|Møtetidspunkt: 08.15

Sted: 054

Servering: Hanne

Referering: Jens

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Loffen, Adrian, Johannes, Sander, Pål, Jakob, Jens, Aursand, Christian, Aslak

Mangler: HanneInnsjekk (08:15 - 4 min)

145 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)

Godkjent innkalling, forrige referat mangler.

146 Status for komiteene (08:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Påmelding til blåtur idag
 • Startet planegging av byfest
 • Fått prisforslag til Åre
 • Booket julebord

Bankom:

 • Regnskap er underveis, og er forhåpentligvis ferdig ila uka

Bedkom, med ITEX:

 • Bedpress på torsdag
 • ITEX, opptak om noen uker

Dotkom:

 • Neste ferdig planlagt teambuilding
 • Løser issues med nye medlemmer

Fagkom, med ekskom:

 • Første kurset idag, react-kurs med Capgemini
 • Planlegger hyttetur neste helg.
 • Workshop med ekskom og bedkom angående techtalks
 • Ekskom har tatt opp 4 nye.
 • Ekskom har planlagt vaksinering 5.10 (ønsker forelesningsal)

Prokom:

 • Jobber hardt med Offline, brekkehelg nå til helgen
 • Ferdig med andre runde internkursing.
 • Arbeider med årbok uten bilder
 • Fordelt internstillinger til nye medlemmer

Trikom:

 • Alle arrangementene har blitt budsjettert for.
 • Kjøleskap/fryser ikke på plass enda, kanskje levert idag?
 • Diskutert utvidelse av Nibble.
 • Diskuterer innkjøp av ny kaffetrakter
 • Innført enda en smashpause, er nå (11-12, 14-15)
 • Få til plakat med info om dette

Seniorkom:

 • Ingenting

Leder og nestleder:

Leder:

Nestleder: - Infomail, ble ikke sendt ut forrige uke (glemt) - Aslak fikser dette

ITV:

Ikke tilstede

RFK:

 • Inn og ut idag, gleder seg!

Samlokaliseringsrepresentant:

Ikke tilstede

147 Interkom (08:40 - 10 min)

 • Hente ut regnskap fra boden som RFK nå har fått tildelt

148 Ferie (10 min)

[Loffen skal på ferie, what can go wrong? (andre burde prøve det, ferie er chill)]

 • Aslak får veldig mye mer å gjøre.
 • Rombooking kan kun gjøres av Loffen, og vi gir ikke disse rettighetene videre
 • Infomail (igjen, ordnes av Aslak)
 • Mailinglister sjekkes sporadisk av Loffen og Jacob

 • Andre kan også ta ferie, oppfordres sterkt!

151 Representasjon

 • Christian sender ut pengeinnkreving etter immball, med mulighet om utsatt betaling til januar (storstipend)

152 Kaffe

 • En ikke Onliner har trolig tatt 3 poser kaffe fra online, vi antar at dette er kaffe til mastersaler i henhold til kaffeavtalen

154 Eventuelt (09:55 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Makrell i tomat
  • Dette er en Trikomsak, de tar en avgjørelse
 • Bilde på regme? For å kontrollere identitet
 • Events på OW
  • Åre arrangementet har mange ganger TBA i eventet sitt
  • Publiser eventer med seriøse placeholders
 • Åre
  • Busselskapene virker å ha begynt å samarbeide, og prisene har derfor dobblet seg
  • Øke spons som resultat av prisøkningen, eller mer per person som drar?
  • Christian ser over økonomien og ser om spons kan utvides eller ikke

155 Møteevaluering/Diggepunkt

 • Langt, kort møte +4