Møtetidspunkt: 12.15 (rom R20)

Servering: Edvard og Christoffer

Referering: Christoffer

Straff: Loffen (servere neste gang)

Tilstede: Henrik, Edvard, Didrik, Taran, Emil, Erik, Martin, Endre, Sigurd, Peter, Hege, Aslak

Mangler: MariusInnsjekk (12.15)

[Hvordan har dere det?]

286 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12.19)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Servering er ikke godkjent, Loffen serverer neste gang. Edvard sin er godkjent. Offentlig referat ligger ute. Innkalling godkjent

287 Status for komiteene (12.20)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

 • Åredepositumet har kommet tilbake igjen. Skal være riktig sum som har blitt betalt ut til deltakerne.
 • X-fest gikk så som så. De som jobbet der trodde de var lure og trodde vi ikke var for mange, men var kraftig ubemannet.
 • Ingen lokale for Vors/Nach. Hørt med masse lokaler, men ikke noe resultat.
 • Vinter OL er på lørdag, håper så mange som mulig kommer. Man trenger ikke melde seg på, det er kun for å delta i konkurransen.
 • Reboot er straks, har ikke pratet med Sondre. Han har god kontroll.

Velkom: - Velkom har begynt å få søknader allerede. - Hege og Edvard hadde et møte med velkom og ekskom og diskuterte hvordan de ønsket at ting skulle gå fremover. - Har fått Thomas Ramm som nestleder

Bankom:

 • Hatt revidering med Abakus, ting går greit
 • Skal ha møte før økonomi og vedtektskveld.
 • Budsjett og regnskap begynner å bli good.

Bedkom, med ITEX:

ITEX:

 • Kontakter bedrifter

Bedkom:

 • Sender ut første mail på mandag med booking. Ferdig 5. mars
 • Skal ha møte med abakus for å sette samarbeid 8 mars
 • Kjører internvalg for leder 1. mars
 • NAV gikk bra i går.
 • Skal fikse wikien fordi det står man skal poste før åpning av påmelding.

Dotkom:

 • Prosjektene kjører og går
 • Milestone 1 er ferdig på genfors-appen
 • Bedt bankom om økning av domenebudsjettet, vil ha flere domener.

Fagkom, med ekskom:

Ekskom:

 • Hatt evaluering etter TechTalks
 • Jobber med falig, mangler et par bekreftelser
 • Smådetaljer rundt reise
 • Alt må være ferdig spikret om 2 uker med skriv til fakultetet. Tenker å kjøre museer eller noe sånt på lørdagen.
 • Ting begynner å haste

Fagkom:

 • Har tatt kontakt med ny leder for fagkom Abakus
 • Skal sette datoer for eksamenskurs.
 • Sliter med påmeldinger for bedriftskurs
 • Skal ha workshop

Prokom:

 • Driver med det samme
 • Offline kommer ikke denne uken, tror neste uke

Trikom:

 • Har handlet masse greier
 • Planlegger en filmkveld om to uker

Seniorkom:

 • Hatt møte med velkom og ekskom
 • Ikke skjedd så mye siden forrige gang
 • Forhåpentligvis et møte med Kristian om utmatrikulering.
 • Fakturert støtten til utmatriklering fra i fjor, siden den ikke var fikset.
 • Reboot skjer

Kommunikasjonsansvarlig:

 • Ikke tilstede

Leder og nestleder:

Didrik:

 • Har prøvd å fikse tilbakebetaling for hyttetur. Vaskingen var grei
 • Laget dokumenter for forslag til genfors.
 • Malt døren sin hjemme

Hege:

 • Vært på velkom/ekskom-møte. Gått igjennom erfaringsskriv.
 • Har snakket med ordstyrer, blir møte etter kl 4 på mandag.
 • Workshop i morgen kl 12 på kontoret.

ITV:

Samlokaliseringen:

Flytting:

 • Det er sannsynlig at Online må midlertidig flytte engang til.
 • Ingenting vi kan gjøre med flyttedato fra P15.
 • Prøver å finne et nytt sted å være.
 • Flyttebyrå er ikke et problem, det fikser de.
 • Er i kontakt med NTNU eiendom, så de kan prioritere en etasje for å la oss slippe midlertidig flytting.
 • Får kanskje flyttet Abakus senere.
 • Jobber med alternative løsninger og lokaler.
 • Viktig å informere godt når vi vet hva som skjer.

Vannkraner:

 • Viser seg at informasjonen var feil.
 • Er flere vannpunkter i etasjen fra før av.

Linjeforeningskontor:

 • Blir tre stk.
 • Står to stk i samme etg, men er bare på papiret i tilfelle vi ikke får plass i A2.
 • Ser ut som vi skal klare å få lov til å ha kjøleskap.

Del 2:

 • For å få A2 til å bli adgangsbegrenset, så IDI må ha flere ting der.
 • Per nå begrenset til IE
 • Trenger å plassere flere prosjekter der. Snakk om hackerspace, guru og makerspace.

Folk er lei av flytting. Vi mister studenter til hele campus. NTNU eiendom tenker bygg og ikke mennesker. De vil ikke jobbe i fellesferien.

Eksamensperioden:

 • Mye står opp mot NTNU eiendom.
 • Prøve å bli ferdig med A2, A3 eller A4 tidligere.

Generelt:

 • Først snakke med NTNU eiendom før vi går til media. Kan sende instituttleder en melding om vi kan få snakke med eiendom.
 • Endre skal snakke med styringsgruppen neste uke. Få hjelp med ting som gjenstår. De kan tvinge folk til å gjøre ting.
 • Ingrid i koskom har blitt med i samlokaliseringsprosjektet.
 • Alt er under IDI hvis vi får plassert ting der, da er det enklere å gjøre noe.
 • Martin har fått plantegninger av drivhuset og har tegnet inn mastersaler.

RFK:

 • Hatt møte. Driver og planlegger åpning. Må ta kunnskapsprøven.
 • To-tre fredagsåpninger igjen.
 • Tegner planer for ny kjeller og kranger om farger.
 • Passe på å få kjelleren godt inn i velkom

288 Interkom (12.45)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.]

Fem minutters pause klokken 13.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

289 Regnskap og Budsjett (13.05) (Christoffer)

[Christoffer vil diskutere neste års budsjett for HS, samt en rask gjennomgang av regnskapet for 2017]

Vi ser på regnskap og budsjett

290 Støtte fra IDI (13.20) (Christoffer)

[Vi må fordele støtten på 60.000,- som vi har fått fra IDI i år]

 • 20000 til band
 • 20000 til immball
 • 10000 til kontoret
 • 10000 til masterfadderuker

291 Arrangementer med dårlig påmelding (13.30) (Henrik)

[Det har vært problematisk å fylle opp arrangementer siste tida, spesielt hos fagkom. Løsningen nylig har vært dugnadsarbeid og ansvarlig for kurset har gjerne jobbet beinhardt for å få med bekjente. Definitivt ingen sunn løsning på problemet. Årsak? Få 1.- og 2. klassinger på facebookgruppa. Folk følger tydeligvis ikke så godt med på OW som før. Vi må gjøre tiltak snart for at vi enkelt kommer fram til alle medlemmer.]

 • Vært dårlig påmelding i fagkom, men vet ikke grunnen.
 • Har nesten ingen nye studenter inne på informatikkgruppa, så vanskelig å bleste.
 • Netcompany har hatt samme kurs 3 ganger, kanskje det er problemet?
 • Lage ny gruppe? Folk er i ikke i den gamle?
 • Lager ny gruppe i morgen, superviktig å få inn alle førsteklassinger

Har sett at beskrivelsene ikke er der eller er veldig dårlige. Ikke lyst å melde seg på om det står veldig lite om det.

Dette er grunnen til at dotkom starter rework av events. Skal f.eks kunne filtrere hva du kan melde deg på.

Abakus sliter også. Kanskje det har noe med at snittet har gått opp? Folk er mye mer skoleflinke enn før.

Kanskje få opp informasjonsflyten om at kurs er kult og ikke skummelt.

Kan være en tanke å legge opp spesifikt første og andreklassekurs tidlig for å gjøre det mindre farlig.

Kanskje flytte kurs vekk fra onsdager?

Informatikkgruppen vi har nå må vi sette restriksjoner på. Legger en pinned post med ny gruppe. Burde si noe ord om policy om gruppa.

292 Prikkeregler (13.40) (Emil)

[Emil ønsker at vi ser over muligheter for å forbedre prikkereglene da vi hadde arrangementer innenfor den fryste perioden i år noe som jeg mener ikke er helt hendig. De som fikk prikk i slutten av november er ikke kvitt disse før midten av februar. Dette virker også skadende på påmeldingen.]

Ønsker å endre mer på reglene. Særlig den frysingen mellom høst og vår. Var to arrangementer i frysingen som ga prikker. Kanskje fryse ved siste arrangementet du kan få prikk og åpne igjen ved første arrangement til våren. Aslak skal høre om det tekniske og Emil skal se på forslag til nye regler.

295 Ukens infomail og Facebook (14.10)

[Hvem poster hva, og når?] Kommer sikkert noe Økonomi og vedtektskvelden må postes i kveld i kl 20

296 Eventuelt (14.11)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Vil ha et bilde sammen i dress. Prøver å fikse det.

297 Møteevaluering/Diggepunkt (14.16)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]

Langt møte

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]