HS møte 18/09-20

Møtetidspunkt: A4-132 12.00-14.00

Referering:

 1. Henrik
 2. Monika

Straff: Mathias (ølx3)

Tilstede: Mathias, Benny, Thea, Monika, Kristoffer, Christoffer, Øyvind, Giil, Sindre

488 Godkjenning av innkalling

Godkjent (under tvil)

TODOs fra forrige møte

 • x Kristoffer prøver å skaffe Scandic Lerkendal som lokale til bedpres. (påbegynt)

489 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

 • Hyttetur, stor suksess
 • Escape Room, også stor suksess. Bra oppmøte.
  • Nicholas (videomakeriet) fikk filmet litt. Mye restriksjoner fra Escape Room folka.
 • Blåtur i dag!
 • Låvefest droppes, slås sammen med oktoberfest.

Bedkom, med ITEX:

 • Svær bedpres med Bekk, gikk veldig bra.
  • 4 paralleller, funka bra.
 • Bookingrunde starter, mye info som er oppdatert. Første infomail sendes mandag.
 • KiD arrangement stappfullt
 • Hyttetur i planleggingsfasen
ITEX:
 • Tilbakebetalinger osv

Dotkom:

 • Brannslukking på OWF
 • Kortskanning jobbes med
 • Hackaton har søkt støtte, hostes i oktober.
 • Ny SoMe ansvarlig

Fagkom, med ekskom:

 • Ingen nye arangementer denne uka
 • Kurs med Knowit neste uke
 • Ny SoMe ansvarlig
 • Per er sexy med bart
 • Planlegger hyttetur
 • fagkom x bedkom prosjekt med tilbakemeldingsskjema

Prokom:

 • Årbok skal blestes
 • CV fotografering på tirsdag
 • Tenker på hvordan ting skal fremstilles i promovideoen

Trikom:

 • Handlet til kosken (hvit monster woo)
 • Mye arrangemeneter framover, mye engasjement i trikom
 • 19 arrangementer som trikom vil få til
 • Online brææzermile
 • Ny kontorvaktordning på vei
  • Først prøveperiode
  • Konkurranse mellom komiteene?

Seniorkom:

 • Filme x-sport og on-tap/questline til promovideo
  • Vise flere sider av seniorkom
 • Ny SoMe ansvarlig
 • Komite-kickoff in the works, vil gjøre den enda bedre
  • Andre prosjekter på vent så kickoff blir enda bedre

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Opplæring av nye økanser
Bankom:

ITV

Nestleder:

 • Litt pause, sterkere tilbake neste uke
 • Gi ting i boden til loppemarked?
Online IL:
 • Går vedlig bra, møter annenhver uke
 • Planlagt treninger frmover, minst en trening hver uke
 • Teambuilding m/ curling
 • Hyttetur i oktober

Leder

 • Planlegger genfors 2021
 • Lightning Talks, endret dato til midt i EPVU
 • Møte med prorektor for utdanning (lite produktivt)
 • Snakket med bankom

Straffeansvarlig

490 Interkom (5 min)

 • Epost-signaturer
  • Mye rart. På tide å rydde opp.
  • Lære komité ordentlig signatur.
  • Wiki'en er oppdatert
 • SoMe skal gjenopplives
  • Skal ikke kommersialiseres (nei til sponsa innlegg)
 • Gullblekka x arrkom samarbeid?
  • Det hadde vært gøy å være med
  • Henrik har allerede fått råd angående plass
  • Det pleier å være fort over etter prisutdelingen så hadde vært fett om det ble litt bedre pærty

491 - Prokom vil utvikle en maskot (10 min)

I utviklingen av merch har det kommet opp et forslag om å utvikle en maskot som kan brukes i profilering. Dette åpner opp for å kunne lage flere kule designs, siden vi per nå er ganske begrenset til Online-logoen og lyn.

 • Online er ganske begrenset med tanke på design og profilen siden lynet og logoen det eneste man må forholde seg til.
 • Øvind spør om det er en kostyme som kan brukes til arrangamenter.
  • Foreløpig er det bare grafisk maskott
 • Prokom kan kjøre på med utvikling

493 - HS Profilering

[Øyvind foreslo å ha "grilling" med HS. Dette må vi kicke i gang!]

 • Må finne på noe så folk kan bli kjent
 • Steke vafler så alle blir glad i oss
  • Steke vafler ute?
  • Stikkontakt ute??
 • Syre med styret?
 • Grilling lettere, fordi det er ute
  1. september

Pause (5min)

494 - Varslingsgruppe task force

[Endre presenterer funnen varsingsgruppa har funnet]

495 - Medarbeidersamtaler

[Jeg vil prate med dere om løst og fast. Vi lager en liste på når dere kan]

Eventuelt

 • Ny dato HS sosial
 • Finne dato til lunsj med Abakus
 • Bedkom har søkt penger til tjenesten surveymonkey
  • Kan akkumulere mæd stæts, som er bra for å lage bra arrangementer
  • Proffere løsning
  • Dyrt, men kan være en god investering
  • Andre alternativer får ikke akkumuleeeert data like bra
  • Fordelaktig for fagkom også, fordele utgiftene mellom komiteer?
  • Kan brukes for semesterundersøkelen
 • Folk vet ikke hva de andre komiteene gjør
  • Gi hverandre mer innsikt i komiteene våres
  • Kombinere dette og retrospektkveld
 • Finne en løsning på hvem som kan lage skjulte arrangementer

Gjøremål

 • [] Alle fikser signatur til komitemedlemmene
 • [] Alle må bleste komité-kickoff