# HS møte 02/03-08 

*Møtetidspunkt:* kl 11:15 - 13:00 
*Sted:* Handelshøyskolen A3

*Referering:* 
1. ref Henrik
2. ref Luka

*Tilstede:* Alle

*Ikke tilstede:* Ingen

*Straffer:* Sindre (sen møteinnkalling)

## 556 Godkjenning av innkalling 

Vinstraff på ny leder for sen møteinkalling? Øyvind melder hardt

Mathias: nye folk tar over. Dere er veldig erfarne og må gi rom til de nye


## 557 Status for komiteene (11.30 - 20 min) 

Stryker status på nodekomiteer fra nå av

#### Arrkom, med jubkom og velkom: 

Ting går sin gang. Sliter med å arrangere det meste. Vi får til to, veldedighetsfesten og xfesten. Akkurat hva vi trenger vet vi ikke, men ikke så mye mer utenom det

#### Bedkom, med ITEX:  

To workshops, en for analytics og en for bookingrunde. Har begynt å aggregere data fra spørreundersøkelse. Problemer med Foodora-gavekort, fikk testet ut et script fra Abakus som gjør ting lettere å bestille. Begynt å se på bedrifter til veldedighetsfesten.

#### Dotkom, med appkom:

Prosjekter vil bli tatt ned? Komponentbibliotek. Datanett kommer skal ned. Monica mega-pensjoneres


#### Fagkom, med ekskom: 
To kurs forrige uke.

#### Prokom: 

Sluppet Offline og merch. Salget har gått bedre enn forventet! Begynt med årbok. Har fått inn de fleste bildene derifra.

#### Trikom 
Planlegget arrangement for halvåret. Kino og beermile neste uke. Sett på Eurovision-arr. Skal handle denne uken. 

#### Seniorkom: 
Medarbeidersamtaler, noen som ikke ha svart. Diskutert hyttetur for førsteklasse. Førstsier i arrkom keene på å hjelpe til, diffust hvem som skal være arrangør. Gikk gjennom vedtektsforslag til genfors, godkjent støtte til Onski. Ventet med utmatrikulering til etter genfors. 

#### Bankom:

Duvara er ny leder. Abakus har revidert oss. Vi har gått gjennom alt hos dem. Ikke noe særlig ellers

#### Økonomiansvarlig:

Velge ny økans for arrkom. Snakket med Duvara, ska ha møte til uken. Mail fra appkom, lurer på budjsett nå som de er nodekomite. 

#### Nestleder: 

Skal ha erfaringsoverføring med Benny. Blir neste uke. Spennende.

#### Online IL: 
Vassfjellet gikk bra, driver å arrangerer greier. #### Leder: 

Begynt erfaringsoverføring med Mathias.


## 558 Interkom (5 min) 

Punkter på tvers av komiteer. Gjerne ting som omhandler begge komiteene som er verdt å høre

## 559 Epostsignatursak fra Aslak (10 min)
[Epost fra Aslak]
Heisann HS,  

Jeg vet dere er busy, men håper dere har tid til å ta denne saken på et møte før genfors. Jeg tror det burde være enkelt og greit å få gjort.  

Sakspapirer til saken finnes her: https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/epostsignatur/ 

Jeg er bekymret for genfors i år, digitalt møte med det antallet saker som vi har kan bli helt krise. Noen av de kan nok avverges ganske enkelt med at vi har litt mer rimelige retningslinjer for epost-signaturer.  

Vi stoler på komiteene våres, og burde gi de frihet under ansvar til å vite hva deres behov er. Disse retningslinjene er enkle og forstå og åpner for at komiteer som har behov for titler som "nestleder" eller "sosialansvarlig" og der disse personene har behov for å kommunisere med disse titlene, har muligheten til det.  

Aslaks innstilling til Hovedstyret: 
Hovedstyret vedtar epostsignatur-retningslinjene som finnes på https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/epostsignatur/ 
 
Hovedstyret sletter setningen "Det skal kun skrives fire titler i signaturen din, dette er leder, styremedlem, vara og økonomiansvarlig. Har du ikke en av disse titlene, enten du ikke har tittel, eller har en interntittel, skal du kun skrive komiteens navn." fra: 
 https://online.ntnu.no/wiki/komiteer/signatur/


Om dere ikke vedtar min innstilling så er det bare å slette det wiki-dokumentet jeg opprettet. Diskusjon:

- AUO: støtter dette fra sine undersøkelser
- Øyvind: detet er kunn et forslag, så dere står fritt til å endre forslaget. Do whatever u want
- AUO: dersom din rolle som sosialansvarlig er viktig i en kontekst for mailen din så kan det være greit å ha denne signaturen. Poenget er at signaturen skal vise hva du jobber med og at det skal være brukt hensiktsmessig
- Thea: Det er komiteens ansvar at signaturer er saklige, men det bør de klare å bruke hensiktsmessig. 
- Sindre: syntes det er hensiktsmessig så lenge det brukes riktig

Skal komiteer bruke interne titler på mailsignatur utad, der de finner det hensiktsmessig og la komiteene moderere dette selv?
Avstemning: Flertall for, nice

## 560 Arbeidsgruppesak fra AUO 2020 (15 min)
[Mail fra William]
Hei HS!

Når det kommer til tilretteleggelse for videre arbeidsutvalg tar vi imot kritikk fra Øk-og-vedtektskveld. Per nå er det ingenting som stopper HS fra å opprette arbeidsutvalg. Det vi egentlig ønsket å fremme med forslaget vi hadde er at HS må informere linjeforeningen om opprettelser, og presentere arbeidet og utvalget på generalforsamlinger. Dermed ønsker vi at dere tar opp som sak å legge inn følgende i retningslinjene til HS: 

Under §4 Hovedstyrets virke legges følgende til: 

Hovedstyret har mulighet å opprette arbeidsutvalg for spesifikke oppgaver, dersom Hovedstyret ellers ikke har kapasitet til å gjennomføre disse. Dersom arbeidsutvalg opprettes skal linjeforeningen informeres. Utvalgets arbeid og opprettelse skal også presenteres ved generalforsamlinger. 

Svar på oppfølgingsmail: 

1. Vi mener den klart viktigste arenaen å informere på, er generalforsamlinger. Likevel er det selvfølgelig ålræjt å informere på andre kanaler som Facebook og Slack. Hovedstyrereferat fungerer dårlig som en annonsering, det er fint å for eksempel nevne kort i Slack at arbeidsutvalget er en greie. Vi ønsker ikke at retningslinjen skal være for streng, HS bør kunne stå fritt til å bestemme når det er passelig å informere, så lenge det blir gjort. 
2. Det bør presenteres på årsberetninger, i samme stil som AUO og SiIfra på denne generalforsamlingen. 


Diskusjon:

William: poenget er å ha litt retningslinjer for arbeidsutvalg. Ingenting i veien for at de kan fritt bli opprettet, men jeg gikk glipp av at SiIfra ble opprettet og etterspør en oversikt. 

- Sindre: mange har nok ikke fått med seg SiIfra før litt senere i løpet. Mener at dette kan føre til mindre lavterskel for å opprette arbeidsutvalg.
- Mari: Vi burde fronte det vi driver med oftere. Var vanskelig å vite hva Siifra var. 
- Henrik: blir plutselig vanskelig å opprette arbeidsuvalg, men å informere på Facebook/Slack føles ikke som et hinder
- William: Det ble sendt oppfløgningsmail til AUO, var det noe som skurret der?
- Benny: Da vi tok det opp var det usikkerhet rundt hva det innebærer å informere linjeforeningen / Generalforsamlingen. Men det bør årsberetning dekke. 
- Øyvind: En ting for å få oppklart ved mailen. HS skal vurdere selv hvordan det skal være best å presentere utvalgene. Utvalgene hadde egne staturser på genfors. HS bør ha noe å si hvordan det skal formuleres. 
- Thea: Fint som det er nå, men nettredaksjonen har potensiale nå som Peter forsvinner (rip ;-;)

## 561 ITEX Opptak(5min)
[Trenger to stykker som kan ta ansvar for nytt opptak av ITEX. (Noen fra nye styret)]

- Kristoffer: Varsle gjennom alle kanaler. Vanlig å ta opp leder/nestelder først, og screene personene som er relevante. Når leder er valgt ordner det seg.
- Benny: kan hende det er best å ta opp hele ITEX med en gang så kan de velge egen leder/nestleder. Vi henger litt bak her
- Øyvind: jeg ser tankegangen og mener at det bør bli gjort så fort som mulig. Bedre at leder/nestleder får velge medlemmer selv
- Anders. Enig med Øyvind, gjør de leder/nestleder mer frihet. 
- Øyvind: ITEX er en tur som skjer på høsten på 3-4 dager. Hvor mange som er med varierer også. Vanlig å ta opp 10 stk i komiteen totalt
- Benny: har vært 7 stk sist. Blir bare flere og flere for hvert år.
- Mathias: ITEX er vedtektsfestet Master-tur så ikke barebare å endre.
- Milla: de to som blir valgt her tar seg av å finne finne hvem som skal bli med?
- Sindre: de skal bare ta seg av selve opptaket
- Thomas: Viktig å hjelpe leder/nestleder siden det allerede er litt dårlig tid
- Øyvind: alle komiteer har rett til å bestemme hvem de selv tar opp. Dette vil eventuelt være eneste komité som ikke tar opp sin egen komite.
- Anders: hva er tidsplanen?
- Sindre: vi gjør ting så fort som mulig. Intervju neste uke hadde vært best

## 562 Litt administrativt for de nye

- Få på plass to-faktor-autentisering på mail
  - Frist i morgen kveld, hvis ikke vinstraff
- Sett dere inn i vervet
  - Få erfaringsoverføring med tidligere verv-haver
- Oppdatere chunks og facebookadmins
- Nye facebook/kalenderansvarlige
  - Mathias: FJERN MEEEG
- Ny infomail ansvarlig

## 563 Eventuelt

Øyvind: Jeg har vært vinstraffansvarlig. Beste stillingen og vi må finne noen som tar over

Mathias: vankelig å vite hvem man bør godkjenne på Facebook. Man kan lage noen spørsmål til de som melder seg inn. Da bli

## 564 Diggepunkt
Alle digger at vi er i gang woooooo