Møtetidspunkt: 12.15 (rom 454 på IT-vest)

Servering og referering: Henrik

Straff:

Tilstede: Didrik, Henrik, Hege, Aslak, Endre, Martin, Peter, Edvard, Erik, (Christian, Rein)

Mangler: Taran

Innsjekk (12.15)

[Hvordan har dere det?]

Goodie

221 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12.19)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent

222 Status for komiteene (12.20)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

Julebord var suksess. Curling og eksamensfest snart. Ferdig med møter.

Bankom:

Medarbeidersamtaler. Purret på ting. Premier til spørreundersøkelser. Fondet har fått epost.

Bedkom, med ITEX:

Hyttetur var bra. ITEX har ikke noe siden sist.

Dotkom:

Begynt med å flytte tjenester over på nytt subnett hos IDI. Kommer nedevarsel senere, gir beskjed om et par timers nedetid. Lanser karrieresider. Julebordunderholdning gikk bra. Funksjonalitet for å kreditere bilder osv på OW finnes nå.

Fagkom, med ekskom:

Bedrifter for neste semester fordelt. Kodekveld og eksamenskurs til helgen. Ekskom er good. ikke noe nytt.

Prokom:

Siste møte i går. Offline ble bestilt på mandag. Laget ferdig film til ekskom.

Trikom:

Må handle 1-2 ganger til før jul.

Seniorkom:

Har ikke skjedd noe nytt

Kommunikasjonsansvarlig:

Kommer på senere punkt

Leder og nestleder:

Didrik: har fikset leilighet. Fortsatt sliten. Skulle vært på et møte i dag, men så feil tid og var derfor ikke der. Husker ikke mer. Dette blir nok siste møte vårt.

Hege: Møtte rektor med Praveen. Han sa han skulle lytte til oss og er nå klar over saken. Vi har sendt skrivet til han. Semestermøte med IDI (eget punkt).

ITV:

Ny side på innsida som er om samlokaliseringen, rettet mot studenter, skal opp.

RFK:

Ikke noe nytt. Tar over ved påske.

223 Interkom (12.45)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.]

Trenger oversikt over spons komitemedlemmer har fått. (Gratis arrangementer osv, teambuilding)

224 Semestermøte med IDI (12.50)

[På mandag var det semestermøte med IDI. En liten recap av dette og det som er viktig for Online.]

 • Arealproblemer. Skal fortsette å pushe på så vi ikke havner bakerst i køen pga at flytting hos oss blir utsatt. Drivhuset sees på som mastersal, pga feil registrering. Ser altså ut som at vi har mer dekning enn vi har på master.
 • Ny utdanningssjef på IDI var der, positivt overrasket over han! Gode visjoner for videre utvikling av alle IT/Data-linjene på NTNU.
 • Byantikvaren er grunnen til at vi ikke får bygget på IT-bygget.
 • Prøve å få til nytt møte etter jul om samlokaliseringen.

Fem minutters pause klokken 13.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

Klokka er 12:34. Vi går videre.

225 Arbeidsområder og retningslinjer for kommunikasjonsansvarlig (13.05)

[Forrige møte luftet vi en del ideer for hvilken retning dette skal ta. Marius skulle bearbeide dette til dagens møtet og legge frem et forslag rundt sine arbeidsoppgaver.]

 • Se https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/kommans/

 • Peter: Enige i prokom. Vil at komkom tar ansvar for arrangementsrelaterte bilder, mens prokom tar produksjon. Kommunikasjonsansvarlig/komite har bilder, men prokom får tilgang når de trenger.

 • Aslak: Positiv til ny facebookgruppe. Trenger en diskusjon siden dette er en stor sak.
 • Emil: Vil ikke at vi skal pushe reklame på instagram, men heller bruke det til å vise hvordan vi har det.
 • Loffen: 3.1 Blesting. Kun to komiteer som blesteansvarlig, kanskje skrives om? kommentar: I fagkom feks er blesteansvarlig personen som har kurset. Ser ikke problem på det likevel.
 • Hege: Det er litt vel definerte retningslinjer. Kommentar: Samtidig positivt at komansvarlig har noe konkret å følge.
 • Spørsmål til rasmatass om arbeidsmengde: Mener det er gjennomførbart alt som står nå. Bilder vil han få folk som er med på arrangementet til å fikse.

Konklusjon: 3.5, plakater skal ikke deles på insta. Facebookgruppe trenger et eget punkt og tas opp senere.

226 Nye daljer (13.15)

[Hege ønsker en diskusjon rundt det om å gi alle Onlinere en dalje kan øke følelsen av inkludering. Burde også nodekomiteer ha sin egen dalje?]

 • Hege: Masse bidrag fra nodekomiteer. Fortjener utmerkelse for arbeidet sitt.
 • Didrik: Hvis vi skal ha daljer for nodekomiteer => Felles dalje.
 • Aslak: For nodekomitedalje. De gjør mye for online og fortjener anerkjennelse. Egne daljer vil gjøre det vanskeligere å opprette nye nodekomiteer.
 • Loffen: Forslag om pin til nodekomiteer.

Vi deler opp diskusjonen i to, nodekomiteer først:

 • Kort verv, men sørger for at de får daljer ved et meningsfullt tidspunkt. Før immball/julebord feks.
 • Pris: Kan fort havne på 10.000 kr for 100 daljer.
 • Kjøpe mange daljer. Kanskje 200? Disse forsvinner RASKT. Kan se på hvor mye rabatt vi kan få.
 • Ny prosjekter: 4-5 tusen kroner igjen.
 • Nodekomitedalje kan øke interessen for nodekomiteer, men er dette et trekkplaster vi vil ha?
 • Betaling av daljer: Første av en type er gratis, resten koster 100 kr.
 • Konklusjon: Hovedsakelig for nodekomitedalje, bortsett fra Wiker, men han har ikke stemmerett.

Onlinedalje/kompilering og pin:

 • Mange går rundt med daljer. Vil skape tilhørighet og inkludere de som ikke er i komité mer.
 • Kostnad, men er nok verdt det.
 • Det er styrene og HS vi må passe på angående bytte.
 • Pin kan evt deles ut i goodiebag. Blir noen fler pins ut på markedet og de som bytter linje ender opp med å få den likevel.
 • Aslak: Pin kan legges i konvolutt sammen med et brev som forklarer linjeforeninger og pinens verdi.
 • Pin og dalje på kompilering.
 • Rope opp alle på scenen (Loffen ser mot Abakus ;) ) Nedstemt.
 • Rundt 9000 kr i året for dalje i så fall.
 • Emil mener daljen burde være for kompilering, og ikke Online. Så ikke de ukompilerte ikke vil føle seg mer utafor.

Konklusjon: Budsjettforslag neste genfors for begge deler. Stemning for kompileringsdalje og pin i brev.

227 Retningslinjer til facebook-gruppen

[Hvordan vi håndterer facebook-gruppen har i stor grad blitt overført muntlig. Aslak ønsker at vi sammen finner frem til regler for blesting. Han er spesielt interessert i å høre bedkom og fagkom sine synspunkter. Videre ønsker han en diskusjon rundt eventuelle unntak eller corner-cases. Målet er at kommunikasjonsansvarlig skal få en god base med input for å kunne legge frem et forslag til retningslinjer som vi kan vedta på et senere møte.]

Konklusjon: Retningslinjer skal utarbeides i starten av neste semester når vi har tid.

228 Innspill fra salen (13.25)

[Her er det mulig for de som kommer å komme med innspill eller spørsmål ut over det som allerede har vært diskutert.]

Endre: Har hørt fra diverse at de likte jubileumslogoen godt og gjerne kunne tenkt seg den som onlinelogo. Peter: Etter jul på genfors? Aslak: De som ønsker kan legge fram på genfors

Folk bailer

230 Semesterundersøkelse (13.35)

[Vi bruker ikke mye tid på denne på møtet, men det er viktig at de som skal ha informasjonen får det som gjelder dem. Dette gjelder de forskjellige komiteene, IDI angående Drivhuset og KiD angående praksis. Det samme gjelder kommende velkom og evt kompileringsgruppe.]

Vi har tilfeldig valgt ut to vinnere. Hører om de vil bli postet bilde av på instaG.

231 Sosialt (13.38)

[Vi skal ha sosialkveld med Abakus neste mandag. Når blir internsosialisering?]

Sosialkveld med abapus på mandag. Vi skal lage mat <3 Edvard kommer kanskje ikke.

Folk skal til Aslak.

Sosialkveld for oss. Fredag 24 november. To som ikke kan. Vi kan dra å spise på Lyche feks?

232 Forespørsler som har kommet på e-post (13.40) Boldes

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

233 Ukens infomail og Facebook (13.44)

[Hvem poster hva, og når?]

234 Eventuelt (13.45)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Hør med komiteer om de har fått med jakka til Aune fra julebord.

235 Møteevaluering/Diggepunkt (13.55)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]

Digger å referere (nææææ) Hege: Bra møte, at folk kommer Aslak: Til tider produktivt. Bra møte Wiker: Ringgåing eller bra Emil: Bra, dårlig luft nå Loffen: Digger dotkom og underholdning og karriereside. Greit møte Edvard: Digger julebordet. Vist oss fra god side på møtet til de som kom. Dratt litt langt ut Marius: Glad han fikk rammer for rasmatass Peter: Føler seg ikke klar eller noe Didrik: Jeg og vi sklir litt ut. Beklager lite fokus. (du er flink didrik)

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.] Hege sender mail til riddere om onlinedalje