**Møtetidspunkt:** 08.15

**Sted:** 054

**Servering:** Jakob

**Referering:** Pål

**Vinstraff:** Aslak, Christian 

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Wiker, Hanne, Pål, Christoffer, Edvard, Andreas, Wiker, Jakob, Johannes, Adrian

**Mangler:** 

## Gjøremål
[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

- Ta opp diskusjonskvelden i egne komitéer 
- Oppdatere nytt møtetidspunktfilen

## Innsjekk (08:15 - 4 min)
[Hvordan har dere det?] 
Relativt greit. 

## 133 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)
[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent, venter på Aslak til å fortsette.

## 134 Status for komiteene (08:20 - 20 min)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

#### Arrkom, med velkom, bedkom og itex:

Hyttetur onsdag. Trampolinepark med lite oppmøte, men 10/20 hadde det moro. Forbereder blåtur. Velkom ikke noe nytt. Hyttetur 19-21, bedpres med knowit gikk bra, var dyrt. Bedpres med cisco gikk nok bra. Lurer på å åpne opp 3. klasse for ITEX. Turen gikk veldig bra.

#### Bankom:

Jobber med regnskap fra forrige semester og få en oversikt til neste møte. Ellers hente penger for å betale knowit bedpresen. 

#### Dotkom: 

Vært borte 2 siste møtene, men planlagt hyttetur. Opplæring fortsatt. Nye Nibble kommer soon^tm. Ny økans i morgen (onsdag)

#### Fagkom, med ekskom:

Fagkom: 

Sosialkveld, med de nye gikk bra. Skal ha Gitkurs og kodeworkshop. Hyttetur soon.

Ekskom: 

2 nye søkere.

#### Prokom:

Masse plakatbestillinger og opplæring av nye. Brekkhelg neste helg. 

#### Trikom:

Nye stoler, nytt kjøleskap og fryser. Folk har fått arrangementer ut året. Hyttetur med Koskom

#### Seniorkom:

Ikke så mye som skjer.

#### Leder og nestleder:

Leder:  

Jobber hardt med å bli frisk. Lang backlog med stuff to do. Sendt mye av backlogen til seniorkom. Svart på mail. 

Nestleder:  

Jobber også hardt med å bli frisk. Aslak og Christoffer har hatt møte. Laget møteagenda.

#### ITV: 

Tar status for FTV. IDI har laget alternativt opplegg for de som ikke skal på eskkursjonen. FTVene jobber sammen for å skaffe flere studentplasser. Knytting av kontakt mellom linjeforeninger. 

#### RFK: 

Ikke tatt opp folk fra Volvox, men tatt opp 4 fra Delta.

#### Samlokaliseringsrepresentant:

## 135 Interkom (08:40 - 10 min)
[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

## 136 Daljer (08:50 - 10 min)
[Prokom vil vite hva vi skal gjøre med daljene]


Nye kompileringsdaljer er dårlige. De har falt av for mange, og er feil blåfarge. Fargen har fått en ekstra 'effekt', så de ble turkise. Sender tilbake de ugitte daljene. Sende tilbake ca. 650. 

## Pause (09:00 - 5 min)
[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 09:00]


Lang og god pause og snakk om kaffemaskin. 

## 137 Kaffe (09:05 - 10 min) (Loffen)
[Det har nå blitt et problem med at folk fra andre studier tar kaffen vår, såpass at folk på informatikk ikke får pga andre folk]


Mange som drikker kaffen vår. Tenke på å flytte den? Se om hvordan det går når vi får kontorvakter. Kaffeavtalen sier ikke noe om hvem som skal ha. Kanskje kjøpe inn ny kaffemaskin. Mye søl fører til at vi kanskje mister den. 

## 138 Diskusjonskveld (09:15 - 10 min) (Loffen)
[Skal vi avholde en diskusjonskveld dette semesteret? Isåfall, hva skal vi diskutere?]

Abakus gjør det. Man bestiller pizza og diskuterer rundt 'kule' temaer. Mulig tema: Online om et 5 års perspektiv, komitéopptaket. Spør komiteene om dette kan være en mulighet.

## 139 FIF (09:25 - 10 min) (Loffen)
[Vegard vil ha en ny runde med FIF, har vi noen saker, når vil vi ha det og vil vi ha det dette semesteret?]

Mest naturlig Christoffer, Adrian, og mulig Aslak drar. Ha det i løpet av semesteret. 
Hvor: Trondheim. Når: Dette semesteret
- Følge opp sommerjobbsaken
- Hva skal IT-studier inneholde?
- Mulig å blande inn andre som bindeleddet inn i sommerjobbsaken.
- Hvordan å inkludere andre studenter
- Makten til linjeforeningene. 

## 140 Ekspogruppen - Ny leder og opptaksprosess (09:35 - 5 min) (Endre)
[Ekspogruppen gjorde seg godt kjent blant de nye forrige uke under immballet så vi burde smi mens jernet er varmt. Vi trenger en ny leder etter Henrik sitt frafall og holde et opptak]

Lyser ut opptak av medlemmer og leder av Ekspogruppen. Marius tar seg av opptaket, mulig med noen fra HS. 

## 141 Online og studentpolitiske saker (09:40 - 5 min) (Aslak)
[Aslak har lest referatet og ønsker å si noen ord om eventueltsaken som kom opp]

Liker ikke mailen som gikk til seniorkom angående det som skjedde på forrige møte mtp studentpolitikk. Endre la det ut som 'vi ødelegger for hverandre'. Ikke noe problemer om at Online driver med studentpolisike saker.  

## 142 Forespørsler som har kommet på e-post (09:45 - 10 min)
[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

11.09:

- Fwd: Online @ Bar Circus

Johannes talte sin sak på mail. Trikom går videre hvis vi vil, men ta det opp i HS først. 

13.09:

- [gloshaugen] [linjeforeninger] [foreninger] FORESPØRSEL NRK URIX

Vi gjør ikke noe med den.

- Sosiale medlemmer fadderukene 2018

Vi gjør ikke noe med den.

16.09: 

- Studentenes Ryddeaksjon

Sendes videre til Trikom. 

17.09:

- [Output] - Støtte til teambuilding

Ta fra nye prosjekter?

- Mat til refusjonskveld for ITEX

De får kr 100 fra teambuilding pluss kr 65 fra onlinepotten. 


## 143 Eventuelt (09:55 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

- Nytt møtetidspunkt forslag. 

Oppdatere nytt møtetidspunktfilen

- Oppdatere RFK chunken

RFK sender ny tekst til Aslak, han fikser.

- Teambuilding med HS, skjer det?

Trondheim Camping? 13. oct? Loffen mekker Døddel. 


## 144 Møteevaluering/Diggepunkt

Digger kaffe, tidlige møter, frokost +1, te med honning, møtetiden, ny mulig møtetid, øl på mormors og på lille london, begynner å bli frokost