Møtetidspunkt: 14:15

Sted: 054

Servering: Leder

Referering: Bedkom

Vinstraff: 2 til Loffen for ikke å ha lagt ut erfaringsskriv 1 til Aslak for ikke å gjort todo fra forrige gang

Ølstraff:

Til stede: Henrik, Loffen, Vebjørn, Hanne, Christian, Kaja, Aslak, August, Stensrud, Aursand, Sigrun, Adrian, Johannes, Pål, Silje, Nicolai, Bjerke, Endre, Jakob, Ole Anders

Mangler: Alis, AmundsenInnsjekk (14:15 - 2 min)

Det går bra

000 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

001 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)

 • Aslak svarer studentrådet 🙅‍♂️🍷

002 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

Erfaringsoverføring Skviset inn et nytt arrangement med PSI Vårfest- fått mer penger lokalet er klart skal gi mer info straks begynt å planlegge arrkomvors

Velkom:

🙅‍♂️

Bedkom, med ITEX:

 • Får til nestledervalg i løpet av de neste ukene
 • Sigrun og Erling drar på Oslotur, skal besøke 8 bedrifter
ITEX:

Dotkom:

 • Har gjennomført tekniske delen av genfors uten problemer
 • Ny nestleder: Monika
 • Satt inn ny server i racken, driver med opprydding der
 • Nærmer seg tilgangslåst registrering på spesifikke arrangementer
 • NFC leser er bestilt fra Kina
 • Sender automatisk drikkesøknader for hver onsdag
 • Prokom sine endringsforespørsler til plakatbestilling er i prod

Fagkom, med ekskom:

 • Begynt erfaringsoverføring
 • Valgt nestleder: Christoffer
 • Økans: Christoffer
 • Hatt fellesmøte med bedkom
Ekskom

🙅‍♂️

Prokom:

 • Vært på hyttetur
 • Sluppet ny offline
 • Planlagt ny offline
 • Snakket med velkom og bedkom om ny brosjyre til fadderukene

Trikom:

 • Har begynt erfaringsoverføring, skal være en AGILE prosess
 • Vurdert å kontakte Coca Cola som energidrikkesponsor
 • Vurdert å kontakte fondet om sparkesykler og sakkosekker

Seniorkom:

 • Emil ny leder
 • Ny nestleder: Ingrid Medaljén
 • Utmatrikulering: Jobber med det, gått greit, booka sted til å være på kveldstid, drivhuset på dagtid, jobber med å få F1. Både Emil og Edvard er ikke her når det skjer, skal høre med Abakus om hva de skal gjøre.
 • Noen har meldt interesse for revy
 • Laget en mal for hvordan interessegrupper skal søke om penger

Leder og nestleder:

Nestleder:
 • Arrangert genfors, gikk tåelig greit, ordstyrer ikke så fornøyd med dagsorden
 • Hatt erfaringsoverføring, loffen har yeeta ut av mailinglister
 • Henrik har brukt mye tid på mailsystem og organisere hodet sitt
Leder:
 • Vært med på å arrangere genfors
 • Gjort alle småting
 • Preppe for K2K hvor August skal dø
 • Svart masse mail

Økonomiansvarlig, med bankom:

HS:
 • Sliten etter genfors, ikke hatt erfaringsoverføring enda.
 • Sett over representasjon, alle har betalt
 • Bestilt admin-tilgang
Bankom:
 • Skal velge bankomleder

ITV:

 • Vært på LG møte i går, snakket om ressursfordeling på høstsemesteret, skal kjøre python kurs på høsten og ikke matlab
 • Gunnar skal ikke være her deler av semesteret, Datadig is changing 😢
 • IDI skal se på å forvalte studieporteføljen sin, slå sammen eller legge ned ubrukelige fag. Meste av de er fra Kalvskinnet
 • Studieprogramrådene skal arrangere utmatrikuleringssermoni, vi gjør dette selv - så Bjerke skal si at vi vil gjøre det selv.
 • IDI vil ha forslag til hvordan forbedre hele klage/begrunnelsesystemet innen April
 • Skal få ny dekan på fakultetet
 • Skal være en miljøstreik 22. mars

Samlokaliseringsrepresentant:

🙅‍♂️

RFK:

 • Har hatt fredagsåpent, gikk bra
 • Kontaktløs betaling på terminalen
 • Sander har sendt HS link til google drive
 • Kjellerpost kommer på Online-kontoret.

003 Interkom (14:40 - 10 min)

Prikkregler:
- Hva gjør vi videre?
- Bedkom-fagkom sine sendes til HS slik at arrkom og trikom kan se gjennom slik at de kan skrive sine uten at de blir doble

Vårfest:
- Påmelding er åpen, nå med betaling

004 Opptak til Online IL (14:50 - 5 min)

[Vi har laget ny nodekomite, hvordan håndterer vi opptaket] Virke til OnlineIL. Vil alle nåværende interessegrupper som har noe med idrett å gjøre havne under Online IL? - Loffen: Allerede kommet inn en søknad til leder. Synes vi ikke burde lyse ut.
- Aslak: Ingen grunn til å ikke lyse det ut, alltid gjort.
- Johannes: Bør lyse ut.
- August: Poste i dag utlysning på FB og ha søknadsfrist før ekskursjonen.
- Loffen: Sent å sette i gang før ekskursjonen.
- Henrik: Kommer ut i dag og frist søndag 24. Mindre enn det blir kort.
- Aslak: is corrupt Fullt i kalender, må spørre. Eller i morgen.
- Jakob: Ta opp ledelsen altså? Må kanskje tenke på hvordan de skal gjøre opptak av medlemmer?
- Aslak: Tipper logisk er ledelse, og la de forme litt før de tar opp.
- Loffen: Prøve leder, nestleder. La de forme.
- Johannes: La ledelsen ta opptak når de er klare.
- Christian: De som vil søke vet kanskje alt, så trenger ikke så lang frist.
- Jakob: Mye andre opptak etter sommeren. Revy? Kommer til å gå mange folk der!
- Adrian: Kan leder av komité være leder av nodekomité? Ja.
- Johannes: Redd for absorbering av interessegrupper.
- Jakob: Lyse ut lederstilling for noe vi ikke vet hva er. Ser hvordan expogruppa gikk. Tror Johannes har et poeng i at vi bør definere mer før hva Online-IL skal være.
- Aslak: I så fall må vi utlyse opptak til neste uke. Jeg synes vi kan ha en generell melding og ta opp, la valgte folk definere sammen med HS.
- Johannes: Synes ikke vi er enige nok til å ha opptak enda.
- Christian: Uenig med Johannes.
- Aslak: Vi går til votering.

Aslak informerer om stemming.

Enten blæste ila. helgen og utlyse stilling som skal jobbe med HS og finne ut hva arbeidsområdet er, eller utsette til neste måte.

Votering går i favør av utlyse stilling og la ledelsen jobbe med HS.

Henrik utlyser på Facebook.

005 Hvem skal til FIF-møte (14:55 - 5 min)

[Det blir presentert hva FIF er, og nye styret finner en eller to representanter som drar sammen med Henrik] FIF er et forum for foreninger fra hele Norge.
Datoen er 27. April
Turen blir dekket av Online eller Excited

 • Adrian: Agenda?
 • Aslak: Ikke satt enda.

 • Aslak: Vært en gang i Oslo og en gang i Trondheim hvor alle presenterer sin egen forening, mye læringspotensiale, vi blir tatt med på lokalene til de andre.

Hvem drar?
- Henrik skal
- Ole-Anders er gira
- Loffen er gira
De drar.

Hvordan betaler man gjennom Excited? kontakt med Madelen, send en felles for Online, Abakus og Tihlde.

Pause i 5 minutter kl 15:00

006 Personer med flere nøkkelverv i kjernekomiteer (15:05 - 7 min)

[Fagkom har nettopp valgt både ny nestleder og økonomiansvarlig og dette er samme person. I følge Online sine vedtekter skal en kjernekomité minst bestå av en leder, nestleder og en økonomiansvarlig, noe som impliserer at dette er separate roller. Hvordan stiller Hovedstyret seg til dette?]

 • Loffen: Christoffer er nestleder og økans for, ikke greit i forhold til vedtektene.
 • Henrik: Ikke enig i at det bestemmes av vedtektene
 • Johannes: En tolkning, samtidig synes han de burde vurdere å splitte det opp, bedre med flere personer med mer erfaring og med tanke på arbeidsmengde.
 • August: Det er mye å være begge, vil at de skal splitte. Mye arbeid, leder kan ikke delegere like mye til nestleder hvis han har mye å gjøre
 • Endre: Dette har skjedd før med Wiker?
 • Pål: Mathias er det for ITEX.
  • Loffen: Det er ikke en kjernekomite
 • Christian: Kan hende man må gå for det, da ingen andre vil stille til det?
 • Aursand: DET SOM FAKTISK SKJEDDE: Ingen ville være økans, prøve å engasjere de nye, alle sa nei, til slutt sa Stensrud at han ville. Kunne være midlertidig løsning fram til høsten, kan få ny på høsten med en av de nye da. Skulle ikke være en permanent løsning
 • Henrik: Bedre å gi ansvaret til en som vil ta det på seg, enn noen som ikke har lyst
 • Hanne: Enig i det Henrik sier, Prokom har hatt økans fra andre komiteer så den setningen i vedtektene stemmer vel ikke i praksis?
 • Johannes: Hvis det er et prøveprosjekt høres det bra ut, enig at det kan funke.
 • Aslak: Synes ikke det er et stort problem hvis det er en midlertidig løsning. En annen mulig løsning er at en fra bankom kommer og blester for det sosiale miljøet og mer om vervet hvis fagkom ønsker.
  • Christian: Jeg kan komme innom og si noe neste møte.

Ingen invendinger mot løsningen fagkom har nå. Den blir gjeldene.

007 Rolle i HS for bankom- og seniorkomleder (15:12 - 8 min )

[Bankom- og seniorkomleder har møte og talerett på Hovedstyret sine møter. Det ville vært praktisk om de også har tilgang til de samme epostene og wikisidene som resten av styret. Vi har til nå latt seniorkomleder ha disse rettighetene, men hva ønsker det nye styret?]

Aslak informerer om at bankom- og seniorkomleder har samme ordlyd i vedtektene nå.

 • Pål: Naturlig å fortsette på samme måte. Likte at Endre var i Hovedstyret, men hadde nok gått om han hadde takket nei også. Synes bankomleder og seniorkomleder kan bestemme selv og at HS lar de få være med om de vil.
 • Jakob: Endre var psycho og får til sykt mye! Om Emil føler han orker det samme, la Emil bestemme for seg selv.
 • Christian: Ulogisk å ha møte- og talerett, uten å kunne se epost, osv.
 • Emil: Jeg stilte fordi jeg gjerne vil bidra! Så jeg vil gjerne ha epost, osv. om jeg kan.
 • Derimot er bankom allerede representert i HS gjennom økans, ser ikke helt behovet for innsikten.
 • Loffen: De har møte- og talerett, så synes det gir mening om de får eposten. Så kan de selv velge å komme.
 • Pål: Er det andre caser som ligner? Nei, alle andre er inviterte gjester.
 • Christian: Bankomleder er nå leder av komiteen, så gir mening om de kan se sakene og ha noe å si på det som gjelder bankom.
 • Adrian: Vi har en her med mest erfaring, hva synes du?
  • August: Ser ikke det store behovet for at det er nødvendig, med mindre bankomleder selv ønsker å ta en større del i HS. I utgangspunktet er jeg positiv om de er positiv.

Aslak opplyser om at vi ikke nødvendigvis trenger ta en avgjørelse i dag.

 • Endre: Hvordan tror du, August, at det hadde vært å være bankomleder og i HS sånn mtp. arbeidsmengde.
  • August: Tror om du er innstilt på det, for jeg hadde en del div. jeg hadde ansvar for også. Så lenge man er gira og har forventningsavklaring.
 • Aslak: Enig med rommet, at det kan være opp til det. Jeg har hatt stor nytte av å ha seniorkomleder her. Bankom har jeg hatt en tanke om at jeg ikke vil ha for mange på møtet som ikke føler tilhørighet til styret. Jeg ønsker ikke å måtte assigne oppgaver til folk, vil heller ha at folk skal være engasjert og ta oppgaver selv fordi de føler tilhørighet. Jeg ser også at komiteen er representert, så har en bekymring om at de blir skeivt representert. Et alternativ er at de kan være på mail, wiki, osv. uten at de er på møte. Så kan man heller poke de når det er relevant. Slik har vi operert mye med August som bankomleder.
 • Loffen: Du snakker om å invitere bankomleder, men det er vedtektsfestet. Heller mot den tredje løsningen om at de bør ha innsikt ettersom de har rett til å tale og rett til å møte, selv uten å måtte ta en aktiv del av møtet.
 • Henrik: Ha seniorkom her gir oss masse innsikt i komiteen, føler vi allerede har innsikt i bankom gjennom økans.
 • August: Velger ny bankomleder søndag, inviterer på HS-Inn-Ut, så vedkommende ikke havner i et hull litt utenom alt.

Henrik og August tar en samtale med både Emil og nye bankomleder om forventningsavklaring.

Aslak informerer at vi ofte har inkludert kjellern på sosialt, så vi kan gjerne invitere bankomleder (og kjellern oftere!)

009 Saker til nye styret (15:25 - 15 min)

[Gamle styre har en vaskeliste med saker som dere må deale med. Deal with it]

Aslak gir info om lista fra forrige møte, vurdering av vårt verv.
Saker vi gir til neste hs:
- Vær obs på sofistikerte phishing-mail
- Kompilering
- Samlok
- Korktavla
- Spørreundersøkelse
- Ekskom - samarbeidskontrakt-forventningsavklaring
- Prikkregler - Ikke glem kjelleren
- Ekspogruppa
- Bli enda bedre på å representere på immball
- Ikke bytte pins
- Sende referat med gjøremål i løpet av 24timer etter møte
- Forsikringssaken
- SiT-kurs. Henrik og Loffen bestiller.
- TechTalks - arbeidsgruppe
- Datakameratene bedre samarbeid
- IT-styre hyttetur - planelegge i bedre tid
- Loff til Loffen
- Piercing til Emil - Online må støtte 25k til veldedighet
- Kanskje lage nye styrebånd
- Åpne møter - Presisere hva det er - Alle har ikke stemmerett
- Møtetider - prioriteringer
- Infomail - autogenereres?
- Forventningsavklaring
- Vurder pc-forbud
- Vurder sterkt å ha to referenter per møte, SPESIELT på åpne møter.

Vært dårlige på:

 • Møte opp på møter, lav prioritering av mange
 • Følge med når vi først er på møter
 • Svare på mail
 • Forventningsavklaring
 • Spørreundersøkelse: skikkelig dårlig på, har ikke sendt ut noen. Snakke med Abakus om det?

Vært bra på:

 • Flinke til å krangle, utfordre hverandre
 • Vise åpenhet
 • Være motiverte
 • Kjellern har vært på basically alle møtene
 • Flinke til å sende nestledere
 • Flinke på kommunikasjon kontinuerlig
 • Bra samhold

Nytt dette møtet:

 • Vurder kun skriftlig status med heller flere spørsmål. Folk stille mer forberedt.
 • Ikke ha møter hvor folk må løpe sekundet det er ferdig.
 • To-faktorautentisering (Ole blir streng på dette).
 • Årsberetninger på genfors burde revampes.
 • Måten valgkom velges.
 • Korktavla: Onboarding? Neste møte?

010 Team-drive (15:40 - 5min)

[Adrian har sjekket opp litt med overføring til team-drive og den enkleste måten å gjøre det på, vil informere]

Prøvd Abakus-måten. Akkurat samme som å laste ned som zip og laste opp igjen. Må åpne alle i redigeringsmodus og rydde opp. Do it. Kan bare ta hver fil når man trenger den.

012 Eventuelt (15:55 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]
Semestermøte: - Trætteberg kom med info om studiene. Onboarding - Utveksling - SHoT - Studentbarometeret - Noen skal møte med prosjektledere med samlok for å finne ut hva som skjer med A4 og Kalvskinnet. De prøver å unngå det.

Psykt vanlig uke: - Tema: Stress. - Hvis folk er gira til å birda, si ifra til Aslak.

Christian: - Presenterer regnskap for hva HS har brukt penger på det siste året.

Jakob: - Si ifra til alle linjer om at listene finnes. Jakob har ikke gjort det, Aslak gjorde det i fjor. Aslak nevner det på linjeledermøte på fredag. Send en oppfordring til foreningene. Dotkom kan avgjøre.

hashtag genfors: - Synes flere ikke var greie memes, noen ble hengt ut. - Viktig å frem at man lager memes om en person som sitter i rommet. - Loffen: Folk fulgte ikke med under valget men heller lagde memes, - Aslak: Enig med Loffen, men meme-kulturen på genfors er viktig og bra, derfor vi får 100 stykk på genfors. Tror ikke folk ikke fulgte med, men folk kunne fulgt med mye bedre. - Aslak: Enig med det Jakob sier. Burde være en oppfordring før genfors om det.

Loffen 🍷🍷 for ikke å ha lagt ut erfaringsskriv.

013 Møteevaluering/Diggepunkt

:dab: