonomi 101 (16:10 - 15 min)

[Bankom er ferdige med regnskapet for våren. Kaja og Mathias tar en gjennomgang. De blir også å snakke litt om hvordan økonomien til Online fungerer]

Forrige søndag gikk Bankom gjennom avatale sine. Mesteparten er ferdig.


Det er skummelt å si at ting går bra. Online har mange store utgifter. Online har tidlgiere år gått flere hundre tusen i overskudd hvert år. Det er ikke situasjonen lenger.

Fondet gikk ned i verdi i år, fordi vi ikke kunne sette nok inn penger.

Vi vil heller øke inntektene enn å budsjettere anderledes på påmeldingsarrangementer som f.eks Åre.

201 Budsjettutvidelser i Online (16:25 - 5 min)

[Arrkom synes den nye søknadsprosessen rundt budsjettutvidelser er unødvendig tungvinn. Jeg vil derfor ta det opp til diskusjon.]

 • Alis: Synes det er tungvindt å måtte skrive inn informasjon om hva som skal søkes penger til.

 • Mathias: Tar gjerne imot tilbakemeldinger. Ikke så kult at Kaja og Mathias må lete etter penger i budsjettet. hadde vært fint om det ble gjort litt arbeid på forhånd fra de som søker. Den nye måten å gjøre det på var mye for å forbedre kommunikasjonen i søknaden.

 • Kaja: Det for at vi skal vite hva vi sier ja til. De spesifikke økansene vet best hvor det er mulig å hente. vi har heller ikke muligheten til å enkelt øke budsjettet.

 • Mathias: Mulig vi kan løse dette litt annerledes. Mye penger som er forskjøvet i det siste.

 • Alis: Arrkom reagerer på at det må bli mer spesifisert.

Bankom tar saken videre internt.

202 Prosjekter fremover (16:30 - 5 min)

[Vi har nå stemt og deler ut oppgavene :))] - Nr. 1 endre holdinger rundt oppmøte (Silje, Alis, Henrik) - Nr. 2 motivere komitémedlemmer (Ole, August, Benedicte, Sigrun) - Nr. 3 pappkopper og plastbestikk (Mathias, Emil, Kaja, Andreas)

Starter en liten workshop-gruppe, også ta med folk utenfor HS.

Om 2 uker så presenterer man det som gruppen har funnet ut.

Håper at det blir gøy :)

203 Samlokalisering. Hvordan skal vi motta Tihlde (16:35 - 10 min)

[Vi har vært på møte om sammlokalisering, og har fått mer info om hvordan ting blir å fungere. Hva må vi gjøre for å sørge for at overgangen blir bra, og hvordan sprer vi informasjon om hva som skjer fremover.]

August og Jon var på møte.

 • August: Thilde kommer opp 1. Januar, håper folk har fått med seg det.
 • August: Bråke (det store rommet) kommer til å bli brukt av Dataingeniør. Har jobbet mot det, men det er praktisk umulig. Kommer til å bli 3200 studenter i A-blokka

 • Jon: IDI kommer til å booke studierom. Vi kan ikke legge all skylden på IDI, fordi det er et annet organ som bestemmer timeplanene.

 • August: Styret må sørge for at overgangen går greit. Det kan fort bli problemer blandt medlemsmassen. Viktig å fokusere på å ikke skylde på Tihlde. Ikke bare blant oss, men også rundt alle medlemmene.

 • Jon: Thilde er mer misfornøyd enn det vi er.

 • August: Vi er gira på å ha et innflyttningsfest.

 • Alis: Mulig med 3 etasjes fest?
  • August: Så lenge det blir arrangert et eller annet så hadde det vært gøy. trenger ikke nødvendigvis være 3. etasjer.
 • Mathias: IDI må da være gira på å hjelpe til med dette?

  • August: De er veldig med.
 • Jon: Vi må bli bedre på å dele rommene på tvers av etasjene. Vi må forstå at vi ikke har hver vår etasje. (Litt som på P15 <3)

 • Sigrun: Spre det som noe positivt blant studentene. Artikkel på OW som sier hva en kan glede seg til.

 • Alis: Det er IDI sin etasje. Dørene burde være lukket i eksamensperioden

 • Jon: Vi må (kan fokusere på) holde døra lukket og si ifra om noe prøver å sette den åpen.

 • August: At folk tar kaffe er ikke det veldig krise. Kommer en artikkel fra Jan Håvard om hva som skjer. Viktig at vi ikke viser en negativ attitude til det?

 • Alis: Det skal bli en bra fest:)!

Alis er med på det som representant.

206 Møteevaluering/diggepunkt

 • Alis digger at Mathis kjøper seg venner.
 • Sigrun digger popcorn.
 • August digger at han fikk bolle fra Mathias.
 • Johan digger dip! Og at PC-en hans funker :)