HS møte 16/10-20

Møtetidspunkt: A4-132 12.00-14.00

Referering:

 1. Johanne
 2. Henrik

Tilstede: Fredrik, Benny, Mathias, Giil, Sindre, Emilie, Monika, HTML, Øyvind, Johanne.

Straffer: Øyvind (øl) for å kalle Emilie Elise.

TODOS fra forrige gang.

 • Trikom, Seniorkom og Stensrud: Snakke om fordeling av midler fra Sparebank1. Antakelig ikke gjort
 • Thea: Lage arrangement på OW. Gjort.
 • Benny: Kontakt med Nicholas ang reyddeaksjon. Gjort.
 • Benny/Mathias: Sjekk om det må søkes/meldes i fra om grilling.

508 Godkjenning av innkalling

Good

509 Status for komiteene (14.20 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

Arrkom
 • Pokerturnering: Ingen møtte opp.
 • Paint and sip: Pusser opp lokalet. Avlyst.
 • Oktoberfest: avmeldinger pga corona. Fortsatt fullt.
 • Brunsj er fullt.
 • Åre: Avlyst. De forsøker å kreve inn penger selv om det er før fristen. Mathias ringer for å krangle.
Jubkom

Bedkom, med ITEX:

 • Sendt mail til netlight om 100 krus, i tillegg til 10k engangskopper. Skal bruke 5k kopper i semesteret.
 • Analytics: Samler inn informasjon fra alle bedpres og kurs som har vært. Finne ut hva studenter vil.
 • Bookingrunden er ferdig. Sender ut skjema for å høre va studenter/bedrifter vil ha.
 • Norkart har ønsket å sponse interessegruppen Greenline. Erling er med der nå. Jobber med saken.
 • Bedpres i går (Communicate) gikk bra

Dotkom:

 • OW4 og OW5 er i gang, fikses kontinuerlig.
 • Kortscanning-system: venter på RFID
 • Prøver å fikse sted for hackaton.
 • Redwine: Godt i gang. Burde kanskje bli ferdig til neste semester.

Fagkom, med ekskom:

 • Hyttetur, koselig. Gucci opptak
 • Bookingrunden nærmer seg ferdig.
 • Kurs variant tirsdag
 • Lavterskel arrangement med Bekk neste uke. Samarbeid med bedkom.
Ekskom
 • Skal høre hva folk er interessert i å gjøre. Ikke faglig. Kun kulturell uke i Europa. 6-7k. Har nok til å dekke en del.
 • Venter på svar fra UD om hvor man kan dra.
 • Techtalks: WS med bedkom og fagkom. Bestemt litt struktur. Tentativt 18. februar. Finne ut av priser, kontakte bedrifter og finne lokaler. Må ha plass til ca 100 folk.
 • Møte neste uke for å planlegge videre.

Prokom:

 • Klistremerker på vei.
 • Offline til print.
 • Uniprint er treige, vil prøve å finne noe annet.
 • Kjøpe inn felles gopro? Noe som kan lånes av komiteer. Jobber med saken.
 • Merch: Prøver, tar tid.

Trikom

Seniorkom:

 • Workshop snart for å sette i gang med prosjekter igjen. Vi tar gjerne forslag.
 • Opptak er ferdig. Det ble tatt opp tre nye medlemmer (Katarina, Ramirez og Ramm)
 • Knytte tettere bånd med backup. Sosial kveld og samle litt erfaringer med hvordan de driver sin komité.

Bankom

 • Valgt leder (Johanne). Valg vara (Thomas Hasvold), tillitsvalgt (Milla Weium).
 • Godt i gang med budsjettet. Øker til et møte i uka.

ITV

Økonomiansvarlig

Nestleder:

 • Durer og går
 • Grilling gikk kjempebra. Vi roastet oss selv.
 • Leter etter morsomme ting vi kan finne på. Spesielt slacken, blir lite brukt.
Online IL:
 • Et arrangement i uka. Fylles bra.
 • Planlegger paintball.

Leder

 • Vært på intervju med Sifra.
 • Sendt inn forslag til økonomistøtte til velferdstinget. Høringsrunde gikk ut på mandag

510 Interkom (5 min)

Oppmøte among us
 • Funket dårlig. Lite oppmøte. Fredrik skal ikke quotes på det.
Jubkom
 • En liten gruppe som skal holde på med det.
 • Hva er det stillingen som jubkom-leder går ut på? Bedriftsrelatert, en uke med arrangement.
  • Sjekk erfaringsskriv. Snakk med en som var i jubkom forrige gang. Ta kontakt med Sverre. Sjekk arrangementet på OW.
 • Tror det er best å headhunte noen. 1.klassinger?
 • Har ikke så mye å si hvordan jubileumet ser ut. Viktigst at det skal minne om et ball. Trenger ikke være en uke.
Struktur OW
 • Dotkom har kontaktet bekk for å jobbe med saken, får hjelp fra designere
 • Litt mer enn bare tittel i 3-kolonne-visning. Litt mer info så man skjønner hva som foregår.
Eksamen
 • Planlagt tilrettelegging for risikogrupper? Nei.
 • Faglærer må møte opp
 • Hvis man er i karantene? Folk kan møte opp selv om de er småsyke.
 • Ble bestemt før Lille London, kan endre seg.
 • SO: Tilrettelegger for risikogrupper. Fristen for å søke om tilrettelegging er fleksibel.
 • På forsiden av NRK har det stått yttringer mot dette. Kan snu.
 • Eksamensvakter? Er en stor risikogruppe :')
 • Kan være bra med kont før mastersøknadsfrist.

511 Opprydning på Slack/FB. (5min)

[Tilgangshelvete. jesusmaria gud bedre her må det ryddes. ]
- Mange gamle som har tilganger. Sindre og Øyvind melder seg til rydding.
- Gjelder: FB-page/gruppe, Slack, instagram (bytte passord)
- Bedkom fikk tilgang for å bleste.

512 - Blåtur for komiteer (5min)

[Noen føringer fra HS rundt komiteblåtur er greit å bli enige om nå]
- Dårlig stemning å dra til Europa. Dropper foreløpig blåtur.
- Ny vurdering når det blir grønt igjen.
- Kan dra på blåtur til Norge.
- Hele Europa er rødt. Det er to uker pålagt karantene når man kommer hjem igjen.
- Ekskursjonen vil sannsynligvis gjøres når det er gult.
- Hele komiteer kan bli satt i karantene av dette om det dukker opp smitte.

513 - Sosialansvarlig? (5min)

[vi trenger sosialansvarlig fordi vi skal være sosiale og det er viktig og sånt] - Har vi sosialansvarlig? Nope.
- Trenger vi sosialansvarlig?
- Mener vi har vært flinke.
- Husk lunsj med abakusstyret 20. oktober. (Og fylla etterpå???)
- Ny sosialkveld? Slack.

Eventuelt

Medarbeidersamtaler

 • Fortsetter. Mathias kommer med info.

Opptak av velkomleder- og nestleder

 • Har snakket med Robin
 • Nice å samle et opptak med velkom og ekskom. Eventuelt jubkom også.
 • Suppleringsopptak?
  • Kanskje litt tidlig
 • Om du er gira på velkomleder og ikke får det, så kan man jo bli tilbudt jubkomleder. Det er jo litt samme greia.
 • Forslag: Kan åpne søkeportalen.

Prikk

 • Rent inn folk som melder seg av etter fristen på oktoberfest. Gir ikke prikker pga corona.
 • Hva tenker komiteene?
  • Fagkom har latt folk melde seg av om de har symptomer eller skal testes/har blitt testet. Spesiell case nå fordi det har vært oppbluss. Går i dette tilfellet, men ikke som generell regel.
  • Arrangementene hos arrkom er litt annerledes enn bedpres og kurs + at det er alkohol involvert.
 • Det er ikke ønsket at folk melder seg av rett før arrangementene.
 • Hvis folk melder seg av fordi det ikke passer får de fortsatt prikk.
 • Reaksjoner på at tiltak for smittervern kommer seg. Det burde være på plass når arrangementet legges ut. Det betrygger folk.
 • Retningslinjer på prikkregler?
  • Ikke hørt noe om det siden de begynte å jobbe med det.
  • Tror skrivet er ferdig?
  • Øyvind følger opp med Ruben

Komitelederdaljer

 • Bestilt, men tar tid. Arrkomdaljer er også bestilt.

Aksje-NM

 • Vil gjerne ha premie til vinneren. Har ikke plass i budsjettet. Bruke 500 kr, skape litt hype.
 • Ligger en google home mini over komiteskuffene på kontoret.
 • Må HS godkjenne at det brukes 500 kr til premie på quiz?
  • Når komiteer ber om mer penger, så må det gå til HS.
  • Vi har en post å ta fra i HS?
   • Ja.
 • Så lenge komiteen har en relevant budsjettpost kan det brukes, da må ikke HS bli spurt.

Godkjent på akklamasjon.

Abakus og midtsemester algdat

 • Satt samtidig som ryddeaksjon. Tror ikke det burde være et stort problem at disse arrangementene er samtidig.
 • Burde gå bra.

Ansvar for opptak (velkom, ekskom, jubkom)

 • Benny og Mathias kjører i gang
 • på velkom og ekskom.
 • Finne litt ut av jubkom.
 • Ekskom kan stille til hjelp

Gjøremål

 • Johanne sjekker opp sparebank1.
 • Øyvind: Følge opp med ruben om prikkeregler og korona
 • Benny og Mathias kjører i gang opptak velkom, ekskom og jubkom.
 • Sindre og Øyvind sjekker opp og fikser tilganger til diverse sosiale medier.

Det digges.