HS møte 13/8-20

**Møtetidspunkt:** 13.00 På Campus! vi finner et stort rom på A4

**referering:** 
Uno: Henrik Giil
Dos: Øyvind (Kristoffer tar den i stedet)

**Straff:** 
 - Mathias(sen møteinnkalling)
 - Monika (ikke møtt)
 - Marius (15 min sen)
 - Øyvind (ikke lagt ut sensurert referat)
 - Mathias (møteinnkalling var ikke ute)
 - Mathias (sendt interne eposter)

**Tilstede:** 
Mathias, Sindre, Thea, Christoffer, Benedicte, Kristoffer, Øyvind, Henrik, Marius (sen), Monika (sen)

## Terapipunkt


[TOC]

## 463 Godkjenning av innkalling
Ref vinstraff over. 
Servering utgår pga Coroñañaña

## TODOs fra forrige møte
 - ~~Trenger noen til å ta lead på medlemskapssøknader~~
 - ~~Finne en dag i fadderukene der 6 stk. av oss kan settes opp som faddervakter~~
 - Kompileringansvarlig
 - ~~Poste om budsjettreglement på facebook~~
 - Sosialt med komitelederne
   - Vi tar det opp på senere møte


## 464 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

#### Arrkom, med jubkom: 
- Immballet, bekreftet 160 plasser

##### Velkom: 
- Jobber med park-til-park, kansellert hybel-til-hybel og pub-til-pub
- Det går, fadderukene fortsetter (for nå)
- Blir jo litt kjedelig pga smittevern, men sånn er det bare
- Er stort sett veldig flinke til å overholde smittevern
- Har sendt ut et form for å sanke inn hva folk mener om hvordan det har blitt løst til nå
- Må forbedre 1-meteren
- Gjennomgående god respons, mye skryt av faddere og tilgang til antibac o.l
- Oppfordrer til mer uteaktiviteter
- Vi drar **ikke** ut i Høyskoleparken på toga, siden det blir 800 ish stk andre som er der
- Må passe på at vi oppfører oss ordentlig i det offentlige rom. Her kan det luske fotografer osv fra aviser osv. 


#### Bedkom, med ITEX:

 - Har hatt bedpres med Knowit den 11.08 og Bekk 12.08 - begge to gikk meget bra! De var imponert over smitteverntiltakene våre. Kudos til velkom for dette! 
 - Masse stress med å overholde krav til deltakerlister, 1-M avstand, bespisning. Største casen var at IDI tok opp 20-40(?) flere studenter enn vanlig, så ble helt sinnsykt mange som deltok på begge bedpressene


#### Dotkom:
- Snakk om hvor mange som skal tas opp, mange av de eldre som er borte
- Nibble skal fikses
#### Fagkom, med ekskom:
- Ikke mye foreløpig
- Forbrede seg på kurs, spesielt mtp om vi ikke kan bruke campus
- Hovedproblemet er jobbsøkerkurs og intervjukurs i starten av spetember, så det blir vanskelig å avholde et annet sted enn campus (hvilket per møtets dato er forbudt). Her er vurdering på hvorvidt det er *nødvendig* for vår drift å ha disse arrangementene. 


#### Prokom: 
- Ikke stort

#### Trikom:
- Hvordan det blir med kontoret framover
- Kan bruke kontoret, men krav til smittevern


#### Seniorkom:
 - Ennå ikke *møtt* komitemedlemmene
 - Har utsatt å ha møter til etter fadderukene, siden de fleste nye er masterfadder(barn)


#### Økonomiansvarlig, med bankom:
- Fått resterende støtte fra IE

##### Bankom:
 - Første bankom møte på søndag. Begynne med budsjettering og regnskap

#### Nestleder:
- Arbeidshest til 1000, mye booking
- Kan ikke booke for bedpres enda
- Blir fysisk møte på campus
- Hatt intervju med NRK
- Komiteopptak oppe og går
- Skal arrangere komiteleder-workshop
- Sett på kompilering, kan hende det ikke skjer
- Satt opp kurs til oss (Sit): 
  - Forventningsavklaring
  - Den nødvendige samtalen

##### Online IL:
 - Skal være med på opptaket
 - Skal ta opp en god del folk nå

#### Leder
Fadderuke møte med IE. Tok opp fadderuke og at det er rimelig krise at vi ikke får bedpres på campus' undervisningsrom. Abakus og Online la felles press på dette. Dekan følger opp. 

Mediehåndtering i forbindelse med fadderukene i media. Pågående case.
Vært i møte med AUO med Benedicte. William Gustafsson, André Schjøth og Sigurd Wie er medlemmer. Diskuterte interessegrupper, bankomstruktur. De kartlegger hva de vil jobbe med. Tar muligens opp flere medlemmer.

## 471 Interkom (5 min)

#### Reppe Online
 - Syyykt viktig at vi repper Online for fadderbarna!!
 - Det er vanskelig for dem å vite hvor fett det faktisk er

### 472 Promovideo (10min)
[Benny, Henrik og Mathias skal på møte med Videomakeriet om en promoteringsvideo for Online. Vi skal diskutere noen idéer for video, og kostnadsrammer]

 - Tar det på fredag

### 473 Opptak (15 min)

 - Hvordan skal vi løse det teknisk? 
   - Hovedpris må være at kjernekomiteene får fylt opp sine plasser
   - Skal vi tillate folk å ha flere verv?
   - Hvordan skal vi gjøre det dersom det ikke fylles opp tilstrekkelig i kjernkomiteene? 
   - Om dotkom kan ordne to opptak, der man søker kjernekomite med muligheten til å søke nodekomite?
     - Kan bli rotete eller forvirrende
     - Må finne en rask løsning som ikke belaster dotkom for mye
     - 4 søkeplasser? Blir man tatt opp i kjernekomite kan man få tilbud om å bli med i appkom/OIL
     - 4 søkeplasser kan skape sykt mange intervjuer for noen av komiteene
  - 36 ekstra studenter kan være en faktor
 - Jubkom og opptak
   - Ikke noe action der fra starten av
   - Det er ikke så relevant for førsteklassinger

 - Booking av intervjurom 
   - Benny kan booke rom

 - Kan ikke satse på at alle er med på intervju samtidig som forelesning

 - Mathias og Benedicte skriver opp alle søknader på en trello med komiteledere. Færrest mulig øyne på søknadene

## 474 Kompilering (10 min)
[Noe problematisk å gjennomføre på campus. Vi burde se om vi kan få til selve seremonien og få riddere opp asap zulu honolulu]

 - Bra kok på LL (Linjelederforumet) ang kompileringen
 - Noen dropper, noen kjører på
 - Benny: synes det bør droppes nå i høst, heller prøve å få det til i vår
 - Bare kjøre seremonien? Riddere møter opp i HSP og deler ut daljer der 
   - Blir kanskje weird uten kontekst
   - Da blir det ingen førstiser med daljer (daljefritt ball? ;-))
   - Kan prøve å kjøre riddersermoni på julebord?
 - Må få hedret riddere en gang, julebord eller vårball f.eks

## 470 Møteevaluering/Diggepunkt (14.55 - 5 min)

 - Digger referering

## Gjøremål

 - Alle komiteer: Send inn oversiktlig skjema til Benedicte for booking av rom til intervjuer
 - Alle: Reppe Online for fadderbarna