Møtetidspunkt: 16.15 (rom S21)

Servering og referering: Peter

Straff:

Tilstede: Didrik, Hege, Henrik, Emil, Edvard, Erik, Marius, Peter, Aslak

Mangler: Taran, Loffen

Innsjekk (12.15)

[Hvordan har dere det?]

 • Går bra med Marius, Henrik, Emil, Eddy, Endre, alle sammen, og Peter, Hege er frisk, Didrik går bra, godt nyttår

236 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12.19)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Ja, ja og yes

237 Status for komiteene (12.20)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

 • Hatt et lite møte, fordele arrangementene. Nesten alle er i kalenderen.
 • Åre snart, går greit!

Bankom:

 • Første møte i morgen (lørdag)
 • Skal revidere med Abakus

Bedkom, med ITEX:

 • ITEX har ikke hatt møte enda
 • Bedkom har møte på torsdager

Dotkom:

 • Skal sette opp første møte

Fagkom, med ekskom:

 • TechTalks går greit, promomateriale
 • Fagkom setter opp semesterplakat
 • Skal ha valg av nestleder

Prokom:

 • Offline kommer februar
 • Jobbet med TechTalks
 • Skriv og drikk-arrangement
 • Årboksbilder skjer snart

Trikom:

 • Setter opp arrangementer
  • Litt forskjellig
  • TV-frokost

Seniorkom:

 • Har ikke hatt møte enda
 • Tenker på reboot
 • Martin tar over som økonomiansvarlig
 • Skal helst sette noen fra senkom inn i velkom

Kommunikasjonsansvarlig:

 • Begynt å lese statistikk ang. emailer
 • Legger så smått planer om evt. komité

Leder og nestleder:

 • Brygget vin og booket rom
  • Folk må huske å booke rom!
 • Planlegger så smått hytteturen

ITV:

 • Tilgang i 5. etg., kun de som gåt BIT har tilgang ikke folk fra intern inngang. Disse må sjekkes og manuelt godkjennes.

RFK:

 • Skal ha kjelleråpent
 • Booket alle fredagene fremover med unntak av én
 • Møte med linjeforeningene ang. vedtekter

238 Interkom (12.45)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.]

Ingenting

Fem minutters pause klokken 13.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

240 Ekskom og velkom 2018 (13.05)

[Vi må begynne prosessen med å få fylt opp leder/nestleder-stillingene i ekskom og velkom 2018. Skal vi kjøre samme prosess som i fjor, der vi har et infomøte for de som går i andreklasse, og de får muligheten til å stille til valg, eller skal vi gjøre det på en tradisjonelle måten, der vi utlyser stillingene og har intervjuer?]

 • Forskjellige typer leder- og nestlederopptak for ekskom og velkom
  • Ekskom hadde infomøte og valg
  • Velkom hadde intervju
 • Velkomopptak må blestes etter Åre
 • Ekskom gjerne før TechTalks
   1. januar, klokka 14

241 Årboken (13.15)

[Ble vi enig om tema? Også må vi svare hvilket tidspunkt som passer oss best.]

 • Skriver oss inn på Doodle
 • Årbokstema: REDACTED

242 Hyttetur (13.20)

[Skal alle være med? Vi må finne ut hvor mange som kommer fra de andre linjene. Vi må også tenke på transport, fordeling av oppgaver (som matlaging osv)]

 • De fleste fra Online kommer, mange andre kommer fra andre styrer
 • Planlegging
  • Biler
  • Middag
  • Opplegg

243 Generalforsamlingen (13.30)

[Det er under to måneder til generalforsamlingen, så vi har en del som må forberedes. 1. Vi må ha en ordstyrer 2. Wiki må fikses 3. Invitasjon må sendes ut 4. Vi må forberede økonomi- og vedtektskveld 5. Saker hovedstyret vil ta opp 6. Dere må gjerne fylle inn flere ting]

 • Kan ta en diskusjon etter Åre mtp. kommunikasjonskomité og annet
  • Har en del tid på oss

244 Fast møtetid (13.38)

[Klarer vi å fastsette et fast møtetidspunkt idag?]

 • Har benyttet Doodle for dette. Herlig teknologi.
 • Fast møtetid har landet på tirsdager klokken 14.15 - 16.15 (evt. til klokken 17.15)

245 Rombruk på P15 (Kom etter tidsplan) (Endre)

[Endre kommer med status for bruk av rom på P15]

 • Fag kan reservere rom og hindre studenter fra å bruke det
  • Grunnen til dette er at IDI begynner en prosess for å hjelpe studenter (hjelp fra studass) fra og med førsteårsstudenter, og prioriterer deres fag.
  • Dette ville antagelig skjedd uavhengig om flytting tok sted eller ikke
 • Proglab tar opp veldig mye reserveringstid
 • Eksamenstiden vil fortsatt fungere som før
 • IDI mener denne situasjonen kommer til å bli håndhevet, men skepsisen i møtet er høy
 • Informasjonsflyers har blitt hengt opp på P15

246 SMS for å kontakte medlemmer (Kom etter tidsplan) (Aslak)

[Skal vi bruke sms for å kontakte deltagere av et arrangement? Hvis ja, når passer det seg å bruke sms?]

 • En prøvemetode slik Åre har hatt det nå.
  • Har fungert så som så, men vi burde opprette et regelverk om hvordan sånt skal brukes
  • Kan få tilbakemelding fra deltakere
 • De fleste vil at SMS skal benyttes til informasjonsflyt som haster mer, men email brukes primært.
  • Kan f.eks. minne medlemmer om å betale for arrangementer før fristen.
 • SMS kan dog fungere som en bedre kommunikasjonskanal når studentene er i Sverige
 • Dotkom kan opprette et SMS-system som til krisekommunikasjon, men dette kan ta mye ressurser
 • Fullfører prøveprosjektet gjennom Åre

247 Studiemiljøstudentene (Kom etter tidsplan) (Hege)

[For å få studiemiljøstudentordningen til å fungere er vi avhengig av personer som bryr seg om studiemiljøet til å ha stillingene. Er det noen som har ideer til folk som kan headhuntes eller andre forslag? Det ønskes også et tettere samarbeid mellom studiemiljøstudentene og linjeforeningene fra instituttet sin side.] * Bruker hovedsaklig headhunting

249 Ukens infomail og Facebook (13.44)

[Hvem poster hva, og når?] * Velkom og ekskom

250 Eventuelt (13.45)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Martin: Åre er nå lagt til en uke for både Online og Abakus, fagstaben er misfornøyd da de må utsette undervisningsstart
 • Hege: Åpent møte? Om en to-tre møter
 • Hege: Band. Mangler trommis. Men det skal visstnok ha blitt funnet. Ting er uklart. Ingen vet. Hege sjekker det opp.
 • Marius: Daljer til kommunikasjonskomité kommer etter den er opprettet.

251 Møteevaluering/Diggepunkt (13.55)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting] * Marius: Bra, Endre er grei * Henrik: PC bråker * Emil: Langt møte, sulten * Eddy: Bra, sliten, langt, første møte * Margit: Langt men bra * Bjerke: Langt, kunne vært * Erik: Helt greit * Peter: mye å skrive * Hege: Fåptt gjort mye * Aslak: bra å være tilbake * Didrik: Digger alle, spesielt noen. Fikk gjort mye, bra

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

 • Didrik: Lage dokument ang. videreformidling av info for flyttingen.
 • Edvard: Sette opp ekskommøte 23 januar
 • Peter: Bilder fra IDI julebord