Møtetidspunkt: 14:15

Sted: 054

Servering: Christian

Referering: Johannes

Vinstraff: Aslak (sen møteinnkalling, igjen), Christian, Adrian (Manglende styrebånd)

Ølstraff:

Til stede:

Mangler:Innsjekk (14:15 - 2 min)

329 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

330 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)

 • Alle må legge ut årsberetning innen mandag ✅
 • Alle må finne frem og ta med styrebånd på neste møte
  • Chrstian 🍷
  • Adrian 🍷
 • Aslak skal poste om og annonsere #korktavla ✅
 • Aslak svarer på sommerjobb-doodelen ✅
 • Aslak svarer på oppdatering fra studentrådet ✅
 • Christian sender ut informasjon til alle komiteer om fordelingsmøtet ✅
 • Endre svarer på Gurutjenstekontaktpunkt ✅
 • Pål skal informere alle komitemedlemmer om bruk av den nye inventar-lista ✅

331 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

Låvefest avlyst, prøvde å få med nutrix
Temafest, TUNGE Ferrari? battle of the bands på vei til byen?
Vinter-ol avlyst
Vårfest har ingen lokaler vi kan være på, har noen backup-deals som blir litt dyrere

Velkom:

God styring på ting

Bedkom, med ITEX:

Bookingrunden - Satt i gang bookingrunden for høsten 19. - 16 hittil.

Oslotur - Lite gira folk - Erling og Sigrun drar

2 Bedpreser igjen

Ser på nytt magasin for å selge for fadderukene.

Erling og Marius masterfadderplanleggere for velkom.

Finn avlyst.

ITEX:

Kontakt med bedrifter, fleste sier ja, noen ikke svart.

Dotkom:

Fått server. Skal se på dette neste uke.
Super-duper-fiesta klar for genfors.
Ser på å bytte fra RFID til NFC til oppmøtetaking.

Fagkom, med ekskom:

Hatt kurs, gikk bra.
Ny sosialansvarlig etter genfors.
Leter etter folk til Osloturen.

Ekskom

Lagt ut årsberetning

Prokom:

Hyttetur

Trikom:

Klar for kiosk på genfors.
Kontaktet energidrikkleverandører, ikke funnet noe enda, men jobber med saken.
Lyst å bruke streaming-budsjettet til HDMI-switch/overgang.

Seniorkom:

Hatt teambuilding.

Leder og nestleder:

Nestleder:

Sølt syltetøy!! FAEN

Leder:
 • har prata med fif om doodle (svares på tirsdag)
 • har maila med SR IE
 • Skrevet årsberetning
 • laget og skrevet om korktavla
 • Meldt meg til taler og greier (Vårfest)

Økonomiansvarlig, med bankom:

HS:

Laget presentasjon av regnskap. Brukte hele lørdagen på det.
Jobber med erfaringsskriv.
Forbereder meg til genfors

Bankkom:

Skal ha ny bankkomleder.
Ny økans i dotkom.
Sende fakturaer rett fra Fiken.

ITV:

🙅‍♂️

Samlokaliseringsrepresentant:

🙅‍♂️

RFK:

Kommunikasjon med faddersjefere. Kjellern inn på OW. Full før Barne-TV 6.April.

332 Interkom (14:40 - 10 min)

NFC-leser

arrkom, bedkom, dotkom
Hva er tanken?
Dotkom forklarer at leseren er for at man skal kunne gjøre det samme på PC som mobil.
Arrkom og Bedkom har begge lekt med tanken på en felles oppmøtetablet så man slipper ha med egne ting.
Dotkom skal eksperimentere litt med denne leseren slik at vi kan finne det beste, tablet er ikke mutually exclusive mot oppmøtetablet.

Tablet

arrkom, bedkom, fagkom
Egen sak, fortsetter fra NFC-leser-saken:
Arrkom, bedkom (og kanskje fagkom) kunne tenkt seg tablet så vi slipper ha med oppmøte-PCer.
Må i så fall se på ny RFID-leser som støtter tablet. Avventer å se på NFC så vi slipper ny RFID.

Vårfest

alle
Alle komiteer, si ifra på et møte at det har kommet mail om vårfest <3

Pause i 5 minutter kl 15:00

336 Semestermøtet (15:25 - 5 min)

[Loffen og Aslak skal på semestermøtet på mandag, er det noe de skal ta opp?]
Se mail på hva som er meldt inn på forhånd.
Aslak skal takke for samarbeidet.

337 Onlinepotten (15:30 - 5min)

[Onlinepotten sponser nå med maks 65kr, Adrian synes vi kan heve det]

Ble brukt 4.4k av 10k forrige semester.
Budsjettert 10k hver semester.
Kan vi øke veiledende sum til 100kr?
Chr: Potten blir da fortere tømt
Alle stemmeberettige stemte for.

338 Team Drive (15:35 5 min)

[Akkurat nå eies flere sensitive dokumenter av utgåtte Onlinere, G Suite har en funksjon som bør fikse dette. Kan vi gå over til Team Drive?]

A: Hvis vi skulle migrert til Team Drive, må vi kopiere innholdet fra hvert dokument manuelt?
As: Finnes noen metoder Abakus har prøvd, men det er litt kronglete.

K: Kan Team Drive ha mapper og undermapper, kinda som wikien?
L: Ja

Chr: Hva må til?
L: Dotkom må fikse.

Dette gjør vi.

A: Hver leder tar med seg neste leder og gjør dette sammen.

L: Bedkom og fagkom trenger en sammen.
As: Setter seg med Loffen og gjør dette.

Stemmer over migrering og at ingen komiteer lenger skal bruke privat drive:
Vedtatt ved akklamasjon

339 Final prep før genfors (15:40 - 5 min)

[Genfors nærmer seg med stormskritt og vi må gjøre oss klare til å gjennomføre seansen og til å overlate roret til neste HS.]

 • Dotkom har ansvar for å fikse 2 til tellekorps, 1 fra dotkom, 1 hvem-som-helst.
  • Aursand melder seg frivillig!!! WHOOOPA!
 • Se toppen av HS for resten.

Christian ønsker innspill på budsjettpresentasjonen.
L: Totalsummen er vel det folk flest bryr seg om.

Chr: Litt mer åpen for spørsmål på budsjett enn regnskap.

A: Tar Aslak og Loffen alle vedtektsforslagene?
As: Ja, om ingen sier noe imot. Vi kommer til å slacke underveis og kan sprette opp fort.

🍷Hvis ditt erfaringsskriv ikke er ute på HS-wiki før du er ferdig som leder
🍷🍷Hvis det over, og ikke ute innen neste fredag 14:00

340 Forespørsler som har kommet på e-post (15:45 - 10 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

341 Eventuelt (15:55 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

342 Møteevaluering/Diggepunkt