**Møtetidspunkt:** 14:15

**Sted:** 054

**Servering:** Endre

**Referering:** Jakob

**Vinstraff:** Aslak

**Ølstraff:**

**Til stede:** Aslak, Hanne, Andreas, Pål, Jakob, Endre, Christian, Christoffer, Johannes, Adrian, Online

**Mangler:** 

- - -

[TOC]

- - -

## Gjøremål

## Innsjekk (14:15 - 2 min) 

## 305 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min) 

## 306 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)

- Christian snakker med Mathias Fossum om fast antall annonser i Offline
- Alle må tenke over saker til åpent møte
- Aslak viderefører samtalen med StartIT, blester og svarer
- Aslak blester for åpent møte på facebook og spør etter saker
- Alle tenker over vedtekter, slik at vi kan ta opp noe på tirsdag

Alt er gjort.

## 307 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom: 

Måtte flytte vinter-OL, forbereder vårfest og låvefest, blir dyrt pga band.

##### Velkom:
Hjalp de å sette seg inn i mail-regler. Satt tema og lagd skisse for arrangement, klare for krig på mandag

#### Bedkom, med ITEX: 

Har 6 bedpresser igjen, ting er klart.
Snakka med prokom ang nye sponsormuligheter i fadderuka.
Bookingrunden for neste semester starter på mandag.
Har forhandlet med LS og UKA ang datoer.
Invitert på teambuild med abakus.

##### ITEX:

Snakker med bedrifter, ingenting er bekreftet ennå.


#### Dotkom: 

Ting går rundt, jobber med prosjektene våre. 
Ser på muligheten for å kjøre kvitteringskjema serverless med AWS.

#### Fagkom, med ekskom: 

Har hatt 2 kurs siden sist. Har Eksamensforelesning nå i helga i Java.
Har igjen 5-6 kurs og Lightning-talks. Var på blåtur i helga.
Har også tatt opp ett nytt medlem.

##### Ekskom 
Ting går rundt, nye ekskom har fått 2 søkere til. Har snakka med Ticket.
 
#### Prokom: 

Tatt opp 2 nye medlemmer som er ført inn i systemer. Bilder til årboka er good. Skal snart på hyttetur.

#### Trikom: 

Var å handlet på mandag. Sendte en mail til PK ang direkte forsyning med PK til Online, heller enn å gå via Storcash. Trikom er blitt pisket av bankom.

#### Seniorkom: 

Tatt opp 4 nye medlemmer, skal få til et kurs for de som skal skrive master nå til høsten. Reboot gikk bra, ting ser ut til å skulle gå greit fremover.

#### Leder og nestleder: 
##### Nestleder:
Vært på blåtur med fagkom, booka masse rom, avholdt økonomi og vedtekt kveld og HS-workshop. Vært på møte med Aslak og Bendik (ordstyrer) om genfors, hvor vi så på vedtekter og dagsorden. Vil endre måten valg går på, fra antall spørsmål til en tidsbegrensning, itillegg til en avslutningsappell.
Har også sendt mail til prokom om flagg.

##### Leder:
Blestet for startIT og åpent møte. Har fortsatt på bullet-in, representert Online med Hanne og Ole på CYB50, ga ludølbord. Har tilbudt å sende dommer til Oslo for ludøl. 
Diskutert med Edvard i abakus ang uketoget og data. nåværende dato krasjer med abakus sitt imball. Fått sin første prikk pga ikke oppmøtt på Iterate-kurs. Var syk så var ikke på Linjeledermøte. Har lagd logoutkast til OW4.

#### Økonomiansvarlig, med bankom: 
##### HS: 
Mailet fakultet for støtte, sendt update ang mer midler på fordeling. 

##### Bankkom:
Ferdigstilt budsjett og regnskap. Viderefakturert ekskom. Fikset kontonavn i nettbanken.

#### ITV: 

Sender sakspapirer for de neste ELGE-møtene. (hehe)
Fått flere møbler i A-blokka. være på statusmøte for timeplansimulering. Kjørt med 200 færre studenter enn det som er reelt.
Tatt opp opptaks-kvoter. Ikke nok AI-veiledere på master.
Jobber med å få bedre system mtp avvik. Hos idi har ingen ansvar for å ta det i mot. ITV tar ansvaret. 
Status på campus prosjekt. Dragvoll flyttes til berg-bygget og p15.
Sjekket master-retningsvalg, vår bachelor kan søke på alle, men utenlandstudenter bare kan søke på 2.
Studiebarometer er ferdig, HS får det som gjelder for IDI. 

#### Samlokaliseringsrepresentant: 
Se ITV

#### RFK: 

Hadde quiz på fredag, nest beste salgsdag. Afteraparty etter gløsmesterskapet, var stille. Genfors på søndag, Nicolai er nye kjellerkontakt. Sander er ny leder. Har nå Dahls på tapp og tuborg som billig øl.

## 308 Interkom (14:40 - 10 min) 

### Når komiteer mottar mail:
Nestleder etterspør at man svarer når man har mottatt mail.

## 309 Bottom/Topquoting (14:50 - 10 min)
[Vi skal diskutere, og helst avgjøre. Om Online burde fortsette med bottomquoting som standard, eller bytte til topquoting]

Nestleder: Topquoting er utdatert pga nye mailklienter som gjør jobben for deg og gir deg oversikt. Systemet som er i dag ble innført pga dårlige mailklienter, noe som ikke er et problem lenger. Et bytte gjør også at man ikke forvirrer eksterne.

Leder: Fordeler med å beholde systemet er at det er mer effektivt å svare på deler ved en mail slik det er i dag. Da kan man svare mye mer naturlig på deler av mailen.

Salen: Nyere mailklienter fikser alt dette uansett, om du feks skriver inni en mail, vil den sette mailen din inni den gamle mailen.

Leder: Jeg mener det er mer oversiktlig med en måten vi har nå, da mail-treet blir mer intuitivt.

Nestleder: Det er mye rot generelt i Online nå mtp bruk av forskjellige quoting-metoder i samme tråd.

Salen: Kan vi ha den standarden som skjer når man trykke "Svar" i g-mail?

Salen: Når man har g-mail som fikser quoting for deg, så blir det mye lettere når det kommer nye, mtp å lære de mail rutiner.

Salen: For arrkom sin del er det mye ekstern mail. Da blir det blir mye kaos med dagens system, når tråder med eksterne blandes med interne diskusjoner.

Økans: Slik jeg ser det er det egentlig ikke så vanskelig å skjønne. Jeg vil gjerne se faktiske eksempler på god bruk av alternativene.

Salen: Bottom-quote er mye lettere på mobil.

Seniorkom: Jeg syns personlig det er mye lettere å lese gjennom mailtråder når man begynner med den eldste mailen på toppen.

Leder: Men slik er det jo egentlig allerede. For det fikser jo google for deg i nye mailklienter.

Arrkom: Det som er viktig for meg, er at det ikke er vi som roter det til utad.

Salen: Finnes sikkert mye bra argumenter for top-quote, men det er vanskelig å lære nye dette. Mye lettere å lære nye medlemmer bottom-quote, nettopp fordi det er standarden g-mail kommer med som default setting.

Leder: Jeg bryr meg ikke så mye. Men jeg foretrekker at det er Top-quote.

Salen: Når jeg svarer på mail nå, forholder jeg meg til tråden jeg blir en del i. 

Leder: Reglene vi har pr nå mtp nye tråder er at vi følger det tråden gjør fra før. Trenger vi en standard egentlig? Jeg mener ja, for vi ser at med en gang ting blir gjort forskjellig blir det surr. Det blir krevende å lese tråden i etterkant om det forskjellige quoting-metoder i samme tråd.

Bedkom: Jeg har skrevet sykt mye mail med eksterne. Men jeg har aldri hatt problemer med å forstå tråden, selv om det er bottom-quote.

Votering: 
Bytte (Ja): 4
Beholde (Nei): 3
Blank: 2

Bytte er vedtatt 4 mot 3.
Nestleder informerer komiteene.

## Pause i 5 minutter kl 15:00

## 310 Techtalks (15:05 - 10 min)
[Erfaringer fra ekskom2019 og veien videre for tech talks, hvordan linjeforeningen kan løse utfordringene arrangementet står ovenfor.]

Ekskom: Vil at fagkom og bedkom blir mer med på planlegging, slik at erfaringer videreføres. De fra bedkom og fagkom blir da med i en techtalks gruppe og vil ikke være med å planlegge turen. Vi vil altså da ta deler av ekskom og noen fra bedkom/fagkom ut i en undergruppe til å planlegge selve techtalks.

Bedkom: Vi har veldig mye å gjøre fra før. Tror ikke vi får noen som stiller til det om vi må ha noen som må sitte i en annen komite også. Siden det er en arbeidsgruppe vil det være mer arbeid, som jeg ikke tror vi kan ta på oss per nå.

Ekskom: Problemet vi har hatt nå, er at vi trenger bedkom for å vite hva som står i kontraktene mtp bedrifter.

Nestleder: Det er jo dere som har ansvar for kontraktene til bedriftene, så det kan jo dere styre selv.

Bedkom: Det går an å gjøre det samme som ITEX, der de kjører hele løpet selv. Kan vi kjøre samme modellen hos dere?

Økans: Om det er erfaringsoverføring dere er bekymret for, har dere tenkt på å la gamle ekskom bli med å planlegge neste år?

Ekskom: De er med både før og etter refleksjonsmøte mtp. erfaringoverføring.

Fagkom: Tror denne arbeidsgruppen er en god idé. Tror det er viktig å ha erfaringsoverføring mellom de forskjellige ekskom'ene. Ser ikke problemet med for mye arbeid for fagkom sin del. Fra vår side tror jeg det ekstra arbeidet går greit.

Ekskom: Erfaringsoverføring pr nå i ekskom består av: Erfaringskriv, overlapp mellom komiteene, Nestleder og leder er tilgjengelig for spørsmål. 
En forbedring er at vi kanskje skulle hatt lenger overlapp.

Nestleder: Jeg var selv leder i ekskom17. Jeg føler vi fikk til techtalks ganske bra. Det tror jeg var fordi jeg var leder i fagkom året før, og hadde derfor kunnskap på det området. Tror det å få med fagkom er bra. På grunn av samlokaliseringen osv, tror jeg det å ha en gruppe med rutinerte folk sammen med nye er en god plan.

Leder: Hvordan løses dynamikken med ekskom og velkom i bedkom. Er det en pers som har ansvar for å jobbe med techtalks?

Nestleder: Vil si dette er et faglig arrangement, derav en fagkom oppgave. Da slipper bedkom gjøre noe. Ser for meg det blir en arbeidsgruppe med minst en flink fagkommer. 

Ekskom: Har hørt det er mye arbeid for bedkom med tanke på å skaffe bedrifter.

Nestleder: Personen fra fagkom skal i utgangspunktet ha god kontakt med bedkom. Det viktige her er at det blir et bra produkt bedkom kan selge. Da blir også jobben mindre.

Salen: Mye av det samme er sagt. Men du nevnte velkom, som jeg har vært en del av, så her er litt erfaringer fra det. Vi hadde en representant som var med på møtene i starten. Men når personen var borte stagnerte det med oppdateringer og det vi trengte fra bedkom. Tror da det som foreslåes kan være en lur idé.

Økans: Er nok en smart idé dette her.

Koklusjon: Fagkom og ekskom tar ansvar for å lage et rammerverk for dette, bedkom selger så "produktet" som blir lagd av denne arbeidsgruppen.

## 311 Innkjøp av en 2. Kaffekanne (15:15 - 5 min)
[Den nye kaffemaskinen har en 5.7l kaffekanne og det hadde vært kult hvis vi skaffer en til. Kannen koster 5000kr, som er en del]

Trikom: Vi har nå 3 stk 2-liter og 1 stk 5-liter kanner. Kun 5-literen er i bruk.

Nestleder: Trenger vi en ekstra 5-litere?

Salen: Bedkom har brukt 5-literen på noen møter, vi visste bare om den ene kanna, fordi de andre var gjemt på boden. 

Bedkom: De 2-literene vi har er veldig ekle, og litt ødelagt, så kaffen man lager på de smaker ikke spesielt godt.

Salen: Det går an å vaske kannene, da blir de helt blanke. Kjør en gang med såpe og 2 ganger med vann, så er de helt rene.

Salen: Om den 5-literen vi har nå koster så mye som den som ønskes kjøpt, trenger vi vaskerutiner på utstyret vårt vi har fra før. Det blir for dumt å ha så dyre ting og la de bli ødelagt pga dårlige rutiner.

Arrkom: Virker som vi burde få i gang 2-literne igjen, slik at vi kan bruke de på møtene.

Fagkom: Trenger vi egentlig å ha kaffe på møtene? Fagkom starta med det pga alle andre gjorde det.

Arrkom: Ja, vi skal i teorien ha nok kanner til at det ikke skal være noe problem. Personlig syns jeg kaffe en en fin oppkvikker på et langt møte.

Prokom: Få frem de små kannene og bruk de på møtene.

Leder: Jeg syns selvsagt folk skal få kaffe på møtene sine. Men det er ikke greit å ta 5-literen.

Salen: Ang vask, er det trikom som har ansvar for kaffemaskinen? Finnes det da noe vaskeansvarlig med tanke på kannene?

Trikom: Vi har vasket de noen ganger, men det tar veldig lang tid. Så det er litt vanskelig å få det til når folk er såpass kaffetørste.

Salen: Tanken bak at vi ikke har ordentlige rutiner på dette er at trikom ikke skal være noe vaskekomite.

Salen: Kan vi ikke gi kontorvaktene ansvar for dette?

Salen: Nei, ikke gi kontorvakt ansvar for dette. Vi har en komite med ansvar for kaffemaskinen, det er da naturlig de tar ansvar for kannene også.

Salen: Jeg er enig, kontorvaktene kan det kanskje ikke ordentlig, og kontorvaktene er ikke baristaer, så syns ikke det skal bli deres ansvar.

Prokom: Spørsmålet er om trikom skal ha en vaskerutine, og hvem skal da ha ansvar for rutinene.

Nestleder: Fagkom har forøvrig en 10-liters kaffekanne som kan brukes.

Trikom: Tror du den passer i den nye maskinen?

Nestleder: Ja, det kan være.

Trikom: Trikom kan godt ta seg av vask av kannene. Trikom-leder har et overordnet ansvar og jobben går på rullering.

Konklusjon: Trikom vasker 2 av 2-literne, den siste kastes, for den er ødelagt. Trikom kan låne 10-literen.


## 312 Åpent punkt (15:20 - 10 min)
[Her er et åpent eventueltpunkt hvor gjester kan ta opp saker som ikke er sendt inn på forhånd]

### Inventarliste for ting Online eier
Salen: Har vi noen inventarliste på hva Online egentlig har? ref den plutselige 10-literen?

Nestleder: Nei det har vi ikke

Salen: Kanskje det hadde vært en idé å skaffe?

Nestleder: Syns dette er en god idé. Vi har mye dyrt utstyr, og trenger egentlig da en liste på hva vi har.

Salen: Hver komité kan legge inn det de kjøper, men det er jo enda Online sitt, da kan vi unngå redundante kjøp.

Salen: Da kan vi ha en felles liste som er åpen for alle, slik at alle komiteer ser alt utstyr.

Trikom: Veldig redd dette ikke funker. Har sett mange lister hvor det er lagd retningslinjer, hvor folk bare ikke følger de eller glemmer å føre inn ting. Da funker ikke systemet i det hele tatt til slutt.

Nestleder: Ingen komiteer eier noen ting, alt er Online sitt. Noen eksempler på hvorfor dette er lurt: Fagkom hadde mange forgrenere og overganger. Bedkom trengte så overganger og budsjetterte for dette, selv om det alt fantes i Online.

Arrkom: Det å dra opp en liste på mobben med google-sheet er vanskelig og vil da få en høy terskel. Hadde vært lettere med qr-koder osv som kunne scannes. 

Leder: Om man skal få til et fungerende system, må det være veldig gjennomført. To alternativer slik jeg ser det: Pålegge neste HS å avgjøre denne saken, eller hør med komiteer om det en noen som kan tenke seg å lage dette?

Økans: Kan dotkom lage dette?

Dotkom: Nei, det har vi ikke kapasitet til nå

Salen: Kan vi ha en utstyrsliste pr bod?

Leder: Det tror jeg funker dårlig, da hyppig redigering på mobil funker dårlig, og folk løper ikke rundt med PC nede i boden.

Salen: Går man til innkjøp av noe, fører man det inn i et dokument med hvilken bod det er lagt i, da har vi iallefall et system på hva man har kjøpt inn og hvor det ble lagt.

Leder: Tror det er saklig å ha en bod-oversikt med hva som finnes der.

Trikom: Ikke vanskelig å lage en oversikt, men det er vanskelig å holde oversikt på hva som er der til en hver tid.

Leder: Vi går i sirkel, setter strek her. Tenker vi må se mer på dette, siden Johannes alt jobber med en utlånsliste.

### Boden på it-vest er helt stappet, hva skjer?

Trikom: Vi vet det og har tatt kontakt med abakus osv. Sendt mail til IDI også.

Salen: Har vi tatt kontakt med abakus-revyen, det er de som er problemet.

Trikom: Nei det har vi ikke. Men det skal vi gjøre nå.


### Endring av gjennomføring av valg på Generalforsamlingen

Det er lettere for ordstyrer å overholde et tidspunkt enn antall spørsmål som kan stilles til en kandidat.

_Foreslått ny modell:_

[Leder, nestleder, økans]

- 3 min appell
- 10 min med spørsmål* ant kandidater
- sluttappell 1 min, for å avslutte seansen
- valg

[Øvrige komiteledere]

- 2min appell
- 5 min med spørsmål* ant kandidater
- valg

_Diskusjon_:

Salen: Er det problem å ha det slik vi har det nå?

Nestleder: Nå er det slik at hver kandidat har en apell, blir spurt x antall spørsmål og må så ut på ganga, hvor nestemann kommer inn. Vi har da opplevd at folk har blitt spurt om hvilket dyr de ville vært, mens nestemann fikk seriøse spm. Det er ikke riktig da det blir veldig skeivt mtp at det bare går ann å stille x antall sprøsmål.

Økans: Negative ting med dette er at man begrenser. Det har vært få som har har hatt spørsmål å stille tidligere og det er nok grunnen til dyre-spm. At de er et resultat av det ikke er mange spørsmål å stille.

Salen: Når du har mange kandidater økes ikke spm kvota, gjør den? 

Salen: Spm kvota ble utvidet i fjor, så ser ikke helt hvordan det her gir mening.

Salen: Jeg syns det er greit å innføre tid, for da blir det lettere å innføre hvor lang tid genfors tar. Da er det opp til kandidaten hvor lang tid man vil bruke pr spm.

Leder: Abakus hadde en case i fjor, der de kom gjennom alle sin tid og måtte stemme over å utvide taletid. Avstemingen endte i nei, og da var det mange spørsmål som ble borte.

Fagkom: Ang useriøse spørsmål med den nye modellen. Om det forekommer kan kandidaten da bare velge å si neste spørsmål.

Salen: Var på V&A-genfors for ikke lenge siden, da var det tid på spørsmål og det fungerte bra.

Salen: Hva sies i sluttappell?

Leder: Det viktigste fra det du har sagt innledningsvis og det du fikk fra spørsmål antar jeg er det lureste, og selvsagt "stem på meg".

Konklusjon: Vi bytter ordning.

### Driftsmeldinger på A-blokka

Guru har fått ansvar for å ta mot drifts-meldinger i realfagbygget A2-A4.

## 314 Forespørsler som har kommet på e-post (15:45 - 10 min)
[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.] 

- Bleste for abakus revyen. Pål.
- Spanky har jubileum. Kjelleren kjører dobbelt-bånd.
- Nils sin innput på vedtekt. Christian tar den.
- Drikketillatelse genfors. Johannes svarer.


## 315 Eventuelt (15:55 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]  

### Bulletin
Bulletin-board er nå døpt til #korktavla

## 316 Møteevaluering/Diggepunkt
Ikke tid