Møtetidspunkt: 08.15

Sted: 054

Servering: Endre

Referering: Endre

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: Sander, Pål, Endre, Aslak, Christoffer, Adrian, Sondre, Johannes, Hanne, Christian, Jakob,

Mangler: AursandGjøremål

Endre : Følg opp SHoT

TODO Vi må snakke om hovedtillitsvalgt i seniorkom | Endre

TODO fyr av mail til ridderne om forhold mellom linjeforeninger (kjærsterr osv)

TODO redaksjonen diskutere fagartikler på nytt

TODO Pål svarer | Fullt medlemskap

TODO Loffen svarer | Vi trenger hjelp av Online til å bygge de beste studentboligene

TODO Johannes, Pål | gloshaugen Fwd: Invitasjon til Arkitektstudentenes Broderskabes 105-årsjubileum

TODO Loffen svarer| gloshaugen Linjeforeningsfilm og sladder

TODO lag wikiinnlegg : Pål | Bod HK38

Todo Endre, Adrian, Loffen | Spørreundersøkelse

Innsjekk (08:15 - 4 min)

162 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)

Servering godkjent, referat godkjent,

163 Status for komiteene (08:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

Pushet ned prisen på buss til åre. Vi gikk sammen med Tihlde og bestiller totalt 7 busser, og pushet prisen ved å peke på prisen fra i fjor.

byfest på fredag, alt på stell

vi har funnet pokersettet vårt,det er hos tekna

velkom: intet nytt

Bankom:

Alle nye har fått alle tilganger, jobber fortsatt med regnskap for våren, ser ut som det går ganske bra ut så langt. Har snart klar en oversikt over bruken i for våren i forhold til budsjett. Christian er i kontakt med Sit for å få efaktura fra dem. VI ligger greit ann, noe underskudd men ikke noe kritsik.

Fondet har hatt sitt første møte, Taran har blitt valgt som leder for fondet. alle vedtak gjort skal publiseres på OW

Bedkom, med ITEX:

Hadde bedpres med blank, gikk veldig bra, alt er klart til Accando i morgen, det er åpent for 2. klasse. Bestilt flere kopper fra Netlight.

Bookingrunden åpner på mandag, har diskutert med TechTalks, vi kan ikke kontakte bedrifter før vi vet hvordan opplegget blir.

ITEX:

Alle har vært på ferie, vi skal ta opp nye.

Dotkom:

Har planlagt hyttetur. Booka kjelleren til noe som er hemmelig. jobbe masse ting, har løst masse issues. #1209 jobbes fortsatt med.

Fagkom, med ekskom:

Fagkom har vært på hyttetur, Kurs med Computas forrige uke, leter fortsatt etter tralla si, hvis noen har sett den så si ifra. Har git Kurs neste uke med Abakus holdt av loffen, har kurs med Knowit og Equinor

Ekskom har ikke gitt oppdatering. Prøver fortsatt å få tak i Letiza som prøve å få tak i Krogstie

Prokom:

Årboka kommer snart, har prøvetrykk, Offline kommer snart sendt til prøvetrykk, Skal ha hyttetur samtidig som alle andre,skal ha drikk og kronikk og har laget et banner til facebook.

Trikom:

Folk bytter masse på kontorvakter, folk klager på smashpauser, det kom lite varer fordi storcash var tom, alt er klart til kinoen 14 .november, vi skal ha to varmmat, en næremere jul og en denne måneden. Idi betaler så gratis mat, vi må kjøpe mer stuff til kontoret, vi har nesten gått tom for penger, kaffemskinen er ødelagt, vi skal ha wikiworkshop og skal ha hyttetur med Abakus, og har fått kjøleskap og fryser.

Seniorkom:

Seniorkom har startet opp med prosjekter.

Sannsynligvis begynner vi på prosjekter om å engasjere seg i Online( muligheter for de som ikke blir med i komité), Wiki-Cleanup og oppdatering av Nibble/varelagringssystemet

Leder og nestleder:

Leder:

K2K, prøvd å få invitert til XYZ (Xfactor for Gløs), prøvde å få plasser hos Omega, bra LL møte før det, Har skrevet styreord.

Nestleder:

ITV:

Samtaler med IDI og IE om å finne tiltak for å få hele A2, A3 og A4.

RFK:

Hadde åpent på fredag, har sendt mail om de kan kaste ting fra boden vår. Holder steng på fredag.

Samlokaliseringsrepresentant:

Det er foreslått å fremkynne samlokaliseringen. Det er litt kritisk med ITVer + Endre jobber med det.

164 Interkom (08:40 - 10 min):

Dette gjelder alle, men speiselt trikom og fagkom, send klarere plaktbestillinger, send tidligere, med bedre beskriveslser, og alt av innhold må være med.

165 Saker fra linjelederforumet (08:50 - 10 min)

[Det var flere saker som er relevante for oss på linjelederforumet denne gangen, Aslak syns det var god ide å ta det ut til et punkt.] - Uke-toget - Julian(leder for Uka) ønsker å få tilbake Uke-toget, de gikk gjennom byen med bårer og flåter og hadde det gøy mens de gikk i tog. Han vil ha med seg linjeforeningen på det. Det skjer 2019, det er en workshop 22 oktober, Trondheim kommune er sykt med.

Tanker : Kult! :+1:

 • Linjelederdaljer Linjelederdaljer noen er tomme for dem, vi bestiller 5 stykk nye til alle. Det koster oss nesten ikke noe. Noen er tomme somehow.This is cool somehow.
 • Vi diskuterte SHoT
 • Martine Lysebo var innom for å snakke om SHOT. Hun kom med en god powerpoint om det. Foreslår en diskusjonsafternoon der vi tar opp det som er noe der.

 • Hva vi går gjennom det på en middag med HS, NTNU veldig høyt, men vi skårer lavt på noen ting blant annet doping.

 • VI burde gå gjennom det, Endre følger opp når vi får de instituttspesifikke tallene så vi kan diskutere ytterligere.

 • Varslingsplakat

 • Varslingsplakater som vi så på Abakusimmballet, den fikk veldig god feedback, de har gjort den tilgjengelig for alle. Det er ubehagelig om det er noen i den gruppen som leder arrangementet som har gjort noe ubehagelig. Så vi må skille den fra linjeforeningekonteksten.

 • Når tenker vi å bruke den : tenker julebord, ball og Åre.

 • Diskusjoner rundt tillitsvalgte

 • I kontekst av plakaten over. Vi fikk skryt for Buddysystemet og tillitsvalgt, det eneste vi ikke har som noen andre har, er overordnet tillitsansvarlig i organisasjonen. (Det er en posisjon seniorkomleder uoffiselt har). VI burde kanskje ikke gi det til noen som ikke sitter i HS, men det er kanskje krevende å ha noen i HS, skal vurdere å bruke nestleder i seniorkom
 • Drikkegaver og styrevors
 • EMIL tok opp at de som har tatt opp som er lenge i linjeforeningene at man blir lei av drikkegaver. Denen gangen ble det tatt opp litt mer ordentlig, det er ikke alltid like gøy med masse lambo av sprit, drikkegaver kan være gøy en gang i blant. Alle tenk mer som Online.
 • Linjeforeningsfilmer rundt familier og sånt.
 • Martine vil ha små videoer av familiehistorien. Vi trenger kontaktpersoner som vet mye om ting.

  • Nils
  • Sverre
  • TH
  • Michael
  • Loffen
 • Gløshaugenmesterskapet Omega har 100 årsjub, og de vil ha et mesterskap. De skal lage en Rebus der alle kan stille med lag. Det høres kult ut, de vil lage en stor greie ut av det. Det kommmer ikke helt med det første.

Pause (09:00 - 5 min)

[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 15:05]

166 Kaffe-saken (09:05 - 10 min)

[Vi har nå faktisk ikke kaffemaskin lenger. Trikom kommer nok til å gjøre noe med dette, men vi setter av litt tid for å diskutere og komme med input]

Kaffe er tydeligvis viktig for Online, vi trenger kaffemaskin. Vi kan ikke ha kaffemaskin med vannuttak.

Det er bedre å ha en med inntak fordi det blir mindre søl.

Trikom er bekymret for at vi kan miste vannpunktet hvis vi tar kontakt om det.

Vi prøver å pushe på NTNU for å få med vanninntak. Vi spør NTNU.

Vi spør IDI og spør om de kan bestille vannpunkt for oss.

167 Informasjonsflyt og blesting (09:15 - 10 min)

[To ting her i alle fall. Johannes har en ide om å bruke pagen til å recappe kurs og events, og Aslak vil prate litt om "spamkanal". Egentlig vil han at vi skal diskutere litt friere på middagen, men vi tar dette so prepp.]

Ledelse i praksis er kult. Vi har snakka mye om blestekanal, så Aslak foreslår å ta det på middagen.

Vi skulle gjerne fått visst andre hva vi driver med, så vi skulle gjene vist ut hva vi gjør. Å legge det ut på pagen. Det hadde vært kult om vi kunne recape alle ting som skjer på pagen, så vi viser aktivitet utad. Dette gjelder spesielt kurs. Det skal nok relativt lite innsats som skal til for bedkom og fagkom for å fikse det. Fagartikler i Offline. Snakk om korte artikler med faglig innhold.

Vi kan bare begynne å gjøre det som en test i utgangspunktet. Det funker bra å prøve det i dag på kurs med knowit.

168 Bespisning for bankom (09:25 - 10 min)

[Budsjettet til bankom ble utvidet ved ekstraordinær generalforsamling på grunn av inflasjon og andre prisøkninger samt flere økanser. Denne budsjettendringen har ikke kommet med videre til budsjett 18/19 som ble vedtatt ved forrige generalforsamling. Ønsker gjerne at dette endres slik at ikke bankom sulter ihjel]

Godkjent med akklamasjon

169 Forespørsler som har kommet på e-post (09:35 - 10 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

Bod HK38

Noen pokerbord? Og noe som så ut som stativ til disse : vent til neste uke, før vi kaster må vi spørre om andre vil ha Noen permer med kvitteringer og slikt: ta vare på ta med til A4, Loffen og Christian ser på En del redningsvester : la ligge Padleårer : la ligge

Blåtur plakater, var en del av disse : ta med til kontoret Porpan (sånn som brukes til gassgrill ig?): Hvis tom, bli kvitt, hvis det er noe igjen så ta med til K58 Crocket: Ta med til K58.

170 Eventuelt (09:45 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Vi snakker om å være åpne, vi har ikke hatt åpent møte ennå, vi burde kanskje ha det . Vi burde linke til offentlige referater.

Spørreundersøkelse, positive, og vi burde gå gjennom fjorårets og Abakus sin fra i fjor.

171 Møteevaluering/Diggepunkt