HS møte 23/02-08

Møtetidspunkt: kl 11:15 - 13:00
Sted: Sentralbygg 1 265

Referering:
1. ref Henrik
2. ref Kaja

Tilstede:

Ikke tilstede:

Straffer:

TODOS fra forrige gang.

[] Benedicte sender mail til AUO om endringsforslaget til Hovedstyrets retningslinjer

x Mathias taper boden (wow)

552 Godkjenning av innkalling

Tvilsomt, men det går?

553 Status for komiteene (11.30 - 20 min)

Arrkom, med jubkom og velkom:

 • Veldedighetsfest, blir fett. Spør komiteene om bidrag
 • X-fest, full rulle med Abakus. Abakus er gira, blir chuggekonkurranse over zoom wow
 • Åre. Har booket. Venter på å få litt flere tilbud.

Bedkom, med ITEX:

 • Sendt ut bedriftsundersøkelse. Fått ca 120 svar. Vi skal gå gjennom på workshop på onsdag/torsdag
 • Får fortsatt svar på bookingrunden.
 • Leder-diskusjon internt til vanlig, men går bort fra det. Så det stiller 2stk.
 • Jubkom diskusjon, trenger en bedrep-rep.

Dotkom, med appkom:

 • Anhkha jobber på designsystem
 • Wiki-trøbbel, men det er løst
 • Årboksbilder er tatt og sendt inn (nice)
 • Skal hjelpe arrkom sette opp veldedighetsfest
 • Snakket med Appkom om X-fest. Webkom og Appkom stiller med 2-3 stk

Fagkom, med ekskom:

 • Ett kurs med SopraSteria siden sist, to nye kurs ila uka
 • Forskjellige ikke-bedriftskurs i planlegging, mye forskjellig
 • Felles workshop med bedkom

Prokom:

 • Offline er sendt til trykk. Printet 80 færre utgaver enn valig.
 • Hjulpet arrkom med bannere
 • Skal ha ledervalg om noen timer

Trikom

 • Bidrag til veldeighetsfest
 • Kontor-ting kommer i dag

Seniorkom:

 • Prøvde en workshop forrige uke

Bankom:

 • Workshop, gikk bra
 • Ledervalg på søndag
 • Abakus reviderer oss nå, regnskap snart klart

Økonomiansvarlig:

 • Bestilt nytt kort til velkom

Nestleder:

 • Det er genfors da. Ting er blestet og dagsorden er mekka
 • Formøte på fredag. Fikk masse bra input. Dagsorden tar høyde for digitalt.
 • Mye genfors, lite annet

Online IL:

 • Vassfjellet på søndag wop wop

Leder:

 • Formøte, snakket med genforskandidater
 • Fikset Foodora til genfors
 • Signert immball-lokalet

554 Interkom (5 min)

 • På forrige møte kom et punkt om at arrkom kutter arrangementer.
  • Hele høstsemesteret er fullt.
  • Ikke så mye som skjer egt fra arrkom
  • 2-3 ting i måneden
  • Kanskje kutte ned på antall bedpres/kurs, blir 25 arr på høsten
  • Heller færre store arrangementer
  • Eget bedarr i jub-uka?
 • Liten gjennomgang hvor viktig det er med kommunikasjonsflyt når ting blir utfordrende i komite
  • Tar for lang tid før misnøye blir tatt opp
  • Nedsidene med AuO, hvordan få folk til å si ifra tidligere
  • Neste styre må være mer oppmerksom på dette
  • Vanskelig når det er misnøye med komiteleder fra komitemedlem
  • Tydliggjøre tillitsvalgt, sette fram styremedlem som noen man kan snakke med
  • Fortsette med medarbeidersamtaler (viktig) og tillitsvalgte
  • Vanskeligere å kommunisere innad med 'rona
  • Vanskelig å si at 2020 er et representativt år for effektene av AUO
  • Leder snakke med styret og nestleder snakke med komiteledere?

555 Hva overlater vi til neste styret? (10 min)

 • ITEX, må tas opp med en gang.
 • Kaffeavtalen går bra
 • Åpne møter og stormøter, sørge for at medlemmer får bedre innsyn i HS
  • Si fra om referat som ligger åpent ute
 • Meget bra komitesamarbeid i år
 • Noen komiteer sliter mer enn andre som følge av smittevern, sørge for å holde komiteer i live gjennom pandemien
 • Velge kontaktpersoner til neste fadderuke
 • Tilbakemeldinger på fadderkontrakt, må godkjennes
 • Pang-greiene er good i bedkom, løser problemet med gamle medlemmer. Kan brukes i andre komiteer
 • Mange tradisjoner som har forsvunnet pga korona, må opprettholde de. Må overføres
  • Online gir ikke drikkegaver
  • Gir ikke bort pin'en vår
  • Hvordan gjennomføre styrevors
  • Skrive det ned på wiki

556 Retrospekt 2020 (10 min)

[Hva har dere lært, hva har dere utviklet dere på]

557 Eventuelt (15min)

 • FiF: Sommerjobb-fristen. Mange som har fylt opp plassene sine når 1. okt kommer.
  • Ha en fristen for lenge en frist skal være åpen sier ingenting om når man ansetter. De kan fylle opp 95% av plassene før fristen er ute. Lage retningslinjer for når plassene fylles?
  • De gjør intervjuene når det passer dem. Kan være greit å la endringen sitte som den gjør foreløpig
 • HS Inn/Ut må planlegges
  • Vi kan ikke ha alle på kontoret, må finne en løsning
  • Dele opp i mindre gjenger, mekke fyllamiddag Ylvis-style
  • Johanne, Monika og Kristoffer mekker
 • Hvordan gjennomføre de første møtene?
  • Blir fysisk på A3 auditorium Handels
 • Ordne årsberetning, være fast af boiiii. Kort og konsist
  • Hva gjør vi hvis folk lagger under appel? Ikke så mye å gjøre shrug
 • Erfaringsoverføring. Hva er det første man skal si?
  • Gjør en innsats for å bli varm i trøya, kast deg ut i det
  • Blir raskere komfortabel, og utvikler tryggheten innad i HS
  • Venne seg til å se saker fra Onlines perspektiv, ikke bare fra komiteen
  • Unngå komite vs komite, hva er best fra Online
  • Ikke være redd å bli med i diskusjoner utenfor ditt "domene"
  • God kommunikasjon med leder og medlemmene i komiteen
  • Bankom: ikke bli ensporig, fokus på kunnskapsbygging
  • Være mer på kontoret, synligere HS

TODO

lol vi er ferdig, snakkes