**Møtetidspunkt:** 08.15

**Sted:** 054

**Servering:** Andreas

**Referering:** Pål

**Vinstraff:**
Aslak

**Ølstraff:**

**Til stede:** 
Aslak, Hanne, Christoffer, Jakob, Christian, Adrian, Johannes, Sande,r Aursand

**Mangler:**

- - -

[TOC]

- - -

## Innsjekk (08:15 - 2 min) 
Folk har det litt varierende 

## 241 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:17 - 1 min) 
Alt er good. Referatet ligger offentlig.

## 243 Status for komiteene (08:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom: 
Arrkom: Ikke noen nye møter, har hatt medarbeidersamtaler. Kansellert studenterhytta. Mye arbeid og for få til å fylle minimum.
Prisen kunne vært dobbel (700 per pers), så arrangementet ble sløyfet.
Velkom: Ingen har søkt, ikke noe nytt

#### Bankom:
Jobbet med rapporten til IE fakultetet.

#### Bedkom, med ITEX:
Bedkom:
Hatt medarbeidersamtaler, kontakt bedrifter for techtalks.
ITEX:
Hatt første møtet etter nye. Fordelt arbeidsoppgaver. Ikke mye skjer før jul. Mathias er leder og økans.

#### Dotkom:
Vet lite hva som skjer, da Jakob ikke var på siste møtet og referatet var godt kryptert som er forventet fra en god dotkommer.

#### Fagkom, med ekskom:
Fagkom: medarbeidersamtaler er done. Kontrakter er good, utenom de som er samarbeid med Abakus (kurs).
Ekskom: Sendt mail angående visumproblemet. Fikk mail fra noen i Fagkom at man kan søke om mass visum.

#### Prokom: 
Ikke noe møtet siden sist. Nytt Offline er sluppet og de er litt overralt

#### Trikom: 
Skaffet metallbord. Handlet. Skaffet kopper. Noen arrangementer her og der.

#### Seniorkom: 
Ikke her.

#### Leder og nestleder: 
Nestleder: Veilder liker ikke Loffen. 
Leder: Jobber med Betina angående FIF. Skrevet en 13 siders kriseplan for Online. STØH er med i linjelederofrumet.

#### ITV: 
Ikke her.

#### Samlokaliseringsrepresentant: 
**Møtetidspunkt:** 08.15
Ikke her.

#### RFK:
Tatt julekortbildet.

## 244 Interkom (08:40 - 10 min)
Ingen saker.

## 245 Julekalenderpremier (5 Min)
[Hvordan var premiene i fjor og hva vil vi gi av premier i år? Ville bedrifter være med på det?]

Noen bedrifter har hatt premier på søndager tidligere. Noen som kan ha det igjen, ellers hva skal vi ha og hva er budsjettet.
Spørre KnowIt. Tidligere har vært diverse gavekort til ulike steder. Har vært litt snadder og snacks som folk kan velge mellom som er 'vanlige' gaver,
Note-to-hovedstyret: skaff en egen julekalender-post. 1500 kr til gaver. Må finne oppgaver til alle dager i desember.


## 246 IDI-Søknad (15 min)
[Alle skal ha klart hva deres komite søker om penger til, og hvor mye]

Prokom: 0kr

Trikom: 

 1. frukt til kontoret: 28.000
 2. kino: 10.000kr
 3. frokost til kontoret: 4 500kr
 4. 17 mai frokost: 5.000kr

Dotkom:

 1. IOT Tech Stuff til kontoret: 5.000kr

Arrkom:

 2. Immball: 20.000kr
 3. Julebord: 10.000kr
 4. Vårfest: 10.000kr


## 247 Nye arrkomdaljer (5 Min)
[Arrkomdaljene faller fra hverandre etter 1-2 bruk, så 6 av 16 arrkommere hadde fungerende dalje på julebordet]

Daljene blir ødelagt eller mistet veldig fort da de er laget av veldig lav kvalitet. På et år har det gått fra 50 daljer til rundt 30 daljer. Det hadde vært tomt hvis de visste at de kunne få nye hvis de ble ødelagt.
Arrkomdaljene er feilprodusert og skulle blitt reklamert for, men det ble ikke det. Budsjettet for daljer er allerede satt, men logo er opp til Prokom og Arrkom.
Nytt design ønsket på daljene: Ballonger er litt rart. Blir dyrere å lage nytt design. Spørre Emil hvordan han laget daljer til Bedkom. 

## Pause (09:05 - 5 min)
[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 09:00]

## 249 Forespørsler som har kommet på e-post (09:50 - 10 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

Fagpolitisk ansvarlig Studenttinget: Legge inn facebookinnlegg angående saken

LiveChat conversation transcript: Det gikk kjempebra

Øystein Hølland: Fortsettes med

Utlegg for kakebakingsingredienser: :whipped:

[Dotkom] Pizza til hackathon: Dotkom er dårlige til å lage kvitteringskjemaer

Erfaringsskriv velkom: Aslak får vinstraff og må lese

## 250 Eventuelt (10:00 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] 

## 251 Møteevaluering/Diggepunktk
Mye blir digget, noe blir ikke digget så mye.