Møtetidspunkt: kl. 10:15 - 12:00
Sted: Realfagbygget R81

Referering:
1. ref Sarmi
2. ref Milla

Tilstede: Sarmi, Anders, Sindre, Milla, Henrik, Thea, William, Mari, Thomas

Ikke tilstede:

Straffer: Thomas (forsen)

Innsjekk

TODOS fra forrige gang.

619 - Godkjenning av innkalling

Ikke godkjent

620 - Status for komiteene (11.25 - 15 min)

Arrkom:

 • Valgt tillitsvalgt
 • Ser på høstens arrangementer

Bedkom:

 • Fått på plass kontrakter og vedlegger til arrangementer, skal sende ut ila dagen eller i morgen.
 • Høsten er mer under kontroll.
 • Vil ha lunsj-bedpres til høsten.
  • Mye skjer på kveldene så er bedre i lunsjtider.
  • Abakus har hatt suksess med dette.
 • Siste bedpres for vårsemesteret i dag

Dotkom:

 • Første arbeidskveld med de nye
 • Hatt møte med siifra

Fagkom:

 • Har hatt kurs med bra oppmøte
 • Standardisere begreper om titler i pangordning (eventuelt kontrakt, kommer tilbake til det)

Prokom:

 • Ikke mye nytt
 • Offline klar til fredag mest sannsynlig
 • Fått flere plakatbestillinger, hurra!

Trikom:

 • Påskeeggjakt, folk lærte hvor gamle Trikom er;)

Økonomiansvarlig:

 • Har sett på bedkom og fagkom "saken" som går på om de får inn mindre penger
  • Det ser ikke slik ut
 • Betalt faktura til Amnesty
 • Sendt møteinnkaling til fordelingsmøte 9.mai
 • Sett på retningslinjer på hvordan fakturere bedrifter
  • Bedkom/fagkom økans kan ta over for de som fakturere 1-2 ganger i året, f.eks trikom

Nestleder:

 • Har hatt forventningsavklaring med alle 13 komiteledere
  • Si fra hvis man har noe på hjertet<3
 • Møte med Sindre kontaktpersonordning.
 • Statuspunkt OIL:
  • Ikke planlagt flere arrangementer
  • Skal gjennomføre siste arrangementer nå
  • Skal legge plan når eksamensperioden starter
  • Nytt finværet

Leder:

 • FIF
  • Har brukt mye tid på FIF i det siste
  • Online er ansvarlig for å arrangerer neste møte til høsten. Skjer i Trondheim i oktober, samtidig med uka
  • Tenker to dager: sosialt på fredagen og selve møtet på lørdagen
 • Jubkom kontrakt er done
 • Sigrid Li er valgt som ny leder i ekskom
 • Nye siifra er valgt
 • Har bondet med Abakus og Tihlde lederne

621 - Interkom (10 min)

 • Mari: Sak med pangordning. Hvordan skal de pensjonerte komitemedlemmene bidra på best mulig måte?
  • Anders: Pang, kokt fra Abakus.
   • Aktiv pang: Er med og bidrar.
   • Pang: Møterett men ikke møteplikt.
   • Man skal kunne gjøre litt mindre og bidra med kunnskap og være en god ressurs, men slippe å bruke masse tid på vervet.
  • Sindre: Alle ser på forslaget fra bedkom.
   • Anders legger ut på driven hvis den ikke er der og kan sammenligne med fagkom og dotkom som har erfaringer med dette.

622 - Datakameratene (10 min)

[Diskusjon av kontrakt og strategi for Datakameratene + Online fremover]

 • Sindre: Tenker at det viktigste er å få promotert datakamaratene for onlinere. Punkt 7 i kontrakten er litt vagt. Vi burde kanskje ha noe mer konktret på hvordan vi skal rekrutere onlinere
  • Anders: Det går på punktene under punkt 7. F.eks det å stille på interessegruppe dag osv. Så punktet 7 blir kanskje overflødig. Punktene under 7 blir vel mer utdypde
 • William: Viktig å ha åpen trening i fadderukene og være med på interessegruppe dag. Det er vel det viktigste fra datakameratenes side.
  • Carl Axel: Enig! Det er det vi har gjort for Abakus.
 • Sindre: Vi kan dunke inn det med datakamaratene i newbie. Men vet ikke hvor mange som ser i det?
  • Anders: Mange som ser i det slik jeg har fått inntrykk
 • William: Vi er relativ enige etter å ha diskutert i docs. Målet er vel å bare få datakamaratene mer synlige for onlinere
 • William: Er vel bare å putte det vi har i docsen?
  • Carl Axel: Jepp
  • Sindre: legge inn kommentarer i docs, så sier vi oss fornøyd
  • Carl Axel: Det blir nice:D

PAUSE (10 min)

Digg pause.

623 - Opptak høst 2021 (Thea, 15 min)

[Vi diskuterer hvordan vi løser opptaket til høsten og lager en tentativ plan]

 • Thea: Vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det til høsten. F.eks hvilke komiteer skal ha opptak til høsten? Hvordan vi skal fordele komitene.

  • William: Vi kan spørre nodekomitene om de vil ha opptak. Prøve å sidestille de med kjernekomitene her.
 • Thea: Vi tar en diskusjon på dette neste møte.

624 - Jubkom penge søknad (Milla, 10 min)

[Jubkom har sendt søknad om spenn]

 • Skal jubkom få 25k til banketten?
  • Milla: Jubkom vil ha 25k fra IDI støtten
 • Sindre: Skal vi godkjenne søknaden?
  • Godkjent ved akklamasjon!

625 - Gjennomgang økonomi (Milla + Duvara, 15 min)

[Online økonomi 101]

 • Spørsmål
  • William: Kjører dere revidering internt eller bytter dere med abakus?
   • Duvara: Bytter med abakus én gang i året

626 - Studentvalg (10 min)

[Studentvalget er snart] - Kan stille frem til søndag og så er det valg.

 • Hvert fakultet har studentråd.

 • Per nå sitter Monika og André som ITV.

 • Vi må stemme! Det er viktig å få mange stemmer. Viktig å bleste at folk må stemme

 • Sindre: Stiller man som IDI-student? X antall ITV-er fra hvert fakultet.

627 - Eventuelt

 • Mari: Kan jeg bare legge inn tech-blæst på korktavelen?
  • Anders: Ja det passer der. Kanskje vente til etter påmeldingen til kurs.
 • William: revurderingen av studentkontaktkontrakten.

  • Bare legge til kommentarer hvis man har det.
  • Rekker å bli ferdig og godkjent av Tihlde og Abakus før IE møte.
  • Sindre: Tar det på møtet og får linjeledere til å backe.
 • Sindre: Dere trenger ikke å svare på all mail. Kommer inn masse rart.