Møtetidspunkt: 08.15

Sted: 054

Servering: Christoffer

Referering: Christian

Vinstraff:

Ølstraff:

Til stede: Aslak, Christoffer, Christian, Hanne, Endre, Sander, Andreas, Johannes, Pål, Jakob, Adrian

Mangler:200 🍰!Kakepunkt! 🍰

[Litt tricky rekkefølge på sakene slik at vi kan spise kake mens vi har møte]

Innsjekk (08:15 - 4 min)

Vi må hjelpe Endre å vaske opp neste gang. Turtleneck jeckoff.

193 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)

Godkjent.

194 Status for komiteene (08:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

Arrkom:
Reverse fadderfest med 104 oppmøtte. Funka bra at dørvakta registrerte med RFID.
Casino på fredag, har fått låne utstyr.
Ølsmaking good.
Åre er godt i gang.
Har allerede begynt å lete etter immbal lokasjon for neste år.

Velkom:
Intet nytt.

Bankom:

Bankom:
Jobber fortsatt med regnskapet for høsten.
Mangler nå sannsynligvis bare arrkom.
Skal ha en ekstra liten teambuilding
HS:
Registrert innbetalinger av representasjon. Purret på de som ikke hadde betalt inn. Betalt utlegg for FIF, skal viderefakturere så fort jeg får info.

Bedkom, med ITEX:

Bedkom:
Virker som om Aslak sin post har fungert litt mtp påmelding.
Genus og Inmeta har god påmelding. Sopra kurs er også helt greit.
Bookingrunden har satt datoer, må kontrolles en gang til.
Adrian har vært på Oslotur.

ITEX:
Har fått inn tre søknader etter litt blest på fylla.
Aslak, og alle skal snakke med venner/kjente om å søke.

Dotkom:

Jobber med stuff, og ting går rundt.
Monsterkult arrangement den 19. November.
Kanskje hackaton i helga.

Fagkom, med ekskom:

Fagkom:
PasientSky kurs forrige uke gikk ganske bra, til tross for treig påmelding i starten.
Vurderer å søke IDI om støtte, den må brukes dette semesteret.
Hatt en på Oslotur.

Ekskom:
Jobber med planlegging av TechTalks.
Må vente til Desember før de kan booke auditorium.
Må finne ut hva som kan selges og begynne å få bedrifter.

Prokom:

Prokom går bra om dagen.
Ny brekkehelg nå i helgen.
En årbok kommer muligens kanskje snart.

Trikom:

Har skaffet to paninigriller til kontoret.
Skal på hyttetyr til helga.
Har planlagt ganske mange arrangementer til neste år, bestemt potensielle helger de kan være på.

Seniorkom:

Intet nytt.

Leder og nestleder:

Leder:
Møte med Abakus, TIHLDE om Login problemer i Gjøvik.
Jobbet litt med dotkom og OW.
FIF.

Nestleder:
Svart på litt mail.
Prøvd å kickstarte kompileringsgruppen igjen, må ha ny/flere til denne.
Var på FIF og dobbel fylla - hardt liv.

ITV:

ITV har ikke mye å melde annet enn at vi plager alle vi kjenner med studentvalget.
Jobber også med å se over at vi får alle arealene i A-blokka til neste semester sånn som vi vil og for øyeblikket er det bare et grupperom i A3 som ikke er booket av oss, og det er satt opp 2 proglabsaler i A4, driver å diskuterer med romansvarlige på IDI med å prøve å splitte dette over både A3 og A4.

RFK:

Halloween-åpent på fredag.
Gleder seg til dotkom kommer den 19. - begynner 17.45

Samlokaliseringsrepresentant:

195 Interkom (08:40 - 10 min)

Fordelingsmøtet av datoer etter bookingrunden:
- Alle må svare
- Fagkom vil være med

Infoskjermer:
- Alf ønsker infoskjermer i gang
- og på kontoret (kan gå som studentsosialt tiltak)
- Skal samarbeide om innhold.

196 Særskilt utmerkelse (10 min)

[Vi kom inn på temaet særskilt utmerkelse på slacken. Vi skal finne ut om vi syns det passer og ha det på julebordet, eller på vårball eller whatever det kommer til å hete.]
Har stemt at det skal skje på julebordet. Må bleste om å få inn nominasjoner - Loffen fikser det.

197 FIF-oppdateringer (10 min)

[Loffen, Adrian og Aslak var på FIF møte i helgen. Det viktigste saken (sommerjobbfristsaken) skal en runde innom bedkom, men vi tar en oppsummering]
Aslak forsov seg og Loffen var megafyllesjuk.
Det var ett bra møte, men ikke like mye å diskutere som sist.
Har funnet ut av hvordan man kan jobbe med fagutvalg.

Hovedsaker:
1. Workshop: Rektureting og profilering av studier. Bygge nettverk for utfordringer. Fagplaner for å sammenligne studier i Norge.
2. Satt opp administrativt for foreningen. Skal rullere mellom foreningene som må hoste i sin by. Per nå en gang i året, med muligheter å ha halvårig.
3. Noen av foreningene har ikke råd til å møte opp. (Må legges inn i budsjettet). Skal opprettes eller undersøkes om noe økonomiske muligheter for de små foreningene.
4. Best of presentasjoner: Abakus om organiseringen, Online om fadderuka etc etc
5. Fremtiden om datautdanningen
6. Saken om sommerjobbfristsaken: De fleste bedrifter var enige. Vi skal gjøre tiltak fra neste år, og vurdere hvordan det har fungert. Skal kontakte en del andre institusjoner.
7. Fastjobb: Fastjobb er ikke noe problem, men svarfrister på tilbud er det. Har vurdert tiltak eller informasjon om dette slik at man kan få hjelp og støtte om hvordan man håndterer en sånn situasjon.

Eventueltsaker:
1. Økonomi: Folk vet ikke helt hva de holder på med økonomisk, spesielt mtp moms. Abakus har brukt bedriftskontakter for å få hjelp/innspill på foreningens økonomi.
2. SHOT: Ganske alvorlige tall, Abakus har hatt en egen diskusjonskveld. Høye tall for bruk av drugs.
3. Øl ble drukket

Vi burde ha møter før FIF og være enige om retning/hva som er vårt ståsted.

198 Påmeldinger (5 min)

[Det er ikke lenge siden vi postet om påmeldinger, men hvordan har det gått? Og hva syns vi om vår håndtering av saken?]
Synes det har gått bra. Ble kanskje litt vinklet mot at man skal melde seg på "kun for å fylle plasser". Håper ikke folk har inntrykk av at vi er griske.

Pause (09:00 - 5 min)

[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 09:00]

199 Regnskap for HS (8 min)

[Christian presenterer regnskapet for HS for høsten og hvordan vi ligger an foreløpig]

201 Oslotur (15min)

[Forrige uke var bedkom og fagkom på oslotur, Adrian snakker litt om hva vi gjorde, HSP og mer]
8 bedrifter ble besøkt De fleste var positive, men noen sliter med å ha ansvarlige personer til å organisere.
Tatt opp fagartikler i Offline, mange som var interesserte.
Besøkt: Teleplan, Accenture, Blank, Nav IT. Making Waves, DNB, Sopra Steria og Knowit.

202 Forespørsler som har kommet på e-post (09:25 - 10 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]
Gløshaugenmesterskapet: Hvem skal spille sjakk? Sende melding til Amund og spørre om han vil holde i det. Pål tar kontakt/videresender.

203 Eventuelt (09:50 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]
Kaffe:
Fått prisoverslag på Bunn-ICBA. 14 930 eks mva for trakter. 4 030 eks mva for 5L kanne. Trenger bord til å ha det på.
Må dobbeltsjekke at den kan trakte til eksisterende kanner (2.2L) Adrian dobbeltsjekker.
Søke fondet om støtte - Johannes.
Pål følger opp kaffebord.

TechTalks:
Kan få rommene på A4, auditorier kan ikke bookes før timeplanen er satt.
Dere må sette dere ned NÅ! ta moms, sett i gang, få ting gjort. Det haster!

Julekalender:
Johannes, Hanne + Jakob tar ansvar for å fikse videoer.
HSP har fikset premier de siste årene - har fått mulighet til å profilere seg litt.
Quiz - Må ha et doc hvor vi kan lage spørsmål, et til hver dag. Christian fikser

Regnskap og budsjett link i wikien vår:
Christian fikser det

204 Møteevaluering/Diggepunkt