Møtetidspunkt: 15:15

Sted: E4-107

Servering: Emil

1. Referent: Silje

2. Referent: Kaja

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: August, Henrik, Ole, Mathias, Andreas, Alis, Nikolai (RFK), Emil, Kaja, Silje, Benedicte, Sigrun

Mangler: JonGjøremål

 • Ta opp med komiteene om blæsteansvarlig (zoom)
 • Alle må sende liste over nye komitémedlemmer til Silje, også de som ikke har hatt kontorvakt enda.
 • Silje tar ansvar for å lage wiki-side for internasjonale studenter
 • Mathias tar ansvar for å skrive nye retningslinjer for Online-potten
 • Emil sjekker om Skiboli kan leies ut til KomitéKickoff
 • August svarer på kom-i-gang dagen
 • Andreas tar ansvar for å svare på mail om psykisk helse
 • Henrik svarer på mail fra studLAN
 • August svarer Spanskrøret angående kompilering
 • Kaja svarer Pål angående teambuildingsstøtten

Innsjekk (15:15 - 2 min)

131 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (15:17 - 1 min)

 • Godkjent!!
 • Referat ikke heeelt godkjent

132 Gjøremål fra forrige gang (15:18 - 2 min)

 • Blesteansvarlig: tar det opp neste uke

133 Status for komiteene (15:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Jobber på høygir med immball
 • Fått flere hjelpere
 • Styrevors er fiksa (kjelleren og buss)
  • Vi blir 60 stk!!
 • Første møte mandag, fordelt arrangementer
 • Opplæring søndag ettermiddag/kveld
Velkom:
 • Ingenting

Bedkom, med ITEX:

 • Første møte i morgen
 • Bedpres med CapGemini og Knowit er fyllt opp
ITEX:
 • ITEX var veldig bra - August

Dotkom:

 • Tatt opp 7 stk
 • Første møte i kveld med onboarding++
 • Omstrukturerer prosjekter

Fagkom, med ekskom:

 • Har hatt Git-kurs, pizza for 20.000 kr
 • Frokostseminar med Emil og Endre, gikk veldig bra!
Ekskom
 • Sjekker ut billett-priser og sånn
 • I gang med oppstart av ekskom 2021 og TechTalks

Prokom:

 • Tatt opp 5 nye, første møte i går
 • Bestemt møtetid på torsdagskveld (bestillinger må innn før det)
 • Planlegger offline. Får ut i starten av oktober forhåpentligvis
 • Mange vil gi opp stillingen sin. Valgt av dette neste uke
 • Planlegger CV-fotografering, team

Trikom:

 • Tatt opp 5 nye, ingen møte enda, men oppdatert på komite 101
 • Teambuildingstur ila september

Seniorkom:

 • Har ikke startet helt enda
 • 2 nye medlemmer (Astrid Vik og Mathias Müller)

Leder og nestleder:

Nestleder:
 • Jobber med kompileringen, innkjøp og rom
 • Godkjenne søknader og behandle mail
Leder:
 • Vært på linjeledermøte (med bursdagssang)
 • UKEtoget, ble blestet litt mer. Snakket om felles innkjøp av materialer. Vi gidder ikke insje, men kan være med på bestilling
 • GDPR-eskpert fra Abakus, åpen for å snakke med oss
 • Begynt å notere i bok!
 • Sa ja til at media kan komme på vårt opptak - kompileringen
 • Band og kompilering og kommer igang igjen

Økonomiansvarlig:

 • Gjort rutinearbeid
 • Stripe enda ikke løst, dotkom jobber fortsatt med det
 • Tørre å svare skatteetaten? Mye byråkratisk. Forslag om veiledende tilbakemelding
 • Startet bankom-semesteret, revideringsworkshop om 2 uker, jobber med regnskap for vår 2019

Bankom:

 • Innom prokom-møte for å bleste økans-stillingen
 • Fått 501- legion til kompileringen
 • Revidere datakameratene sitt regnskap i tillegg til å gjøre arrkom sitt snuskearbeid

ITV:

 • Ikke til stede

RFK:

 • Vanlig fredagsåpent, greit oppmøte
 • Utsetter fristen for å søke til kjellerstyret

134 Interkom (15:40 - 10 min)

 • Silje: kan alle sende liste over de nye til meg slik at alle kan få kontorvakt. Vi bestemmer kontorvaktansvarlig i morgen. Ta også med de som ble tatt opp i vår.
 • Benedicte: Nytt semester, nye arrangement. Få ut bestillingene med en gang så vi får oversikt over semesteret og hvor mye det er å gjøre. Fortsatt frist 2 uker før prokom har møte.

 • Sigrun: Mener det er tatt opp før, men skulle vi bestille opp litt færre bonger?

  • Emil: Tror vi senket det før og resirkulerer

135 Evaluering av komiteopptak (15:50 - 15 min)

[ Vi har gjennomført en ny vri på komiteopptaket. Hva synes vi om den]

 • Sigrun: Intervjuopplegget var ganske bra, alle søkerene var komfortable å snakke med
 • Benedicte: Gjør det tryggere for personen som siter der å svare på spørsmålene. Bra med prioritering på tre komiteer, ellers hadde prokom slitt.
 • Silje: Skikkelig bra! Mye lettere å sette opp intervju enn jeg trodde. Ikke så mye som krasjet. Greit å ha litt færre folk på intervju. Åpner for muligheter for case-greier
 • Alis: Oppsettet til Henrik på trello var veldig bra!! Gjennomførte alle intervju på mandag/tirsdag. gikk veldig bra. Kritisk: kriterier på hva vi kan snakke om og ikke på intervju. Ikke snakke om hva de synes om andre komiteer
  • Henrik: folk begynner å slikke ræv og det er ikke innafor
  • Sigrun: Sjekke motivasjonsgrunnlaget for å søke de andre komiteene. Men ser at det er uheldig.
  • Benedicte: spurte heller "hvorfor har du søkt prokom"
 • Andreas: Veldig fint å kun stille fra din egen komite. Kan dykke litt dypere. Virket ikke som det ble oppfattet som for mye for søkerene heller.
 • Ole: Enig i det meste av det positive, lett å sette opp intervjuene for dotkom sin del. En ting som mangler: Ved å ha intervjuene sammen med andre komiteer så får du en bedre feeling på hvilken komité personen som blir intervjuet. Da er det lettere å fordele i etterkant.
  • Alis: jeg er uenig. Det er bedre å gå i dybden til din komite i stedet for å måtte tenke over hva man skal si i forhold til hvem som spør på intervjuet
  • Sigrun: Vi hører forskjellige ting, enklere å si ting som "denne personen vil inn i bedkom".
  • Benedicte: jeg søkte jo prokom på tredjevalg og bedkom styrte hele intervjuet mitt. Fikk bare et par spørsmål fra prokom. Synes det er feil å si at en person passer bedre inn i en komite. Bedre å tenke om dette er en person som kan bidra til Online.
  • Sigrun: Bedre sånn vi har gjort det nå, man kan fokusere mer på spørsmål til sin egen komité. Med den gamle metoden kunne en komité styre intervjuet litt.
 • Alis: Da jeg ringte til han som søkte fagkom på første sa han at han måtte vente på telefn fra fagkom først. Vi må gjøre det klart at du bare får tilbud fra 1 komite. Gjøre det mer klart at om du ikke kommer inn på førstevalget betyr det ikke at den komiteen ikke vil ha personen.
  • Benedicte: Har spurt en person om de er fornøyd, fikk tilbakemelding om at de var litt lei seg for å ikke komme inn på første.
  • Alis: kan vi ta vekk prioriteringene? Fordi det er ikke noe vi ser så mye på.
 • Emil: Før, så var det en kamp om hvem som hadde høyest stemme når det kommer til intervjuene. Blir alltid litt opptaksproblemer, i år er det kanskje ikke lenger så mye konkurranse og man får bedre kontakt med komiteen.
  • Man kommer forberedt på sine egne spørsmål og prøver å komme til. De som har intervjuer blir byttet ut hele tiden. Mye bedre at folk sitter der sammen i mange timer og får diskutert bedre sammen.
 • August: Anbefale neste HS å gjøre det sånn som i år? Virker som en knallidé
 • Benedicte: Kan være en ide å spørre de som ble tatt opp om hvordan de tok det? Kanskje ikke sende til de som ikke kom med. Ikke så hyggelig.

Pause (16:05 - 5 min)

136 Internasjonale studenter (16:10 - 10 min)

[Vi har fått inn en del internasjonale studenter. Hvordan skal Online tilrettelegge for de]

 • MSIT, også noen utvekslingsstudenter. Mye med i fadderukene (i hvert fall for oss). Vi vil gjerne ha dem med, hvordan tilrettelegge?
 • Sigrun: Har vi noe antall?
  • August: mellom 5 og 10
 • Henrik: Har pratet med en utvekslingsstudent, fikk fortalt at det var umulig å finne informasjon på nettet. Klarte å komme til Online sin side, men møter fortsatt en vegg av norsk tekst.
 • Alis: Jeg bodde på rom med henne og en annen på ITEX. Pratet med dem om immball ++. Snakket med dem om nettsiden. Møtte en random fyr på Lian som tilfeldigvis gikk informatikk. Burde være en mulighet for å sende ut noe informasjon, men hjelper jo ikke når alt står på norsk.
 • Benedicte: Er det mulig å sakte rulle ut en engelsk versjon av OW?
  • August: litt overkill. kan være bedre med en facebook-gruppe hvor noen får ansvar for å bleste på engelsk
  • Mathias: Sikkert ikke så mye info som trenger å være på engelsk.
  • Ole: Var en tankegang i begynnelsen av OW4, men er mye å ta hensyn til. Mye arbeid, tror ikke det er noe dotkom klarer nå.
  • August: hvor mye skal vi gjøre for å tilrettelegge. Hva er for mye og er det noe verdi i det.
  • Henrik: itex ble blestet for på både norsk og engelsk. Kan gjøre det på flere arrangementer. Bedpres feks. Kanskje ikke så mye kurs. De må også få info om hvordan melde seg på og sånn.
   • August: Bare skrive en liten setning nederst på engelsk for å forklare kort
  • Ole: Abakus gjør det med en facebook-gruppe.
 • Benedicte: Hva med å lage en "How to melde seg på arrangement" på OW og "How to lage bruker".
  • Ole: kan være en ide å lage noe litt mindre ja! Så de kan delta på det de ønsker
 • Alis: Vitkig å følge det opp i starten er så de ikke ender opp med en haug med prikker. De vet kanskje ikke hva en "prick" er.
 • Henrik: Ha en link på nettsiden som er lett synlig (og ikke stygg) som linker til en wiki-side med forklaring på hvordan de bruker ow. I tillegg enten skrive en setning på bunn av arrangement eller legge de til i en facebook-gruppe.
  • Ole: har hørt om flere utvekslingsstudenter som ikke bruker facebook i det hele tatt. Men kan fortsatt være bedre enn slack.
  • August: kan høre med dem om hvordan de har lyst til å få informasjonen
 • Benedicte: Kan vi gi de et skjema de kan svare på om hvordan de vil ha informasjon?
 • August: ble enig om å lage en guide. Skrive en liten engelsk setning på slutten av arrangementsblesting.

Silje tar ansvar for å ta ansvar for å lage wiki-siden.

137 Nye retningslinjer for Online-potten (16:20 - 10 min)

[Online-potten er ment som en belønning for arbeid i Online-sammenheng. Men ofte er søknadsprosessen litt for lang, kanskje vi kan oppfordre til mer spontan bruk av potten]

 • August: Kom opp på fylla mellom meg og Alis. De hadde gitt pizza til de som hjalp til på slip and slide. Synes det er helt greit. Så lenge man vet at hele hs hadde stilt seg bak så bør det kunne bli tatt spontant.
 • Henrik: I utganspunket noen i HS som må søke for komiteen sin, synes det burde være helt greit så lenge det ikke er noen sykt storforbrukere.
 • Sigrun: kan vi gå direkte til Kaja eller Mathias for å høre hvor mye som er igjen.
 • Mathias: Forslag, det er mye byrakrati for lite penger. Kan det være Kaja som sier ja eller nei? Om hun vil da. Ting tar fort tid.
 • Kaja: Synes det er helt greit, mer makt til meg.
 • August: Skal vi skrive det i regningslinjene at Kaja er sjef?
  • Alle: Ja.

Mathias tar ansvar for å skrive det inn i retningslinjene.

141 Eventuelt (16:55 - 5 min)

 • Andreas: vi gir ikke ut daljer nå?
  • nei
 • Nicolai: skal ha møte med sit 17.09. SiT har regnet ut strømmen i hele bygget og tatt per kvm og regnet ut leien basert på det.
 • Alis: Jeg mistet daljen min pga. rave, kan jeg få ny?
  • August: Arrkom-daljen er sykt rævva, så bare bruk de opp.
 • Benny: en i komiteen mistet sin, kan de få ny?
  • Må kjøpe ny, overfør penger til HS.
  • Er de ødelagt kan man få ny. Er den mistet må man betale ved å overføre 100kr til hs
 • Ole: NYE STYREBÅND!! APPLAUS

142 Møteevaluering/Diggepunkt

Vi digger moren til Ole.