Møtetidspunkt: 12.15 (rom R20)

Servering: Andreas

Referering: Henrik

Straff:

Tilstede: Aslak, Christoffer, Johannes, Pål, Jakob, Taran, Adrian, Henrik, Didrik, Peter, Andeas, Hanne, Endre, Edvard, Marius, Christian, Sigurd, Bjerke

Mangler: Emil

Innsjekk (12.15)

[Hvordan har dere det?]

 • Meldes glede over å ha gitt over ansvaret til andre.
 • Noen gleder seg over å ha tatt det over.
 • Noe sykdom.
 • Noen har det bare bra.
 • Syk og sliten (ikke Didrik)
 • Jo Didrik er sliten
 • Didrik melder at han og Aslak er ubrukelige
 • Bachelorstress
 • Ting
 • Moonlight walk

000 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12.19)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] Godkjent

001 Status for komiteene (12.20)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

Arrkom:

 • Ikke hatt møte på ca 3 uker.
 • Kjører nytt møte etter dette
 • Vors/nach var bra
 • Studenterhytta: Problemer med påmelding. Fakturert for minimum 60 pers, redusert til 40 plasser
 • Låvefest: Samarbeid med tihlde. Ser etter lokale. Dato er satt. De stiller med band.
 • Klatring/trampoline: Trampoline er fullt. Gøy at folk melder seg på edruarrangementer! Vi har tre instruktører på eventet

Velkom:

 • Første møte denne tirsdagen
 • Mange medlemmer.
 • Pratet om det praktiske rundt møter.
 • Skal bruke slack/trello og organisere seg godt.
 • Deler seg opp i arbeidsgrupper for bachelor og master

Bankom:

 • Fått godkjent budsjett og regnskap på genfors.
 • Momsoppgave om en måned. Christian fikser
 • Fått inn nye økonomiansvarlige i bankom (fagkom, trikom, velkom)

Bedkom, med ITEX:

 • Bedpres med Bekk gikk bra
 • Bedpres med netcompany straks
 • Bookingrunden straks ferdig

Dotkom:

 • To store prosjekter: Remake av arrangementside og remake av søknad til online
 • Får ikke valgt ny nestleder før etter påske, men ansvar har blitt delegert

Fagkom, med ekskom:

 • To kurs. Knowit og sopra steria. Begge gått bra
 • Workshop på wiki denne søndagen
 • Eksamenskurs i samarbeid med abakus planlegges nå

 • Nye ekskom trenger hjelp med å opprette organisasjon

Prokom:

 • Jobber med årboka
 • Profilering til velkom

Trikom:

 • Pål har blitt leder! woop
 • Hatt medairbeidersamtaler
 • Tilltisvalg Taran
 • Økonomi Ingvild Gravem
 • Flyttet bod fra IT-Vest til K58 . Planlegger skidag 18 mars.
 • 17-mai-frokost
 • Samarbeid med velkom for å få folk på kontoret i fadderukene
 • Skal snart handle

Seniorkom:

 • Utmatrikulering går det bra med. Pris varierer veldig ut i fra hvor mange som melder seg på. Kommer nok en søknad til HS snart til budsjettet
 • Fjernet vinstraff
 • Nestledervalg neste møte

Kommunikasjonsansvarlig:

 • Vært litt kluss med infomail, men det ordnet seg
 • Forslag om egne dager for posting til komiteene. Diskuteres på senere punkt.

Leder og nestleder:

Aslak:

 • Vært syk, og loffen har backet opp <3
 • Linjeledermøte. Mye flinke folk. Saker tas opp neste møte

Loffen:

 • Kurs med sit er bestilt
 • Fikset nye HS på facebookgruppen
 • Vi får en (ikke valgt) person inn i masterfagrådet, lønnet stilling.

Hege:

 • Vært syk, men fikset infomail. Sendt inn noen saker.

ITV:

RFK:

 • fra 40 til 60 personer i kapasitet på nye kjelleren
 • Siste åpning neste uke

Samlokaliseringsrepresentant:

Samlok generelt:

 • Meg, Endre og Ingrid Volden(Abakus)
 • Del prosjekt 2 er for IDI, der sitter jeg og Ingrid
 • Del prosjekt 3 er for studentarbeidsplasser under IE, der sitter jeg og Ingrid
 • Vi skal flyttes ut fra p15 siden samlokaliseringen skal samle teknologi på Gløs. P15:

  • Elektro skal inn i 3. etg, 4.-5. etg går til Forkurs(tidligere på kalvskinnet)
  • Vi skal ut innen 2. mai(5. etg) og 31. mai i (4. etg) A-blokka:
  • Vi skal inn i deler av A2, hele A3 og A4 i realfagsbygget(over realfagskantina)
  • Jeg kan sende oppdaterte plantegninger på e-post
  • De er innflyttingsklare 1. juli

Ny info:

 • Studieadministrasjonen har satt av R9, S1 og S4 fram til uke 18 og VE1 og EL3 fra uke 19 til uke 22
 • Grunnet installasjon av nytt ventilasjonsannlegg blir ferdigstilling av arbeidet i 5. etg utsatt til 1. september
 • Dette gjør det muligens mulig for oss å be om å utsette arbeidet i 4. etg slik at abakus ikke trenger å flytte i eksamensperioden
 • For resten av oss jobbes det med å enten snike oss inn i Ablokka eller å flyttes oss ned til Fisherbygget

002 Interkom (12.45)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.] Trikom:

 • Skidagen krasjer med mye annet. Går det utover dere? Konklusjon: Det går fint for fagkom og arrkom som har arrangementer i nærheten.

Booking av rom:

 • Loffen skal ta over ansvar fra Hege

kvittering@online.ntnu.no:

 • Denne SKAL brukes til alle kvitteringer. Sender dere feil må dere gjøre på nytt. Christian er streng.

Forslag om eget tegn for ny sak:

 • Raised hand for ny sak foreløpig

Fem minutters pause klokken 13.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00] Utsettes

003 Profilering på facebook (13:05 - 15min)

[Det har kommet en mail fra arrkom om at de har vanskeligheter med å få blestet ut arrangementene sine på facebook. Vi bør kanskje se på at nytt system for å planlegge postinger bedre. Aslak starter med å forklare problemstillingen slik han ser den, så presenterer Henrik en løsning. ]

Aslak:

 • Veldig mange ting. Må begrense mengden per dag. Verdien av hver post reduseres når det blir mye. Problemet, det tar tid å organisere.

 • Vi har bestemt oss for å bruke google sheets

 • To poster om dagen? (+ en ekstra i backup)
 • Ikke hold av dager til komiteer, man kan heller holde av til arrangementer når man vet det
 • Loffen foreslår infopost eller header med info på facebookgruppa.
 • To klassifiseringer på ting som er satt: MÅ postes og KAN flyttes ved kontakt.
 • Johannes joiner. Setter opp forslag i samarbeid med Henrik.

008 Forespørsler som har kommet på e-post (13.43 - 7min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

Fagkom Søke av støtte til bespisning på workshop fra Onlinepotten

 • Ja sier vi
 • Ønsker to personer som kan lage søknadsprosess for dette. Christian og Loffen fikser.

Studentombudet

 • Vi blæster for dette

Linjeforening deltagelse på Teknologidagene 2018

 • Vi skal stå på stand. Delte med Abakus i fjor. Vi trenger to personer. Alle som kan svar at de kan.

010 Eventuelt (13.50 - 5min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Endre sender mail på nye/gamle HS-bilde.
 • Facebooksiden: Inntil videre svarer første som ser det. Eventuelt gi beskjed om å kontakte riktig komité.

011 Møteevaluering/Diggepunkt (13.55 - 2min)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting] Jeg fikset andre ting i mens. Folk digget diverse :) :) :)

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.] Johannes og Henrik setter opp ferdig forslag til kalender innen neste møte