Møtetidspunkt: 16.15 (rom GK1)

Servering: Hanne/Peter

Referering: Hanne/Peter

Straff:

Tilstede:

Mangler:

Innsjekk (16.15 - 4min)

[Hvordan har dere det?]

Bra (nok) for alle!

012 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (16.19 - 1min)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Innkalling for sent. Servering er nada. Referat for forrige uke er ute.

013 Status for komiteene (16.20 - 25min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

Arrkom:

 • Møte på fredag. Klatring i helgen. Det var vellykket. Studenterhytta har dårlig påmelding.
 • Meste statusen ligger som vanlig fra fredag.

Velkom:

 • Ingen oppdatering.

Bankom:

 • Første møte i helgen. Tok opp tre nye. Fått ny nestleder, August. Prokom har fått ny økonomiansvarlig, Margit. Sendt klager til CopyCat. Bestilt bankkort. Oppdatert wikien angående fakturaer og kvitteringsskjemaer. Søkt støtte til IE.

Bedkom, med ITEX:

 • Ikke noe nytt siden fredag.

Dotkom:

 • Har sendt møteinnkalling. Valgt ny nestleder.

Fagkom, med ekskom:

 • Hadde workshop i går, brukt Onlinepotten.
 • Ekskursjon på søndag. Edvard holder etikette-kurs.

Prokom:

 • Ny økonomiansvarlig. Teambuilding i går.

Trikom:

 • Ny økonomiansvarlig. Møte med velkom for arrangement på kontoret. Skal ta bilder av alle varer i fremtiden.

Seniorkom:

 • Ikke mye nytt å tilføye.

Kommunikasjonsansvarlig:

 • Ingen oppdatering.

Leder og nestleder:

 • Leder: Jubileum. Fått tak i kontaktadresser til våre "svenske ekvivalenter". Gjort dotkomarbeid.
 • Nestleder: Trine-Lise er i mastergruppa. Peter melder seg til kompileringsgruppa, Magnus Ramm er interessert fra velkom.

ITV:

 • Prøver å finne ut av flere fag under IDI. Jobbet med samlokaliseringen.

RFK:

 • Siste åpning på fredag. Har bryggegruppe som de skal få blestet.

Samlokaliseringsrepresentant:

 • Bjerke kunne ikke komme.

014 Interkom (16.45 - 15min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.]

 • Fra arrkom: Vil ha en "jentekveld" under fadderukene. Lufter ideen til de som er interesserte, f.eks. trikom.
  • Skal dette våre bedpres eller vanlig kveld?
  • Ideen er kun luftet.

Fem minutters pause klokken 17.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

015 Saker fra linjeledermøtet (17.05 - 10min) Aslak

[Aslak og Didrik var på linjeledermøtet forrige uke og Aslak informerer om noen av sakene]

 • Psykt vanlig uke
  • Thor Håkon startet dette og har vært en pådriver. Dette er noe HS bør stå på stand for når den tid kommer.
  • Vi bør oppfordre til relevante temaer om vi har tid.
 • Samlokaliseringen
  • Vi føler oss overkjørt i denne saken, men for tiden virker det for linjeledere at vi kommer mer på ballen.
 • Mediehåndtering
  • To-tre fra Hovedstyret skal ha mediahåndteringskurs v/ SiT.
   • Kan være viktig for fremtiden.
   • Kurset går kun én gang i året.
   • Aslak, Endre (kanskje flere) er interesserte.

016 Profesjonalitet på mail (17.50 - 5min) Christian

[Dotkom har brukt masse tid og ressurser på å sette opp flotte epost-aliaser til oss. Disse burde vi (alle komiteer) bruke, spesielt eksternt da vi ønsker å fremstå profesjonelle. Da burde vi også ha en felles signatur mal som alle følger for konsistens. Dette er slik de aller fleste selskaper opererer]

 • Alle epostaliaser bør brukes, som settes opp av dotkom.
  • Da får vi også et godt loggsystem i tilfelle noe forsvinner
  • Per nå er alle mail skjulte for dotkom, men dette kan endres på.
   • Dette er bedkom imot
   • Det er dog begrenset tilgang det er snakk om. Ingen tilbakevirkende kraft heller.
  • Å bruke private eposter er uprofesjonelt i mange tilfeller, spesielt når mail sendes eksternt.
   • Det er dog ofte integrert blant kontaktpersoner for bedrifter å bruke samme (uprofesjonelle) mail med bedriftene. Dette er dog et unntak og bør endres på når nye opptak kommer.
  • Alt ligger under taushetsplikt uansett, så det blir like stort problem uansett hvilken mail som brukes.
  • Intern bruk av personlige mailer?
   • Kan fortsatt være forvirrende for dotkom.
   • Det bør håndheves å bruke aliasene internt også.
 • Vi bør også ha en felles signaturmal
  • De relevante har ansvaret for å legge frem forslag.
   • Hege, Emil, Edvard, Pål, Christian, Christoffer, Andreas og Henrik

018 IT-student-forum - en idé (17.25 - 10min) Aslak

[Vegard Hellem i Abakus har kjørt i gang et veldig spennende prosjekt, et nasjonalt forum for IT-linjeforeninger. Aslak og 0-2 andre skal ned til Oslo 21. April for å delta. Vegard har sendt oss noen forslag til saker på e-post og vi burde ta stilling til de.]

 • Aslak skal på møtet i Oslo.
 • De skal ta opp forskjellige saker som er relevant, spesielt sommerjobbfrister
  • Dette har vært tatt opp mange ganger før, spesielt med bekom. Det er en vanskelig sak å gjøre noe med. IT skyver fristene aller mest. På alle andre linjer, er fristene gjerne på våren.
  • Man kan i alle fall se på tiltakene.
  • Hvor mange linjeforeninger representeres? 11 stykker. Var opprinnelig en lengre liste.
  • Hva er greia?
   • NTNU har veldig sommerjobb-rush siden studenter fra Oslo får jobbene på våren. Fristene forskyves lengre og lengre frem. Det er en ond sirkel.
 • Andre teknologier bør læres ila studietiden
  • Dette er ikke bra nok på NTNU, siden man ikke lærer teknikkene bak moderne teknologier. Git blir for eksempel for dårlig undervist på NTNU.
 • Problematikken om studenter som faller fra. Dette bør tas opp.
 • Det blir tatt opp flere og flere studenter hvert år.
 • Pål og Christoffer er interessert i å dra ned med Aslak.
 • Skal Online betale for dette?
  • Folk er generelt enige, ja Online skal betale for fly på kveld og morgen.
  • Tar fra nye prosjekter.

019 Opplæring av HS (17.35 - 15min) [Didrik/Aslak]

[Vi burde finne ut hvilke kurs folk føler at de trenger, samt at gamle-HS kan komme med anbefalinger på hvilke de følte var best. Vi burde også finne dato for når disse kursene skal gjennomføres (helst så fort som mulig). Vi burde også se på dato for en workshop/kursing fra gamle-HS] (15 min)

 • Mesteparten av kurset kan være med nye styret, så kan gamle-HS/senkom dukke opp under en periode av kvelden.
 • Hva skal vi gjøre?
  • Hvordan håndtere mail
  • Hvordan representere Online utad
  • Økonomi
  • Origami (pausegreier)
  • Hvordan finne frem til viktige instanser innad på NTNU
   • Kunne prate med folk på f.eks. IDI.
  • Kunne forholde seg til andre organisasjoner eksternt for NTNU.
  • Hva er målet for Online og Hovedstyre-perioden.
  • Hvordan håndtere konfidensialitet
  • Hvordan være komitéleder for de man kjenner godt fra før.
  • Hvordan ikke planlegge for mye
 • Mekke Doodle
 • Nye HS skal også på kursene med SiT, svært anbefalt.

022 Eventuelt (18.00 - 5min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Onlinepotten: Fagkoms søknad var litt mangelfull i følge noen. Vi burde heller ha større oversikt over søknadene som kommer inn. Man kan uansett søke.
  • Oppklaring: Fagkom satte et tar på pengebruk da de ikke visste hvor mange som kom.
  • Det er uansett mulig å søke om man er i tvil om søknaden går igjennom.
 • TIHLDE har satt jubileumsdato 27. april.
 • Inn/Ut: Alle har svart. 6., 12., og 15. april har mest stemmer.
   1. april
  • Edruvakt? Henrik
 • Jubileum til Spanskrøret og Erudio
  • Meld på om man vil

023 Møteevaluering/Diggepunkt (18.05 - 2min)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]

 • Good good

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

 • Hege, Emil, Edvard, Pål, Christian, Christoffer, Andreas og Henrik skal lage signaturmal.