HS møte 22/4-20

Møtetidspunkt: 12.15 Google Meets

Servering og referering:
1. ref Kristoffer
2. ref Øyvind

Straff: - Luka - Kom for sent (kom 12:38)

Tilstede:

Mathias, Benedicte, Stensrud, Henrik, Øyvind, Kristoffer, Thea, Sindre, Thomas, Luka, Monika

Mangler:

Terapipunkt442 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

 • All good

TODOs fra forrige møte

 • Oppdatere retningslinjer i forhold til organisasjonsstruktur. Check!

443 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Skjer ikke så mye for tiden
 • Begynt med planlegging for høsten, skal vente litt på føringer fra øverste hold.
Velkom:
 • Skulle hatt møte mandag, men ble ikke noe av. Lite som skjer, venter på føringer fra øvre hold
Jubkom:
 • Samme som begge over

Bedkom, med ITEX:

 • Holder fotsatt på med bookingrunden.
 • Itex: Jakter vi fortsatt på en siste bedrift. Alt ligger bra an med Itex!
 • Diskutert egne kort for å betale for mingling på kurs/bedpres. Kommet frem til at kort ikke er optimalt for betaling av disse utleggene. Siden faktura allerede er en god løsning, og vi kan få skrevet ut en kvittering med fakturaløsningen, fortsetter vi med det.
 • Hjulpet andre linjeforeninger med kontraktstuff gjennom FIF

Dotkom:

 • Obligatorisk arbeidsdag annehver søndag
 • Sliter med serveren siden den blir full hele tiden
 • Det jobbes med OW5, den her eget team med Issues osv
  • Har også en versjon for IOS, som hostes på AWS
  • Q: Skal alt hostes på AWS? Det må i så fall inn i budsjettet, kan fort bli dyrt

Fagkom, med ekskom:

 • Har fått inn kontrakter. Mangler svar på en kontrakt, skal komme inn ila dagen
 • Begynt å planlegger fremover, venter på retningslinjer angående korona.
 • Satt mål for neste skoleår
 • Sett på hvilke kurs de skal holde utenom bedriftskurs
 • SKAL holde tiktok kurs, enten neste uke eller den etter
  • Blir litt sånn WS opplegg

Prokom:

 • Offline skal ut 30.4 - tenker å samle folk og gå runden da. Går og deler ut personlig <3 Må finne ut av detaljene til dette senere.
 • Årboka: Ser ikke ut som at vi kommer oss tilbake til campus dette semesteret. Skal derfor ikke selge nå. Selger heller på høsten. Viktig å sørge for at folk vet at vi selger på høsten.
 • Er vel ikke første gangen den sendes ut på høsten
 • Merch: Stickers ble dritbra, skjortene ble ikke så bra. Ble rosa ved vask. Brukte gradients, mulig det er det som fucket det opp. Mulig det ikke er så bra med gradient til print

Trikom:

 • Fått støtte fra fondet til møbler på kontoret, skal begynne ommøblering til høsten.
 • Gått litt bort fra arrangementene som har blitt holdt i det siste, ettersom oppmøtet har vært meget labert.
 • Workshop om kontorvaktordningen.

Seniorkom:

 • Tatt opp ett medlem til
 • Diskutert det vi snakket om på WS sist. Dynamisk prosjekt.
 • Mulig de omformer interessegrupper på bakgrunn av den diskusjonen

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Overført sum som ble bestemt på genfors til fondet
 • Fakturaer føres opp for tiden
 • En del nye som læres opp
 • Lite trafikk inn atm.
 • Ang kort på kurs/bedpres: ja det er raskere
  • Men vi er ukomforable med at vi går rundt med så store summer
  • Praktisk og oversiktlig med faktura, holder oss til det
Bankom:
 • Ikke tilstede under innsjekken

Nestleder:

 • Vært med på FIF-møtet.
Online IL:
 • Ikke noe direkte kontakt, men ser ut som at Strava-konkurransen gikk bra.
FIF:
 • Gikk gjennom sommerjobbsaken, positiv tilbakemelding på hvordan bedriftene håndterte dette. Fortsette disse retningslinjene til høsten.
 • Laget nettside for IT-foreningene hvor det skal komme referater og lignende.
 • Mye snakk om COVID-19, gått greit økonomisk for de fleste, my arrangeres på nett.
 • Online bidrar med kompetanse på kontrakter.

Leder:

 • Deltok på Linjeledermøte på mandag.
 • Håpet på info om fadderukene. Anne Borg kom ikke med noe informasjon, skal på å få mer info ila neste uke.
 • De hadde visst misforstått April for Mai.
 • Sendt inn papirer til Brønnøysundregisterne. Fikses forhåpentligvis ila dagen.
 • Snakket om Appkom, hentet innspill fra erfarne onlinere(gamle appkommere) ifm erfaringsoverføring.

452 Interkom (5 min)

 • Ingen saker

453 Tilganger til styremedlem, komitèledere og varaer (5 min)

[AUO har gjort at vi har fått nye stillinger. I lys av det er det lurt å få ryddet opp i tilganger. Hvilke tilganger trenger styremedlemmer, komiteledere og varaer? Hvilke tilganger har vi?]

Tanken er å overføre enkelttilganger til et alias - Kan derimot endre til en evt mailingliste, for da vil tilgangene endres. - Ble opprettet bankomledere@onn, slik at det blir litt smidigere - Er det ikke like mye jobb å be dotkom styre med mailingslister, i stedet for at de det angår bare endrer selv på drive. - Ingen motargumenter -> tyder på at dette er et godt poeng

 • Er også vanskeligere å se hvilken enkeltperson som har foretatt en endring i etterkant, så virker litt overflødig

 • Oppklaring: Tenkte bare oppdatering av lister. Er det noe mer som komitemedlemmer burde ha tilgang til? Legge til/ fjerne medlemmer fra sin egen komite.

 • Spørsmål: Når man står som leder for en gruppe, kan man også administrere?

  • En bankomleder kan administrere bankom
  • Bankom har opprettet egen gruppe for å kunne administrere google drive slik de ønsker
 • La inn de nye komitelederne i en gruppe - men vi har stort behov for en vedlikeholdsworkshop. Må fikse litt på tilgangsgrupper, wikier, mailinglister

 • AUO burde også få en Online-drive, slik at den ikke eies av en enkeltperson

 • Kan noen ta ansvar for en doodle for å finne en dato (etter eksamen, typ mai Juni??)

  • Benedicte fikser

454 AUO oppstart (10 min)

[Vi har fått svar fra de som vil fortsette med dette. Hvordan skal vi ta opp, skal vi legge noen føringer på mandat?]

 • Her har vi noen utfordringer
 • Kommet sent i gang pga Corona
 • Går litt på tomgang etter at det har blitt levert et stort verk.
 • Vil ha med litt friskt blod.

Hvordan skal vi gå fram, ønsker vi å innføre noen styringslinjer for videre arbeid?

 • Sendt mail til de som var med i AUO fra før. De fleste er på vei ut.
 • Vi må ha et ryddig opptak. Hensikten er at vi tar et steg tilbake, slik at vi kan diskutere Online utenifra. Her må vi finne ut hvordan vi får tak i en variert mengde mennesker
 • Burde være noe fra master, noen fra bachelor, noen som har vært komitemedlem, noen som ikke har vært det og noen som har vært med i HS.
 • Ang føringer: Er det noe vi burde ha med? Er ikke poenget med dette at det skal være en ekstern enhet som ser på Online fra utsiden, og ikke sitter midt i det slik vi i HS gjør?
 • HS-medlemmer er blant de som tydeligst vil merke forskjellen
 • SO: Ikke meningen at AUO skal sjekke hvordan forrige endring har gått. De skal heller komme med nye forslag.
 • Enig i at de ikke skal se AUO i retrospekt.
 • De burde vel heller se på det vi anser som problematisk med Online . Skal ikke bestille hva de skal gjøre, men det kan være mye verdi i å ha med noen fra HS.
 • Det som funket bra sist var intervjuer med komiteledere og nestledere, noe som ga innsikt i hvordan den daværende løsningen fungerte. Tror det er hensiktsmessig at innspill fra HS kommer gjennom intervjuer
 • Synes det er rart at nåværende HS ikke skal være med i en ny opprettelse av AUO. Det er jo i stor grad vi i HS som vet hvordan ståa er i Online for tiden.
 • Forrige AUO kom selvstendig frem til sitt saksforslag, uten føringer fra HS. Synes AUO burde være en gruppe som kan ta opp eksisterende problemer ved Online
 • Det er ennå altfor tidlig å komme med noen konklusjon om hvordan endringene har gått til nå
 • Viktig å se på hvordan man kan påvirke onlinere, og ikke tenke på HS.
 • Ser ikke hvordan det skal være mulig å få i gang ny iverksettelse av AUO før koronakrisen er ferdig.
  • Feks UKA får til dette gjennom digitale verktøy
  • Syns vi skal prøve, videointervjuer burde gå greit
  • Tror problemet med et opptak nå er å få tak i riktig type folk (nok diversitet)
  • Ref jubkom: Hvis man får inn et par stk nå, så blir opptak på høsten raskere. Krever mindre fra oss når resten av Online skal begynne å starte opp
  • HS står for opptak.

458 Eventuelt

Ridderdiskusjon

Ridderskapet vil ha noen innspill om hvordan de oppfattes av onlinere. Kan vi hente inn noe info om hvordan LF oppfatter ridderskapet? Ja, smart å gjøre dette med Semesterundersøkelsen.

Lang og tro +

 • Alle kan ikke bli riddere, men mange gjør myye arbeid for Online, som burde heves høyere opp enn LTT.

 • Q: Skal vi ha enda en utmerkelse?

 • Kanskje gi en for 5 år med tjeneste?

  • Ønsker ikke at vi stiller noe krav til at man skal være med i 5 år. Er for rigid - ønsker heller å gi ut til dem som gjør en ekstra innsats, uavhengig av hvor lenge de har vært med
 • Ikke så gunstig å dele ut særskilt utmerkelse på julebord. Er litt useriøst å gi det u t på et "fyllaarramngement"

  • Forslag: Gi det ut på genfors, siden det er litt mer formelt. Var veldig halvveis i år.
  • Særskilt utmerkelse kan godt være på genfors, siden det ikke angår så mange.
 • Q: Er all bemerkelse i online gjort i form av en dalje/diplom??

 • Burde ikke stappe alt inn i genfors, det tar allerede veldig mye tid.

 • LTT kan gies ut på julebord eller komiteseminar (dette ble glemt i år)

 • Ved å sette særskilt utmerkelse på genfors kan det ses på som litt mer gjennomført, altså er det en større ære å motta utmerkelsen.

 • Q: Kan vi sette litt fastere retningslinjer før vi skal nominere folk?

  • Ønsker heller at dette er en lavterkel utmerkelse, fastere rammer medfører gjerne at
 • Q: Kan mellomsteget mellom LTT og Ridder være å trekke frem viktige Onlinere (men som ikke når opp til ridder) på immball

  • Fokus på immball burde i størst mulig grad være på de nye, ikke bruke for mye tid på å hedre de gamle

Komitelederdalje

 • De fikk spørsmål om hva de ønsket av Agraff på sin komitèdalje eller en ny unik komitelederdalje. De ønsket begge, men det er ikke noe vi kan tilby.
 • Ny dalje passer bedre til egne komiteer, ikke til en utmerkelse for en rolle i komiteene. Agraff er bedre egnet til å utmerke lederrollen.
 • Synes agraff virker som en god løsning, ettersom det viser frem på en god måte "hvor du kommer fra". Agraff er jo dødskult, er nesten ingen andre som har det.
 • Beholder man agraffen etter endt verv?
  • Ja.
 • Har jubileumsdaljene agraff?
  • Med jubileumsåret i binær.

Konklusjon: de får agraff på sin respektive komitèdalje.

459 Møteevaluering/Diggepunkt (14.15 - 5 min)

Møte hevet 13.41

Gjøremål

 • Benedicte: Lag doodle for dato til workshop for drive, wiki, tilganger og annet snacks