Møtetidspunkt: Disputasrommet 12.00-14.00

Referering:

 1. Nyvoll
 2. Anhkha

Tilstede: Mathias, Henrik, Marius, Thea, Øyvind, Anhkha, Nyvoll, Sindre (Benedicte remote).

Johanne, Thomas og Stensrud kom seint (var avklart på forhånd)

488 Godkjenning av innkalling

 • Litt sen innkalling (var annonsering på slack)
  • Underkjent
 • Mathias må bli bedre på å sende møteinnkalling

TODOs fra forrige møte

 • x Alle fikser signatur til komitemedlemmene
  • Be folk sende en sjekkmail (For å verifisere)
 • x Alle må bleste komité-kickoff

489 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

Arrkom, med jubkom:

 • Blåtur forrgie helg - suksess!
 • Quote: Noen hadde spurt William om sigg. Han sa nei. "Arrkom har ingen forbilder ass"
 • Trampolinepark. Var gøy
 • Dukket opp en situasjon fra komiteseminaret. Fakturaen hadde ikke kommet før nå. Overføring ++ fra gamle budsjettet. Den samme låven (som skal brukes til oktoberfest) er ikke lenger tilgjengelig. Utleierne er i risikogruppa
 • Casino blir flytta (Mulig 4.november)
 • Jobbet med interne vinstraffregler
 • Føler de er litt dårlige på erfaringsoverføring

Bedkom, med ITEX:

 • KID
  • Mange nye bedkommere var hjelpere. Gikk veldig bra!
  • Kristoffer ønsker å steppe litt ned fra KID og at noen andre skal ta over KID rollen - mange gode kandidater.
  • Noen meldte forfall for seint pga koronnatest og fikk prikk
 • Bekk 1 okt overføres til fagkom
  • Ren workshop så gir mening at det overføres til Fagkom.
  • Ganske mye bekk dette semesteret.
  • Intervjukurs + bedpres + kurs/workshop + pils og prog
ITEX:
 • Vil ha teambuilding, bare et par krediteringer igjen nå

Dotkom:

 • Satt i gang prosjekter for de nye
  • Vinstraff system. Redwine -> Vengeful Vineyard
  • Gjerne send en mail om vinstraff-funksjonalitet hvis ønsket
 • Wiki rewrite
 • OWF er litt i brann. Mangler bare et par ting som gjenstår da
  • Nå er den på cloud, så den skal ikke brekke like ofte

Fagkom, med ekskom:

 • Mye sosialt. Paintball med dotkom i går.
 • Hyttetur neste uke
 • Kurs i dag (Knowit)
 • Bekk workshop 1 okt
 • Bookingrunden er påbegynt. En av de nye er med i den, så de får opplæring
 • Kommunisere med bedkom om surveymonkey. Positivt til å bruke nytt system
 • Opprydning i boden. Delt ut merch

Prokom:

 • Har fått mange som har joinet gullblekka-komiteen
 • Tviler at de får gjort dette til høsten
 • Har søkt sparebank1. Søker IE, siden det tar for lang tid med sparebank1
 • Årbøker er utsolgt! Kartlegger hvor mange andre som vil kjøpe. Hvis det er nok, så kjøper vi opp flere
 • Sosialkveld i morgen
 • Synes prokom burde ha hovedkontroll på alt av promotering av Online - f.eks. Youtube

Trikom:

 • Fått til mange arrangementer
 • Perling på kontoret
 • Erik jobber med kontorvaktordningen. Komiteledere må "godkjenne", så det tar litt tid. Satser på å få svar ganske fort.
 • Begynner å bestille bordet, micro
 • Micro, håndstøvsuger
 • Breezerrace

Seniorkom:

 • Har fått to nye interessegrupper
  • UX og "Iste"
 • Tatt opp en ny
 • Arkiverer gamle gjenstander i boden. Ting som er fint å ha til jubileum osv beholdes, resten kastes.
 • Mye tid går til kickoff
 • Andre prosjekter på vent

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Litt faktura og søknader
 • Regnskapsføring på søndag
Bankom:
 • Valg av ny leder 11.okt
 • Gjengen virket happy med johanne
 • Gir dem en mulighet til å stille.
 • Tatt opp økanser for prokom og dotkom, så det virker veldig lovende
 • Mangler seniorkom økans

[Thea sølte på buksa si]

Nestleder:

 • Ganske rolig for tiden. Mail og orging
 • Fiksa tilgang til boden til de som har sendt inn det
 • Hvis noen mangler tilgang så er det bare å si ifra
Online IL:
 • Intet å melde

Leder

 • Hatt to medarbeidersamtaler
 • VSP (Campusutviklingsprosjektet)
  • De skal finne ut hva områdene skal brukes til
 • Statsbygg tar lead. Blir vår sparrepartner. Høringsrunden er ferdig 4.nov
 • Online kom litt dårlig ut av samlokaliseringsprosjektet
 • Snakket med AUO. Gitt dem data
 • Siifra hadde teambuilding på Lyche

Straffeansvarlig

 • Vinstraff til Mathias (møteinnkalling)
 • Ølstraff til Anhkha, ØL, Kristoffer, Sindre (forseintkomming)

496 Interkom (5 min)

 • Marius: Kickoff

  • Har hørt fra folk at de ikke vet hva kickoffet er. Folk må bleste det for komiteene sine
  • Opprette skjult arrangement på ow. Dato: 30.sep
  • Blæste
  • Vanskelig å hype opp når vi ikke vet helt hva det er
   • Litt som i fjor, bare større og bedre
 • Sindre: Gullblekka

  • Luftet ideen. Var interesse.
  • Ville vite dato for møtet -> neste uke en gang
  • Prokom er veldig keen på hjelp fra arrkom.
  • Online kan melde seg med org.nr osv. Vent til slutten i så fall
  • Eurovision style. Online v/ Prokom + arrkom setter lista nå. Går i runder
  • Gått i null. Har vært typ 3-4k totalt. Kostnaden deles på alle som møter opp. Har vanligivs blitt tatt på gløs eller samf, så blir dyrere nå pga lokale
 • Benny: Kronisk sykdom

  • Det finnes folk som ikke kan møte opp på arangementer/campus fysisk
  • Oppfordrer arrangerende komiteer til å avholde ting digitalt
  • Vil inkludere dem
  • IDI skal ha eget arrangement for kronisk syke
 • Mathias: Veiskille: Damage control -> Se fremover

  • Har vært reaktive i det siste
  • Begynner å gnage oss gjennom den backloggen
  • Ta en liten pause denne uka (Hoddevik + webdev osv)
  • Starte opp igjen med mer dynamiske møter. Workshops osv.
  • Kristoffer tar lead på nye prikkeregler
 • Øyvind: Strukturere alt som må overføres til komiteledere

497 Varslingssaker - veien videre (10 min)

[Thea og Sindre tar en gjennomgang av hvordan det har gått med arbeidet med varslingssaker ettersom vi nå er i etterfasen. Vi må diskutere hvordan vi gjør det med de som skal ta over og involvering av ny leder og nestleder i velkom. Må også ta en diskusjon på om HS ønsker å utvikle en fadderkontrakt til neste fadderperiode]

 • Ferdistilt alt utenom erfaringsskriv
 • Møte med robin og anders
 • Hvordan vi har jobbet

  • Startet sent. Ble et litt "på tampen"-møte (med robin og mathias)
  • Veildening av Endre
  • Hadde handlingsplan for ulike saker og retningslinjer for oss
  • Kjøpt inn egen telefon
  • Egen mail
  • Laget presentasjoner osv
 • Hadde ikke så mye kontakt med velkom.

 • I ettertid: prøvd å få vite om det er samsvar mellom "hva som egt har skjedd" vs "hva som har blitt rapportert inn"

 • Bærer preg av at det er første gjennomføring.
 • Kom seint i gang, liten miscommunication mellom oss og velkom.
 • Velkom var misfornøyd og følte seg litt overkjørt
 • Samarbeidet der er bygget på tillit, synd at det kom litt dårlig i gang.
 • Handler mye om kultur. Dette tiltaket gjør mye for å komme inn på riktig kjør. Bra for neste generasjon.
  • Mange fadderbarn viste om varsling, ikke mange faddere
 • Tolket stillheten fra velkom som at de "hadde nok å gjøre"
  • Det var ikke tilfelle. De følte ikke at de kunne si noe. Det var synd
 • Lærdom: tar kontakt med neste leder og nestleder av velkom for å få en smooth oppstart.
 • Fadderkontrakt: "Jeg plikter meg til å oppføre meg ihht x og y"
  • Velkom føler ikke at det er deres domene
  • Burde absolutt vøre med
  • Kan koke fra andre linjeforeninger
  • Ta dette til Task Force Varslinger
   • Kanskje dette er dumt å pålegge dem? De har vel nok å gjøre
   • Fadderkontrakt må fikses uansett. Vi vet ikke hva som skjer med Task Forcen. Burde ta det selv
 • Kan være en god ide å lage et opplegg som kan kjøres hvert år
 • Tror at det er greit kanskje at noen i velkom har innsikt/ ha en kontakt person
 • Åpenhet og tidlig informering som kan jobbes med
 • Kanskje ha lengre innføring på hvordan være fadder?
  • Hva forventer vi egentlig fra en fadder
  • Flere i velkom som er gira på å hjelpe til
 • Signere Code of Conduct?

I forhold til forventningene var siifra en braksuksess!!

498 Seniorkom/bankom tilhørighet (20min)

 • Diskutere om bankom-leder skal ha mailtilgang (vi skulle diskutere dette på nytt 15. sept)

 • Stensrud: Har fungert bra. Tilgang på slack, men ikke mail + OW

 • Øyvind: Er prinsippielt imot. Det har vært veldig upraktisk

  • Referering i Google Docs, sende mail og melding med relevant info
  • Kan bli oppfattet som ekskluderende for bankomleder
 • Benedicte: Vi burde restriktere tilganger til mail, ow4 osv. Selv om det er tungvint.

  • Er ikke så lurt at en person skal ha tilgang til så mye informasjon
 • Sindre: Rent sosialt - viktig at det ikke blir ekskludering på det saklige, men tenk også det sosiale

 • Henrik: Pga AUO, så er vel tanken at Bankom-leder skal fases ut på sikt.

  • Tenker derfor at vi skal fortsette med de tilgangene som har vært gjeldene for Ramm
 • Stensrud: Tenkte ikke så mye på den sosiale biten. Har gått fint rent praktisk, men kan jo være verdt å ta en avveining på det uansett

 • Thea: Ikke godt argument at det er en kort periode. Det er en grunn for at folk ikke skal ha så mye tilgang.

 • Benedicte: Det skal ikke være så mye sosialt på mail uansett. Den biten vil ikke veie så tungt. Får i så fall ta dem med der det er relevant.

  • Ekskludering er et tilfelle for folk som har tilgang og, så det må vi se på uansett
  • Å ha to roller fra samme komite er litt mye makt.
 • Anhkha: Det er mye innsikt som følger med superbruker-rettighet. "Need to know"

 • Øyvind: Det er ikke snakk om "sosial inkludering" her, men mer innsikts-rettet.

 • Mathias: Folk er uenige - dritbra

 • Pratiske ulemper:

  • Sende møteinnkalling (må ta med bankom leder i tillegg)
  • Opprette et google docs og sende den til
  • Legge inn agenda
  • Skrives i Hackmd, kopiere det inn i google doc
  • Må gjøre evt endringer megge steder

  • Diskusjoner på mail som ender opp som sak på møtet

Vedtatt at bankomleder skal få superbrukertilgang, på lik linje med HS

 • Styrebånd - skal bankomleder og seniorkomleder ha bånd?
  • Har 11 styrebånd
  • Må betale moren til Ole
  • Alle er for - de er jo en del av styret

Eventuelt

Opptak/Valg av velkom-leder og nestleder

 • Når pleier det å skje? Januar og februar.
 • Robin vil ha det før jul.
 • De følte at det var for seint for dem.
 • Saksopplysning: Øyving ble tatt opp i November/desember

Mat på Åpent HS-møte

 • Burde være en gode (PK, Mat)

Hackathon

 • Hacktoberfest
  • Folk som møter opp og bidrar får kule ting
  • Får gratis stickers, tskjorte
  • Spre litt glede og kunnskap
  • Bidra til det åpne miljøet
  • 9 - 11 oktober
  • Vil dere ha hjelp fra fagkom? De kan hjelpe med å planlegge det faglige, men er på hyttetur 9-11 oktober.
  • Penger til merch må dere ta med Økans
  • Lokale: Mathias må høre med Anne

Fått søknad på kontordildo

 • Dildoretningslinjer?
 • Prokom kan mekke plakat
 • Den gamle fungerte mye bedre. Det var samme type
 • Brukt mye penger på det. Må Kjøpe en bedre denne gangen.

Tilgang til boden (interessegrupper)

 • Alle skal ha noe tilgang til boden (interessegrupper)
 • Dette er folk som ikke er med i online
 • Relativ lite lagring
 • Sette av en halv hylle til interessegrupper?
 • Kan si at leder av interessegruppen får tilgang til boden
 • Må holde litt tett om tilgangene
 • Seniorkom tar ansvar over tildeling av plassen
 • Send mail til Benny

Mobil til siifra

 • Hvis noen har ide til hva en telefon kan brukes til, er det bare å si ifra ;))

Mailpunkt på møter

 • Er en del som tilsynelatende går i glemmeboka, kan vi komme med en bedre løsning
 • Bruke #mail i slack?
 • Bumpe mails?

X-sport, OIL og Seniorkom

 • Hvordan håndterer vi dette mtp struktur og budsjetter?
 • Seniorkom betaler for x-sport ut 2020, deretter så reviderer vi budsjettene med virkning fra 2021.

Gjøremål

 • Kristoffer: Dele mail-guide integrasjon til slack
 • Kristoffer: Lead retningslinjer korona