**Møtetidspunkt:** 15:15

**Sted:** E4-107

**Servering:** Silje

**1. Referent:** Kaja

**2. Referent:** Alis

**Vinstraff:** August for sen innkalling, August for tull med banksignering

**Ølstraff:**

**Til stede:** August, Henrik, Sigrun, Benedicte, Nicolai, Thomas, Ole, Andreas, Kaja, Mathias, Emil, Jon, Silje

**Mangler:** Alis

---

[TOC]

---
## Gjøremål

- Ta opp med komiteene om bleæsteansvarlig (zoom)
- Kaja, Andreas og Ole skal bestille bankkort og August skal signere på gamlemåten
- Ta opp blestekalender med komiteene og be dem tenke på helheten. Blest kan flyttes
- August: sende doodle om sosialkveld <3
- Alle skal oppdatere skjema om tillitsvalgte!
- Emil svarer Ontap om at de skal søke seniorkom istedet
- Andreas legger ut UBC-blest og annen utvekslingsblest på korktavla
- August svarer datakameratene om leieavtalen
- Henrik: poster kodegruppen Trondheim på facebook
- Si ifra om folk vil på Berg-revy


## Ordentlig innsjekk (15:15 - 12 min)
[Det har vært noen stressende uker for alle, så jeg vil gjerne høre skikkelig hvordan det går med dere]

## 143 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (15:27 - 1 min)
JAA!! 
Litt sen møteinnkalling

## 144 Gjøremål fra forrige gang (15:28 - 2 min)
- Ta opp med komiteene om blæsteansvarlig (zoom)
- Alle må sende liste over nye komitémedlemmer til Silje, også de som ikke har hatt kontorvakt enda.
- Silje tar ansvar for å lage wiki-side for internasjonale studenter
- Mathias tar ansvar for å skrive nye retningslinjer for Online-potten
- Emil sjekker om Skiboli kan leies ut til KomitéKickoff
  - gikk ikke
- August svarer på kom-i-gang dagen
- Andreas tar ansvar for å svare på mail om psykisk helse
- Henrik svarer på mail fra studLAN
- August svarer Spanskrøret angående kompilering
- Kaja svarer Pål angående teambuildingsstøtten

## 145 Status for komiteene (15:30 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom:
- Hatt onboardingworkshop med de nye med innføring av alt de trenger å vite i arrkom
- immball er over. 
- Tilbakemeldingene er bra. Men folk synes det er for mye fokus på komiteene. Skal snakke om det med arrkom i morgen
- PSI-fest neste uke. Skal få faddergruppene til å finne på noe sammen på dagen uten psykologi. 99/100 påmeldte
- Vi er ikke helt fornøyd med blestekalenderen. Folk setter opp feil tid eller glemmer å sette opp. Man må bytte tider og risikerer å ikke få blestet. Hadde også vært bedre å ikke ha oppsatte tidspunkt
- Utleie av utstyr må vi finne ut hva vi gjør med overskuddet 

##### Velkom:
- Ingenting (som Thomas har fått med seg), men de har ikke ryddet i boden enda

#### Bedkom, med ITEX:
- Første møte forrige uke. Virker som en bra gjeng. Hyttetur til helgen

##### ITEX:

#### Dotkom:
- Første møte med nye. Vi er jævlig mange mennesker. 
- Onboarding og omstrukturering
- Hastesak angående betalingssikkerhet som vi jobber på spreng med før 14. sept. Håper vi får det til i kveld, men hvert fall før blåtur

#### Fagkom, med ekskom:
- første møte og teambuilding. 
- De nye har fått ansvar
- Diskutert Tech Talks-saken

##### Ekskom
- Tech Talks-saken

#### Prokom:
- Har møte i morgen
- Drikk og kronikk neste uke. 
- tentativ CV-foto 18. september
- internvalg i morgen
- kursing av de nye
- brækkehelg 28-29 september.

#### Trikom:
- bra første møte med internvalg
- Handlet i dag!
  - WHHOOOP!!

#### Seniorkom:
- Har hatt første møte. Skal ha møte annenhver uke
- 4 prosjekter dette semesteret
  - Bookingsystemet til bedkom
  - Revy
  - Wiki clean up
  - utveksling
    - Skape en wiki om informasjon om hvordan man søker utveksling for informatikk
    - MVP med hvordan man søker utveksling
    - Ressursbank
- 3 nye interessegrpper
  - frisbeekludd
  - leseklubb
  - Interessegruppen for Henrik
- Hyttetur i november + vinstraffer skal innføres
- komitekickoff er good. Alle må bleste!!

#### Leder og nestleder:


##### Nestleder:
- kompileringen gikk bra
- Edvard Bakken tok masse ansvar og ordnet stort sett alt
- Pratet med Login om FIF. Forrige styret fikk ikke sagt fra, men de er veldig interessert
- Beta tok opp saken om nytt møte i FIF

##### Leder:
- Masse ting!
- mye kompilering
- mye immball
- skal ha medarbeidersamtaler en gang

#### Økonomiansvarlig:
- Fagkom får eget bankkort
- Bankom skal ha revideringsworkshop på søndag
- Gjort vanlig rutinearbeid

#### Bankom:
- Snakket med RFK om revidering

#### ITV:
- var på en del møter forrige uke. Ikke så mye relevant. 
- Var på seminar i helgen. Fortsatte arbeidet om studenter og arbeidsplasser.

#### RFK:
- Kom ikke så mange på fredagsåpent fordi alle linjeforeningene var opptatt med immball og opptak
- styrevors på lørdag. Vi fikk tømt lageret.
- tatt opp 2 fra Online og 1 fra spanky

## 146 Interkom (15:50 - 10 min)
- Blestekalender
  - Henrik: hvorfor den ble opprettet var fordi det ble lagt ut mye på en gang. Prøve å redusere antall posts. 
  - Emil: synes den fungerer fint. Er det ikke plass spør jeg. Hvis ikke får jeg vike. Det skjer mye i Online
  - Sigrun: Man kan tenke litt gjennom når vi trenger å bleste. Noen arrangementer fyller seg av seg selv
  - Benedicte: fungert hver gang folk har vært tidlig ute. Av og til glemmer folk og prøver å bytte. Må heller tas en skikkelig opprydning. Har du arrangement, sett inn med en gang. Er det sent ute så får du vente med blestinga. Har fått melding om de kan bleste om en time. Det er ikke greit
  - Thomas: ting planlegges alltid i siste liten i arrkom. Vil vente med å bleste til man har fått bekreftelse fra lokale. Mye endringer i arrangementet. Trenger ofte å få svar med en gang.
  - Anreas: Christoffer hadde vært en time på etterskudd og da fikk han legge ut likevel. 
    - Thomas: ja, det sa vi ja til på workshopen
    - Henrik: enig, skjer det uhell så er det greit
  - Mathias: Skjer det at man har reservert en slot og så fyller det seg opp så man slipper å bleste likevel
    - Thomas: ja, skjer mye med bedpres og kurs
  - Andreas: man får faktisk vite om arrangementer og får melding på mobilen
  - Thomas: kan Online få vite om ting som har skjedd i ettertid så folk følger bedre med neste gang?
  - Ole: Merkes godt på folk at de skulle melde seg på pga facebook-post
  - Benny: derfor vi snakket om insta. Vi burde bli flinkere til å legge ut bilder fra arrangementer på insta. For den er død igjen.
  - Sigrun: problemet kan løses oss i mellom. 3 slots om dagen, skjønner ikke at det skal være et problem. Bare å snakke med de som har sloten om de kan ta den. Bare 1 blest per arrangement. Kan tas opp i komiteen om det skal blestes en gang til. 
  - Thomas: man kan bleste for flere bedpres og kurs samtidig.
  - Sigrun: vi har en blest i uka. 
    - Andreas: vet ikke om bedrfiten er villig til å åpne for 1 og 2. 
  - Henrik: kan løses ved å være fleksible til å flytte blestingen vår. Og har ikke vi en infoskjerm? Kunne hatt det stå på kontoret med info om kommende arrangement.
    - Ole: den er ødelagt
    - August: kan ha nedtelling som teller ned til neste arrangement
    - Ole: tanken var at vi skal bleste med den. Bruke plakatene til prokom til noe digitalt.
  - August: ta opp med komiteen at selv om du har satt en blestedato må du tenke på helheten. Man kan flytte det.
    - Benny: har to farger. Kan bruke dem for de som ikke kan flyttes og de som kan flyttes 

## Pause (16:05 - 5 min)

## 148 Tech Talks (16:10 - 7 min)
[Ekskomleder Liam ønsker et samarbeid på tvers av ekskom, fagkom og bedkom for TechTalks. Per nå er det kun to stk fra ekskom som arbeider med TT og fagkom har ikke ressurser til å bidra særlig, ettersom halvparten er nye. Fagkom er bekymret for at dette er for lite. Hvilke tiltak bør vi gjøre?]

- Sigrun: Bedkom har ikke snakket så mye om det enda. Vi kan ha en som er ansvarlig men virker ikke som et problem
- Andreas: Liam sa at fagkom og bedkom skulle fikse alt på forhånd. Ekskom skulle bare bidra på dagen.
- Emil: konakte bedriftene gjør bedkom, nærmere planegglegging tar ekskom seg av.
- Andreas: fagkom og bedkom har ikke vært helt involvert. Han vil at Tech Talks skal bli en egen komite og krige mot itdagene
- Ole: Kan ikke dytte alt på ekskom, de vet ikke hvordan de gjør ting
- Benny: viktig å hjelpe dem. Bedkom har alt av bedrftskontakt. Kan få med folk fra bedkom og fagkom. Noen burde ha overskudd til dette.
- Andreas: Det har vi. En som møter på møtene og hjelper. Men har ikke muligheten til å gjøre noe utover møtene. 
- August: dette må implementeres i kontrakten. At det forventes at man gjør admin-arbeid før tech talks.
- Henrik: mye arbeid før fra fagkom med ekspertise
- Thoams: har Liam store ambisjoner om å reformere tech talks?
- Andreas: ja, og det er veldig bra, men redd han tar litt vann over hodet. Han må heller han en grunnmur før man skalerer opp.
- Thoams: viktig å ikke drepe engasjementet hans. 
- Henrik: tatt opp før fordi våren ikke er så lukrativ. Komplisert å konkurrere med itDagene
- Emil: vanskelig å booke bedrifter forid det er på våren
- Andreas: vi har hatt en intern diskursjon på det.
- August: bleste et opptak til tech talks og ikke ekskom. Ikke begrense opptak til bare tredje klasse. Kanksje vi får noen engasjerte sjeler som vil lage en ny tech talks. 
- Sigrun: har ikke fått snakket så mye om det, men bedkom har brukt mye tid på tech talks med booking av bedrifter. Det er et fast møtepunkt. Mulig å høre om noen fra bedkom vil være med på møtene. Vi kommer til å hjelpe.

## 149 Åpent Møte (16:17 - 5 min)
[Vi burde ha åpent møte snart, jeg foreslår neste uke. Hvilke saker burde vi ta opp. 

- Kuttes

## 150 Hvordan sette pris på arbeidet til komitémedlemmer (16:22 - 8 min)
[Pål sendte inn et forslag om å øke teambuildingstøtten. Burde vi gjøre dette eller finne en annen måte å sette pris på de som gjør noe ekstra.] 

- Kuttes

## 151 UKEtoget blesting og dato for arrangement (16:30 - 10 min)
[Vi vil finne en måte å engasjere så mange onlinere som mulig i både bygging og tog-gåing. Bygging ble originalt satt til 24/09, men dette kolliderer med bedpres. Flytting vil kunne medføre dårlig oppmøte, og en av de kuleste prosjektene vi gjennomfører i år kan floppe.] 

- Henrik: Er det en bedrpres det er problematisk å fylle opp?
  - Emil: det er en helt ny bedrift som bare skal ha 4. og 5. klasse. Blir vanskelig å fylle opp, men 4. og 5. er kanskje ikke de mest engasjerte i byggingen uansett.
- Benny: Tror ikke det er 4 og 5. klasse som er i målgruppen. De fleste i byggegruppa er i prokom så torsdag blir en vanskelig dag
- Mathias: Ikke nødvendig å flytte det. Ikke samme målgrupper.
- Benny: Vanskelig å vite hvor mange som kommer. Kommer an på hvor bra vi blester det. Jeg har hatt styringa for dette ganske alene. Vi har fått masse støtte fra fondet for dette. Alt er bare kaos. Vi må sørge for at det blir bra
- Emil: Hvior mange trengs det?
  - Benny: vi skal bygge selve kjerren. Vi skal lage kula, det som skal rundt kula. Trenger kanskje 20 pers, men vil gjøre det til noe som mange kan bidra til.
    - Thomas: lagt en plan på hvordan sysselsette mange så mange?
      - Benny: Aslak er på saken
- Henrik: Er det mulig å ta det mandag og onsdag?
- Benny: Andre dagen skal det fullføres. Får med folk og griller. 
- August: ser an hvordan påmeldingen til bedpresen går og blester i 1, 2 og 3 klasse-gruppene. Få med bare 1 og 2 til bygging gjennom blest i forelesning. Mulig bedpres åpnes for 3. klasse.
- Thomas: Tips til blest: Gå i forelesning, det funker best
- August: finn folk med nettverk i 1 og 2 klasse.
- Henrik: Få noen fra 1. og 2. klasse til å poste på kullgruppa
  - Thomas: bruk flere kanaler for å nå ut til flere folk
- Benny: er det et problem for bedpres å bleste?
  - Emil: går ikke på noen andre dager
- Benny: dødfødt å ta det dagen etter hyttetur og PSI-fest. 
- Emil: den bedpresen blir helt syk


## 152 Sosialt (16:40 - 5 min)
- Henrik: Jeg vil invitere på middag en dag
- August: Sender en doodle snart. Det var hyggelig å være en gjeng på Abakus og Online sine immball!


## 154 Eventuelt (16:55 - 5 min)


## 154 Møteevaluering/Diggepunkt
- Vi hadde ikke tid til å digge så mye denne gangen