Møtetidspunkt: 01. mai 14.15 (rom S23)

Servering og referering: Didrik/Hege

Vinstraff: Sander (ikke sagt ifra at han ikke kommer), Håkon (ikke offentlig referat)

Ølstraff: Håkon (kom for sent)

Tilstede: Bjerke, Taran, Aslak, Ingrid, Kristiane, Andrea, Edvard, Peter, Haje, Loffen, Henrik, Emil, Thor Håkon, Hege, Wiker, Didrik, Håkon

Mangler: Sander

000 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Offentlig referat fra forrige møte ligger ikke ute, ellers godkjent

001 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

Eksamensfest 31. Mai.

Middag 17. mai. Vil samarbeide med trikom om 17. mai arrangementene.

Bankom:

Hadde møte i går, det gikk bra. Ny nestleder: Margit.

Handlet permer, sett litt på fond. Holder på å få tilganger.

Bedkom, med ITEX:

Fått gullsponsor i boks, skal kontakte for sølvsponsorer nå. Velger ny nestleder på fredag.

ITEX: går bra.

Dotkom, med appkom:

Ny nestleder: Jakob.

Utsatt teambulding med Abakus til neste semester.

Ny karrieremuligheterside er vist for bedkom.

Genfors: var problemer med stemmesystemet, ikke helt sikker på dette enda, så skal undersøke dette mer.

Interessegruppeside er nesten på plass.

Fagkom, med ekskom:

Velger ny nestleder snart.

Ekskom: mistet to medlemmer, utsetter til høsten å ta opp nye. Sendt ut spørreundersøkelse om hvor de skal dra neste år.

Prokom:

Ny nestleder: Endre.

Ny redaktør: Andrea.

Trikom:

Eurovision, 17. Mai frokost. Skal handle før eksamensperioden.

Triveligste i april: Dag Frode Solberg.

Holder på å lage plan for oppussing av kontoret.

Seniorkom:

Velge ny leder og økonomiansvarlig på torsdag. I hvert fall fem som fortsetter til høsten.

Leder og nestleder:

Prøvd å finne ut hva som skal gjøres fremover.

Semestermøte med IDI:

Samme antall plasser på bachelor som før, blir 80 plasser på master, fordelt likt mellom linjene. Tredje og fjerde etasje på P15 vil være åpent i hele eksamensperioden.

IDI delen på Kalvskinnet skal flytte opp til Gløs etter hvert, men dette blir ikke i 2018 som først planlagt. IDI har alt for lite plass som det er, og gjør det de kan for å få mer plass. Alle oppfordres til å pushe på FTVer og de i NTNU styret for å påvirke denne saken.

Unni går ut i fødselspermisjon i juni, Kristian Drøssaug tar hennes posisjon så lenge (han vil fortsatt gjøre noen av de tingene han pleier å gjøre også, men sitte på IDI. Rune Sætre er permittert for å lede Tekna, Terje Rydland (som var før Rune) tar over faglig vurdering (sitter i sokkelen).

Den 7. sep blir det tur til Munkholmentur for alle nye studenter.

Opptatte av internasjonalisering og vil at flere skal dra på utveksling.

Studiemiljøstudentene har begynt å ha noen lavterskelarrangementer.

Programvareutvikling vurderes som alt for mye jobb til å være 7,5 studiepoeng.

ITV:

Ikke tilstede

002 Interkom (10 min)

Bankom: alle komiteer som selger noe: prisene våre har stått stabilt i flere år, mens alt annet øker, oppfordres til å tenke over dette.

Trikom: hvor mye skapplass trenger komiteene? Ting i hyllene må puttes i merkede bokser, ellers blir det kastet.

003 Åpent HS-møte

Skal ha åpent møte hver måned. Innkalling på infomail, eller arrangement på OW.

Må legge ut møteinnkalling (saksliste) et sted. Første åpne møte blir over sommeren.

004 Kontortilgang

Fått inn fem søknader sålangt. Må signere kontrakt eller godkjenne på OW der de godkjenner å være ansvarlig for ting de ødelegger, etc.

Burde få et skriv ganske fort. Må sjekke at de fortsatt går på studiet. Taran kan ta ansvaret for kontortilganger.

Godkjenner de som har søkt til nå.

005 Inn/Ut

Blir søndag 7. Mai kl 18 på kontoret. Må finne edruvakt. Kjører tapas, noen kan ha kake/potetgull også, Hege lager dokument der folk kan skrive hva de har med og sender på mail.

006 Gamle HS

De skal være med på to møter nå før sommeren, kan velge å være med på tre til etter sommeren.

007 Fond (Christoffer)

Bestemt av genfors at vi skal spare på høyrentekonto, vi setter inn noe på dette så fort som mulig etter at dette er undersøkt godt nok til å vite konsekvensen.

008 Bruk av anonymiserte brukerdata

Dotkom ønsker å undersøke hvem som drar på hva slags arrangementer, men først anonymisere den.

Aslak snakker med datatilsynet for sikkerhets skyld.

009 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

Avslutningssermoni: bleste for dette på face (Didrik fikser)

Si ifra at ting blir borte fra it’s learning 15. Juli, last ned alt man vil ha - blestes for etter hver

Unni: infoskriv til nye studenter. Leder skriver hilsen.

Fadderteskjorter: alle er fadder bortsett fra Didirk, Hege og Loffen

Er alle i HS tilgjengelig 16. aug og 18. Aug? Regner med det. Didrik svarer.

Referat fra genfors: viktig at navn er rett. Kritikk må også med i møtekritikk (Useriøs benking er ikke med). Viktig at navn blir rett, det kan sjekkes av Brønnøysundregistrene. Fristen er to uker etter genfors på å få det godkjent.

Evaluering av generalforsamling: Yngve har sendt oss tilbakemeldinger, han ønsker at vi også gir han tilbakemeldinger. Send svar på mail de som har.

Vårgangsfesten er full.

Forespørsel om 17. Mai på Samfundet: Håkon drar.

010 Ukens infomail og Facebook (5 min)

Alle arrangementene til trikom, eksamenskurs, legger inn.

FB: månedens trivligste (i morgen), saker fra Korea(onsdag), avslutningssermoni i dag, eksamensforelesning torsdag, it’s learning senere.

011 Eventuelt (10 min)

  • Safen (Christoffer) Vi må bytte kode. Ønsker at bankom skal få tilgang, de som trenger det får tilgang.

  • Noe kult til stand (Christoffer) Folk kan undersøke til neste gang.

  • Fanen til 17. mai: Opphenget ønskes byttet ut, nye HS fikser på sosialkveld.

  • Kontortilgang

Kan ta det rett etter komitéopptaket, men løpende opptak etter det. Unngår nach i fadderukene, som vi ikke kan ha.

Gi tilgang for et år av gangen (til september neste år, samme som på OW).

Ha en søknad på OW der de må godta regler, tekstfelt der de kan skrive kommentar på hvorfor du vil ha tilgang hvis de vil, men må ikke skrive grunn.

  • Anonyme spørsmål til HS på OW: det kommer sier dotkom.

  • Online på face: sjekk om man liker som seg selv eller Online. Hyggelig å svare bedrifter som tagger oss, fra Online.

  • Pizza på genfors: Edvard tok ansvar for pizzabestilling for alle på genfors. Kjøpte for mye rømmedressing så har lagt ut for egen lomme, HS tar regningen på dette.

012 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Digger ny HS, digger gamle HS. Didrik var flink som møteleder på sitt første møte.

013 Gjøremål

Didrik skal bleste for noen ting

Taran svarer de med kontortilnga

Hege skal sende ut liste som folk kan skrive på hva de skal ha med på teambuilding.

Loffen: bytte kode på safen.