Møtetidspunkt: 14:15

Sted: E4-107

Servering: Benedicte

1. Referent: Henrik

2. Referent: Silje

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: August, Mathias, Andreas, Sigrun, Emil, Benedicte, Erika, Kaja, Monika, Silje, Henrik

Mangler: Alis

TODO:

 • Alle leser godt igjennom budsjettforslag til fredag.


Innsjekk (14:15 - 2 min)

Bra. Julebord blir hyggelig. Får litt kontroll på algdat. Bra. Kommer aldri til å ha kontroll på algdat. Bra. Fått tilgang på sykler. Bare spilt i dag. Skutt med tanks. Fint. Ble bedpres og ikke algdat i går. Superspennende å se om jeg består. Det går bra med meg. Gledet meg til møtet. Glad jeg fikk muligheten. Shots fired. Klar for å drikke. Gleder meg til julemat. Stress med algdat. Kanelholdig drikke. Bra. Juebord blir hyggelig, ALDRI STRESS over algdat. Progget masse. Superhappy, det er gøy.

244 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

Good

245 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)

 • Alis må finne sitt gamle styrebånd. DONE
 • Benny bestiller Særdeles utmerkelse-diplomer (7 stk) DONE
 • Sigrun tar kontakt med Liam for neste års ekskom. DONE
 • Mathias sender mail til datakameratene-jentene. Nesten DONE

246 Status for komiteene (14:20 - 15 min)

Arrkom, med velkom:

 • Julebord går fint
 • Eksamensfest blir ordnet
 • Komiteseminar: Har begynt planlegging. Det går bra.
 • Alt er i rute.
Velkom:

Bedkom, med ITEX:

 • Sluttet med møter for semesteret.
ITEX:

Dotkom:

 • Satt opp techtalks-splash.
 • Kjøpe enda en TV til kontoret, fikk ja fra trikom
 • Fikset bugs på OW4

Fagkom, med ekskom:

 • Abakus har økt kurshonorar. Vi er usikre på om vi skal følge.
Ekskom
 • Har hatt valg, Fredrik Malmö (leder) og Jon-Inge Heggstad (nestleder) ble valgt.

Prokom:

 • Slipper Offline på fredag.
 • Siste møte i morgen. Straks ferdig for semesteret.
 • Utsalg av Online-gensere på fredag. Black Friday!!

Trikom:

 • Planlagt vårens arrangementer. Mye moro.
 • Vil oppgradere kontoret etter jul.
 • Flyttet litt bod.
 • Siste møtet for semesteret i morgen

Seniorkom:

 • Møte i morgen. Ikke skjedd så mye.

Nestleder:

 • Jobbet med FIF-greier og sommerjobbsaken, hatt møte på Skype med Oslo og Bergen i går.

Leder:

 • Ikke gjort så mye. Vært på... nei!

Økonomiansvarlig:

 • Budsjettmøte. Kommet med et forslag
 • Drukket.

Bankom:

ITV:

RFK:

247 Interkom (14:45 - 10 min)

 • Ingenting

248 Teambuildingstøtte (15:55 - 10 min) (bold diskusjon)

[ Bankom har luftet å flytte teambuildingstøtten til en samlet pott. Hva tenker HS om det?]

Avstemning: Blir dette et saksforslag til genfors, altså at det ikke blir tatt nå. 8 for, 1 mot. Konklusjon: Det blir genfors-sak

Pause (5 min)

249 Budsjett (15:05 - 20 min)

[ Kaja og Mathias legger frem budsjettet. Vi er litt uenige og krangler. Håpet er å komme frem til noe vi kan godkjenne.]

 • Kaja: Kommet med forslag til budsjett! Budsjettstemming på fredag 14:00, oppfordre alle i komiteene sine til å møte opp. Tenker vi kan gå igjennom HS sitt budsjett.
 • Sigrun: Støtter vi fortsatt datakameratene?
  • Kaja: Ja, vi bare flytter det til OIL sitt budsjett.
 • August: Salg av daljer og pins. Hvor kommer tallet fra?
  • Kaja: Det har stått der så lenge jeg kan huske. Hva vi regner med at vi selger. Vet ikke om vi trenger å ha 400 kr akkurat der. Forslag: Sette det til 0, har ikke noe å si. Vi tjente 227 kr på det i vår. Skal vi senke eller drite?
   • Vi driter.
 • Kaja: Følgende endring:
 • Kompilering er satt fra 10k -> 6.5k
 • Støtte til andre er kuttet, vi får ingen søknader om det uansett. Usikkert om det blir fast støtte til datakameratene FK jenter, men det går under OIL
 • Datakameratene er flyttet til OIL
 • Realfagkjelleren er økt
 • August: Hva kan uforutsette utgifter i HS brukes på?
  • Kaja: Ekskom teambuilding f.eks. Om noen skal ha en uforutsette utgifter-post så er det HS. Om noen går over budsjettet så kan det taes herifra. Forslag å flytte det over til prosjekter-posten.
  • August: Det er når noe blir ødelagt eller liknende og "MÅ" fikses. Ting som ikke kan planlegges. Synes vi kan fjerne den.
  • Kaja: Mulig vi kan ta det på fredag.
 • August: Totalt sett: synes det ser greit ut. Kan være greit å ha veldig god peiling på hva som går hvor før fredag.
 • Kaja: Kommer også til å legge ut dette budsjettet så alle kan se. Anbefale at alle ser på det før møtet på fredag.
 • August/kaja: Møtet er åpent for alle. Få med så mange som mulig.

251 ITEX (15:35 - 10 min)

[Bedkom fremmer et forslag om å ta over driften til ITEX grunnet problemer.]

Kort kontekst: - Hele ITEX slutter -> null erfaringsoverføring. - Bedkom har allerede et stort ansvar i ITEX med å kontakte bedrifter. - Vil kompanseres med ekstra arbeidskraft i bedkom

Konklusjon: - HS stiller seg positivt til at bedkom tar over, men vi må undersøke vedtektene nærmere (8 Ja / 1 Nei). Selve nedleggelsen av en nodekomite kan kun gjøres av genfors.

251 Eventuelt (15:45 - 5 min)

 • August: Det er lov å gjøre opptak til våren. Om det trengs eller om man ønsker fler
 • Mathias: Litt input på datakameratene, det er 4 folk fra informatikk, det blir 1000 kr per hode.
 • Kaja: Er det ikke naturlig at vi bare gir den samme støtten uansett? Vi vet jo ikke hvor mange som er med uansett.
 • August: Om vi gir de pengene er det fordi vi vil at datakameratene jenter skal eksistere, ikke for å støtte hvert hode.
 • Mathias: SKal vi gi de 4.000?
  • August: Hvorfor gir ikke Omega penger, hvorfor betaler Abakus så mye som de gjør? Finne ut av dette. Er positivt innstilt.
 • Monika: Stoppet av en vaskedame som da det så jævlig ut på kjøkkenet. Få kontorvakter til å vaske?
  • Andreas: Har vi vaskeutstyr til det?
   • Ja.
  • Henrik: Trikom kan diskutere litt om hvordan de vil løse det, om kontorvaktene skal være ansvarlige.
  • Sigrun: Større problem i eksamensperioden. Kontorvakter slutter snart.
  • Benedicte: Gjør som meg og shame folk på kontoret-slacken. Det er griser som gjør det!
  • Silje: På P15 hadde vi plakater oppe hvor det sto "Ikke vær en gris".
 • Andreas: Japanrommet som stillesal?
  • Det er bare å henge opp en lapp så fort studasser stikker.

252 Møteevaluering/diggepunkt

Alle digger julebord.

xXx JULEBORD! (15:50 - 600 min)

God jul!