Møtetidspunkt: 08.15 (rom 054)

Servering: Hanne

Referering: Pål

Straff:

Tilstede: Alle

Mangler:

Innsjekk (08:15 - 4 min)

[Hvordan har dere det?]

 • Bra virker det som

024 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Godkjent

025 Status for komiteene (08:20 - 30 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Immball er 8. september
 • Låvefest, midlertidig flyttet
 • Velkom hadde inn/ut og er ikke lenger på møtene og får oppdateringer når noe skjer

Bankom:

 • Nye lærer
 • Prosjekter i fiken for mer effektiv regnskapsføring
 • Nye bankkort
 • Høyrentekonto til fond

Bedkom, med ITEX:

 • Kontakter bedrifter for spons til fadderukene
 • Jobber med ITEX og nesten alt er satt
 • Knowit besøker Onlinekontoret til onsdag

Dotkom:

 • To møter siden sist
 • Planlegger teambuilding

Fagkom, med ekskom:

 • Finnet ut hvem som skal ha kurs
 • Midtsemesterkurs gikk bra
 • Sosialkveld med Abakus

Prokom:

 • 2 møter siden sist
 • Årboken begynner å se bra ut
 • Nye daljer til utmatrikuleringen og nodekomiteer

Trikom:

 • Ny nestleder

Seniorkom:

 • Mail angående utmatrikuleringen
 • Bedre kontroll over prosjekter

Leder og nestleder:

 • Forberedt til ITStudentforumene
 • Sendt og fått for mye mail
 • Opprettet kurs
 • Leder og nestleder har ukentlige møter som de har mellom hverandre
 • Forslag til IDI skal til Unni(?)
 • Vil bli med på komitemøter for å se hvordan ting fungerer

ITV:

 • Snakket med faglærere
 • PTV går bra

RFK:

 • Oppussing av ny kjeller
 • Jobber med skjenkebevilling og åpner sikkert ikke dette semesteret
 • Bare medbrakt alkohol på O'lille

Samlokaliseringsrepresentant:

 • Har hatt møte, får mer info på førstkommende tirsdag

026 Interkom (08:50 - 10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Fem minutters pause klokken 09.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 09.00]

027 Bruk av NTNU sitt navn i signatur (09:05 - 5 min)

[Etter ny signaturmal har det kommet flere kommentarer på bruk av NTNU sitt navn i signaturen]

 • Fjerne Mvh over streken
 • For mange linjer, burde være 4 linjer
 • Fjerne Online-linjen og ha "Ved NTNU" istedenfor
 • Ta opp ny signatur på nye ting fra HS til egne komitemøter

028 Onlinepotten (09:10 - 10 min)

[Retningslinjer rundt Onlinepotten. Hva skal grensen være for innvilget søknad og skal vi sette andre retningslinjer?]

 • Nestleder og Økonomiansvarlig vil lage en mal
 • Penger kan bli tatt fra HS-prosjekter hvis nødvendig
 • Forslag: kr. 65 per hode, men er fleksible
 • En komite kan søke én gang i semestret, over det vil bli diskutert innad i HS
 • Sende søknadskjema til Komitéer og lenke til skjemaet på Wiki/infomail

029 Sommerfest (09:20 - 5 min)

[Online arrangerer hver år sommerfest i Oslo. Vi må få satt dato og funnet ut hvor vi skal være. Skal vi gjøre noe mer ut av den?]

 • Arrkomleder ringer/bestiller bord og lager Facebook arrangement
 • "Dattera til Hagen" - 21. juli
 • Mulighet for Online i Trondheim

030 Eksponeringsgruppa (09:25 - 5 min)

[Eksponeringsgruppa lurer på hva slags oppgaver de skal utføre?]

 • 6 personer med god kjerne og komptetanse
 • Har en liste med oppgaver som gruppen kan gjøre
 • Rekrutteringspost på facebook
 • Dato for rekruttering: TBA
 • Konkurransen under påsken gikk dårlig, format burde bli endret
 • Skal jobbe videre med IG og mulig video
 • "Just do it." - Aslak Hollund

031 Medlemmer som kun deltar på deler av arrangementer (Adrian) (09:25 - 10 min)

[Det har vært en case på en bedriftspresentasjon ved at en student kun har møtt opp på mingling og ikke presentasjonen. Online som forening bør være konsistent på å håndtere sånne saker. Hva har blitt gjort før og hva bør gjøres i denne og liknende situasjoner?]

 • Hvis bordene er booket kan man bestemme hvem som kan sitte der
 • Sånn oppførsel er ikke bra og burde få konsekvenser
 • Forslag: Sende advarselmail om utestenging fra andre online arrangementer hvis oppførsel fortsetter
 • Burde ikke få lov til å møte opp senere for mingling

032 Forespørsler som har kommet på e-post (09:35 - 5 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

13.03

 • Hvordan få god effekt av SFU Excited
  • Seniorkomleder drar
 • Klovnesprinten
  • Leder svarer
 • Søknad om penger fra onlinepotten (velkom)
  • Arrkomleder svarer

15.03

 • Gratis videokurs og konkurranse for studenter
  • Svarfrist er over, svarer ikke

18.03

 • Blæsting eksamensfest
  • Arrkomleder svarer ja til Thomas

21.03

 • Spørsmål og retningslinjer for signatur
  • Bilde burde ikke være med på signatur
  • Nestleder svarer mail angående signaturer

22.03

 • Møte om samlokaliseringen ved IDI
 • Studentlekene Trondheim 2019
  • Leder svarer
  • Sette den inn på mulighetermailen
  • Bleste mulighetermailen

23.03

 • PTVer hos IDI
  • Mulig to nye representanter under ITV (Master og Bachelor)
  • PTV vil da jobbe med foreleser + referansegruppe slik at ITV ikke trenger å gjøre det
 • Publisering fadderuken
  • En edru person som ser over filmene
  • Video postes der det er relvant (fadder/fadderbarn)
  • Oppsummeringsvideo blir postet på facebookgruppen
  • Lov om filming: Basert på utestedet
  • Posting av bilder/videoer av fulle folk: ser på konteksten om det burde være med eller ikke
  • La folk kunne melde seg ut av videoen
  • Lavterskel for å melde seg ut
  • Prokomleder tar det opp i Velkom
  • Leder svarer Velkom på mail.

24.03

 • LG-dokumenter
  • Mailene kan være relevante for oss, påminnelse om å lese de

27.03

 • Deling av NCSC18 eventen
  • Dotkomleder svarer

28.03

 • Theodors dødsdagsgalla
  • Ingen drar

26.03

 • Arbeidsgruppe for faglig integrasjon

02.04

 • Velkommen, nå er du på google min bedrift
  • Nå har vi kontroll
 • Teaterlosjen 5 år
  • Leder svarer
  • Aslak, Jakob og Sigurd drar
 • HS-hangout Tihlde og Online
  • Folk kommer hvis de har tid
  • Leder svarer
 • Invitasjon til Tihldes 25 års jubileum
  • Svarfrist tirsdag 10. april

03.04

 • STeLA Forum 2018 in Japan
  • /ignore STeLA
 • Flyer til nye studenter
  • Videresendt til prokom
 • New master program linjeforening - Globus
 • HSA

04.04

 • Semestermøte IDI vår 2018
  • Burde si at PTV hadde vært bra for oss studenter
  • Samlokaliseringen blir tatt opp
 • Tropicabana på Studio 26
  • Nei
 • Faglig lokalisering i samlet campus
  • Følg med
 • WikiWorkShop Bedkom
  • Bedkomleder svarer

05.04

 • Bidra i kampen om et bedre debattklima i kommentarfeltene
 • Flytting av Online og Abakus til Realfagbygget
  • Videresendes til Trikom

033 Ukens infomail og Facebook (09:40 - 5 min)

[Hvem poster hva, og når?] * Går bra.

034 Eventuelt (09:45 - 10 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] * Bjerke lager inventarliste på moholtboden

035 Møteevaluering/Diggepunkt (09:55 - 5 min)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

 • Ta opp ny signatur på nye ting fra HS til egne komitemøter
 • Lage og sende søknadskjema til Komitéer og lenke til skjemaet på Wiki/infomail
 • Arrkomleder ringer/bestiller bord og lager Facebook arrangement for sommerfesten 21. juli, svarer velkom sitt søk om onlinepotten, svarer angående blæsting av eksamensfest
 • Eksponeringsgruppa har rekrutteringspost på facebook
 • Leder svarer klovnesprinten, studentlekene, velkom angående publisering av fadderuken, teaterlosjen, HS-hangout Tihlde og online
 • Nestleder svarer Haakon, Elias og Anders angående signaturer, sender Trikom mail angående flytting innen 1. mai
 • Dotkomleder svarer angående NCSC18
 • Bedkomleder svarer angående WikiWorkShop Bedkom
 • Prokomleder sender videre til Prokom angående flyers