HS møte 09/10-20

Møtetidspunkt: A4-132 12.00-14.00

Referering:

 1. Marius
 2. Sindre

Tilstede: Monika, Kristoffer, Øyvind, Peter, Mathias, Thea, Sindre, Stensrud, Marius, Benny(på video)

Straffer: Monika

TODOS fra forrige gang.

 • Kristoffer: tar videre kanalen om bedrifter.
 • Trikom, Seniorkom og Stensrud: snakke om fordeling av midler fra Sparebank1.
 • Stensrud: Svare på budsjettendring til bedkom og arrkom
 • Stensrud: Svare henrik om dildo

504 Godkjenning av innkalling

GODKJENT!!!!

505 Status for komiteene (14.20 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

Vi har måttet avlyse Paint and sip skulle være i dag, men det måtte avlyses pga dårlig kommunikasjon. Oktoberfest neste uke, FULL PÅMELDING! Åre, mulige løsninger. Møte med Abakus, hva er mulig sammen? Masse nye VINSTRAFFREGLER!

Bedkom, med ITEX:

Bedpress med netcompany. Ble kasta ut 21:30 som var bæd. -> ikke dra til Bror. Vært på hyttetur. Kjent med de nye. Var bra Prosjekt pang: Ordning for å ivareta de gamle medlemene sånn at de fortsatt kan bidra Bookingrunden er godt igang. Frist på tirsdag. Bra med interesse.

Dotkom:

Har vært på hyttetur! Skjedde ikke så mye i helgen, siden de hadde 13timers musikkquiz isteden. Bugfixing på OW, RedWine v2 jobbes med, de nye er satt på det. Wikiprosjekt er satt opp, mail med en dude fra NTNU så alt skal bli good. Appkom tar over Nibble. Finne lokale til hackaton. Hørt med Bekk om de kan hjelpe?

Fagkom, med ekskom:

Vært to kurs siden sist. Bekk med fire paralleller, siste tilbakemelding kommer i dag. Cisco i går. Søke om nye rfid scannere med bedkom. Hyttetur i helgen Ekskom: Hatt workshop med Ekskom. De er på hyttetur denne helgen.

Prokom:

Hverken Styremedlem eller Vara kunne møte på møtet, men referat er lest. Hatt Brækkehelg, men ting er ikke helt ferdig. Offline forhåpentligvis klart ila. neste uke. Maskot-spørreundersøkelse er ute, utkast kommer. Bestilt klistremerker, prøvetrykk med gensere - enda ikke kommet. Noen har stjålet Offline-stativet vårt!!?! Minnekort fra scenefotograferingen har problemer, og halvparten av bildene er corrupted. Problemer med lagring rundt filming av intervjukurs også.

Trikom

Nye kontorordning til neste uke. Alle komiteer har mottatt denne. Ingen negative tilbakemeldinger - det er bra! Snakker med Omega verksted. Tilbud om ny innkjøpsordning. De har sammarbeid med Asko og Tine. De ønsker å samle linjeforeninger slik at vi får mer bonuser og blir billigere. Trikom er gira på dette. Fordeler: Billigere varer. Hente varer på gløs vs storcash.Norgesgruppen ble blæsta av konkurransetilsynet. Dvs det kan blii dyrt. Snakket om kontorgrensa. Blitt økt til 15 pga tusja over på plakaten. Eirk skal se på muligheten for 15 vs 12. Grensa er ikke problemet, men at folk sitter på hverandre. Smittesporing - tror ikke folk kommer til å scanne qr-koder på veggen. Dotkom ser på muligheten for rfid scanning.

Seniorkom:

Pros and cons rundt kickoff. Erfaringsskriv. Forrige er fra 2017. Helt nytt opplegg -> ting går litt til helvetene men på en god måte. To nye medlemer Ramm og Katarina jubkom saken. Revy er satt på vent pga det. Workshop på søndag. Prosjekteideer? Fyr løs!

Bankom

Bedkom Økans tatt opp! Skal velge leder, sosialansvarlig, vara og tillitsvalgt! !Viva la revolucion!

ITV

Ikke tilstede

Økonomiansvarlig

Ingenting å melde

Nestleder:

Fikset bodtilgagner. Ikke hørt fra interressegrupper - de har ikke fått høre om det. Døre til boden. må få godkjenning fra IDI. Sendt mail, men ingen svar. ITV har hatt møte og tok det opp. Positive til å gi tilgang. HS grilling skjer! Woop! Adminoppgaver kjørr

Online IL:

Ikke tilstede

Leder

LL-Møte på onsdag. Kom frem at alle var enstemmig om at vi ikke skal til Åre. Oppdal? Vi kan dra til Hemsedal elns isteden. Dra tre og tre linjeforeninger, men spre oss på plasser. Uketoget? Like stort som tidligere om ikke større! Innkalt til møte med kommuneoverlegen, pga smitte. Media kommer, fortelle at vi har kontroll den 14. Oktober.

506 Interkom (5 min)

 • RFID. Dotkom kan trenge fler, kan ikke fjerne Nibble sin.

 • Filme-Nicholas: Fikk ikke kontakt ang kickoff så han var ikke der. Ta kontakt på tlf hvis han ikke svarer.

 • Bøker: Prøve å være analoge. Mathias fikk ikke :(

505 Engangskopper Netlight (10min)

[På å bestille nye kopper, men Netlight har ønske om at vi reduserer antall kraftig. Netlight kan sende 100 kruss] Mathias: Trykke opp 10k kopper, henvendelse fra trikom til bedkom. Netlight er litt på hell når det kommer til dette. Kan være vi får mindre her. Burde uansett redusere det kraftig. Skal sende opp hundre krus isteden, hvordan deler vi ut dette forsvarlig?

Kristoffer: Snakket med HR. Dette var i januar. Kom frem til at vi skullegå mot gjennbruk. Folk kan melde intererse ved en form. Folk som er best "egnet" får kopp. Trikom/bedkom deler ut. Hver kopp får bånd med navn eller tusj som ikke går bort. Annen ide: gå bort fra å ha tusenvis av kopper som ligger på kontoret slik at folk får et perspektiv på det. Peter skrive artikkel.

Marius: Anngående dette med personalisering av koppene - Trikom har hatt arrangementer tidligere hvor vi har fått kopper og har tegnet på de sammen. Typisk jule-arrangement, hyggelig.

Thea: Fikk kjeft siden koppene ikke var netlight.

Peter: Event hvor man kan tusje/tegne på koppene sine.

Benny: Bekymring for at folk ikke har med kopper. Skuffen på kontoret blir mulig å legge kopper i. - Thea: Jobbet med det i fjor. Sette opp hylle ri kjøkkenkroken. PRoblemet er vasking og late onlinere. Få bruker oppvaskmaskinen. En skuff til kopper en så lenge. Allerede mye på kontoret så vil ikke fylle opp for mye. - Kristoffer: Folk tar med seg kopper og ting hjem vanligvis. I tillegg føler jeg navn på koppen er positivt, da man kan bli shamet for å la det stå å flyte. - Marius: Hvis de blir stående: Finne en annen løsning enn å kaste kopper som blir stående rundt.

Trikom/bedkom ser videre på dette. Få et mindre antall kopper fra netlight. -Thea: Hva om folk begynner å bruke egne isteden? - Kristoffer: Netlight fortstt cool på kopper, men gjerne kutt ned hvor MYE vi bruker. Heller mål om å bruke X ut semesteret, så går vi over er det vårt problem. - MAthias: Bestille 2k aka kuttet forbruket med 80%

506 Ryddeaksjon med Vivas (10min)

[Hvem vil være med <3] Var også i fjor, kult insj. Hvem vil være med? 18. Oktober, Søndag neste uke, kl.12:00

Blæste dette til alle i Online, ikke bare HS.

 • Peter: Hvis det blir en greie og det kommer mange, kan vi snakke med Nicholas! God PR.

507 Innovasjons Workshop (40 min)

[Dere trenger ikke å forberede noe] Aslak holdt kurs for komitelederne, det skal vi ha nå. Innovasjon!

I like, I wish, I wonder Skal skrive så mange påstander man klarer på de forskjellige, og henge på boardet. Kontinuitet i de forskjellige.

Eventuelt

 • Øyvinds Observasjoner

  • Boden vi mistet står det kun ET låseskap i. Kan vi flytte og bytte med den andre lille boden?
  • Borte ved spinndør-utgangen er det satt opp en søppelbøtte til plast. Kan det være en mulighet å få dette til kontoret?
 • Stensrud: Jubkom, what do?

  • Mathias: Pengene skal allokeres, interbudsjettering gjør de.
 • Kristoffer: Slack. Moderatorer på face og pinned items på slack. Kan kristoffer fjerne? Ja kjørr.

  • Peter: Interessegruppe facebook. Peter er fortsatt eier. Skal den slettes?
   • Marius: Yeet
 • Benedicte: HS-Grilling!

  • Øyvind: Problematisk på A4, vi tenkte at vi kunne ha det ute. Grilling er det enkleste å få til. Neste onsdag? To timer, 11-13 grunnet mulig kræsj med forelesninger kan alle komme en time uansett. Boks med lapper, som alle kan komme med innspill. Quiz med premie?
  • Marius: Pølser igjen fra Kickoff! Kan brukes.
  • Mathias: Kontakt med smittevern osv.
  • Øyvind: Få ut grill og mat så er ting good. Må meldes inn til NTNU service(?)
  • Benny: Ute er det fritt fram? Må sjekkes opp.
  • Thea: Kan hjelpe, men har møte kl 12.
 • Benny: Mail som må ordnes opp i. Tar diskusjonen på slack.

Gjøremål

 • Trikom, Seniorkom og Stensrud: Snakke om fordeling av midler fra Sparebank1.
 • Thea: Lage arrangement på OW.
 • Benny: Kontakt med Nicholas ang reyddeaksjon.
 • Benny/Mathias: Sjekk om det må søkes/meldes i fra om grilling.

Møte hevet kl 14:11