Møtetidspunkt: 16.15 (rom S21)

Servering og referering: Taran

Straff:

Tilstede: Didrik, Aslak, Christoffer, Edvard, Marius, Emil, Henrik, Sigurd Wie, Peter, Hege

Mangler: Erik

Innsjekk (16.15)

[Hvordan har dere det?]

252 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (16.19)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]
YAAAS

253 Status for komiteene (16.20)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

Ikke noe møte siden sist, Åre gikk smertefritt. Ingen store problemer. Mye pølser og pølsebrød, må nok gis bort.

Bankom:

Nærmer seg genfors, arbeidskveld forrige lørdag. Regnskapene unntatt desember mangler. Arrkom ikke ført mer enn september. Jubkom har noe som ikke er tatt. Revisjon med Vegard(a) snart, blir hyggelig.

-trikom: Pål er ny økonomiansvarlig

Bedkom, med ITEX:

Alle bedrifter til techtalks klare

Dotkom:

Fagkom, med ekskom:

fagkom: ingenting
ekskom: venter på kontrakter. alle rom til techtalks booket. T-skjoerter og bannere er i ferd med å bli bestilt.

Prokom:

årbokfoto kommer. nødbestillinger av bonger. techtalks.

Trikom:

Seniorkom:

Kommunikasjonsansvarlig:

Leder og nestleder:

Hege: Planlagt hyttetur Didrik: Laga genforswiki, informasjonsmøtearrangement, snakka med Kristoffer Thorbjørnsen i samlok: ville informere oss om det vi allerede vet. Vi er visst godt rustet. Prøvd å lage informasjonsskriv.

ITV:

RFK:

Første møte, har starta å søke om sjenkebevilling, ekstraordinærtoårsmøte for å velge ny leder, for å ha på bevillinga

254 Interkom (16.45)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.]

Har bytta til digitalt regnskap. Alle skal fylle ut kvittoskjema digitalt. Gjør jobben til bankom masse lettere.

Fem minutters pause klokken 17.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

255 Hyttetur (16.20)

[Noen som ikke skal være med? Status vinbrygging. Status fra Hege og Erik]

9 stykker fra Online-HS stilller

256 Fast møtetid (16.38)

[Vi hadde egentlig klart å komme opp med fast møtetidspunkt, men så kunne ikke Christoffer lenger. Eneste alternativet alle har svar at de kan er fredager fra 16-18, men Didrik er lite keen på å ha møter der, så vi tar en diskusjon til.]

Det blir fredager 12-14!

12-14 på fredager er fast møtetid.

Pause kl 17

digg

257 Generalforsamlingen (16.30)

[Vedtektsforslag eller sakforslag HS ønsker å ta opp? Wikien er mer eller mindre ferdig]

Didrik har fikset Wiki. Vi må få inn fondet.

258 Info fra IDI

Hadde workshop forrige uke. Vil få til et månedlig møte for å jobbe mot et felles mål, kordinere pengebruk. ExcITed sin arbeidsdag fortsetter dette semesteret, for førsteklassinger. Dette er et forskningsprosjekt for PhD-kandidat.
Excited har 5 delprosjekt, som vi kan søke om penger fra. Vi har et plassproblem akkurat nå, men det skal ordne seg til høsten når vi flytter til Realfagbygget.

260 Ukens infomail og Facebook (16.44)

[Hvem poster hva, og når?] Se gjennom flyttegreier til i morgen

261 Eventuelt (16.45)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

  • Trekning av julekalendervinner.