Møtetidspunkt: 10:15

Sted: 054

Servering: Mathias

1. Referent: Mathias

2. Referent: Sigrun

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: Henrik, Ole Anders, Mathias, Amundsen, Christian, Nikolai, Emil, Kaja, Benedicte, Alis, Kasper

Mangler: Silje MarieTodo til neste møte: Ole Anders: Svare på mailen han ikke svarte på til forrige møte Mathias: Opprette dokument til riddernominasjon. Sigrun: Signere dokumentet til kalvskinnet.

Innsjekk (10:15 - 2 min)

053 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (10:17 - 1 min)

054 Gjøremål fra forrige gang (10:18 - 2 min)

Alle: - Sjekk lysten innad komiteen om UKE-toget - Høre med nestledere om de vil ta SIT-kurs - Nominere riddere.

Henrik: - Svarer på søknad om medlemskap. Besvart

Mathias: - Svarer på mail om casual gaming. Besvart

Andreas: - Svarer ekskom. Besvart

Ole Anders: - svarer på forespørsel om stickers. Besvart.

055 Status for komiteene (10:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

Velkom:
 • Velkom sliter litt med master fadderoppgavene, men er på saken

Bedkom, med ITEX:

ITEX:
 • Intet å berette

Dotkom:

 • Teambuilding på fredag. Det var gøy!
 • Oppmøteregisteringsapplikasjonen er i sluttfasen
 • Kvitteringsskjema prosjektet har fått nye features

Fagkom, med ekskom:

 • Workshop i dag.
Ekskom
 • Avslag på søknad for tech talks

Prokom:

 • Brekkehelg DONE.
 • Newbie er i gang

Trikom:

 • Snakket om kontoret med velkom
 • Planlagt høstens arrangementer

Seniorkom:

 • Interessegruppe ansvarlig
 • Teambuilding april/mai
 • Starter opptak til seniorkom, 25. april stenger inntaket
 • Vil ha hyppigere møter i semesteret. Foreslår annen hver uke.

Leder og nestleder:

Nestleder:
 • Høre om å få enda en booking ansvarlig.
Leder:
 • Tja, vi har hørt fra han ihvertfall.

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Retningslinjer for bankom.
 • Oppfølgning av de nye, med mer læring
HS:
 • Tatt opp en ny økans i ekskom
Bankom:
 • Avtale for utstyret vårt.

ITV:

ikke til stedet

Samlokaliseringsrepresentant:

Ikke til stedet

RFK:

Intet å berette

056 Interkom (10:40 - 10 min)

 • Nye bankort innen mai? Aslak får ikke signert. Velkom har ikke kort enda.

057 Riddernominasjoner (10:50 - 5 min)

[Diskusjon om riddernominasjoner. Utfall: Fordeling av ansvar for å skrive / avtale et tidspunkt å ha en liten felles workshop på det] - Henrik: Fått frist 10. mai av riddernomineentene
- Emil: Finnes det en oversikt over alle riddere?
- Ole Anders: beta OW har oversikt.

 • Tiltak: Opprette dokument for skrive opp hver person. Vi hører med folk uttav HS for forslag til tekster. Mathias oppretter dokumenter på drive.

058 Utleiekontrakt (10:55- 5 min)

[Diskusjon. Om vi er fornøyde tar vi en avstemning. Mulig vi vil sende den til komiteene først for tilbakemelding] - Kontrakten ligger på team-drive. Kom på det da nutrix ville låne utstyr. Var et punkt på trello.
- Sende det ut til komiteer det angår.
- Arrkom og prokom leier ut utstyr.
- Christian: Vi tar jo ikke betalt. Trenger vi være ansvar for å fikse alt?
- Mathias: Utstyret skal være tilgjengelig. Ikke innerst i boden.
- Trikom: Vi har grill som kan lånes ut . - Henrik: Ser ikke hastverk til at kontrakten skal være klar med en gang.
- Komiteene skal komme med tilbakemelding på den.

 • Tiltak: Mathias sender den ut på høring til komiteene.

059 Flytting av boden i K58 (11:00 - 5 min)

[Trikom har hatt møte med Birgit angående bodplassen vi har i IT-bygget. IDI må flytte datamuseet til K58 hvor vi nå har bod, til fordel for bygging av lab til studentene fra Kalvskinnet. Vi har fått nytt bodareale i øverste etasje på IT-syd. Vi må flytte ut av boden innen eksamensperioden]

 • Kasper): IDI skal flytte ting igjen. Boden må derfor flyttes ut. Museet deres trenger midlertidig lagringsplass. Fått ny bod i IT-syd. DAGSLYS!! Men ikke heis.
 • Ikke nøkkelkortinngang med vanlig nøkkel.
 • Henrik: Må vi flytte før eksamensperioden?
 • Kasper: Skal gjøre før sommeren, men IDI var gira på å få gjort det ASAP.
 • Henrik: Hva er vårt i boden?
 • Kasper: Vi har ganske god kontroll. Velkom får bli med.

Pause i 5 minutter (11:05 - 5 min)

060 UKE-toget (11:10 - 5 min)

[UKE-toget har nå vært tatt opp på møter. Har vi funnet noen interesserte, utlyse på facebook, what do we do? Utfall: Finne ut videre strategi.]
- Benedicte: Tre-fire stk i prokom som er interesserte i å være med å organisere Uke-toget for Online.
- Hørt at noen i trikom var interesserte. Jon Inge er interessert i å sette i gang.
- Tiltak: Finne ut hvem av de interesserte som kan sette i gang prosjektet.

063 Fakturering av Offline (11:30 - 10 min)

 • Tiltak: Bedkom og prokom samkjører. Bookingrunden til høsten gjør vi en oppdatering.

067 Eventuelt (12:00 - 5 min)

 • Støtte til RFK

  • Henrik: RFK spør om 5500kr i totalt støttebeløp. Jeg synes det er noe vi bør gi penger på.
  • Christian: Det er penger i budsjett. Avhenger av NTNUstart støttebeløpet. Aslak har kontroll her. Ser ikke noe problem i det.
  • Votering: 7 for, 0 mot. Forslaget får gjennomslag. Kaja svarer på mail.
 • Ole Anders: Skru på to-stegs autorisering på google konto. Frist ut fredag.

 • Emil: Noen som kan ta plassen min på klovnesprinten. Mathias og Alis blir med.

Møte hevet 12:11.