Møtetidspunkt: 13. august 12.15 (rom ukjent foreløpig)

Servering og referering: Christoffer

Vinstraff:

Ølstraff: Edvard (ikke lagt ut offentlig møtereferat)

Tilstede: Emil, Edvard, Peter, Henrik, Didrik, Taran, Erik, Loffen, Camilla, Aslak

Mangler: Hege

024 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

025 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

Velkom: Virker som ting går i boks. Vært mye om folk som ikke kan være med eller folk som bytter linje. Skal ha arbeidskveld i dag hvor ting skal fikses. Får utsette pakking av goodiebags til ting har kommet. Alt er klart av arrangmenter.

Arrkom: Immballet er det store akkurat nå. Skal prøve å få til et møte med Scandic Lerkendal, men ting kommer til å være ganske likt som i fjor. Side note: Er en del ting fra jubileumet som kan brukes på immballet.

Bankom:

Er ikke så mye som har skjedd. Betalt noen fakturaer og sjekka litt opp det med fond. Bør være en lederperson der, kanskje bankom-leder uten stemmerett. Gjort om litt struktur på hvordan ting gjøres og fått bankkort til trikom og HS, men mangler til dotkom.

Bedkom, med ITEX:

ITEX går greit, ting begynner å bli klart

Bedpress for Sopra Steria på fredag og Netcompany mandag neste uke for fadderbarna. Rom og pizza er fikset og ordnet. 2 timer på både fredag og mandag.

Bedpressen 4. september er nesten klar. Goodebags - Goodiebags ble sendt opp på fredag. Ikke alt innhold som har kommet hellet.

Dotkom:

Skjedd litt i sommer, litt surr med epostlistene i sommer. Sett på listene i sommer, så ting burde være good. Tenkte å sende en mail til alle listene og si vi eksisterer og at vi modererer dem.

OW4 slutta å sende epost i en periode, trakk updates fra feil versjon av Debian.

Snakk om å kanskje ikke ha stud mail verifikasjon. Ser ikke noe god måte å løse det uten å miste sikkerhet.

Prata med Cyb i Oslo om non-profit slack, men vi er alt for mange.

Hadde hackaton for en stund siden. Kommet godt i gang med en komitésøknadsapplikasjon, som muligens blir ferdig i tide (litt uti fadderukene). Blir et gult banner på ow4 hvor det uansett står mail eller systemet.

Fagkom, med ekskom:

Ekskom: Ting går greit og de mangler masse folk. Edvard har rekrutteringsansvar, og de henger opp plakater. Lage litt blæst om det.

Fagkom: Enda en person mindre. Er 7 eller 8 igjen i komiteen, så må ta opp en god del folk.

Prokom:

Har egentlig ikke gjort mye i sommer. Brevet til internasjonale studenter er Andrea godt i gang med. Kontaktet Abakus for å få til en felles flyer, men de har allerede laget en. Blitt kontaktet av arrkom for å fikse invitasjoner til immball, men vanskelig å få kontakt med folk på slack.

Trikom:

Gitt 18 medlemmer kontortilgang. Pusser opp og håper å bli ferdig på tirsdag, så de kan vise frem på onsdag. Lyst til å arrangere noe på kontoret ved siste episode av GoT. Lyst til å innføre prikker på kontorvakter for de som ikke gjør det de skal.

Seniorkom:

Pusler litt med masterfadderuker. Kommer til å være med på velkom sitt opplegg utenom 3 dager. Litt dårlig kommunikasjon, så det var litt små lokaler. Håper selvsagt så mange som mulig blir med. 17. august har de bli-kjent-fest på håndtverken. Torsdag er det lazer-tag og gokart på dagen og siste dagen er det elvepadling på nidelva. Kommer til å møte folk etter immatrikuleringen og på torsdagen.

Er 3 stk i seniorkom akkurat nå, så de trenger folk. Erik har blitt økonomiansvarlig, men vi vet ikke om han lov til det.

Neste de skal begynne å se på etter fadderukene er kickoff, trenger hjelp. Skal se på litt nye ting som opplæring av velkom osv...

Leder og nestleder:

Hege har syklet fra Trondheim til Oslo (feil vei).

Didrik har hatt fri etter jobb og sendt litt mail. Har laget tekst til flyererne. Ikke gjort så veldig mye ellers.

026 Interkom (10 min)

Godt å se dere igjen.

Trikom vil at brus skal bestilles tidlig.

Sjekk om økonomiansvarlig skal fortsette.

029 Presentasjon av Online (immatrikuleringen)

Hva skal vi si?

Vise onlinere om Online filmen fra jubileumet, og så presentere HS. Ønske de velkommen og gi alle high-five. Prate løst om intressegrupper og hva vi kan tilby dem for en best mulig studietid. Ikke for mye fokus på å søke komité, det får de nok info om i fadderukene og på speedating.

030 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

Personer som ønsker å bli med på fadderukene våre. Vi lar de bli med om de kan vise at de tar emner.

Immballinvitasjoner, vi diskuterer hvem som drar internt.

031 Ukens infomail og Facebook (5 min)

Venter med infomail til ting er i gang igjen.

Poste om åpning av kontoret på onsdag og kanskje om at det er stengt.

032 Eventuelt (10 min)

Kontoret: Trikom vurderer fatboy og nye gardiner. Kontoret er under oppussing

Immball: Jubileumet hadde 400 plasser på det samme lokalet som vi skal være i. Kan være aktuelt å bumpe opp plasser om det er stort trykk.

Møte med Lerkendal - Vi har til i dag for å finne ut hva vi skal spise. Huske å sette en egen pris for eksterne.

Prokom - Snakka i vår om at plakater skal bestilles i puljer eller batch. Sette frister for når plakater skal bestilles. Arrkom har satt arrangementene sine allerede.

Didrik har en idé om en internasjonal komité, det støttes.

Kontorvakt for HS: Tar det når de skal settes opp.

Åpent møte. Hvordan skal vi gjøre dette uten at det blir en spørretime med HS? Må ha stort møterom og ikke noe auditorium. En åpen og en lukket del.

033 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Top kek

034 Gjøremål