Møtetidspunkt: 14.15 (rom 054)

Servering og referering: Håkon

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: TH, bjerke, hajem, andrea, kristiane, ingrid, sander, erik, håkon, didrik

Mangler: itv

348 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

349 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

Har hatt siste møte (med sander som leder).

Lianvatnet var suksess. God stemning, folk overnattet.

Eksamensfest 31. mai. Mest sannsynlig bra oppmøte, 1. er ferdig og 3. har levert bachelor.

17.mai-middag: All good. OW4-event opprettes i dag med påmelding.

Velkom:

Har satt program -- bra! Har hørt med IDI om ny-i-trondheim-kurs

Inn & ut med gamle velkom i dag (tilsvarende HS sin inn&ut).

Bankom:

Hadde møte i går, diskuterte fond, gikk over budsjettet. Ser bra ut.

Budsjetterer med 60.000 kr i overskudd.

Rakk ikke bli ferdig med regnskapet før møtet, fikses etter møtet.

Gjenstår:

 • Inntekter, bumpa noen. Mangler noen.
 • Det er ført 40.000 for mye utgifter.
  • Usikker på hvor dette er, men det skal finnes.

Bedkom, med ITEX:

Sender fortsatt ut kontrakter. Tror de har de fleste snart.

Har satt opp prisen på fadderukesponsorpakker. Forhåpentligvis går velkom ikke i minus. Velkom går nå i pluss.

ITEX: Alle bedrifter på plass bortsett fra én.

Dotkom, med appkom:

Ny karriereside er klar til å vises frem, har tatt kontakt med bedkom for å vise det frem.

Det ble holdt en lengre diskusjon om ny leder i dotkom.

Appkom sine ting tas over av dotkom dersom generalforsamlingen vedtar å legge ned appkom. Dotkom tar over tingene uansett ettersom appkom ikke drives videre.

Fagkom, med ekskom:

Har siste møte (med kristiane som leder) etterpå. Lightning talks i dag.

Har hatt kurs med Bouvet. Bra kurs!

Skal holde noen eksamenskurs.

Ekskom har vært på tur. Nye ekskom har møter.

Skal planlegge ny i troindheim-kurs. Det skal velkom også. Fagkom tar kontakt med velkom for å sjekke hva som skjer og at det ikke blir dobbelt opp. Fagkom har tatt kontakt allerede.

Prokom:

Fått prøvetrykt offline i dag. Teknologidag torsdag, skal ha noen til da.

Skal bleste Årbok i kveld.

Skal teste Genfors-film [stream?] i kveld.

Trikom:

Har vært på lianvatnet.

Har fått ny økonomiansvarlig: Martin Bjerke

Kontorvakter er ferdig 5. mai.

Skal ha en (siste?) handling på fredag.

Skal arrangere:

 • MGP
 • 17.mai frokost
 • Grilling
 • UFC-kampvisning på kontoret

Har vært i boden. Kjellern slang fra seg en del ting der. Det eneste Online har der er bord, og en ødelagt grill. Det kan være det var tomt for gass.

Ingen insjer på å være leder. De tenker det tar for mye tid.

Har hatt medarbeidersamtaler.

Seniorkom:

Det har heldigvis blitt 103 påmeldte til utmatrikuleringen. Det kommer til å gå ganske bra. Mange fler betalende gjester enn estimert.

Har såvidt begynt å diskutere fadderukene for mastere.

Skal ha ett siste møte før eksamensperiode/masteroppgaveinnleveringsinnspurt.

Snakker med velkom om fadderuker.

Leder og nestleder:

Har jobbet med en psykt vanlig uke. Har malt et banner i natt. Har tenkt på genfors og jobbet med mastern.

ITV:

Ikke tilstede.

350 Interkom (10 min)

Didrik sier: Takk for et fint år. TH sier: Det her kan ikke taes på interkom, det må tas på eventuelt. Didrik trekker det tilbake.

351 "dotkom i seniorkom" (10 min) (sklirg)

Sklirg lurer på mulighetene for å sitte i seniorkom, men ha en stor fot i sin originale komite.

Muligheten finnes allerede.

352 Cash i safen(10 min) (Bjerk)

Basert på bokføringen skulle det være over 30.000 kr i safen. Da bjerke sjekket var det under 10.000 kr der.

Det kan være det er ca 10.000 kr i mynter, men ingen har telt dem opp.

Bjerke har tenkt å stikke i banken og få telt myntene. Skal visstnok være gratis.

Bjerke har ikke hørt med trikom om det er noen der som har informasjon om saken.

353 Fond

Hajem sier vi kan spare 250.000 kr i fond akkurat nå.

Når vi snakker om fond mener vi sparekonto.

Banken skulle kontakte Erik i dag med en portefølge. Erik sa vi hadde ca 300.000 kr å sette inn.

Diskusjon om "mangel på penger" hvis markedet går dårlig

Banken har nevnt "Pengemarkedspapirer" og "Obligasjonsfond" til Erik. Erik har sånn ish forstått hva dette betyr og forklarer.

Hvis bedrifter går konkurs står du langt bak i køen hvis de må betale de tilbake penger.

Man kan ha noen deler i aksjer og noen deler i andre "ting", for å splitte risikoen.

Er obligasjonsfond høyere sikkerhet enn indeksfond? Usikkert.

Foreslås å si minst 100.000 kr, men neste HS kan justere opp dersom de ønsker. Bankom har gitt grønt lys på 250.000 kr.

Dette ble kommet frem til ved å gå igjennom hele året og se hvor mye penger vi kan trekke fra etter å ha hatt en buffer på 300.000-400.000.

Didrik er usikker på om bufferen er god nok, etter erfaring fra bankom.

HS foreslår å si minst 100.000 kr, og informere om at bankom har gitt grønt lys på 250.000 kr. Men HS ønsker å "play it safe", og lar neste HS bestemme endelig beløp.

354 Generalforsamlingen

Yngve (ordstyrer) spør: Skal saksforslag som vedtas innlemmes umiddelbart?

Foreslås å spørre generalforsamlingen om dette.

Vi har hatt at saksforslag innlemmes umiddelbart.

Saksforslag kan inneholde ting som gjelder for denne generalforsamlingen.

Konklusjon: Saksforslag innlemmes umiddelbart.

Sander lurer på om noen kan orge pizzabestilling for han. Vi hører med resten av arrkom. Edvard fikser pizzabestilling.

Trikom har kjørt 4 kg nøtter.

Må vi gå igjennom regnskap for 2015? Egentlig ikke. Vi dropper det. Det er jo bare google drive-regnskapet, ikke det faktiske regnskapet.

Vi har nok referenter og paraferer. 0 tellekorps. 1 tellekorps. Martin Bjerke. Sklirg skal prøve å få noen fra dotkom, ellers sitter sklirg som tellekorps.

Fagkom fikser strømpadder

Didrik tar med rollup

Møte opp kl. 16:00:00.000 CEST (UTC+1).

bjerke og hajem er ferdige kl. 16 og kommer derfor litt sent.

355 Genser

Bedkom:

Bedkom ville ha genser. Tok det opp i HS. HS sa "greit, men konsulter med prokom".

Bedkom tok kontakt med prokom og fikk et design. Det stilnet litt. Bedkom ville ha gensere til Polen-tur (teambuilding). Noen oppdaget at det var en annen font. Hadde litt dårlig tid. Godkjente designet og fikk trykket.

Bedkom mener fonten ikke er et så stort problem. Den følger dog ikke Onlines grafiske profil.

Seniorkom:

Er bare interessert i at ting gjøres i følge retningslinjene, her: prokom og Onlines grafiske profil.

Prokom:

Møttes litt i starten for å høre hva som var "innafor" å ha på gensern.

Bedkom spurte om å få designet fra prokom, og fikk det. Bedkom bestilte genseren med det designet.

Designet som ble trykket var første tanker på en helt enkel genser. Prokom sier han ikke mente designet var uferdig. Prokom har derfor gått god for designet.

Løsning:

Forslag: Bedkom får lov til å bruke genserne videre. I fremtiden skal prokom inkluderes i hele prosessen. Prokom skal godkjenne designet før det leveres til trykkeri. Prokom skal også godkjenne designet som trykkeriet sender i retur.

356 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Middag under teknologidagen må FWD til neste HS
 • Trenger flere til stand på teknologidagen. Få neste HS til å stå på stand under teknologidagen?
 • Bleste om avslutningsseremoni for bachelor og master
 • Kristika sendte oss en stillingsutlysning fra SKAGEN fondene. Bedkom fikser.
 • Informasjon om leie av sandvolleyballbaner. Registrert. Sender til velkom.
 • Historikk må vi huske på.

357 Ukens infomail og Facebook (5 min)

 • Bleste om avslutningsseremoni for bachelor og master
 • Erik skal sende infomail i morgen.

358 Eventuelt (10 min)

 • Sommerfest 22. juli. Bakgården er reservert. Skal vi spise der? Nei. Arrkom fikser OW4 arrangement og facebook-arrangement.
 • TH tar bilder under valget.
 • Kan alle se over dagsorden til genfors, regne litt på talla og se at den stemmer sånn ca akkurat?
 • Ta med styrebånd i morgen
 • Noen som trenger LOTT-dalje i morgen?
 • Minn nye HS på vårgangsfesten.
 • Insj på erfaringsoverføringsmøte til din nye komiteleder.

En psykt vanlig uke

 • Trikom har ikke tid. TH tar seg tid på torsdag. Alle er på sal før 12. Mellom 10 og 12.

359 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • TH digget alle med en gave som ikke har kommet fram
 • Didrik digger alikevel (se interkom)
 • Alle digger HS