HS møte 04/09-20

Møtetidspunkt: A4-132 12.00-14.00

Referering:
Uno: Benedicte Dos: Thea

Straff: Tilstede: Mathias, Benedicte, Kristoffer, Christoffer, Øyvind, Thomas, Sindre, Thea, Marius, André (ITV), Monika (ITV)

463 Godkjenning av innkalling

TODOs fra forrige møte

 • x Mathias: Sjekker opp hun som kanskje skal få medlemskap
 • x Benedicte: Fikser sosial doodle.
 • x Benedicte: Skal vise Thea blæstekalender
 • x Monika: Skal gi alias fra Benny til Sindre
 • x Henrik: Får prokom til å bestille komitéleder-dalje.

464 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

 • Mye immball, Smittevern! Litt problemer med påmelding og grupper, men det begynner å lande. Blir gøy å komme i gang med arrangementer.
Velkom:
 • Intet å berette

Bedkom, med ITEX:

 • Har fått booket to av bedpressene på det rommet vi har fått tildelt, ser på løsninger for lokaler med de andre. Begynt å sette ned smittevernsgruppa.

Dotkom:

 • Ikke tilstede

Fagkom, med ekskom:

 • Første møte med de nye gikk veldig bra
 • Oslotur ble vellykket. Snakket litt med bedrifter om techtalks
 • Jobba med produktarket sammen med Bedkom.
 • Hatt første kurset på onsdag, jobbsøkerkurset. Folk var fornøyde.
 • Skal ha kurs neste uke som er fullbooket.

Prokom:

 • Ikke tilstede

Trikom:

 • Har hatt første møte med de nye, og fikk fyllt alle interne roller.
 • Fått en kontorordningsansvarlig.
 • Skal begynne å jobbe med arrangementer, men er usikker på om vi kan bruke kontoret.

Seniorkom:

 • Kommer rett fra seniorkoms første møte i semesteret
 • Satt ned en interessegruppe-taskforce.
 • Fått inn litt søknader om penger fra kom og podline .
 • Ny interessgruppe for de som liker iste.
 • Fått fyllt interne roller, og ser på revy igjen.
 • Bookingprosjektet blir også tatt opp igjen.
 • Vil stille seg som ressurs for jubkom.
 • Reboot planlegges.

AUO:

 • André snakker om AUO
 • Er bare tre stykker. Alle har tunge verv
 • Har prøvd å rekruttere, men ingen vil
 • Sliter litt med å få til noe ordentlig før genfors
 • Har ikke lyst til å gå imot det genfors har bestemt de skal gjøre

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Begynner regnskapsføring av våren neste søndag.
 • Får nye økanser fra dotkom, seniorkom og prokom.
Bankom:

ITV (hvis tilstede)

 • Har vært på ulike møter
 • Har vært på HS-møtet til Abakus
 • Ønsker å vite hva vårt HS forventer av dem
 • Skal samarbeide med andre ITVer
 • Sliter med å skaffe ktv i fjerdeklasse.

Nestleder:

 • Har prøvd å gjøre så lite som mulig denne uka
 • Booket møterom til komiteene (mangler nodekomiteer og seniorkom)
Online IL:
 • Har ikke snakket med Joel, men har møtereferatet
 • Har fått i gang de nye
 • Fadderopplegg i komiteen
 • Har tatt over klatregruppa i Online
 • Har mange spennende planer

Leder

 • Sendt ut avslag til de som ikke fikk verv.

478 Interkom (5 min)

 • Øyvind: Skal det være greit å kalle vara for nestleder?
 • Nestleder er ikke en tittel lengre, så utad skal det kalles vara
 • Skal det være tre sterke roller i en komité?
 • Kristoffer: Må fikse produktarket med prokom, hvem har ansvaret?

479 Økonomiansvarlige (10 min) - Ramm

[Snakke om hvordan vi ønsker å gjøre det med bankomopptak. Det bør påbegynnes en prosess her for å få til en mer optimal løsning]

 • Thomas: Hva slags muligheter har vi til å endre på rollene, ut i fra hva som står i vedtektene.
 • Om flere ønsker å være økonomiansvarlige i en komité, blir økansen valgt av bankom.
 • Thomas ønsker å kunne sette inn en person som økans i en nodekomité hvis personen er veldig gira på å være med i bankkom
 • Ikke snakk om kjernekomiteene. Et slikt forslag må tas opp på genfors.
 • Christoffer: Har sett på dette en stund nå, og synes egentlig det virker best at økansene kommer fra komitéene.
 • Øyvind: Løses ikke dette problemet ved å gjøre opptaket bedre.
 • Thomas: Hadde hjulpet om bankom hadde vært mer inkludert i opptaket.
 • Marius: Det er viktig at de som tas opp ikke bare er de som er flinkest i økonomi, men de som er motiverte og gira på å lære også.

Pause (5min)

481 STi har sendt oss et opprop hvorvidt vi skal bli med på å utfordre NTNU på at campus er tilgjengelig etter 20.00 (5min)

 • Vi har mer slagkraft om vi som studenter kommer med krav til NTNU i motsetning til dekanene og fakultetene.
 • Hvorfor trenger vi dette?

  • F.eks bandet
  • Arbeidskvelder varer ofte sent
 • Stensrud svarer på mail

483 Retrospekt på årets opptak (15 min)

[La oss se tilbake på hvordan komitéopptaket gikk i år, og se på hvilke erfaringer vi må ta med oss og hvilke endringer som kan gjøres til neste år.] - Tungvindt å legge inn all informasjonen om søkerne. Kunne delegert arbeidet mer, og evt gitt ansvaret til komitélederne. Litt problemer med tilganger, og det hadde vært fett med automatisering. - Hva gjør vi med prioriteringer? Abakus har en løsning der kun leder, nestleder og økans har oversikt over det. Da vil de også ha siste ord på hvem som får kandidaten ved evt. diskusjon. - Bør også se på muligheten til å endre prioriteringsrekkefølgen etterpå. - Bli flinkere på å inkludere gode kandidater i verv.

Eventuelt

OIL spør om endring av budsjett.

 • Kan OIL få økt teambuildingstøtten tilsvarende antall medlemmer. Går gjennom ved akklamasjon.

Gjøremål

 • [ ] Benedicte: Skal vise Thea blæstekalender
 • [ ] Christoffer: svarer STI