Møtetidspunkt: 12.30 (rom R20)

Servering og referering: Marius

Straff:

Tilstede: Didrik, Christoffer, Taran, Henrik, Edward, Peter, Aslak, Erik, Emil, Hege, Marius

Mangler:

Innsjekk (12.15)

 • De som skal på hyttetur er gira på hyttetur. Gleder oss til velsmakende vin.
 • De som ikke skal på hyttetur er også gira på å ikke dra på hyttetur.

262 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12.19)

 • Referatet ligger ute
 • Servering er good

263 Status for komiteene (12.20)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

 • Ikke så mye nytt, ikke status på pengene etter åre.
 • Oversiktsplakaten er good.
 • Velkom har startet med å finne leder, gjerne en artikkel på OW og neste infomail.

Bankom:

 • Ny kode på safen.
 • Ting nærmer seg med stormskritt, Loffen er litt stresset
 • Vi har fått dobbel støtte (60 000) fra IDI, i tillegg til pott, et par hundre tusen. Det er regnskapskrav i år.
 • Hatt første fond-møte. Begynt å se på retningslinjer for hvordan fondet og retningslinjer skal fungere.

Bedkom, med ITEX:

 • ITEX
  • Har valgt ut bedrifter. Loffen og Mathias skal bidra på kostnader, prisen skal opp, doble dagsbesøk. Skal ta kontakt med bedrifter neste uke.
 • Blanc i går var veldig gøy. Skal diskuteres om dette skal fortsettes med.
 • TechTalks er good, alle bedrifter er sendt over.
 • Vi har fått Acando som ny bedpres.
 • Ikke fått svar av Canon.
 • Kaffesponsor, skal spørre Netlight om ettårssamtale (kalenderår).
 • Oslo-tur, personer som skal dra er valgt.
 • Alle nye bedrifter skal ha mulighet til å være med til høsten igjen.

Dotkom:

 • Første møte på onsdag, veldig langt.
 • TechTalks er oppe og går, med oppdaterte datoer.
 • Holder på med en sak om at vi blir byttet over på et annet subnet. Folk jobber på saken. God plan.
 • Snakker med HackerSpace DevOps om å få ryddet serverrommet.
 • Fikk en forespørsel om å drifte Electra sine nettverk-tjenester. Sa nei.
 • Nibble er oppe og går. Mulig SD-kort som har røket på skjermen.
 • Snakket om hva vi vil gjøre fremover, og genfors, ser ut som det skal gå i mål.

Fagkom, med ekskom:

 • Ekskom: Alt på TechTalks går bra. Nok universiteter og bedrifter.
  • Ekskom-leder og nestleder er valgt.

Prokom:

 • Fått veldig mange plakatbestillinger, mad creds til bedkom og arrkom.
 • Årboka begynner så fort biledne er over.
 • Offline 18#1er i gang.
 • Alt unntatt t-skjorter til TechTalks skal være i boks. Kommer litt an på hvor mye Copycat har å gjøre.
 • Gullblekka ser ikke ut til å gå så bra, dårlig respons på mail om komité.
 • Hanne skal skrive artikkel om Ekskom-leder.
 • Drikk og Skriv på torsdag!

Trikom:

 • Kontorvakter er satt opp. To ganger.
 • Tur til Kobberdammen 20. april. Samarbeid med Arrkom.
 • Ny kinovisning, Avengers Infinity War!
 • Alle har tilgang til kontoret? Det skal ikke stemme, Taran sjekker opp.

Seniorkom:

 • Har begynt å tenke på utmatrikulering.
 • Aggie fikser diplomer.
 • Reboot-dato har blitt satt, 22. februar, antakeligvis på kjelleren.
 • Skal begynne å følge opp interessegrupper.

Kommunikasjonsansvarlig:

 • Møte på mandag for å legge litt retningslinjer for komiteen vi skal fremme forslag for på genfors.
 • Skal samarbeide med Hanne om artikkel på OW.

Leder og nestleder:

 • Didrik har fikset genfors-ting. Vi må sende ut en rettelse på innkallingen, det står mye mandag istedenfor tirsdag.
 • Vi må finne kandidater til fondstyret, det er riddermøte på mandag.

ITV:

 • Referat fra samlokaliseringsmøtet ser ikke så bra ut. Vi må pushe på alle steder det kan pushes på. Det er ikke greit sånn det ser ut nå.

RFK:

264 Interkom (12.45)

 • Prokom har mye å gjøre, så hvis det skal lages noen plakater innen tre uker, be om det innen fristen.
  • Kanskje ikke alt trenger plakater?
  • Kanskje bruke maler fra før? Ingen husker det som ble brukt for en stund siden.
 • Loffen: kalenderen er dårlig oppdatert. Høyt og lavt-dato krasjer, og kom ikke frem på OW fordi startdato sto etter sluttdato.
 • Vorsnach kan flytter til uken før? Veldig mange arrangementer den uken.

Fem minutters pause klokken 13.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

265 Generalforsamlingen (12.50)

 • Forslag: Ekskom ut av Online

  • å ha den økonomien i Online legger hemninger på ekskom. Kan ikke sette priser selv siden Online har sikkerhetsmargin, bumper opp omsetningen betraktelig.
  • Ekskom vil bli friere.
  • TechTalks vil ikke lenger være et Online-arrangement.
  • Hege: en utfordring kan være å opprettholde kompetansen i ekskom.
  • Didrik: Kan legges inn i vedtektene som kjellerne for eksempel.
  • Aslak: Ingen vil få et annet forhold til ekskom selv om det ikke er under Online lenger.
  • For å unngå at de skal bruke penger friere på seg selv, kan det være mulig å sette restriksjoner på dem gjennom støtte som de trenger (avtale).
 • Hva kan vi bruke mer penger på?

 • Forslag: Lage en pott hvor komiteer kan søke om å få penger til støtte dersom de har en workshop utenom vanlige arbeidstider. Støtte til mat og drikke. Må komme gjennom en ordentlig søknad.

 • Forslag: Legge til rette for å støtte klassefester/arrangementer for å bedre forholdet på klassetrinnene.

  • det er også mulighet for å få samarbeid mellom studiemiljøene og Online og få støtte gjennom dem også.
 • Forslag: åpne julebordet for alle, ikke bare komitémedlemmer.

  • en utfordring er at mange vil beholde tradisjonen.
  • vi har egne ting, men julebord er en norsk greie alle har et forhold til. Istedenfor å ha et julebord kun for komiteer, så kan vi heller arrangere en fest på vårparten for komiteer, men åpne julebordet for alle onlinere.
  • helgesamlingen til abakus, tar med komiteer til en gård og har workshop og fest.
  • når man kjenner mange i komité, men ikke er med i komité selv, så er det veldig kjipt å ikke kunne være med på samme julebord.
  • det er viktig å ha et ordentlig komitéarrangement, ikke nødvendigvis fylla, men godt selskap.
  • en vårfest etter genfors er en fin mulighet for det nye hivedstyret å bli kjent med folket også.
  • det er mange arrangementer som også er åpent for ikke bare komitémedlemmer.
  • det er ikke lett å gå tilbake på en avgjørelse der man åpner julebordet for alle, lettere å gå tilbake på en vårfest.
  • hvis vi skal åpne julebordet for alle trengs mer spons. Er nok fler enn 140 som vil være med da. Loffen: spons blir nok ikke noe problem.
  • vi kan ha en spørreundersøkelse.
  • julebord er et sosial arrangement for hele foreningen. Alle onlinere er med i organisasjonen, og ved å ekskludere dem fra et julebord, er å frarøve dem tilhørigheten til linjeforeningen.
  • dersom julebordet åpnes for alle, må det kompenseres med en annen fest som er tilegnet komitemedlemmene.
 • Forslag: bytte logoen til Online?

  • Peter: lett å gjennomføre, bortsett fra roll-up og t-skjorter og alt materiell med den gamle logoen på.
  • Didrik: ikke praktisk gjennomførbart.
  • Hvis det pushes over lengre tid er det mer gjennomførbart.
  • Ikke kritisk å oppdatere logo på alt av materiell med en gang.
  • pris kan koste opptil 50-60 000 for å gjennomføre og oppdatere alt av materiell.
  • fondsak
 • Forslag: Agnete sin sak, gjøre hovedstyret til et verv utenom komiteene.

  • dele hovedstyret i to
  • komitédel
  • styredel
  • komitéarbeid var mindre før, og styrearbeid var hovedoppgaven. I dag er komitéarbeidet mer omfattende.
  • naturlig overgang fra komitéleder til styremedlem.
  • fremdeles mulighet for å være i begge verv, men ikke et krav.
  • forskjellige ansvarsoppgaver innad i styret.
  • kan det nye hovedstyret godkjenne komitéledere?
  • det er ikke kritisk å fremmed dette forslaget på førstkommende forslag, men kan gjerne grubles på i et år.
  • kan eventuelt være et saksforslag at HS vil godkjenne komitéledere dersom forslaget går gjennom.
  • konklusjon er at det kan grubles på i ihvertfall et år fremover.
  • det er et godt tegn at mange av de eldre i styret er for reformen.
 • (Forslag: daljer til ikke-komitémedlemmer)

267 Ukens infomail og Facebook (13.40)

 • Taran poster om Storlien i dag
 • Taran om seriefrokost på lørdag
 • Henrik poster om IBM på søndag
 • Peter poster om Drikk og skriv på mandag

268 Eventuelt (13.45)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

269 Møteevaluering/Diggepunkt (13.55)

 • Generelt et bra møte, gode diskusjoner
 • godt å se at alle er med på diskusjoner