Møtetidspunkt: 08. mai 14.15 (rom S23)

Servering og referering: Edvard

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Edvard, Andrea, Sander, Håkon, Thor Håkon, Aslak, Kristiane, Didrik, Martin, Christoffer, Kristoffer, Henrik, Peter, Emil, Erik, Sverre,

Mangler: Hege, Taran, Ingrid

014 Godkjenning av innkalling, servering og referat

 • Godkjent

015 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Immball er bestilt og tilrettelagt for.
 • Eivind Solberg Rydningen ble valgt som nestleder.
 • Velkom: De er ferdige med 99%. Brosjyrer må bestilles.

Bankom:

 • Post i sommer blir hentet.
 • Nye rutiner, revidering 2 ganger i året.
 • Bestilt makuleringsmaskin
 • Kredirtert Sopra-Steria for feilaktig fakturering
 • Byttet kode på safen
 • Gi tilgang til banken til de som skal ha
 • Se mer på bedrifter som ikke betaler for seg. Purre på dem
 • representasjon, betal inn asap.

Bedkom, med ITEX:

 • ny nestleder Ingrid
 • netcompany er ny sponsor
 • fornye kaffespons med netlight
 • ITEX er good. Done.

Dotkom:

 • Ny versjon av Nible er installert på kontoret. Gi feedback på mail.
 • Kontakt HS/dotkom knapp kommer snart opp
 • Lagring og filområder, går helt fint.
 • sett på bestillinger fra genfors
 • kontorsøknadssysstemet har fått mail alias: kontortilgang@online.ntnu.no

Fagkom, med ekskom:

 • Nestledervalg i dag.
 • Endre blir kontaktperson for enklere kommunikasjon
 • Ekskom 2018 skal til Sør-Korea, 2017 hadde siste møte.

Prokom:

 • Kom ut med Offline
 • Forsikringer for kameraet, forsikring av resten av kontoret?

Trikom:

 • Laget retningslinjer for tilgang til kontoret.
 • Fjernet øl fra Nible, for lite penger.
 • eurovisjon er good.
 • 17.mai frokost er planlagt. Mangler å se hvor og når for oppmøte til toget.
 • UFC event kommer på facebook.
 • grilling?
 • 16.mai = handletur
 • Rabbatter på storcash

Seniorkom:

 • Ny leder: Erik Wiker
 • begynt å tenke på fadderuke master. Prøver å sammarbeide med velkom, prøve å fikse faddere, påmelding blir sendt ut snart.

Leder og nestleder:

 • velkomstbrev til de nye studentene.
 • Hege har sent oppdatering, satt seg inn i ting.

ITV:

 • Gi ros til kontaktperson fra IDI
 • Utmatrikulering, status er good

016 Interkom (10 min)

 • plass til komitestuff på kontoret? Be om plass asap!

017 Forsikringer (10 min)(Christoffer)

 • De vil ikke la oss forsikre bare kameraet. De vil også ha kontoret. er det verdt det?
 • inventarforsikring.

018 Plakater og trykksaker (5 min)(Christoffer)

 • Høy administrasjons- og oppstartskostnad på små ordre hos nytt trykkeri
 • Enkel trykkbestilling kommer på 120,-. Før var det 70-80,-.
 • Småbestillinger vil bli mye mer penger ut. Bestille i store kvanti?
 • må da få bestillinger tidlig.
 • Bonger: bestille mange lenge før? Hør om det er mulig å få kvantumsrabatt.
 • planlegge litt lenger fram i tid.

019 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Det kommer til å bli dyrere på kontoret

020 Ukens infomail og Facebook (5 min)

021 Eventuelt (10 min)

 • Studiemiljøstudentene snakket med TIHLDE og digregerte inn i HS ting. De har lyst til å ekspandere.
 • Hs velger å støtte C# med penger â 50,- pr person til grilling.
 • Fordele pengene bedre og be flere søke om penger (interessegrupper).
 • Fikse 17.mai fane: 3 stykker må fikse: Christoffer, Erik og Didrik fikser.
 • Erik: søker om å bli med på hs mailing-listen. ja.
 • Gamle hs: Sklirg, Martin, har lyst til å bli med på opp til 3 møter til.

022 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

023 Gjøremål

 • Folk skal gjøre stuff
 • Trikom og arrkom. Booke lokale til styrevors før immball. Invitasjoner må sendes ut før TIMINI og EMIL. Fjordgata 30?

møtet hevet 15:24.