HS møte 02/02-08

Møtetidspunkt: kl 11:15 - 13:00

Referering:
1. Monika 2.Øyvind

Tilstede:

Ikke tilstede:

Straffer:
Vin på Giil for å kjøre bil til skolen

Innsjekk

Nyvoll: Går bra, ski er fett
Thea: Litt mye med PU, HS, etc.
Monika: Bygger PC, vifta gikk til helvete
Benny: Byttet til vannkjøling, har RGB animasjon på klossen. Hele helgen bestod av masse arbeid før genfors + bechelor
Øl: har det fint, bachelor er gøy, takk.
Johanne: Sykt mye å gjøre, har tatt av i det siste
Stensrud: det går, thats that.
Mathias: Har det bra, mye å gjøre. Har plan så alt er ok.
Luka: Ganske mye å gjøre, jobba til 2 i natt. Bakte på onsdag, fikk skryt av bestemor.
Sindre: Har det fint, litt trøtt. Kunden i bachelor insisterer på møter halv 8 på morgenen.
Giil: Giil ble lost, kom seg til NINA bygget. Påstår at det går bra med ham.

TODOS fra forrige gang.

  • Alle: Iverksett prosessen for komiteledervalg, del også det glade budskap om din rolle, vi trenger at flinke folk stiller på genfors
  • Alle: Skrive årsberetninger og erfaringsskriv
  • Benny: Doodle til å finne ledig dato til bildetakning
  • Benny: Dunk ut informasjon til komiteledere om ledervalg. Høre om de ønsker å lese opp årsberetninger på genfors
  • Kristoffer: Ringe gammel leder/jubkom-mann (?) og finne ut av hva som trengs av bedriftsting til jubileum
  • Sindre: Sende mail til trikom og høre om de vil være med på å arrangere veldedighestsfest. Høre med webkom om vi kan få gjenbruke nettsiden deres til vårt arrangement
  • Sindre: Ta kontakt med Effektiv altruisme-gjengen og høre om de er interessert i å bidra på arrangementet.

544 Godkjenning av innkalling

Godkjent med glans

545 Status for komiteene (11.20 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

Det går mest i veldedighetsfest, blir workshop på torsdag. Pirbadet blir gucci. Komiteledervalget blir om 2 uker.

Bedkom, med ITEX:

Blir som forrige gangene med komiteledervalg. Videreføre prosjekter ellers mer fokus på ting de vil jobbe med selv internt. Bookingrunden next (jubkom, velkom osv)

Dotkom:

Prøvd å rekrutere til HS og leder, plan om å benke folk til noen stiller. Vært litt utskiftninger på prosjekter. Ellers stort sett samme gamle.

Fagkom, med ekskom:

Bedriftskurs kjører på, var noe kluss med linker forrige uke men det ordnet seg. Driver med planlegging angående andre kurs fremover. Ledervalg 22. feb.

Prokom:

Offline kommer snart. Fått 2 til å søke styremedlem. Ledervalget blir 23feb. Neste utgave blir Offline jubileum

Trikom

Handlet inn til kiosken. Også kjøpt nytt bord og paninigrill til kontoret. Valentines-quiz på søndag. Ledervalg 17. feb.

Seniorkom:

Leder ikke tilgjengelig

Bankom

Hatt arbeidskveld på søndag, ble ish ferdig med regnskap. Har økanskandidat, leder må godsnakkes litt. Har referert* Abakus, de skal revidere oss snart.

  • Johanne har litt dykselesi

Økonomiansvarlig

Fikk svar fra koronapotten og skal brukes på sommergalla (mest sannsynlig blir det ikke noe av men wiho).

Nestleder:

Sittet en del med forslag ang bankom- og seniorkomleder. Snakket med Aslak om hvordan sånt bør fremmes. Hvis bankomleder ut av HS ikke går gjennom kan det spesifiseres en standard i HS sine retningslinjer. Snakket med flere ang. boddøra men vi får se hva som skjer.

Online IL:

Har hatt møte, ble planlagt mye arrangementer. Leder- og nestledervalg neste møte.

Leder

Vedtektskveld forberedelser.

546 Interkom (5 min)

Ring vaktmester hvis man skal inn i boden

Fint om arrangementer som er planlagt for neste semester legges inn i kalenderen, så det ikke krasjer med booking. Folk har glemt å sette sosialt medlem på arrangamenter, må huske på at de kan være med.

Mathias: Genfors blir digitalt. Kanskje HS kan sitte sammen. Må finne ut av hva vi skal gjøre med kandidatene (sende de i break room)

547 Særskilt utmerkelse (15min)

[Går gjerne komite for komite og hører kandidater. Folk uten komite er også å foretrekke]

548 Skal vi åpne opp for fysiske komitemøter? (10min)

Kristoffer: Viktig at en eventuell åpning ikke gis som et krav, komiteene må selv få frihet til å velge det de er komfortable med.
Trondheim: hold avstand, følg smittevernsregler.
Monika: Positivt for mange som har sittet inne de siste månedene uten kontakt med mange.
Mathias: Regler fra NTNU er vanskelige å tolke, men føler det er rart å nekte for fysiske møter når folk sitter på skolen og jobber sammen som vanlig.
Benedicte: Hvis vi skal åpne opp er det viktig at vi sørger for at de som ikke er komfortable med fysiske møter også føler seg inkludert.

Konklusjon: Vi åpner opp for fysiske møter, med forbehold om endringer.

547 Eventuelt

Tydeliggjøre hva vi skal gjøre med bankkomleder dersom nye forslaget ikke går gjennom. Det kan defineres i HS sine retningslinjer hvordan rollen burde håndteres av neste HS. Hvis de i løpet av perioden sin oppdager at det føringene vi setter fungerer dårlig, kan det endres. Enkelte at alternativene for bankomleder er ikke egnet å legge frem som vedtektsforslag, dermed er det bedre at noe sånt kan defineres i retningslinjene hvis det ikke går gjennom noe på genfors. Etter vedtekstkvelden blir det forberedt et utkast for alternativene, slik at vi kan diskutere dem og evt. stemme på neste møte.

Neste møte er storemøte.

Mange andre komiteer har arbeidskveld men det er tenkt å gi dotkom mer støtte til mat. Bankkom har en post allerede til mat, men det blir urettferdig å gi budsjett til dotkom men ikke til andre. Kanskje endre hvordan potten funker eller definere en budsjettpost til alle. Andre komiteer har ikke mulighet til å gjøre lignende type arbeid på en arbeidskveld som dotkom. Ha annen pott for komiteer som har ikke jevnlig workshop? Ha minste sum per komite som de kan få til å arrangere workshop? Økt teambuilding støtte og det kan føles veldig urettferdig for ikke komitemedlemmer dersom potten skal økes. Kan foreslå at hver komite har garantert 1 workshop?