Møtetidspunkt: 07. september 12.15 (KJL21)

Servering og referering: Emil

Vinstraff: 2x Taran, 2x Didrik, Hege, Edvard, Peter,

Ølstraff: Peter

Tilstede: Hege, Christoffer, Erik, Didrik, Edvardt, Henrik, Aslak, Peter

Mangler: Taran

057 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Innkalling og Servering er godkjent. Peter ikke lagt ut referat.

058 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom:

Skal ha møte med de nye på fredag. Immball status er good. Tror det er fyllt opp 250 plasser.

Velkom er ferdig, men skal ha et møte til.

Bankom:

Alle møter på møtene. Meldt opp medlemmene på momskurs.

Bedkom, med ITEX:

Møte imorgen med ITEX, skal ta opp folk allerede nå slik at Christoffer ikke sitter alene.

Dotkom:

Første møtet med de nye gikk veldig bra. Gått gjennom noe kursing med de nye. Teambuilding 22-24. september. Genfors systemet jobbes med slik at det kommer opp snart.

Fagkom, med ekskom:

Ekskom er i gang med å skaffe nye folk siden 2 sluttet.

De nye har fått faddere.

Git kurs er klart.

Excited støtter itgk kurs med pizza.

Prokom:

Første møte med de nye imorgen. De som sluttet hadde mye ansvar så må delegere ansvaret videre til de nye. Trenger ny økonomiansvarlig.

Trenger også ny nestleder.

CV fotograferingen gikk bra. Ca 30 stk.

Snakker om å redesigne offline. Første offline er igang.

Trikom:

Ikke her

Seniorkom:

De nye kidsa. Vi er nå 8 stk. Skal begynne å planlegge kickoff for nye komiteemedlemmer. Blir rundt 20. september, kanskje 18. september. Har ikke vært med på det tidligere, så vet ikke helt hva som skal gåes igjennom. Skal sjekke med nidelv og nardo klubbhus. Starter med utmatrikluering etter jul.

Fadderuka gikk bra, gikk mulig over budsjettet litt.

Leder og nestleder:

HEGE: Har jobbet mye med ITEX.

Didrik: Sendt mye mail, har vært i møte med linjelederforumet angående opptaket til maskin.

Har skrevet gjennomgang og risikovurdering av kompileringen.

Vært på møte med samlokalisering.

ITV:

Ikke tilstede

059 Interkom (10 min)

Alle må fikse tofaktor sertifisering til neste gang.

060 Immballinvitasjoner (det meste boldes)

Vi sender noen på EMIL, Spanskrøret og Teaterlosjen.

061 Kompileringen

062 Åpent møte

Didrik: Neste møte kan være greit. Vi er pålagt å ha det snart. Infomail starter neste uke så informasjon bør ligge der.

Erik: Starte med de punktene som kan diskuteres.

Aslak: Trenger et punkt der man kan komme med ekstra punkter, må sendes inn før møte. Det kan fort ta veldig lang tid siden de som kommer kan være veldig engasjert.

063 Teambuilding

Aslak fikser doodle.

064 Hyttetur med IT-linjer til våren

Didrik: Har hatt sinsykt mye å gjøre så har ikke tid til å planlegge den turen nå. Skal bli i februar, den helgen flest folk kan.

Erik Wiker hjelper Hege med planleggning. Praveen og Espen fra abakus som hjelper.

Hybdrida, login, tihlde, abakus og Online.

065 Status for samlokalisering

Didrik: Vi skal finne tall på antall leseplasser for oss, både bachelor og master. Skal snakke med resten av linjeforeningene for å finne ut hvordan status er for de.

Rotvoll flytter til kalvskinnet etter jul.

066 Fotografer på immball

Peter: Skal ha skaffet 2 stk, men vet ikke hvem de er.

Aslak: Vi bør jobbe for at fotografene skal få mat og drikkebonger. På lik linje som alle andre. Symbolsk sum kan vurderes. Bør gjøres et eksempel slik at alle gjør det likt. Slik at det blir mat og drikke til alle.

Edvardt: De vil få bonger.

Erik: Bør starte med 2 fotografer slik at de kan bytte på underveis.

067 Pins

Onlinere skal ikke bytte bort pins.

068 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

Sits tilbud for studenter: Ledere i komiteer får avgjøre om det er nyttig.

Bjerke jobber med opptak.online for realfagskjelleren.

Aslak: Det kan være mulig å gjøre som ITV at man inviterer kjellerne på møte hver gang det er relevant.

Didrik svarer mailen.

Sponsor til datakameratene: Må ha møte med de, men vet ikke når. De får 8k per dags dato og har spurt om mer penger for å kunne leie bane til trening. Må signere avtalen. Didrik tar det etter han har vært på ferie.

Studenrepresentanter for infor: Må blestes på informatikkgruppen, Aslak tar det.

Datamuseet: Vi har fått tilgang.

069 Ukens infomail og Facebook (5 min)

Det må postes innlegg om online idag på informatikk gruppen.

Nasjonalt fagråd legges ut om et par dager.

Emil og Henrik: Skal be alle som har arrangement legge inn info på infomail.

Åpent møte skal inn på infomail.

070 Eventuelt (10 min)

Vi kan ta det på neste møte.

071 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Emil DIGGER Didrik. Didrik DIGGER ALLÉ.

Didrik er en digimon digitale monstre, digimon er de beste.

072 Gjøremål

Alle vet hva de skal gjøre!