Møtetidspunkt: 26. oktober 12.15 (R E4-107)

Servering og referering: Emil

Straff:

Tilstede:

Mangler:

178 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

179 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom:

julebordet er good! Casino er problematisk, men alt er booket! Mulig det må avlyses pga samfundet arrangement. Åre er good!

Immball neste år: Lerkendal er dyrere enn tidligere. Logen beste alternativ per dags dato.

Eksamensfest: vanskelig å finne dato pga, mye diskmat og kveldseksamen dagen før. Sendt ut spørreundersøkelse.

Gleder seg til hyttetur!

Bankom:

Skal endre kontostrukturen, er mange små kontoer. Skal samle pengene på en konto.

Åre er betalt.

Bedkom, med ITEX:

ITEX: begynner å se på hotel og fly. dato satt: 28-31. august. Skal kontakte bedrifter tidligere.

Dotkom:

QR-kode registrering på nibble.

Opprettet kontaktskjema på ow4.

Jobber med genforsprogrammet. Noe smått igjen, men blir nok klart til genfors.

Vanskelig med julebordfremføring. Blir veldig bra!

Begynt å tenke på å flytte til cloud. Skal på møte med teknisk gruppe for å finne ut situasjonen.

Fagkom, med ekskom:

Ekskom: Nesten alle drar ut av sørkorea i den kulturelle uken.

Fagkom: Eksamenskurs og IBM igjen.

Prokom:

  • Hatt møte med PR abakus for t-skjorter til åre.

  • Sett gjennom retningslinjene. Vurderer å fjerne at de skal ha en kontaktperson for hver komite.

Trikom:

ikke her

Seniorkom:

Ikke her

Leder og nestleder:

Leder:

  • Endelig fått ut spørreundersøkelse.

  • Sendt ut doodle for medarbeider samtale.

  • Det er snakk om felles HMS kurs for linjeledere.

  • Maskin eller Omega ønsker å arrangere ludøl.

Nestleder:

  • Hjalp sjadam med arrangementet deres. De var veldig fornøyde.

  • Snakket med bandet og ser på lokaler.

  • Sendt mail til abakus angående kaffe på mastersal.

  • Booket hytte til hytteturen.

ITV:

Ikke her

Realfagskjelleren:

Ikke her

180 Interkom (10 min)

Ønsker alle komiteer en ansvarlig i prokom?

Ikke veldig stort behov for det.

181 Komitéretningslinjer

Aslak jobber med å samle alle retningslinjer et sted.

Arrkom: Har endret til 1 økonomiansvarlig. Har lagt til at bankom-leder kan plukke hvem han vil.

Bankom: Har glemt å ta det opp på møte.

Bedkom: Lagt til tech talks, fjernet restaurenatansvarlig.

Dotkom: Har gjort litt omstruktureringer. Har satt opp ansvarsområder. Har lagt inn en setning for her av disse. Har lagt inn en linje om bankom.

Fagkom: Fjernet resturantansvarlig og sosialansvarlig. Lagt til eksamenskurs under Abakus. Lightningtalks hver vår.

Prokom: Fjernet det med kontaktansvarlig for hver komitee. Har opprettet noen nye ansvarsstillinger.

183 Ekstraordinær generalforsamling

Christoffer: Skal ha møte med ordstyrer på mandag.

Kan endre dagsorden slik at det blir vedtekter først og så saksforslag.

Ellers så er alt klart!

Arrkom eller HS skal få 10-15k for avslutningsfest til 3.

184 Adventskalender

Edvard tar ansvar for julenøttene.

185 Sosialisering med Abakus

HS ønsker at vi får tid til dette.

Hege fikser doodle for abakosing

186 Fotosession/julekortbilde

Ønsker et felles bilde av alle som vil ta bilde med oss. Grøtfest kan være et arrangement for å samle folk.

Må vite mer hva trikom tenker før vi går videre.

187 Movember

Skal opprettes movember page.

189 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

Skriver facebookpost om stillingsutlysning til generalforsamling.

Teknologicampen - middag på samf

Invitasjon til idiseminaret - Vi sender 2 stk.

190 Ukens infomail og Facebook (5 min)

Bleste stilling på facebook.

191 Eventuelt (10 min)

Alle må legge inn retningslinjene under vedtekter på den åpne wikien.

192 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

Didrik digger Aslak og Loffen.

193 Gjøremål

Didrik oppretter drive for adventskalender.

Hege fikser doodle for abakosing.

Didrik skal opprette movember page.

Emil lager google form til pizzabestilling til generalforsamling.

Emil tar med rollup til generalforsamling.

Henrik skal spørre trikom angående hammeren til generalforsamling.