**Møtetidspunkt:** 05. oktober 12.15 (R E4-107)

**Servering og referering:** Christoffer

**Vinstraff:** 

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Didrik, Henrik, Edvard, Taran, Emil, Christoffer, Peter, Erik, Aslak, Endre, Aggie

**Mangler:** 

## 162 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Litt lite gulrot, men greit

## 163 Status for komiteene (30 min)  

#### Arrkom, med velkom:   

Har arrangert Scavenger Hunt, som gikk ganske bra til tross for få oppmøtte. Selve opplegget var kjempebra og de 2 som kom spilte mot hverandre og koste seg.

Ligger nå ganske godt an med Åre. Hentet inn nytt pristilbud på buss  og det matcher det andre og vel så det.

Neste arrangement er Casino. Arrangementet havner på samme dato som halloweenfesten til Samfundet og arrkom må se på ny dato. Det er ganske vanskelig å finne nytt lokale på så kort varsel.

#### Bankom: 

Har fått tilbake penger på mva denne perioden, det er nå på konto. Har betalt diverse fakturaer og purret på en del fakturaer. Revidert budsjett er sett på. 

#### Bedkom, med ITEX:

Neste mulighetermail kommer i morgen.

Bookingrunden starter på mandag, skal legge inn alt av mail klart til utsendelse.

Retningslinjer er fikset. Jobber med å ordne nye internretningslinjer. 

#### Dotkom:

Har hatt medarbeidersamtaler og valgt en hau med nye stillinger innad i komiteen. Fått ansvarlig for OW, avvik og drift.
Har sett på nye retningslinjer og har laget nye regler for vinstraffer. Ser nå også på vinbelønninger.

Stemmesystemet turer og går. Tenker å vise det frem kl 14 på kontoret neste torsdag. 

#### Fagkom, med ekskom:

Kun et kurs igjen for semesteret. Vært på hyttetur. Sett på retningslinjer og skal lage et dokument for endringer.

Ekskom skal ha møte i morgen for å ta viktige avgjørelser om Tech Talks.

#### Prokom:

Thomas holdt møtet, da Peter ikke var der. 

Har startet på et nytt Offline og ser også på bytte av trykkeri. Har bestilt prøvetrykk for å se an kvaliteten.

Har sjekket rundt, men ikke fått noen oppdateringer på priser på nye gensere. 

Har også snakket med dotkom om design på ow.

#### Trikom:

Droppet seriefrokosten forrige tirsdag. Har sett på nye retningslinjer og har kommet opp med et forslag. Martin har meldt seg som parafer til genfors om det trengs og kiosken skal opp. Har snakket med Delta om samarbeid på kino.

#### Seniorkom:

Er ganske godt representert på det åpne møtet. 

Hadde et møte forrige uke om alt og ingenting. Har der diskutert hvordan de skal bli mer synlige og at de vil ta over interessegruppene. 

Har også diskutert å ta over ansvaret for å kurse komiteer i Online generelt. Trikom er et eksempel med kurs i inkludering. 

Diskuterte retningslinjer om økonomiansvarlig.

Diskutert smått endring av navn, for å bedre inntrykket av hva de driver med.

#### Leder og nestleder:

Didrik har laget en semesterundersøkelse som skal ut straks.

Hege skal sende status på epost, men bandet har sett på lokaler. 

#### ITV:

Sjekket med KTVene om det er noen problemer, for det meste greit. Litt fuzz på fjerdeklasse. Jobber med skrivet til dekanen. 

#### Realfagskjelleren:

Ikke her. 

## 164 Interkom (10 min)

Helt greit å stoppe folk som henger plakater over våre og i heisen. 

## 165 Samlokaliseringsstatus

Vi har påbegynt et skriv som skal sendes til dekanen ila neste uke. Ikke noen ny status.

Har hatt møte med dekanen og dette er et resultat av dette.

NTNU vil fikse opp fragmentering med campusprosjektet. Sett på midlertidige løsninger med brakker utenfor F1, men dette får man mest sannsynlig ikke lov til. 

Er ikke bare vi som sliter med samlokaliseringen.

## 166 Semesterundersøkelse

Ser over semesterundersøkelsen og legger inn spørsmål. Loffen skal fikse premier til de heldige vinnerne.

## 167 Komitéretningslinjer

Utsetter det til neste gang

## 168 Kaffe til femteklasse 

Fått beskjed av IDI om at det er greit at Online bruker sponsoravtalen i mastersalene. Må avklare med Abakus om de synes det er greit. Hege snakker med Abakus. 

## 169 Kompileringsgruppe 

Snakket om å lage en kompileringsgruppe på 4-5 stk som jobber med kompileringen gjennom året. Får muligheten til å engasjere flere folk og de kan ha innspill på hvordan kompileringen ser ut. 

Diskuteres om det kanskje kan være greit å dytte det på en eksisterende komité. Ser kanskje fordelen av å ha en gruppe som har vært med og vi får engasjert flere folk. 

Tenkte 2 stk i 1. klasse og 2 stk i 2. klasse. 

Skal vi dytte det på eksisterende komité? Det er ikke et års arbeid. Greit med erfaring og ingen komiteer er logisk knyttet til kompileringen. Kanskje greit at arrkom tar det og har en gruppe innad?  

Hva skal de gjøre? Legge opp for at kompileringen skal gå bra, legge planer, se på retningslinjer. Vitkig med godt samarbeid med HS. De går igjennom rapporter, bruker god tid på risikoanalyse osv.. 

Viktig å se på om folk får noe ut av vervet sitt. Viktig å ha ordenlige arbeidsoppgaver til folk man tar opp. 

Veldig greit å ha et HS-medlem innvoltert. 

Kan bare prøve å si at vi vil prøve noe, også se hvordan det går. 

Konklusjon: Tar en test med en gruppe og ser hvordan det går. Ser etter folk som er interessert og tett knyttet opp mot dem.

## 170 Ekstraordinær generalforsamling

Ser over revidert budsjett og legger inn pizza til genfors. 

Alle vedtektsforslag er skrevet, og vi har fått Edvard og Nils som tellekorps.

Andrea har meldt seg som referent. Didrik kan også. 

Agnete er medlem av valgkomiteen sammen med Hege og Sander. Hege har oversikt og prater med Agnete. 

Hadde vært kult om folk gjorde kandidaturet sitt tidligere. Kanskje valgkom kunne gjort litt mer av valget. 

Vi har tre kandidater per nå til kommunikasjonsansvarlig.

Vi må ha kandidater til et eventuelt fondstyre. Ridderne har diskutert og kommet frem til hvordan de gjør det. Vi mener det er viktig at fondstyret velges av fondets generalforsmaling. 

## 171 Avslutningsfest for 3. klasse

Det ønskes å arrangere en avslutningsfest for 3. klasse som er litt mer low key enn utmatrikuleringen. Loffen fikser budsjettet og det faller fort under arrkom.

## 172 Innspill fra salen

Hvordan er forholdet til IDI etter lederskiftet? Går bra, trenger litt tid til å komme inn i ting, men ellers virker det å fungere.

Liten kjennepreken om HMS fra salen, HS må ikke ryke med. 


## 173 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)
 
- Rydde bod på Moholt på 31. oktober. Emil blir med. 
- Styrefest 7. november. 
- Mye kudos for spillefri. 
- Fått svar fra ridderne om fond. 

## 174 Ukens infomail og Facebook (5 min)

Fyll inn infomail. 

Kjellerne skal ha posten sin på onsdag.

## 175 Eventuelt (10 min)


## 176 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min) 

## 177 Gjøremål