Møtetidspunkt: kl 11:15 - 13:00
Sted: Handelshøyskolen U33

Referering:
1. ref William
2. ref Anders

Tilstede: - Alle minus Luka og Monika

Ikke tilstede:
- Luka, Monika

Straffer:
- Vinstraff: Sindre, for sen inkalling. Thomas for å bruke feil alias på infomail.

565 - Godkjenning av innkalling

 • Ikke godkjent, Sindre sendte for sent

566 - Status for komiteene (11.30 - 20 min)

Arrkom:

 • Fått ny økans, Maiken
 • Kryssfest til fredag, bare å bli med!! Noe dårlig blesting til nå pga nedetid på OW.
 • Veldedighetsfest vil ha alt komiteer kan bidra med osm ikke er nevnt

Bedkom:

 • Workshop denne uka med Fagkom, bookingrunder++
 • Spurt bedrifter til veldedighetsfest med premier og sånt
 • Nestledervalg i morgen

Dotkom:

 • Satt opp veldedighetsfestgreiene, alt gikk relativt greit men det er noe skitten kode
 • WS på søndag, hva vi skulle jobbe med videre
 • Prøve å få de som ikke er erfarne inn i grupper med de som er erfarne
 • Planlegger suppleringsopptak

Fagkom:

 • Bookingrunden med Bedkom, har tatt opp at det vil bli for mange bedarr til høsten. Ser på løsninger
 • Hatt matkurs, veldig gode tilbakemeldinger på dette
 • Skal fikse nestleder og slike roller neste uke.

Prokom:

 • Kjøpt og fått Offlinestativ, står på kontoret
 • Merchsalget ferdig
 • Ny artikkel fra redda om brettspill

Trikom

 • Ikke alt for mye som skjer, planlegger litt arr
 • Kino i morgen, nesten fullt
 • Beermile uken etter det
 • Begynt med kontorvaktordningen igjen

Økonomiansvarlig:

 • Milla og Duvara hadde møte på søndag
 • Om fag+bedkom skal redusere arr. så vil det påvirke budsjett, det er noe vi må tenke på
  • Anders legger til at de prøver å heller slå sammen arr for å skape større, men opprettholde inntekter
 • Opplæring med Stensrud i går

Nestleder:

 • Booket forventningsavklaringskurs neste uke sammen med sit Fredag den 19. 13:15
 • Booker kurs for komiteeledere
 • Fått opplæring og satt seg inn i mail
 • Vært på linjeledermøte, da Sindre ikke kunne
 • Funnet ut ting Online kan gjøre under en Psykt vanlig uke

Leder:

 • Mye administrative greier, tilganger og mail og sånt
 • Prøver kanskje å sette meg inn i for mye samtidig
 • Var med på Podline, det var gøy:-)

567 - Interkom (5 min)

 • William: Skal ha veldedighetsfest workshop etterpå hvor de vil sette opp mesteparten av stretchgoals, auksjoner osv.
  • Alle komiteene kan gjerne tenke seg om, om de har noe lættis å bidra med til dette
  • Dotkom gir feks stilleauksjon på mailalias
  • Dersom noen her kan tenke seg noe de kan gjøre på en stretchgoal så er det bare å si ifra, ønsker så mye som mulig.
  • Ta kontakt med William eller Arrkom dersom du har noe forslag.
  • Sindre: Kan sette visse tidspunkter for sånn, hvis vi får inn x,- ila neste timen så skjer ditt og datt.

568 - En Psykt Vanling Uke (15 min)

[En Psykt Vanling Uke, initiativ fra linjelederforumet. Veldig viktig greie. Vi skal bidra med litt greier under uka. Sjekk mail.]

 • Thea ved En psykt vanlig uke

  • Det er en årlig uke hvor det handler om å sette fokus på psykisk helse blandt studenter. Gjøre dette synlig, og bidra med det vi kan gjøre for å fremme dette for studentene våre.
  • Thea: Har signert en intensjonsavtale om at vi skal fremme dette, og gjøre så mye vi ønsker å gjøre.
 • Hva kan komiteene bidra med (både smått og stort)?

  • Arrkom: Blæster på veldedighetsfest
  • Prokom: Blir skrevet en nettartikkel om psykisk helse
  • Trikom: Kan bruke kontoret til å sette oppmerksomhet på dette
  • Kan ta det opp med komiteene og spørre etter små og store ting man kan gjøre, alt er viktig, selv den minste ting hjelper.
 • Podline?
  • (Hanne+August): tenker å blæste EPVU, spille inn litt miniepisoder. Snakke med Sindre fra SiT som driver sin egen podcast, snakke om temaet
 • Instagram?
  • Kan bruke stories og sånt, har fått instagrampakke av EPVU

PAUSE

569 - Insta-takeovers (10 min)

[Vi har fått et par henvendelser i bedkom ang bedrifter som lurer på alternative promoteringskanaler vi har, og har fått foreslått insta-takeover et par ganger nå. Som en fordel i HSA så har Bekk krav på tilbud om nye promoteringsmuligheter først, og vi har tentk å kontakte de anngående om de har lyst til å prøve dette for å sjekke om konseptet kan slå an / fungere]

 • Bedkom ønsker å utvide aspektene av belysning til bedrifter. Bekk har førstepri på promotering via instagram.
 • Spørsmålet er hvorvidt vi ønsker å gjøre dette eller ei. Vi vil ikke at det skal bli 90% reklame på insta, og ikkeno til andre ting.
 • Har vært en sak tidligere. Tidligere ønsket HS at insta skulle liksom være en "free space", men det går an å gjøre revurdering. Bekk måtte også innom først, og de var ikke dem som tok kontakt originalt.
 • Sindre: Om vi klarer å få instagrammen litt opp og nikke, mer jevnlig innhold, så tror jeg det kan være fint å ha en bedrift innimellom.
 • Thea: Jeg synes det kunne vært fint. Men da må vi ha et bedre system for instagrammen generelt. Andre foreninger har f. eks SoMe kalendere, hvor man har full oversikt og kan planlegge SoMe bruken fullstendig
 • Anders: Det hadde vært en prøvegreiee, vi hadde satt det opp og så tatt i mot tilbakemeldinger fra studneter og Bekk på hvordan man synes det gikk.
 • Thomas: Om vi bare er aktiv på insta pga bedriftsgreier ser det kanskje litt kjo
 • William: Hvor ofte vil da bedrifter komme innom? Hvis det er en i mnd så er det typ ikke for mye, hvis det er en i uken så er det kanskje litt mye. Tror ikke folk vil reagere på litt her og der.
  • Anders: Det har kommet 2 eller 3 forespørsler siden accenture spurte i fjor høst.
 • Thea: Burde ikke ha innlegg, det kan være litt inntrengende. Stories derimot er smud.
 • Henrik: Det er relevant for alle onlinere, å ha det maks en gang i mnd bør ikke påvirke noe negativt, tvert i mot.
 • Mari: Samle alle SoMe folk i alle komiteer? Så kan vi faktisk få litt kål på hva vi har som vil ut.
 • Benni: SoMe ansvarlig er kanskje litt dead, sette nye stillinger i alle komiteer og så kan det lages SoMe-ansvarlig slack fra alle.
 • Thea: Vil ha en someansvarlig i HS, denne personne kunne feks vært ansvarlig for en some kalender på insta, typ den vi har på facebook (blæstekalenderen).
 • Sindre: Vi har plutselig ganske mange kanaler hvor vi kan publisere og sånt. Ønsker vi å ha spesifikke bruksområder for hver enkelt kanal? Er Instagram for eksempel rekrutteringsplatform?
 • Sarmi: Insta burde ikke vært lik facebook, burde handler mer om miljøet innad i online og hvordan vi har det.
  • Milla: Det er mange som bruker instakontoen for å sjekke hva vi gjør sosialt, for deretter å søke informatikk
 • Thea: Har sett andre linjeforeninger som poster oppsummering av alt som skjer (a la infomail) på starten av uka på instagram stories.
 • Sindre: Vi kan vurdere å poste andre ting enn "her kan man melde seg på". Å blæste hvordan det faktisk er å være på arrangementer og liknende kan være mer interessant å få med seg
 • Mari: Man kan prøve å være litt mer kreative på forhånd, og ikke bare komme i etterkant av kurset.
 • Giil: Kan være en idé å bruke pinned stories mer aktivt. Pinned stories som "Ny student?" hvor man kan blæste spesifikke ting som en fin rekrutteringsgreie.
 • Thea: Prokom fikk mail fra TIHLDE, på hvordan man kan samarbeide med tanke på hvordan "promominister" jobber. Ønsker å sette i gang workshopper rundt promotering og grafisk design, ønsker å dele erfaringer. Vi er dårligst i trioen, så dette kunne gagnet oss.
 • Giil: Litt usikker på hvordan prokom blir sett på rundt some, dette burde vært et mer kollektivt ansavar og ikke bare prokom sitt domene.
  • Benny: Prokom er ikke en PR komitee, det er komtieene selv som bestemmer hvordan de ønsker å profileres ut. Hadde vært fint om some ansvarlige finner ut hvordan komiteen best kan profileres på typ insta, og deretter kan prokom se på hvordan selve designet blir.
  • Thea: Om vi velger SoMe ansvarlig i HS så kan de delta på WS og liknende for å organisere for SoMe gjeng.
 • Thomas: Jobbet litt med some i Spania, det er veldig mye jobb for å få det til ordentlig. Kan fort bli et helt nytt verv om vi skal ha en promoteringsansvarlig. Hvordan skal vi eventuelt få til at komiteene skal samarbeide rundt dette her uten at det blir kaos.

  • Thea: Andre linjer har egne styremedlem/verv for promoteringsansvarlig.
 • Sindre: Alle er gira på å få opp some å nikke, ønsker å vente til høsten før vi ser på instatakeovers med bedrifter. Må først fokusere på å få vår egen insta konto opp å nikker før vi velger å bruke den til promotering også.

570 - Støtte til datakameratene (10 min)

[Se epost fra økonomiansvarlig Datakameratene. De søkte ikke i fjor. Er satt av 12k (8k til gutta, 4k til jentene).

571 - Appkom budsjett (10 min)

 • MArtin (Leder av appkom) tok kontakt for å lage et eget budsjett da de er blitt en nodekomitee etter genfors.
  • MArtin likte og var enig i det som stod der.
 • Lenke til budsjett: her
 • Milla: Forklarer litt rundt det som er her, kan sammenlikne litt med dotkom og hva de har fått.
  • Eksterne tjenester: 2k til cloud hosting (AWS, azure osv)
  • Teambuilding: 11 medlemmer (tar opp til 15) 1.5k
  • Uforutsette utgifter: Kan være lurt å ha litt her for å se hva de trenger penger til.
 • Martin visste liksom ikke helt selv hva de faktisk trenger penger til i første omgang. I senere år vil nok dette budsjettet være en del mer konkret.
 • Anders: Hvor kommer 2k til eksterne tjenester fra?
  • Thomas: Det er litt tatt ut av det blå, men også litt basert på innspill fra Dotkom.
 • Sindre: Hvorfor er uforutsette satt til 2k?
  • Milla: Fordi det er veldig mye usikkerheter rundt akkurat hva de faktisk kommer til å trenge penger til.
 • Mari: Ser helt fint ut.
 • Sindre: Det er snakk om 9k, jeg ser ikke noe problem med å sette av det. Dette må altså stemmes over?

  • Thomas: Martin synes det var gucci med 9k, men jeg synes egentlig det er ganske lite.
  • Henrik: Synes kanskje 2k på uforutsette er ganske lite, når de ikke har peiling på hva de kommer til å bruke penger på.
 • Anders: Om de trenger ting som RFID scannere o.l. så har kanskje dotkom ting som kan deles ut?

  • Thomas: Ja vi har ting som vi kan bidra med.
 • Thomas: Kan vi bare øke budsjettet når som helst?
  • Stensrud: Vi kan godkjenne budsjettoverskridelse.
  • Kan heller lowballe budsjettet, og godkjenne en overskridelse senere. Da man slipper å gi de masse penger de ikke bruker, dette låser penger andre kunne fått.
  • Thomas: Når man setter et mindre budsjett så kan appkom fort bli redd for å bruke pengene sine.
  • Mari: Om de finner noen kule prosjekter så kommer de bare inn og sier til oss at de brått trenger mer penger
  • Anders: Samme som over
 • Stensrud: Vi har fått mye penger fra IDI som er faglig-sosialt. Det er en pott appkom kanskje kan søke av.

 • Sidre: 9k er et greit utgangspunkt, de må bare si ifra dersom de kommer med noen kule prosjekter de er usikre på om de kan gjennomføre på nåværende budsjett.

 • Det stemmes over om budsjettoverskridelsen godkjennes: 9 ja, null nei, null blank.

  • Godkjent.

572 - Fag-sosialt opplegg for informatikkstudenter (15 min)

[IDI vil ha fag-sosial opplegg på skolen så fort smittesituasjonen tillater det. Forslag til liknende opplegg som Koseprogg i Abakus. IDI backer med penger til pizza og lokaler (typ A4-100 booket), men er interessert i å knytte inn linjeforeningene]

 • Sindre er målløs etter en helt vill 4-stjerners-fylla episode, vet ikke helt hva han skal si.
 • Sindre: Samler seg til slutt, idi vil at vi skal ha noe faglig-sosialt opplegg, så fort smittesituasjonen tillater det. Det var noe objektorientert entusiaster i abakus som pitchet ideen om det, så kom det frem til "koseprog" i abakus. Der booker de et rom i A3, bestiller pizza, og jobber utover kvelden. Det er et nice tilbud, og ønsker å få det til for informatikk studenter også. Initiativ for å få 1. klassinger på skolen.
 • Hva kan vi i Online bidra med, hjelpe til, arrangere det, komme med teknisk kunnskap osv?
 • William: Kan jobbe med hva som helst, øvinger, trenger hjelp osv. Kan også sitte med noe personlig prosjket der, kan prøve å få litt hjelp der. Ser ikke noe grunn til å endre på formatet, kan bare slenge oss på der. Har vist seg å være veldig bra og folk er fornøyde. Koke Abakus som vanlig :))
  • William: Kunne vært greit å få inn på forhånd hva de skal jobbe med slik at man vet om man har folk til å hjelpe.
 • Thea: Har blitt litt verre etter rona å spørre folk om lavterskel greier. Å gjøre noe tilsvarende koseprog kan være et fint spark i ræva for å iverksette noe liknende.
 • Sarmi: Hvem arrangerer det i Abakus?
  • Nyvoll og sindre: Overordnet er det nok Backup.
 • Sindre: Snakket noe med Krogstie om dette. Kommer til å si til han at vi er positive til dette her, kan fint promotere dette på OW. Er ikke sikkert vi trenger å sette noe "en" komitee som gjør dette her, alle komiteer kan hjelpe.
  • William: Typ interkom, arrkom og trikom arrangerer, og dotkom/appkom kan hjelpe med kunnskap her.
 • Thea: Skal vi også kalle det Koseprog?
  • Sindre: Det blir nesten for dumt, vi må komme på noe fett
 • Henrik: God arena for å kickstarte insta
 • William: Dette vil vel ikke kunne skje på en liten stund?
  • Sindre: Litt usikker på hvordan reglene er nå, men man må nok vente litt før det blir mulig.
 • William: Kunne også samarbeidet på tvers av linjeforeningene, sette av typ hele A3 og A4, hatt både Abakus og Tihlde på det.
 • Sindre: Usikker på hvor ofte koseprog er, prøve å ikek gjør det for stort slik at det tar lang tid å gjennomføre.

573 - Suppleringsopptak (10 min)

 • Sindre: Hvem vil ha opptak?
  • Appkom, dotkom,
 • Anders: ITEX har åpnet for søkere
 • Må få på plass Ekskom også
  • Benni: Ekskom har sin egen organisasjon med eget genfors, der velger de egen leder og nestleder
 • Øyvind: Snakket med Fredrik (gamle leder i ekskom) rundt samarbeidsavtale for ekskom, de hadde ikke tenkt noe på det ennå.
 • Thomas: Skal jeg bare snakke med Vigdis og Martin og bare få satt dato?
 • Anders: Samme målgruppe for appkom og dotkom tror jeg. Sikkert lurt å være spesifikk i hva forskjellene er, belyse det godt.

 • Giil: Hva skjedde med AUO og felles suppleringsopptak?

  • William: De rakk ikke få til noe nå, men ønsker å prøve å få til noe senere. Godt når det er sånn som nå med både appkom og dotkom på likt, litt synd med ITEX, da dette måtte ut pga hastverk.
  • Øyvind: Det kan dog påsees at selve opptaket av ITEX kan samkjøres med suppleringsopptaket, da det er leder og nestleder som søkes etter nå.
 • Benni: Husk at det ikke er så lenge til eksamensperiode, det er viktig å få inn de supplerte godt inn i varmen asap så de rekker å føle noe bidrag før eksamen er upon them.

574 Antall bedriftsarrangement H21 (5 min)

Høstsemesteret er kort og fullstappa. Ved "vanlig" drift på bedriftssiden er det 24 arrangement - det er så mye at fagkom + bedkom frykter lav påmelding dersom vi ikke fatter tiltak. Det må gjøres allerede i bookingrunden.

 • Nyvoll: Med et kort høstsemester og veldig mye som skjer så ser vi ofte at dette kan gå utover påmeldingstall. Vi selger et produkt til bedriftene våre, og det kan skade relasjoner dersom vi har arrangementer med dem uten at vi klarer å få et tilfredsstillende deltakertall. Vi ønsker å se på muliheter med å slå sammen typ 2 arrangementer til et stort et, som koster dobbelt så mye slik at man får inn like mye som det er budsjettert for. Hvis man kjører fult kjør med 10 kurs og 10 bedpres, 1 på jubileumet og 2 i fadderukene blir det latterlig mange. Vi ønsker dermed se på muligheten til å slå sammen noe uten å gå utover budsjettet da.
 • Nyvoll: Snakket med fagkom om hvordan dette kan gjøres i praksis, det kan hende HS må godkjenne noe her, men ikke per nå. Det er per nå ikke noe som går utover budsjettet, men kan plutselig komme noe.
 • Sindre: Ønsker en liten update når det er kommet frem til noe mer spesifikt.

575 - Samarbeidsavtale Ekskom (? min)

 • Øyvind: Sett på sturkturen på avtalen mellom ekskom og Online, da ekskom har vært noe misfornøyde med hvordan kontakten har fungert. Det medfører veldig mye stress å jobbe med ekskom da det kun er knyttet til å skaffe penger til ekskursjonen, og de som blir med blir ofte med bare for å planlegge selve ekskusjonen og ikke TechTalks. Tidligere ledere har ofte uttrykket misnøye rundt dette da det er veldig unaturlig at de skal ha ansvaret for selve TechTalks også.
 • Øyvind: Har skrevet et utkast til avtalen, hvor Online tar på seg hovedansvaret for arrangeringen av Tech Talks, hvor ekskom kan bistå. Ekskom kan dermed bistå dersom de ønsker det, men de ikke.
 • Øyvind: Fagkom har større kompetanse rundt å arrangere større kurs-aktige arrangement enn Ekskom.
 • Øyvind: Det er en avtale mellom Ekskom og Online, så det er HS som er nødt til å ta den endelige avgjørelsen på dette her. Fagkom backer det nye utkastet av avtalen som er skrevet.
 • Sindre: Hvor mye har fagkom vært involvert i TT tidligere?
  • Øyvind: Det har variert fra år til år. Vi er pliktet å følge dem opp, men det har vært mest rådgivende. Ekskom har gitt uttrykk for at de har fått litt manglende utbytte av dette. En ren veilederrolle er litt uinteressant for fagkom sin del også. Fagkom var mer delaktige i år og det funket klart bedre.
 • William: Tenker at dersom det er klar enighet i mellom fagkom og ekskom i at dette er det beste for TechTalks og ekskursjonen, så er det mest sannsynelige det beste da de har mest peiling.
  • Mari: Det er fagkom som tar på seg mer arbeid ved å signere avtalen, men hele HS burde sette seg inn i avtalen før vi signerer.
 • Sindre: vi kan ta det til neste møte, så får alle lest gjennom avtalen. Øyvind sender dette.

576 - Roller (15 min)

Vinstraffansvarlig

 • William tar denne <3
  • Vet hvordan det funker, og har mye erfaring med dette!

Sosialansvarlig

 • Burde ha en som insjer mye på å gjøre ting, slik at ikke det bare blir Sindre og Thea. Arbeidsopgaven er ikke å arrangere ting, men insje.
 • Mari tar på seg dette.

SoMe-ansvarlig

 • Den som insjer mest på å få et system på dette, og tar med seg some-ansvarlig fra andre komiteer på å lage litt struktur.
 • Sarmi tar på seg dette.
 • Thea tror det viktigste med dette er bare å få i gang noe, og som kan starte å få ting oppe og nikker

FIF

 • Forente IT foreninger, samling av alle de største IT foreningene fra Norge er samlet. Det er 1 møte i semesteret, Sindre er koordinator her så han har ansvaret for nå. Blir digitalt dette semesteret, og fysisk til høsten.
 • Anders, William og Thomas tar det. Nyvoll er også gira hvis han kan

Kontaktpersoner for fadderukene

 • I fjor satt styret i gang en prøveordning for fadderukene hvor to fra HS skal være tilgjengelige under fadderukene. Disse skal kunne håndtere ubehagelige ting som kan oppstå under fadderukene, og være tilgjengelige til å prate.
 • Samarbeidet en del med Endre fra SiIfra på dette også.
 • Veldige mye gode tilbakemeldinger, ble heldigvis ikke kontaktet mye.
 • Ønsker å lage en litt større ordning rundt det, håper at det kan bli implementert litt større under fadderukene.
 • Velkom er informert om at vi kommer til å ta den rollen.
 • Mye av grunnarbeidet på dette er lagt, men man kan gjøre en del ut av dette selv hvis man ønsker. Hovedoppgaven er uansett å være synlig, presentere seg på faglig kickoff og velkomstdag og liknende.
 • Veldig fint arbeid, man kan være fadder samtidig!

577 - Eventuelt

 • Trello
  • Hadde en trello i fjor, som jeg brukte pittelitt i starten.
  • Tror likevel det er hensiktsmessig å ha et samlet trelloboard
  • Lett å se hvem som gjør hva, at ting blir gjort.
 • Bruk av bøker under møtene
  • Fikk bøker i fjor av Bekk, ble bare pitchet i slacken også ordnet de det.
  • Er veldig fint å slippe å bruke PC under møter slik at man ser hverandre litt mer.
  • Sindre hører med Bekk om å få bøker til oss nye
 • Linjeforeningsmateriale til IDIsøkere

  • William skal pitche dette for dekanen, tenker at Online støtter dette og presneterer det for HS før han faktisk tar det opp. Ønsker at vi kan sende ut typ Offline til studentene når de har søkt informatikk.
  • Ny dekan er mye mer studentvennlig, så det kan tyde på at vi kan få gjennom dette igjen nå.
 • Thomas: Hvordan får vi statussjekk fra nodekomiteer?

  • Stormøter!
  • Nodekomiteeledere sender inn statuspunkt før hvert møte.

578 - Diggepunkt

Mye rask digging her. Dårlig tid :/