Møtetidspunkt: 15:15

Sted: E4-107

Servering: Kaja

1. Referent: Sigrun

2. Referent: Ole

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: August, Henrik, Mathias, Andreas, Julie, Ole, Sigrun, Silje, Alis

Mangler:Innsjekk (15:15 - 2 min)

182 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (15:17 - 1 min)

Godkjent

Referat er ute :)

Veldig fin innkalling.

183 Gjøremål fra forrige gang (15:18 - 2 min)

Alis: sette sammen SoMe-gruppe. Skal få det til neste gang.

184 Status for komiteene (15:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Tenker å ha teambuilding snart.
 • sette budsjett for arrangemneter fremover
 • planlegge vårfest
 • flytte casino, håndverkeren er opptatt
 • Planlegging av åretur er i gang -koordinerer promotering, blesting i forelesning o.l. Promovideoer
 • snakker med band
Velkom:
 • ingenting

Bedkom, med ITEX:

 • Skal ha med noen på Techtalks workshop på søndag.
ITEX:

Dotkom:

 • Statusprosjekt grå fremover
 • jobber med bookingsystem for bedkom sammen med seniorkom
 • Jobber sammen med techtalks. Noen fra techtalks skal veære med på arbeidskveld
 • jobbe videre med designsystem.

August: Ole burde gi kontaktperson til techtalks til noen andre i dotkom

Fagkom, med ekskom:

 • Satt av dato for intervjukurs
 • utnevnt hvem som skal på Oslotur: Johan
 • Sender folk på workshop med techtalks
Ekskom

Prokom:

 • Brekkhelg i helga som var
 • Slippe offline 11.oktober
 • nye prosjekter --> Gruppe til online merch

Trikom:

 • Mange møter ikke opp på kontorvaktene sine
 • kjøpe utstyr til kontoret
 • sett på arrangemenet for høsten. De kommer på onlineweb ila uken.
 • Medarbeidersamtalr ila uka

Seniorkom:

 • Ikke tilstede.
Nestleder:
 • Har vært syk, ikke fått gjort alt for mye
 • Neste FIF-møte er i Oktober.
 • Lars (Abakus) ønsker kanskje litt hjelp med organisering.
Leder:
 • Pusha på å få meir info frå samlokalisering, ingen vet noe som helst. De har møte i morgen om fordeling. Fikk ikke være med på møte.
 • linjeledermøte i morgen. Rektor kommer. Begynt å se på muligheter på å få sendt ut ny informasjon til nye studenter. GDPR saken.

Økonomiansvarlig:

 • Ikke tilstede. (momskurs)

Bankom:

 • Revidert RFK sitt budsjett. Skal se på noen løsninger.
 • Workshop på søndag. Regnskap kommer neste uke.
 • Snakket med Ole om fiken.

ITV:

 • Ikke tilstede.

RFK:

 • Fredagsåpent og åpent for studentorkester.
 • Møte på søndag og inn-ut.
 • Uketog-etterfest!!!

185 Interkom (15:40 - 10 min)

 • Alis: Merch, kanskje lage åre-t-skjorte? Med i billettprisen? Prøver å fikse felles arrangment i Åre på verandaen.

186 Stemme over kontrakt Ekskom (15:50 - 5 min)

Kontrakt:

 • August: Kan vi godkjenne ved aklamasjon?
 • Det ble godtatt med aklamasjon.

Pause (16:05 - 5 min)

188 Komitémedlemmer som har vært i permisjon for lenge (16:10 - 5 min)

Konklusjon: HS kan se det an på tilfellet, men folk kan i utgangspunktet permitere seg mer en to semester fra en komite.

189 Endringer i gjennomførelse av ITEX (16:15 - 5 min)

[Bedkom ønsker å ta en større del i ITEX]

 • Bedkom tror de kan ta ITEX inn i Bedkom i fremtiden. For Bedkom kan det være slik personer som har ansvar for en bedrift også har det i forhold til ITEX.
 • Henrik: ITEX er en nodekomité av Bedkom, kan være vanskelig med komtinuitet. Tror det kan være en god idé for Bedkom sin del.
 • Sigrun: Helt greit at Bedkom er litt større.
 • Alis: Kan da eksterna være med?
 • Sigrun: Litt det som er diskusjonen. Litt irrelevant for Bedkom å bestille flybiletter blant annet.
 • August: Hovedsaklig studenter på senere årstrinn som er med i ITEX.
 • Ole: Nodekomiteene fungerer litt sånn at studenter som ikke har fått engasjert seg i Online får engasjert seg.
 • Alis: Kan man egentlig bare være med 2 år?
 • Henrik: Man har jo velkom som form av verv i etterkant. Er ikke krise om itex forsvinner.
 • Ole: ser ikke poenget med å legge ned ITEX, det er jo sånn en nodekomite fungerer.
 • Henrik: Bedkom kan få inn folk til å vere med på planleggingsbiten. Men får dem selv til å ta bedriftkontakten.
 • Mathias: Utfordring, itexer representert i bankom og vi har hatt kjempeglede av nåværende økans i itex. Kna anta at det blir litt mye for økoniomiansvarlig i bedkom. Men er positiv til forslaget.
 • Andreas: bedkom må gjerne ta med folk, men dumt om ingen andre får være med.
 • August: Kan endre retningslinjer.

Konklusjon: Er opp til bedkom hvordan de gjør prosessen men er nok ikke en god ide å ta inn hele itex i bedkom. Flere burde få lov til å ta roller i itex.

190 Bilder og GDPR (16:20 - 5 min)

 • Julie: me hentar ikke inn samtykke på en god måte. Skulle hatt samtykke på arrangment. Hva skal me gjøre med immballbildene?
 • Alis: Jeg sendte ut mail til alle påmeldte der de skulle sende mail til meg om det ikke var greit. Har ikke mailene til styrer og sånt. Styre os sånt er vant til det, så tenker at det går bra for dem. Og de andre skal si ifra om det ikke går bra.
 • Ole: Viss det skal gå etter reglene så er det ikke greit. Jeg sa ja til mailen slik det er akkurat nå. Bedre enn at bildene aldri kommer ut. Når det kommer til eksterne styrer så er det egentlig ikke greit.
 • Mathias: Vi har jo et offentlig verv.
 • Alis: Jeg lurte på om de kan fikses på ow.
 • Ole: Vi har diskutert rundt dette i dotkom. Det virker ikke som største tingen i verden, men vi må ha et system som er riktig og enkelt for brukeren å gjøre. Passe på at så mange som mulig godkjenner.
 • Alis: Å ta det sammen med allergier er kanskje lettest? Sende mail til alle at det skal oppdateresr.
 • Ole: Ja, enklest er å ha en generell greie. Men kanskje folk vil sette en forskjellig per arrangmenet.
 • Ole. Beste løsning: Gjøre et standarvalg i profilen slik som allergier men at du også kan gjøre en bestemmelse per arrangment.
 • Alis: Smud om det hadde kommet på påmeldingslista.
 • August: Fotoregler? SLik som med prikkrelgler
 • Ole: Å kreve at folk må kunne bli tatt bilde av er strengt.
 • Julie: Kunne vi ikke hatt en nedtrekksboks? Slik osm valg av mat.
 • August: Dotkom velger korleis det blir gjort.
 • Ole: Vi tar det etterpå (på Dotkom-møte).

Sammendrag: Etter immball har folk fått mail om utlegging av bilde. Det er godt nok for denne gang. Dotkom skal jobbe med en løsning på ow for fremtiden.

191 Prosjekter fremover (16:25 - 20 min)

[Vi er ferdige med den mest intensive perioden på en stund. Og har forhåpentligvis litt tid til å starte noen nye prosjekter. Hvordan vil vi gjøre Online bedre? ]

 • Henrik: Komme nærmere kjellerene. Og fant ut at hackerspace skulle flytte til A-blokka. Så jeg tenker bedre samhold og kontakt på tvers. Prøve å skape en bedre ting ut av nestlederrollen. Prøve å få folk til å dra til kjellerne.
 • Mathias: Vi kan jo ha workshop på dette også. Har tenkt på at onlinere burde være mer ydmyke. Snakkar om andre linjeforeninger og andre komitear med dårlige holdningar. Savner ydmykheten. Men det er vanskelig. August tenner på den ideen.
 • Andreas: Vanskelig å komme på noe. Plastkopp og plastbestikksak brenn jeg for. Utover det så tenker jeg tiltak om grønnere ting.
 • Ole: Med på intiativ om å samle opp å bevare onlines historie. Spennande ting som ligg der. Jubkom gjorde et fantastisk arbeid med å grave opp ting. Lyst til å jobbe med informasjonsdeling mellom NTNU og Online.
 • Sigrun: Ønker å jobbe med holdninger til arrangementer, oppmøte og slikt. Kan vvære veldig gjengete. Generelt endre holdinger ti oppmøte, få med de som ikke nødvendigvis sitter helt inni Online.
 • Silje: Ønsker at Onlne skal være mijøvennlige. Møtt mange som ikke nødvendigvis er med i Online, men går informatikk.
 • Alis: Inne på det Sigrun sa. Vi har så morsome arrangement. Før prioriterte folk Online-arrangmeent. Jeg vil virkelig at folk skal fylle arrangmenetene våre. Jeg prøver å knekke koden med er vanskelig. Vi må gå rundt å spre de glad det budskap. Såg at Abakus hadde arrangement for veldedighet, kanskje det hadde vært kult.
 • Julie: Enig med alt som er sagt. Føler at noen faller litt ut.
 • August: Jeg vil jobbe med holdninger og motivere komitemedlemmer og se hva som kan gjøres det. Ikke være redd for å sette pris på komitemedlemene våre.
 • August: Jeg lager poll på dette og kjøer dotvoting. Deretter fordeler vi folk på prosjekta. Og så kjører vi presentasjon av det folk har tenkt. Du kan dra med deg hvem som helst i arbeidsgruppen din.

Sammendrag: Blir poll på ulike prosjekter vi ønsker å gjennomføre etter vi har stemt over forslagene. Vi fordeler oss deretter jevnt over prosjektene og kan dra med oss hvem vi vil av onlinere!

193 Eventuelt (16:55 - 5 min)

 • Henrik: Naturlig at jeg starter med nestlederprosjekt. Jeg lurer på status på nestledere. --> Bare trikom som bytter nestleder ved høstsemesterstart. Tenkte å fikse mat fra prosjekterposten. Tenker underkant av 2000kr.

194 Møteevaluering/diggepunkt

 • August: digger julie
 • Henrik: bra møte
 • Mathias: Digger at me får være sammen på lørdag
 • Andreas: digger ansvarsprosjekt
 • Ole: Digger Henrik sin pizzasaus og øl på kontoret
 • Sigrun: Eg digger blanding av nynorsk og bokmål
 • Silje: Digger å kjøpe øl uten kontantar
 • ALis. Digger at jeg ikke er sjuk
 • Julie: Digger er jeg får være med på møte