Møtetidspunkt: 08.15 (rom 054)

Servering: Pål

Referering: Endre

Straff:

Tilstede: Andreas, Sigurd, Aslak, Christoffer, Johannes, Pål, Christian, Hanne, Bjerke, Adrian,

Mangler: Jakob,

Innsjekk (08:15 - 4 min)

[Hvordan har dere det?]

Jevnt over fint, litt slitne :)

036 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent

037 Status for komiteene (08:20 - 30 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom og jubkom:

Arrkom fikk fylt høyt og lavt så de økte antall plasser. Jobber med å få booket Åre, jobber med å få 10-13 januar, til en pris av 800,- med heiskort per pers. Låvefest sees det på nye datoer til, grunnet mangel på svar fra IDI.

Velkom: Har hatt arbeidshelg. Det meste virker som det er på stell. Det er litt usikkerhet rundt et arrangement.

Bankom:

Fått efaktura inn i fiken, og fått mulighet til å betale via fiken, automatisk import fra nettbanken

Har satt opp et forslag til Onlinepotten

Alle bankkort skal ha kommet.

Tildelt støtte til velkom for edruopplegg

Bedkom, med ITEX:

Wikiworkshop på mandag, har hatt 2 bedpresser som har gått bra, bedriftene er fornøyd.

Møte med fagkom tidligere denne uka, veldig produktivt.

SKal ha møte med Abakus om linjesamarbeidet.

ITEX:

Hadde møte i går. Har fått fordelt arbeidsoppgaver og påmelding åpnes på tirsdag.

Ting ruller og går, og utsikteen

Dotkom:

De har teambuilding i dag. Meste tikker og går greit.

Fagkom, med ekskom:

Skal ha workshop på onsdag,

Ekskom har begynt å sende mail til univiersiteter i Kina for å finne ut mer hva som er mulighetene hvis de velger å dra dit.

Prokom:

Internvalg er blitt holdt, ny nestleder er Sebastian Ellefsen og Gullblekka har blitt gjennomført.

Trikom:

Vi skal flytte 27.04, og setter veldig pris på å få hjelp til å flytte. Mulig at det blir kino med Netcompany. Ser på grilling i mai, og skal få til 17.mai middag mtp at vi ikke har kontoret lenger.

Ny retningslinjer for booking av kontoret.

Seniorkom:

Utmatrikulering er good!

Leder og nestleder:

X-sport det blir surfetur til Hodvika. Det blir påmelding til 20 stykker.

Nestleder: vi har vært i Gjøvik. Internovergangsvar kom i går, og det var 130 som søkte til data og 30 plasser, og dermed kom nesten ingen andre fra informatikk inn. Det gjør at det kommer færre nye inn på informatikk enn vanlig

Masterlinja: masterlinja vår er nå internasjonal, nå bytter søknadsfristen til 01.mars istedenfor 15.april som i dag.

Leder: Var på møte med dekanen, vi må følge føringer for dem. Det er verre for andre linjeforeninger som hadde vanskligere forhold rundt opptak.

Har opprettet kontakt med leder av Sti. Referater må være ferdig innen tirsdag kl 10. Vi har begynt å se på under en psykt vanlig Ukens

Har begynt prosjekt politisk råd.

ITV:

PTVer er en ting som skjer, de skal hjelpe studenten våre med fagrelaterte problemer.

RFK:

Har fått fikset varmt vann.

Samlokaliseringsrepresentant:

Vi jobber med ny nødløsning, igjen.

Det er et bygg nede på Kalvskinnet, men det er to andre som er interessert i bygget. Så det ser ganske mørkt ut, så det ser fort ut som blir auditorier.

Det finnes kanskje noe andre arealer nede på Kalvskinnet.

Abakus er innstilt på å ta vare på oss i mellomtiden. mens vi ikke eier noe sted.

038 Interkom (08:50 - 10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

 • Blesting: I de tilfellene der man ikke tror det kommer til å bli god påmelding så har det blitt blestet mye, fordi det blestes før det åpnes. Noen arrangement blir blesta en uke før det åpner.

 • Trenger noen andre soundcloud enn interessegrupper? Svar: nei

Fem minutters pause klokken 09.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 09.00]

039 Onlinepotten Søknadsform og retningslinjer for utbetaling (09:05 - 10 min)(Christian)

[Har utarbeidet ett forslag til søknadsform og utbetaling. Se drive. Er det godkjent/greit og hvor skal det legges? Alle må lese igjennom forslaget på mail. Det er også et spørsmål om hva vi gjør dersom komiteer bruker mer enn det de har søkt om.]

Det har blitt laget et forslag til retningslinjer for utbetaling fra Onlinepotten. Hovedstyret er generelt positivt innstilt til det.

Innspill: Det er kanskje litt mange felt i selve søknaden, feks formål og hva eller antall og hvem, trengs begge i sånne tilfeller?

Svar : Ja!

hva og formål er to forskjellige felt men burde kanskje tydeliggjøres.

Konsekvenserpunkt, hva skjer om man ikke får støtte? Blir det da sånn at man ikke gjennomfører arbeidet. Passer bedre til fondet.

Forslag: Endre ordlyden på hva.

Nytt punkt: Velkom fikk tildelt støtte, de har sendte inn kvitteringsskjema med 70,- mer enn de søkte for. De får innvilget pengene i denne sammenehengen, men er ikke tiltenkt at man skal få mer enn pengene man har søkt om i fremtiden.

Forslag: velkom får støtte til 70,- per hode.

to votering gjort. begge gikk gjennom

040 Bankkort til Velkom (09:25 - 1 min)(Christian)

[Velkom ønsker seg bankkort for å slippe å legge ut for alt mulig og enklere bestille små bestillinger fra f.eks ebay.]

Velkom skal bestille mye, og har behov for et kort slik at de får gjort arbeidet sitt uten at det å påvirke andre.

Godkjent

041 Personsaker (09:26 - 4 min)

[Aslak kommer med oppdateringer på noen personsaker som har vært og hvordan disse skal håndteres]

042 Studentdemokrati og politisk råd (09:30 - 5 min)(Aslak)

[Det er valgsesong og Online skal prøve å ta en mer aktiv rolle i studentdemokratiet, Aslak presenterer Onlines Politiske Råd]

Dette har vært Aslak sitt lille prosjekt, å sette sammen det som heter Online sitt Politiske råd, der vi samler de i Online som har verv i studentpolitikken. og finner de som kan ta verv.

Valglistene er åpnet så dette er superrelavant. Vi har snakket med Trump ,og Abakus med en Abakul om å stille som FTV. Hvis ikke Abakulen stiller, skal Hillary stille til den FTVposisjonen, og Bernie som ITV.

Vi trenger stemmebasen vår for å få dette gjennom. Vi tror det er ca 15% sjanse for at vi har en mulighet til å få en til NTNU-styret.

UKA-styret har vi en representant hos og hos redaksjonen til UA.

043 Psykt vanlig uke (09:35 - 5 min)

[I år arrangeres igjen Psykt vanlig uke. Vi må fordele oss til tider for stand]

Det er et prosjekt fra TH, han ville ha en uke der vi skulle ha ekstra fokus på mental helse.

Linjeleder forumet hadde bestemt noen som skulle ta over for. Vi skal bistå med blest og standtid. Det viktigste er at vi skal delegere tidspunkt innad mellom oss.

Kanskje bake kake og ha det der. Vi skal snakke med folk om ensomhet.

Dresscode : ikke noe spes. Det er på Stripa et sted. Pål og Aurssand fikser kaker.

044 Gave til Tihlde (09:40 - 5 min)

045 Semestermøte og linjeledermøte (09:45 - 10 min)

[Det er snart semestermøte, hvor Loffen og Aslak skal dra fra oss. Har vi noen saker? Om to linjeledermøter kommer Anne Borg og vi må sende inn eventuelle saker nå]

Semestermøte:

Ting som kommer til å bli tatt opp: TDT4140 og MA0301

Snakke om IDI sin økonomiske poten til linjeforninger og spørre hva vi kan søke støtte til.

Samlok: vi ønsker befaring på A-blokka.

Linjeldermøte:

Møte 1:

Skal ta opp samlokalisering. I form av en informasjonssak.

Møte 2:

Prorektor for utdanning skal komme ,hun har blitt invitert av LL og sa hun kan ta opp hva som helst, så alle må prøve å finne saker.

Endre: regleer og retningslinjer for fag er sykt vanskelig å finne.

046 Informasjon rundt flytting (09:55 - 5 min)

[Vi må få ut noe informasjon, uansett hva vi har. På riktig måte]

Vi burde få ut en tekst om alt vi vet og ikke vet. Det må komme en melding HS om hva som skjer, hvorfor det skjer.

Vi må crowdsource noe å få det ut på tirsdag.

047 Forespørsler som har kommet på e-post (10:00 - 5 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

06.04

 • Ledig stilling som studentassistent hos NTNU Karriere
 • Ikke blitt svart
 • HS-hangout for TIHLDE og Online
 • Handsopprekking hvem som kommer, 5 skal dra

07.04

 • Faddervaktordningen 2018
 • skulle fwd til velkom, men legg til litt mer info, Loffen fikser å svare.

08.04

 • Komitéblest og fadder t-skjorter
 • faddertskjorter

Hvis noen i HS ikke skal være fadder får de faddertskjorter. HS er faddere, men de er ikke fadder formelt Bedkomleder samler størrelser , alle i HS skal ha tskjorter, det er sannsynligvis 4 som skal være fadder blant HS.

 • Komiteblest: Det er ønske om å kommunsiere ut at man skal engasjer seg i Online Lage et banner så folk får sett det overalt. Prokomleder sier i fra til prokom.

Prokomleder svarer på begge delene av mailen.

09.04

 • Medlemslister for BIT og MIT

Alle får ta sin bit når det kommer til medlemssøknader. hvis du ikke finner noen, så avslå og be dem sende dokumentasjon fra studeweb.

 • vÅrgangsfest 26.april
 • Skal noen? ser ikke sånn ut Rølpefest innpakka. De brygger 400 L vin. Hardeste fyllesjuken som Loffen har hatt. betalingsfrist 23.04

 • Ikke registrert medlem

 • Seniorkomleder svarer, han har to bruker må informeres om det

11.04

 • Opptaksmail Realfagskjelleren
 • Vi burde vidresende til dotkom, RFK og casual gaming skal inn på den siden før fadderukene. opptak.online er siden de skal inn på.

 • Pizza til brekkehelg

 • Godkjent ved akklamasjon. for opptil 10 personer. Prokomleder svarer prokom

 • Tapas Inn/Ut

 • Alle må skrive seg på her

12.04

 • Invitasjon til TIHLDEs Jubileum
 • Alle må svare på i dag!!

Vorse med Abakus før styrevorset.

Økonomiansvarlig skal svare Tihlde på mailen med påmeldte.

Styrebåndsproblematikk.

 • Bod på moholt Vi må rydde denne boden. Vi utsetter til neste semester. Vi burde streng tatt gjøre det ila dette semesteret.
 • Pål lager doodle og fikser.

 • Sponsormidler fra Tekna for fadderperioden 2018

 • Nestleder svarer høflig, og vi har noen lunde kontroll på epostlistene. Vi ønsker ikke støtte.

048 Ukens infomail (10:05 - 3 min)

[Hvem poster hva, og når?] Nestleder sier unnskyld for at den kom sent. retningslinjer for Onlinepotten.

049 Eventuelt (10:08 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Arrkomleder: Burde flytte blestkalenderen så man kan bleste kl 12.

Økonomiansvarlig: Signatur ble tatt opp på dotkommøtet, men den ble godkjent. Fagkomleder sier ifra og mekker. Sender mail til alle i komiteen om signaturer.

Nestleder: avtaler som blir underskrevet av linjeforningen. Når en avtale skal undertegnes av linjeforningen så trenger vi gode retningslinjer, som binder flere komiteer. Vi tar punkt på det neste uke.

050 Møteevaluering/Diggepunkt (10:13 - 5 min)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting]

Alle er happy!

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

Leder mailer Abakus om Tihlde som lillebror

Leder sender mail til Abakus om bruk av kontroet